Tayyip Erdoğan is een oorlogszuchtige, fascistische Sharia dictator!

The Balkans Chronicles

download (1)Turkije was onder leiding van Kemal Atatürk sterk gemoderniseerd en geseculariseerd.De Islam wordt afgeschaft als staatsgodsdienst.En met de afschaffing van het kalifaat in 1924 wordt een streep gezet onder 400 jaar Ottomaanse leiding…Maar, Erdoğan wil het Ottomaanse rijk graag herstellen.Hij droomt van het islamitische kalifaat op te richten ,met Turkije als leider, net zoals dat was toen het kalifaat bestond onder de naam het Ottomaanse rijk.En de aanhangers van Erdoğans AK Partij(de islamitische versie van de NSDAP), hebben heimwee naar deze tijd. ..De Jordaanse koning Abdullah waarschuwde Europa al in 2013 dat Recep Tayyip Erdoğan door middel van verovering van het Midden Oosten met militaire (terreur)middelen, en daarna Europa door stapsgewijze islamisering- nastreeft.En we weten dat de uiteindelijke bedoeling van de Islam is: het veroveren en domineren van alle andere religies en landen — het installeren van de Sharia-wetgeving wereldwijd.Dat is het vanaf het vroegste begin geweest, en dat blijft…

View original post 1.374 woorden meer

Volgens de Koran zal er alleen dan vrede in de wereld zijn wanneer de Islam en de Sharia in elk land regeren, en dus heersen; anders nooit!

The Balkans Chronicles

C8PAkGaUMAEIqTlVolgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Bezetting van Europa is 2 keer mislukt!Nu zijn we getuige van de historische gebeurtenis van de derde agressieve expansiegolf van de Islam.En wat ze in het verleden met de wapens niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en immigratie.Jihad bestaat ook uit demografische oorlogsvoering, met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied.Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine.Hele Midden Oosten, Pakistan, centrale Azië, Noord Afrika is op deze manier veroverd.Libanon is binnen 40 jaar verandert van een Christelijk land in een land met een moslimmeerderheid…

Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in Wst-Europa te vinden.Maar,in het jongste verleden veranderde die situatie drastisch.In West-Europa stijgt moslim…

View original post 1.273 woorden meer

“Palestijnen” accepteren geen Joodse staat,want dat is in strijd met hun Sharia!

The Balkans Chronicles

vlag-israelHet conflict in het Midden-Oosten staat bekend om zijn vele mythen en leugens.Daarom is goede voorlichting van essentieel belang. Eén van de mythen is dat velen menen dat Palestijnen een eigen staat hadden, die door de Joden is ingepikt en dat ze vechten voor hun oude thuisland.Maar,’Palestijns volk’ of ’het land Palestina’ nooit hebben bestaan!Het Midden-Oosten conflict eigenlijk niet gaat om een Palestijnse staat, niet gaat om territoriale rechten, maar om (religieuze) macht…Veertienhonderd jaar geleden is ons in de woestijn van Arabië de oorlog verklaard. Dat treft het Westen, dat treft Israël…

Volgens de Koran,Israël moet vernietigd worden, omdat Israël het thuisland is van de Joden.Een Joodse staat accepteren Abbas en andere PA leiders niet,dat zijden ze al aantal keren,..” want dan moeten de Arabieren in Israël zich aan wetten houden van een God, waarin men niet gelooft”.De Koran is heel duidelijk; ”Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst…

View original post 2.885 woorden meer

Verzet tegen de Islamisering van Europa!

The Balkans Chronicles

De meeste mensen weten niet wat de Islam is, wat Sharia is, wat de Koran is, wat moskeeën eigenlijk zijn, wat islamisering is en hoe de islam andere landen verovert (alle media zijn onder controle van linkse communistische partijen/landverraders). En vanwege deze onwetendheid hebben we nog steeds problemen met linkse communistische partijen, islamitische terreur, geweld, ongecontroleerde migratie, parallelle samenlevingen en islamisering. In mijn laatste artikelen probeer ik dat zo kort mogelijk allemaal uit te leggen en deze onwetende mensen te informeren, in de hoop een burgeroorlog te voorkomen. En het zou goed zijn als dit artikel wordt vertaald in verschillende talen en aan iedereen wordt verspreid! Het grootste gevaar voor de islam is de waarheid! Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Filip Dewinter, Geert Wilders, Tommy Robinson en vele anderen werden gedood of leven op geheime locaties vanwege het spreken van de waarheid over de Islam en de islamisering van Europa!…….

View original post 2.884 woorden meer

Martyrs

The Other Side Is Real

Mothers must stop teaching hate ( june 2015)

Are you proud mother of what became of your child?…he that only lives from hate? It is hidden deep in all his cells..like a maligne tumor that is growing rapidly…hate..Are you proud mother that you put this hate there in his heart, the hate that makes him fire a rocket once again? His triomph is seen in his eyes, happy he scared his jewish neighbours, men,women, children….children….hate…

Are you proud mother the only thing he grew up with was with your twisted ideas about right and wrong…you must be so happy you taught him how to seek attention from western politics and media…media… hate..

Are you proud mother. ..there are the jetfighters hitting back hard, defending their loved ones and their country against boys like yours…hate….

Are you proud mother to see your young son wrapped in a sheet….his face…his mouth, silent..his…

View original post 30 woorden meer

Landverraders en de Islam knuffelaars drijven Europa richting Sharia of in een burgeroorlog!

The Balkans Chronicles

763 (1)Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;“De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…“De Islam heeft twee maal voet op Europese bodem gezet en heeft haar twee maal weer verlaten… Misschien zal de volgende verovering, zo Allah het wil, door middel van verkondiging en ideologie plaats vinden… Misschien zullen we deze landen veroveren zonder legers (..)”, aldus Youssef el Qaradawi, hoofd van de Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek, op Al Jazeera, 24 januari 1999…“Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij…

View original post 1.829 woorden meer

Twee getuigen schouder aan schouder

Bob van Dijk's Blog

Wonderen van Bijbelse proporties

Nehemia Gordon

Laatst luisterde en keek ik naar een teaching[1] van Nehemia Gordon, die opgroeide als een Litwak Jood (uit Litouwen, contra chassidisme), doch Karaïet werd en met Keith Johnson regelmatig voor christenen en ‘messianics’ spreekt. Nehemia Gordon groeide op als een Likwak Jood (Jiddisch voor een Jood uit Litouwen, Oost-Europa).
Zij zien zichzelf als de intellectuele elite van het Jodendom, die zich niet bezighouden met spirituele zaken, zoals dromen of wonderen (en afwijzend en zelfs vijandig staan naar chassidische Joden).
Dat is voor simpele mensen. Zij zien hen als minderwaardig, laat staan christenen. Zij hebben geen deel aan hen en hun God. Zij hebben de kennis en de informatie. Inspiratie is voor de simpele mensen. Zij zijn bereid elke verklaring te aanvaarden, behalve die van wonderen, dat was voor de oudere tijden en als de Messias terugkomt.

Torah ScrollSterker nog, zegt Micha 4:5 niet: Ook al gaan…

View original post 1.559 woorden meer

Landverraderspartijen als NIDA en DENK die de sharia willen invoeren, moeten verboden worden!

The Balkans Chronicles

Islam heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-Islam is en wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma en dat is de Sharia.Kortom, de Islam wil dat alle naties Islamitische naties worden.Dat is precies wat Saudi-Arabië is: het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam. Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn…

View original post 2.161 woorden meer

Met dank aan de linkse politici(neo-Marxisten) hebben wij antisemitisme-jihad-terreur en de sharia-enclaves in Europa!

The Balkans Chronicles

Karl Marx: ‘Het komt er op aan de wereld te veranderen’.Die verandering (Marx) of beter die sloop is volop aan de gang en heeft zich al voor een deel gerealiseerd in West-Europa.We dachten dat we het Marxisme gelikwideerd hadden met de ineenstorting van de communistische landen, maar het is sterker in de hoofden aanwezig dan ooit.Het Westen weliswaar de Koude Oorlog militair en economisch gewonnen heeft, maar op cultureel en intellectueel gebied verloor.De Frankfurter Schule is nu de leidende ideologie binnen onderwijs en media, men heeft samenleving ingrijpend veranderd via massaimmigratie, onze maakindustrie is vernietigd, evenals ons onderwijs en tot slot waren de mensen die hierachter zaten marxisten of nuttig idiote liberalen…

De Franse auteur Renaud Camus betoogt in zijn boek Le Grand Remplacement (2011) dat er een proces van langzame vervanging van de oorspronkelijke bevolking door niet-Europese migranten aan de gang is dat een wijziging van de gehele beschaving…

View original post 2.718 woorden meer

Een chaos waar u als trotse Nederlander de dupe van bent

De wereld is in een islamitische NWO chaos, de nationalisten en patriotten die hun geschiedenis niet willen verloochenen en hun cultuur, hun vrijheid en tradities willen behouden, tegen de rijkste der aarde, (Bilderberggroep, Rothchilds, Junker, Soros enz…) die achter de schermen de EU aansturen en die van de gehele EU een islamitische staat willen maken met behulp van de islamitische vooropgezette invasie. Een staat waarin de waanzin van de islam in de vorm van de sharia de regel wordt. En de kosten… Daar mag natuurlijk ook niet openlijk over gesproken worden.

Door Elise Nijmegen
Kosten opvang asielzoekers stijgen explosief, maar Den Haag houdt de lippen stijf op elkaar

Aangezien de EU gesponsord wordt door vele lidstaten, en de media en het internet beheert komt het echte vaak brute nieuws over islam gerelateerde misdrijven nauwelijks in de huiskamers, alles wordt gecensureerd, accounts worden uitgeschakeld en de abnormaliteit wordt u voorgeschoteld als…

View original post 266 woorden meer