Basis voor vreedzaam samenleven Arabieren en Joden blijft bestaan

Alfred Muller

Een op de vijf van de 8,5 miljoen Israëliërs is Arabier. Deze Arabische Israëliërs wonen meestal in eigen dorpen en steden of in eigen wijken. Maar op het werk, in winkelcentra en op de universiteiten gaan Arabieren en Joden nauw met elkaar om. Ze wonen in hetzelfde land en daarom is het belangrijk dat de verhoudingen goed blijven.

De Israëlische Arabieren, ook wel Israëlische Palestijnen of Palestijnse burgers van Israël genoemd, vormen een andere groep dan de ruim vier miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

Professor Sammy Smooha is al jaren geïnteresseerd in de verhouding tussen Arabische en Joodse Israëliërs. De socioloog van de Universiteit van Haifa geeft al meer dan 40 jaar leiding aan wat heet de ”Index van Arabisch-Joodse Relaties”. Deze poll geeft informatie over veranderingen in de denkbeelden over elkaar. Hij ziet dat beide bevolkingsgroepen in 2017 negatiever over elkaar dachten dan in…

View original post 399 woorden meer

Kosovo, erkenning van de Sharia maffia staat op Servisch grondgebied!

The Balkans Chronicles

kos2 (1)Als de NAVO Joegoslavië niet had verwoest, zou het land het nu net zo goed doen als de Europese grootmachten. Dat stelt de Amerikaanse politiek analist Phil Butler.In 1991 stond Joegoslavië op plaats 24 op de ranglijst van landen met het hoogste bbp, benadrukt de analist. “Men kon niet toestaan dat het land zou concurreren met Duitsland, Frankrijk en met name Groot-Brittannië,” legt Butler uit. “Joegoslavië moest sterven en de Reagans, de familie Bush en de Clintons maakten het mogelijk.”…Michael Parenti van het Institute for Policy Studies, een denktank in Washington DC, zegt dat Washington Joegoslavië wilde veranderen in een derdewereldland. Het land moest worden opgedeeld, om de weg vrij te maken voor westerse bedrijven en banken, en de industriële sector moest worden ontmanteld zodat het land niet langer zou kunnen concurreren met westerse bedrijven. De Joegoslavische burgers moesten goedkope arbeidskrachten worden, aldus Parenti…Is het plan van de NAVO geslaagd?…

View original post 1.653 woorden meer

Kosovo, erkenning van de Sharia maffia staat op Servisch grondgebied!

The Balkans Chronicles

kos2 (1)Als de NAVO Joegoslavië niet had verwoest, zou het land het nu net zo goed doen als de Europese grootmachten. Dat stelt de Amerikaanse politiek analist Phil Butler.In 1991 stond Joegoslavië op plaats 24 op de ranglijst van landen met het hoogste bbp, benadrukt de analist. “Men kon niet toestaan dat het land zou concurreren met Duitsland, Frankrijk en met name Groot-Brittannië,” legt Butler uit. “Joegoslavië moest sterven en de Reagans, de familie Bush en de Clintons maakten het mogelijk.”…Michael Parenti van het Institute for Policy Studies, een denktank in Washington DC, zegt dat Washington Joegoslavië wilde veranderen in een derdewereldland. Het land moest worden opgedeeld, om de weg vrij te maken voor westerse bedrijven en banken, en de industriële sector moest worden ontmanteld zodat het land niet langer zou kunnen concurreren met westerse bedrijven. De Joegoslavische burgers moesten goedkope arbeidskrachten worden, aldus Parenti…Is het plan van de NAVO geslaagd?…

View original post 1.654 woorden meer

Wie Eurabia wil verhinderen, moet zelf actief worden: geen stemmen meer voor pro-islamitische politici…

The Balkans Chronicles

Door het islamitische concept van de migratie(Al Hijra),staat Europa op het punt Eurabia te worden.De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen zijn ontstaan, die niet alleen niet bereid zijn om zich in Europa te integreren, maar er integendeel heel consequent aan werken de Europese liberale grondwetten af te schaffen en op de lange termijn te vervangen door een islamitisch Europees kalifaat (”Eurabia”)…Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie, bekering en missionering werden geïslamiseerd.Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via…

View original post 1.527 woorden meer

Moslima (ook moslimmannen) bevrijd uzelf en verlaat de Islam!

The Balkans Chronicles

763Een groeiend aantal moslims keert de Islam de rug toe.De reden: het geweld,verschrikkelijke daden,die worden gepleegd in de naam van de IslamDe historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de Islam.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam!....

„Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en…

View original post 1.552 woorden meer

De strijd van Rusland tegen IS,nazi’s,de Westerse propaganda en NAVO

The Balkans Chronicles

trump-putin-handshakePoetin heeft Rusland met het hoofd uit de stront gehaald. Het is weer een imperium.Toen Putin aan de macht kwam, was het land één grote puinhoop, overgeleverd aan zware criminelen en oligarchen, die alles te gelde wilden maken wat Rusland aan bodemschatten had.De meeste fabrieken waren gesloten omdat deze fabrieken een te laag winstpercentage opleverden voor de oligarchen. De arbeiders kwamen op straat te staan en mensen konden zich niet meer zelf voorzien van voedsel en andere elementaire levensbehoeftes. Als er niets ondernomen was zou Rusland vandaag op de lijst staan van derde wereld landen.In slechts 14 jaar tijd een land met zo’n omvang terug brengen aan de wereldtop is een bijzonder resultaat.En de westerse elite probeert uit alle macht Rusland te breken. Waarom? Omdat Rusland zich niet wil conformeren aan een idee van de westerse elite, hun Nieuwe Wereld Orde. Dat is een doorn in het oog van de…

View original post 1.975 woorden meer

De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld!

The Balkans Chronicles

unnamedIslam is een totalitaire ideologie en bedreigt de mensheid al 1400 jaar!De historie van de islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting! Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de islam.Mohammed was vooral een krijgsheer die ontzettend veel tegenstanders genadeloos over de kling heeft gejaagd. Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was…Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam.”… Het is de plicht van iedere moslim om dat doel te steunen.(„De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran 2…

View original post 904 woorden meer

DE WAARHEID EN DE LINKSE LEUGENS

eunmask

De Enige Echte waarheid is Eigen Ervaring op basis van Objectieve Perceptie!

Objectief waarnemen is het feitelijk beschrijven van wat je ziet, zonder eigen interpretatie. Eigen ervaring is de realiteit zoals jij dit hebt ondervonden.

Iemand die in een Duits- of Japans krijgsgevangenkamp heeft gezeten kan dus niet beweren dat ALLE Duitsers en Japanners fascisten zijn.

Maar als grote groepen van een bepaald ras in de wereld eeuwenlang hun oorlogszuchtige wandaden blijven begaan en dit bijna overal waarneembaar en ondervonden wordt, dan is dit de keiharde Waarheid! Want de perceptie en de ervaring hiervan is al eeuwenlang merkbaar en voelbaar!

Een combinatie van deze beide bovengenoemde gebeurtenissen, kan dus als de Echte Waarheid worden beschouwd. En iedereen die dit ontkent of goedpraat, dus ook de linkse machthebbers, zijn niet anders als ‘bondgenoten’ van onze  grootste vijand en de verraders van hun eigen volk!

door: Realpredictor

Lees ook: 

http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/01/de-realiteit-links-blijft-liegen-liegen-en-nog-eens-liegen/

http://politiek.tpo.nl/2016/03/01/hoe-de-linkse-gedachtenpolitie-de-nederlandse-journalistiek-veroverde-en-wij-zelfs-gidsland-voor-europa-werden/

View original post

De hoofddoek is een symbool van islamisering, onderdrukking en discriminatie van de vrouw!

The Balkans Chronicles

landscape-1434545043-11011577-1148771685136924-2652292582617545616-nWereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.Binnen de islam is de vrouw een minderwaardig wezen, dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man.Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken. Hét symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking, zoals hoofddoek, nikab en boerka.In orthodoxe moslimlanden als Iran en Saoedi-Arabië worden vrouwen wettelijk verplicht de hoofddoek te dragen op straffe van boetes, gevangenisstraffen of zelfs mishandeling. In andere moslimlanden is er een zodanige maatschappelijke druk om een hoofddoek te dragen dat die de facto neerkomt op een plicht.Zelfs in onze vrije westerse samenleving worden er vrouwen en meisjes door man, familie of de imam verplicht zich te sluieren…

Onze voorouders hebben in de twintigste eeuw hard gestreden voor…

View original post 1.689 woorden meer