Oost-Europa sterk gekant tegen moslims/islamisering!

The Balkans Chronicles

De “elites” hebben Europa in gevaar gebracht. Door te veel immigranten toe te laten met een erg afwijkende cultuur.In heel Europa, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vechten de multiculturalistische “elites” een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen, met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa: Eurabië! …Onze “elites” hadden er geen moeite mee om de grenzen op te heffen voor vrij verkeer van goederen en personen. Uiteindelijk houden ze ook niet echt van hun land, liefde voor de natie vinden ze bij de onderbuik horen. Zo verraden zij hun eigen volk, dat de gevolgen van het multiculturalisme níet kan ontlopen…

Decennialang heeft de Europese politieke “elite” de immigratie uit de islamitische wereld toegestaan en zelfs gestimuleerd. Er werd niet gedacht aan de problemen die dat met zich meebracht, zoals de import van jihadistische wereldbeelden, sharia,antisemitisme, criminaliteit en armoede…

View original post 504 woorden meer

Na het nazisme en het communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die de mensheid bedreigt

The Balkans Chronicles

unnamedDe wereldberoemde schrijver György Konrád (Nobelprijswinnaar) ziet de Islam als een bedreiging voor de mensheid. ´Na het nazisme en het communisme is de islam de derde totalitaire ideologie, die de mensheid bedreigt´, aldus de Hongaarse intellectueel…De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)… En deze ideologie heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan, dan dood en verderf zaaien! De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! …

De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!…

View original post 2.022 woorden meer

Multiculturalisme-ideologen West-Europa in de chaos en verwoesting storten

The Balkans Chronicles

.En de regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).Juichend haalden ze een ‘godsdienst’ binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd….

We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.Onze open, vrije en tolerante cultuur, uniek in de wereld en in de geschiedenis, blijkt een vogel voor de islamitische kat.’Europa is Europa niet meer, maar Eurabië, een kolonie van de Islam’, schreef Oriana Fallaci …In de jaren ’60 waren er enkele honderdduizenden moslims in West-Europa. Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in…

View original post 593 woorden meer

Islam is het probleem, niet terrorisme!

The Balkans Chronicles

Man steekt drie mensen neer in Den HaagDe Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…De eerste periode van Mohammeds optreden, dat was in Mekka, toen hij door middel van vriendelijke woorden probeerde de inwoners van Mekka te overtuigen, dat zij in de ene ware God moesten geloven. Mohammed gaf zijn volgelingen de opdracht om op een vriendelijke wijze van Allah (God) te getuigen: „En verdraag met geduld alles wat zij (de ongelovigen) zeggen; en verlaat hen op gepaste wijze.” Anders gezegd: „Wees geduldig als ze je tegenspreken en neem daarna beleefd afscheid van ze.” (s. 73:10) Toen de mensen van Mekka zijn boodschap niet aanvaardden, kwam de andere kant van Mohammed boven en zei hij: „En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.Het is een in de…

View original post 1.915 woorden meer

Oost-Europa wil christen blijven, West-Europa wil de Sharia!

The Balkans Chronicles

763Landverraders en de islam knuffelaars drijven West-Europa richting Sharia of in een burgeroorlog!West-Europa heeft een verschrikkelijke fout gemaakt. In de afgelopen vier decennia hebben miljoenen migranten laten binnenkomen, veel van hen uit islamitische landen.In het midden van deze eeuw zal meer dan 30% van de bevolking in Zweden islamitisch zijn, en bijna 20% in Duitsland en Frankrijk…De meerderheid moslims zal/niet integreren in onze westerse democratische rechtsstaat, omdat ze onze manier van leven ‘onrein’ vinden.Het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de islam.Integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun “geloof”.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien, omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is…Wij in West-Europa krijgen sharia-achtige toestanden.Over twintig, dertig jaar,West-Europa niet meer leefbaar is….

Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook…

View original post 999 woorden meer

Hoe door de massa-immigratie in Europa het antisemitisme zijn rentree maakt

The Balkans Chronicles

De linkse kliek is zo (schijn)tolerant ,dat ze zelfs intolerantie tolereren en juist degenen, die daar tegen waarschuwen, verketteren.Decennia na de verschrikking van de Endlösung en de kreet “dat nooit meer!” het antisemitisme is weer via de achterdeur door de linkse klik/door de massa immigratie/ binnen gehaald.De rentree van de islam in Europa betekent de rentree van het antisemitisme….“Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert terug,” riepen razende demonstranten eind juli in Rotterdam tijdens hun steunbetuiging aan de Palestijnen op de Tempelberg.Links staat erbij, kijkt er naar en zwaait met de Palestijnse vlag.De afgelopen zes jaar zijn in Frankrijk tien mensen vermoord omdat ze joods waren. Telkens had de dader een islamitische achtergrond.En niet vergeten aanslagen op Joodse doelen in Brussel, Parijs en Kopenhagen, door jongeren van islamitische huize.Aanslagen op joodse scholen en synagogen zijn veranderd in bunkers…

De Islam beschouwt christenen en joden als vijanden van Allah.In…

View original post 499 woorden meer

Achter migranten zit een plan: islamisering van Europa!

The Balkans Chronicles

De ISLAM heeft altijd geprobeerd Europa te veroveren.Vandaag Europa wordt voor de derde keer getroffen door islamisering,dit keer niet door de gewelddadige jihad,maar via ‘sluipende’ wijze.Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Jihad.(betekent oorlog tegen de kafirs om de Islam te vestigen) kent vele facetten, waarvan “jihad door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is er ook een.Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie en bekering werden geïslamiseerd!…

En zoals bij Mohammed de zegetocht van de Islam is begonnen met zijn migratie naar Medina, zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding van de Islam over de…

View original post 1.060 woorden meer

Door het islamitische concept van de ( al-Hijra),staat Europa op het punt Eurabia te worden!

The Balkans Chronicles

De twee belangrijkste problemen waarmee Europa momenteel geconfronteerd wordt: massa-islamitisch immigratie en de groei van de islam/islamisering.De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de islam.In wijken van allerlei grote steden in Europa, waar veel moslims wonen(parallel samenlevingen; een staat in een staat), klinkt al de roep om de invoering van de Sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de Koran.De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen…En zonder actieve ondersteuning door linkse (neo-Marxisten) westerse intellectuelen, politici, kunstenaars, opiniemakers, schrijvers en journalisten zou een islamisering van Europa nooit hebben plaatsgevonden. Zij zijn er de uitvoerende verantwoordelijken voor dat er in alle Europese landen islamitische parallelsamenlevingen ontstaan…

De Koran is heel duidelijk;„ Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.”(Koran 3: 28))…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran2:98)…„Tussen ons…

View original post 127 woorden meer

Sluipend JIHAD verovert West-Europa!

The Balkans Chronicles

De islamdreiging van West-Europa is echter nooit groter geweest dan vandaag de dag het geval is.Zonder slag of stoot hebben ze via de massa-immigratie hele wijken en steden veroverd.Ze hebben zonder weerwerk en met de collaboratie van onze politieke, journalistieke en culturele elite onze steden kunnen islamiseren.In West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(parallel samenlevingen; een staat in een staat).De politie deze wijken kan niet betreden, zonder te worden blootgesteld aan confrontaties, projectielen of zelfs beschietingen….

Multiculturalisme werkte niet voor de christenen in Turkije, de boeddhisten in Afghanistan, de hindoes in Pakistan, de zoroastriërs in Iran of de christenen in het hele Midden-Oosten.Maar we geloven dat dit multiculti-model bij ons in Europa zeker goed gaat uitpakken.En als dit in 57 landen niet gelukt is, waarom dan ineens in Europa wel?…Maar,laat u niets wijsmaken: een harmonieuze multiculturele samenleving met de ISLM bestaat nergens en zal ook nergens bestaan. Alle…

View original post 199 woorden meer