De absurde schijnheiligheid van allochtone cultuurrelativisten

E.J. Bron

Screenshot_65

(Door: Afshin Ellian)

Waarom vragen veel allochtonen tolerantie van Nederland, terwijl in hun land van herkomst racisme heel normaal is? Onterecht wordt de suggestie gewekt dat discriminatie een westers fenomeen is.

De Turkse afdeling van de PvdA-fractie toont opnieuw de problemen met de multiculturele ideologie. We moeten de multiculturele samenleving niet verwarren met de multiculturele ideologie. Die ideologie wordt vooral gedragen door Nederlanders met een andere afkomst. Zij zijn de vurige pleitbezorgers van het multiculturalisme als ideologie.

Ook de uit de PvdA-fractie gezette Kamerleden leken de nadruk te willen leggen op het multiculturalisme. Ze eisen de toepassing van de regels van het multiculturalisme.

Lees verder>>>
(h/t Wachteres en Martien Pennings)

View original post