The Real Lesson of the Paris Attacks

by Douglas Murray
November 30, 2015

1369

  • What if the terrorists had been targeting “just Americans,” or “just diplomats” — would that be “understandable terrorism” in John Kerry’s thinking?
  • “If we should stop drawing cartoons, should we also stop having synagogues? Should they be converted into something else? Should we ask the Jewish people to leave?” — Organizer of a targeted fee speech event, in response to the question if they had brought the attack on themselves.
  • Much of the world may only have been just bragging or emoting in saying, “Je Suis Charlie” or “Je Suis Juif” in January. But it turns out not to matter: the terrorists of ISIS think we are all cartoonists and Jews anyway.
  • Since we cannot live with ISIS and similar groups, we had better do whatever it takes to speed up an end of our choosing before they speed up an end of their choosing.

View original

 

 

 

Belgische terroristenleider van Parijs, plande ook aanslagen tegen Joodse gemeenschap

Terug naar Zion

abdelhamidAbdelhamid toont het boek dat hem inspireerde tot zijn daden [beeldbron Dabiq/Corbis]

De Belgische terrorist Abdelhamid Abaaoud (27 jr.) uit Molenbeek en de leider van de groep terroristen die op vrijdag 13 november 2015 de aanslagen uitvoerde waarbij 130 mensen werden gedood, was van plan om ook aanslagen te plegen jegens de Franse Joodse gemeenschap. Gelukkig kon de Franse politie de jihadist op 18 november uitschakelen tijdens een raid op een appartement in Saint-Denis, een voorstad van Parijs.

Een getuige vertelde aan de Franse politie dat zijn nicht Hasna Ait Boulahcen die hem enkele dagen verborg, hij meerdere aanslagen voorbereidde. Hij vertelde zijn nicht dat “hij nog veel ergere (schade) ging aanrichten in districten waar veel Joden woonden en dat hij het transportsysteem en scholen wilde ontwrichten.”

De jihadist “pochtte dat hij zo makkelijk vanuit Syrië via Griekenland binnen [de EU] was geraakt twee maanden eerder…

View original post 545 woorden meer

De ‘graftombe’ van Jezus

Door: Franklin ter Horst  (Aangemaakt: 9 maart 2007) (Laatste bewerking: 27 november 2015)

image002

De afgelopen 2000 jaar heeft de wereld in Gods onfeilbare Woord kunnen lezen dat Jezus is gestorven, opgestaan en ten hemel is gevaren. De vrouwen (Lucas 24:9) die twee dagen na Zijn begrafenis het graf openden, waren ontzet dat ze het graf leeg aantroffen.

Lucas 24:4-5-6 En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.

Lees verder …. 

De brief aan de gemeente te Filadélfia

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt:29 juli 2012) (Laatste bewerking: 26 november 2015)

image006

Openbaring 3: 7 t/m 13 En schrijf aan de engel der gemeente te Filadélfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken:zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen: zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Lees verder ….

 

Groot-Brittannië het epicentrum van antisemitisme in Europa.

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 9 september 2011) (Laatste bewerking: 24 november 2015)

image007

De Britse  historicus  Keith Jeffery verteld in zijn boek “The Secret History of M16” schokkende feiten over geheime aanvallen door de Britse geheime dienst (M16) op schepen met Joodse overlevenden van de Holocaust die op weg waren vanuit Europa naar Israël. De Britse Labour regering onder leiding van Clement Attlee,  vroeg eind 1946 de  MI6  voorstellen te doen op welke manier er tegen de ‘illegale Joodse immigratie’ naar ‘Palestina’ (officieel Eretz Israël) zou kunnen worden opgetreden. De M16 stelde onder meer voor “ explosieven op schepen te plaatsen en voedsel en vers water te saboteren”. Dat zou zo moeten gebeuren dat de verdenking zou worden toegeschreven aan Arabische terreurgroepen. Na een vergadering op 14 februari 1947 tussen vertegenwoordigers van MI6 en de Britse overheid, ging een speciaal team van voormalige agenten op pad onder de codenaam Operation Embarrass onder het mom dat ze uit zeilen zouden gaan. In werkelijkheid werden ze naar Frankrijk en Italië gestuurd met mijnen die eruit zagen als ‘zeeslakken’ die met tijdklokken tot ontploffing konden worden gebracht.

Lees verder …

 

Calling their bluffs

The strategy of the Palestinian Arabs is simple. We can see it in operation in “micro” and “macro” forms. Everyone is familiar with the micro form: an Arab protester, even a child, comes up to an Israeli soldier and tries to provoke him. The protester might throw rocks or he might push the soldier. If he responds, the protester has been successful. The more violent a response that can be provoked, the more successful the tactic. The goal is to delegitimize and demonize Israel and to stimulate the ‘world community’ (the US and Europe) to punish her.

Read more ….

 

Rik Coolsaet professor-Zonnebloemt er op los!

Martien Pennings

Rik Coolsaet Rik Coolsaet

Een Vlaming uit mijn vriendenkring noemt professor Rik Coolsaet consequent professor Zonnebloem. En inderdaad, hij heeft wéér een naïef kletsverhaal in De Standaard.

Ik citeer de Ankeiler van zijn artikel:

ALLEEN HOOP OP EEN TOEKOMST DEMPT EXTREMISME
Het gevoel niet gewenst te zijn
30 NOVEMBER 2015 | Rik Coolsaet
België is niet meer een ‘vrijhaven voor terroristen’ dan andere Europese landen, schrijft Rik Coolsaet, die kritiek houdt geen steek. Als ons beleid ergens faalt, dan wel op het vlak van preventie en deradicalisering. ‘Er niet bij horen, daar ontspruit de Syriëgang.’

Tot zover de Ankeiler.

Zullen we eens bij het begin beginnen?

Allereerst kon iedereen met gezond verstand zien aankomen wat . . . . eh . . . . . er aan kwam.

Ik schreef in 1993 (!!!) in een artikel in Trouw het volgende:

“Neem bij voorbeeld Hans Entzinger, adviseur van D66, die de talenten van…

View original post 880 woorden meer