Rutte vraagt juridische bindende aanvulling EU-verdrag met Oekraïne

E.J. Bron

Screenshot_121

Premier Rutte vanmiddag bij aankomst in Brussel.

(Door: Marc Peeperkorn en Joost de Vries)

Premier Rutte wil een juridisch bindende garantie van de EU-lidstaten die recht doet aan de Nederlandse zorgen over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Dat zei hij dinsdagavond na overleg met zijn Europese collega’s in Brussel. Als zo’n oplossing er niet komt, zal Nederland het verdrag niet ratificeren, dreigde hij.

Volgens een vertrouwelijk verslag van de vergadering van de EU-leiders heeft Rutte gezegd dat hij bereid is het Oekraïne-akkoord ongewijzigd te ondertekenen, mits de Nederlandse zorgen op juridisch bindende wijze worden geadresseerd. Na afloop van de Europese Raad nuanceerde Rutte de notulen met de opmerking dat hij een wijziging van het verdrag niet uitsluit. ‘Het zal heel moeilijk worden om tot een oplossing te komen’, zei hij. Een mogelijke uitkomst is dat Nederland niet ratificeert, maar daar zijn de zorgen van het nee-kamp niet mee geholpen, stelde…

View original post 5 woorden meer

Amerikaanse wapens voor anti-Assad-rebellen kwamen op de zwarte markt terecht

E.J. Bron

Screenshot_118(Vertaling: E.J. Bron)

De Amerikanen leveren al geruime tijd wapens en munitie aan Syrische “rebellengroeperingen”. Daarbij komt het steeds opnieuw voor dat deze wapens “toevallig” boven de door radicale islamieten gecontroleerde gebieden worden afgegooid. Maar er kwam ook een aanzienlijk deel van de Amerikaanse wapens op de zwarte markt terecht, berichtte de “New York Times”.

ongecensureerd.at

View original post 121 woorden meer

Joop.nl plat op de bek met eigen racismehysterie

Martien Pennings

JOOP.NL EN RACISME(Door Joost Niemöller)

De VARA website Joop.nl pakte drie weken geleden groot uit, want nu hadden ze toch iets om hun jarenlange racismecampagne te ondersteunen. Een vreselijke foto van een zwarte jongen die zwaar mishandeld leek te zijn. Vanwege racisme door Nederlanders! Kortom, het ideale Joop-bericht.

Zonder enige terughouding bracht Joop.nl het dan ook, in een kop met chocoladeletters waar de Telegraaf zijn vinger bij af zou likken: . . . . . . lees verder op De Nieuwe Realist >>>

________________

View original post

Uit het nieuws 29-06-2016

Door: Franklin ter Horst

Palestijnen openen een leeg museum

Het bewind in Ramallah heeft een leeg Museum voor Kunst, Geschiedenis en Cultuur geopend, het grootste en duurste project dat de Palestijnen ooit hebben ondernomen, kosten bijna 25 miljoen euro. ‘Dit museum zal de wereld, de hele wereld, vertellen dat we hier zijn geweest, en dat we hier blijven, en dat we hier blijven om onze onafhankelijke Staat te vestigen,’ zei Abu Mazen (Machmud Abbas) bij de opening. Wat ze in dit museum aan de wereld willen laten zien is vooralsnog een raadsel. Er bestaat namelijk geen ‘Palestijnse’ geschiedenis of cultuur. De geschiedenis kent geen onafhankelijke staat onder de naam Palestina, noch een Palestijns Volk. Daar is geen enkel historisch bewijs voor te vinden. Er heeft nooit in de hele geschiedenis een Palestijns volk bestaan. Er is een entiteit gecreëerd, die helemaal niet bestond. Er bestaat geen Palestijnse taal. Wat men tegenwoordig het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen. Ze spreken net als de ruim 300 miljoen andere Arabieren dezelfde taal. De Palestijnen beschikken niet over een lange geschiedenis, of een bepaalde identiteit, of een gedocumenteerd erfgoed. Er is niets dat hen doet verschillen van de Arabische bevolking in bijvoorbeeld Jordanië, Egypte, Irak of een ander Arabisch land“. Zie ook deze video. De Palestijnen zijn gewoon Arabieren en hebben geen voorouders in het land uit Bijbelse tijden die Israëlische en Judeése soevereiniteit voorafgingen. Interessant is ook dat er tot nu toe nog nooit een archeologische vondst is gedaan waar de naam ‘Palestina’ of ‘Palestijnen’ op voorkomt.

Het 25 miljoen euro kostende museum

Onnodig te zeggen dat ze nergens in de Bijbel worden genoemd. Nog steeds dragen heel wat Arabieren die nu tussen de Jordaan en de Middellandse Zee wonen de achternamen die hun Arabische landen van herkomst verraden. Allemaal import dus, afgezien van een paar moslims, die daar als rondzwervende bedoeïenen aanwezig waren. Gedurende de 19 jaar dat Samaria en Judea, inclusief Jeruzalem door Jordanië was bezet en Gaza door Egypte, sprak niemand over een Palestijnse staat, noch de Arabische wereld, noch de Verenigde Naties. Niemand vroeg aan Jordanië en Egypte de gebieden aan de ‘Palestijnen’ over te dragen. Niemand had in die tijd ooit van een Palestijns volk gehoord. Dat bestond gewoonweg niet! Het PLO bewind en met hen diverse anti-Israël groeperingen, schrikken er niet voor terug de geschiedenis te herschrijven, alleen maar om de Joodse aanspraak op het Beloofde Land ongedaan te maken. De Palestijnse claims op het land is één van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis.

De term ‘het Palestijnse volk’ duikt pas voor het eerst op in 1964 na de oprichting van PLO (Palestinian Liberation Organization) Vanaf 1967 etaleerde deze terreurgroep zich als een stel gewetenloze en koelbloedige moordenaars. Met het ontstaan van de PLO bleek al spoedig dat de uit het niets getoverde ‘Palestijnen’ niet alleen om Samaria en Judea ging maar inclusief het huidige Israël. Om dat doel te bereiken bestaat hun geschiedenis uit het plegen van terreur van vliegtuigkapingen, van moordpartijen, van zelfmoordaanslagen, van leugens over hun geschiedenis, van haateducatie, van anti-Israëlische propaganda, van corruptie en nog veel meer van dit soort zaken. Daar is best een museum mee te vullen.

Om te bewijzen dat ze wel degelijk een eeuwenlange geschiedenis hebben bestoken ze de wereld met fantastische fabels. Arafat is daar indertijd al mee begonnen. Hij beweerde namelijk met regelmaat dat de ‘Palestijnse wortels’ terug te vinden waren in de Kanaänieten, Jebusieten en Filistijnen. Maar deze volkeren waren geen nakomelingen van Sem maar van Noach’s zoon Cham, dus geen Semieten. Tijdens een toespraak voor een groep jongeren in een zomerkamp op 18 augustus 1994 zei hij ‘Diegenen onder jullie die het vuur van de intifada ontstaken moeten nu optreden als verdedigers van onze jonge staat, (van onze jonge staat?) waarvan Jeruzalem de hoofdstad is. Dat is “Bir Salem” (de fontein van Salem). Salem was één van de Kanaänitische koningen, één van onze voorvaderen.’ De geschiedenis kent echter geen Kanaänitische noch Jebusitische of Filistijnse koning van die naam. De internationale media noteerde al deze onzin met gretigheid zonder ook maar iets te controleren.

Arafats opvolger Abu Mazen (Mahmoud Abbas) doet niet voor zijn voormalige maatje Arafat onder. Deze fantast beweert zelfs dat de Palestijnse natie maar liefst 9000 jaar oud is. In een toespraak van Mazen, voorgelezen door zijn adviseur aan de vooravond van Israëls Onafhankelijkheidsdag in mei 2011, ontkende hij de geschiedenis van Israël en beweerde ,,het bestaan van een 9000 jaar oude Palestijnse geschiedenis” en voegde hieraan toe ,,Netanyahu, u bent een incident in de geschiedenis. Wij zijn het volk van de geschiedenis. We zijn de eigenaars van de geschiedenis.”Mazen raakt met regelmaat verstrikt in zijn eigen leugens want bij andere gelegenheden noemt hij de Palestijnen een 5000 jaar oude beschaving en een andere keer 6000 jaar. De ene idiote uitspraak volgt de andere op. Recent beweerde hij dat de Palestijnse natie voorafging aan die van Abraham in het land van Kanaän. Ze herhalen hun fabels tot ze de schijn van waarheid krijgen. Daar zijn ze meesters in. Het punt is dat al deze leugens, blindelings geloofd en verspreid worden door de cohorten van de BDS-beweging, de internationale media en andere Jodenhatende antisemitische organisaties.

Niet alleen Arafat en Mazen zijn leugenaars maar ook de op 28 april 1955 in Jordanië geboren Saeb Erekat. Ook deze figuur heeft de leugen tot één van zijn belangrijkste eigenschappen gemaakt. In een commentaar in de Washington Post zei Erekat: ‘Onze geschiedenis gaat heel ver terug, veel verder dan degenen die aan ons bestaan twijfelen zich voor kunnen stellen. We hebben al onder een groot aantal machthebbers geleefd: de Kanaänieten, de Egyptenaren, de Filistijnen, de Israëlieten, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, de kruisvaarders, de Mongolen, de Turken en de Britten.’ Erekat beweert hier dat de ‘Palestijnen’ dus al leefden vóór al deze volken uit de geschiedenis. Tijdens een conferentie in München zei hij dat zijn familie al 8800 jaar geleden in Palestina leefde. Hij noemde zichzelf ‘de trotse zoon van de Kanaänieten’. Deze leugen wordt zelfs onderwezen in de scholen van het PLO-bewind. The Times of Israel was erbij toen Saeb Erekat zijn fabelachtige leugens verkondigde: Hij zei letterlijk het volgende: Ik ben de trotse zoon van de Kanaänieten die daar 5500 jaar geleden leefden totdat Jozua Bin-Nun de stad Jericho in de as legde. Volgens Erekat heeft Jozua Bin-Nun bekend van het ‘Boek Jozua’ uit het Oude Testament, dus in 3500 v.Chr. de stad Jericho in de as gelegd. Maar de Bijbelse Jozua leefde pas 2200 jaar later en wel rond 1300 v.Chr. De Kanaänieten zijn trouwens geen Arabieren maar nazaten van Cham. Toch beweert Erekat wel degelijk een Arabier te zijn dus kan zijn verhaal ‘een trotse zoon van de Kanaänieten te zijn’, op de mesthoop.

Het ontbreekt dit soort figuren volledig aan overtuigend bewijs de Joodse historische claim op het Bijbelse grondgebied onderuit te halen, ze zwetsen maar wat raak. Israël is niet tegen een Palestijnse staat ten strijde getrokken en bezet dus ook geen Palestijns land. Israël veroverde de gebieden Samaria, Judea en Gaza, niet op de Palestijnen maar op Jordanië en Egypte. Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan Israël en al helemaal niet van een staat die nooit heeft bestaan. Zelfs in de tijd van de Ottomaanse Turken stond Jeruzalem nauwelijks in de belangstelling van de islam. Die belangstelling ontstond pas nadat de Joden waren begonnen met de opbouw van hun aloude verwoeste land. In de stad Jeruzalem was in het jaar 1854 2/3 van de bevolking joods. In 1906 telde Jeruzalem ca 60.000 inwoners, waaronder 7000 moslims, 13.000 christenen en 40.000 Joden.

De geschiedvervalsing van de Palestijnse terreurleiders in Ramallah neemt dikwijls ongekende vormen aan. Tijdens een uitzending op de officiële Palestijnse televisie op 27 december 2014 werd de fabel verkondigd dat de ‘Palestijnen al vochten tegen de Romeinen. Werd eerder al de Jood Jezus tot ‘Palestijn’ omgetoverd, nu veranderd de Palestijnse televisie in deze uitzending zelfs het gehele Joodse volk ten tijde van de Romeinen in ‘Palestijnen’.Zo wordt de Joodse opstand tegen de Romeinen – vaststaand volgens alle historici – opeens een ‘Palestijnse’ opstand. Het is dus een totaal bespottelijke bewering. Er waren opstanden tegen het Romeinse Rijk door de Joden in Judea in de jaren 66-73 en 132-135 van de gewone jaartelling. Van Palestina had toen nog nooit iemand gehoord. En zo blijven de landrovers in Ramallah hun eigen bevolking voorliegen.

Gezien deze feiten kan men de beweringen als idiote propaganda afdoen. Palestina is een regio, niet de naam van een land of van een Arabische nationaliteit. Er heeft nooit een Palestijns Arabisch koninkrijk bestaan, en al evenmin een politieke entiteit met die naam. Er bestaat geen Palestijnse nationaliteit, daar is geen enkele twijfel over, zelfs niet in de Arabische wereld.  Daarom is er ook geen sprake van “Bezette Palestijnse gebieden” zoals door de wereldgemeenschap wordt beweerd.

museum04aBij de opening van het Palestijns Museum werd een ‘Palestijns bed-zonder-matras getoond van ca. 5000 jaar v. Chr. Een onweerlegbaar bewijs dat de cultuur van het Palestijnse volk veel ouder is dan de Joodse’.

Gelukkig gelooft niet iedere PLO-Arabier in het sprookje dat ze afstammen van de in de Bijbel genoemde volkeren. Arabisch filosoof Azmi Bishara zei een paar jaar geleden: ,,er bestaat helemaal geen Palestijns volk en er hebben in de geschiedenis nooit Palestijnen geleefd.”

In een interview van 31 maart 1977 met de Nederlandse krant Trouw, zei Zahir Muhsein, lid van het uitvoerend comité van de PLO: “Het Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel ter voortzetting van onze strijd tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er vandaag geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we vandaag over het bestaan van een Palestijns volk, daar de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk “Palestijns volk” om het Zionisme tegen te gaan.

Verschillende -veelal geletterde- Moslims, waaronder professor Adbul Hadi Palazzi vertellen heel wat anders dan de nazi-propagandisten van het PLO-bewind.

 Adbul Hadi Palazzi

Tijdens een gesprek in Jeruzalem met Aryeh King, directeur en oprichter van de Israël Land Fund organisatie verklaarde hij dat de Joden recht hebben op héél Israël, en de Palestijnen er niet alleen niets te zoeken hebben en als volk zelfs niet eens bestaan. ,,De PLO vertegenwoordigde geen staat en was geen politieke autoriteit. De meeste leiders van de PLO waren afkomstig uit de regio; Arafat was bijvoorbeeld een Egyptenaar, Faizal Husseini (rechterhand van Arafat) kwam uit Irak. De grootste fout is daarom geweest dat deze mensen erkend werden als de vertegenwoordigers van de lokale Arabische bevolking. Het is zelfs zo dat de Arabieren die er woonden hen aanvankelijk niet wilden accepteren als hun leiders, maar zichzelf meer als Jordaniërs dan als Palestijnen bleven beschouwen.” De professor zegt verder dat de strijd van de PLO en de Wakf tegen de Joodse claim op de Tempelberg nergens op is gebaseerd.

Israël International News Arutz Sheva publiceerde op 6 februari 2014 een verbazingwekkend artikel m.b.t. een aantal uitspraken van Sjeik Ahmad Adwan uit Jordanië. Volgens deze sjeik meldt de Koran niets over een land dat ‘Palestina’ heet. Wat de Koran volgens hem wel meldt is dat het Heilige Land is toegewezen aan de kinderen van Israël tot de Dag des Oordeels (Sura 5 Verse 21), en dat de Joden de erfgenamen zijn van Israël. “Ik zeg tegen hen die de koran vervormen: Waar halen jullie de naam Palestina vandaan, leugenaars, jullie vervloekten. Jullie vraag naar het land van Israël is een leugen en het vormt een aanval op de koran, op de Joden en hun land.”

De Jordaanse sjeik Ahmad Adwan

Zie ook hoe de minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid Fathi Hammad van Hamas, het Palestijnse propagandasprookje ontkracht dat de ‘Palestijnen’ een eigen afstamming zouden hebben. “Wij hebben allemaal Arabische wortels.

Mahmud Al-Zahar leider en mede-oprichter van de terreurbeweging Hamas, heeft openlijk toegegeven dat het idee van een historische ‘Palestijnse natie’ slechts een propagandastunt is van allen die tegen de wedergeboorte van Israël zijn. Dat zei hij in een interview met het tijdschrift ‘The Economist’.

Ze noemen het een Museum voor Kunst, Geschiedenis en Cultuur, maar  cultuur hebben ze al evenmin of het mag zijn dat ze hun eigen  doodscultuur bedoelen. Zo eren ze terroristen die onschuldige Israëlische burgers hebben vermoord, door straatnamen, pleinen en sportverenigingen naar ze te noemen. Er kunnen heel wat wanden gevuld worden met portretten van zelfmoordenaars die onschuldige Israëlische burgers hebben opgeblazen in bussen, restaurants, pizzeria’s. Ze hebben de wereld tot dusver heel veel gegeven, zaken die de mensheid niet snel zal vergeten. Hun misdaden en leugens liggen vast in de geschiedenis.

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

VOOR WIE IS DE EU HET MEEST RENDABEL?

eunmask

euro.UNIE

Hier een openbaring van het gedwongen lidmaatschap van de graaiende Elite Unie

Allereerst: de Mega Salarissen van EU afgevaardigen:
http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/10/EU-politici-houden-onvoorstelbare-privileges-en-luxe–tot-de-ondergang

Topsalarissen CEO’s, Publieke Sector en Politici
Salarissen van directeuren bij multinationals, vergoedingen van wethouders, burgemeesters en bestuurders in de zorg en het onderwijs
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/vipsalarissen/topsalaris

152 directeuren ouderenzorg verdienen meer dan minister president Mark Rutte
http://www.fnvvoorzorg.nl/nieuws/2015/06/04/152-directeuren-ouderenzorg-verdienen-meer-dan-min/

Bankwereld:
http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/vipsalarissen/bankwereld

Beloning directeuren goede doelen
http://www.gemiddeld-inkomen.nl/salarissen-directeurs-goededoelen-2012/

Bonus thuiszorgtop
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24851316/__Bonus_thuiszorgtop__.html

Top 50 Most Wanted ‘Zorg-Maffia–Bossen’ and Top 21 Most Wanted ‘Bestuurs-Gangsters’ in Amsterdam-Noir.
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/06/08/top-50-most-wanted-zorg-maffia-bossen-and-top-21-most-wanted-bestuurs-gangsters-in-amsterdam-noir/

De oorzaak van de gigantische pensioenen-daling
http://www.ouwetaaie.nl/pensioenen.htm

Bestuurders woningcorporaties graaien er op los.
http://daskapital.nl/2013/12/he_woningcorporaties_graaien_w.html

Onderwijs: HBO Bestuurders BOVEN salarisnorm
https://insight.nhtv.nl/nederlands/vijftien-hbo-bestuurders-boven-salarisnorm/

Topbestuurder verdient 51x zoveel als werknemer
https://www.personeelslog.nl/2014/03/23/loonkloof-topbestuurder-verdient-51x-zoveel-als-werknemer/

Zelfs ons gratis gegeven donorbloed wordt voor Maffiaprijzen verkocht!
Duur donorbloed door hoge bloedbanksalarissen
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/11/nederlands_bloed_te_duur.html

En dit, hardwerkend volk van ons land, is slechts het topje van de ijsberg van jullie gedwongen afdragen van het grootste deel van jullie CAO lonen!
Mede als gevolg…

View original post 18 woorden meer

Moslims vs Kafirs: Ramadan in de Tweede Speelkamer

The Logic Free Zone

democracy-go-to-hell-sign

Vrij voor Ramadan

DENK, de islamitische engnek partij annex lange arm van Erdogan wil een dagje vrij vanwege Ramadan. De kamer wil er niet aan en dat levert spectakel op want Arib is natuurlijk ook een moslim.

En dus?

Indoctrinatie?

Interessanter is het patroon wat hier achter zit. DENK vraagt hoofdelijke stemmingen over allerlei onderwerpen aan en publiceert later met naam en toenaam welke moslims in de kamer tegen gestemd hebben. Als een voorbeeld van hoe deze moslims afvallige zijn van de islamitische zaak.

De conclusie is in ieder geval duidelijk: Moslims moeten volgens DENK -en dus volgens veruit de meerderheid van de moslims in Nederland- zich als blok opstellen tegen de Nederlanders.Aangezien iedereen weet hoe de islam met afvalligen omgaat is dit bepaald geen onschuldige actie.

Het is de definitie van terreur: Kamerleden die niet het extremistische gedachtegoed volgen moeten de consequenties maar aanvaarden. En na die geintjes met Umar…

View original post 206 woorden meer

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN 2016 EN 1940?

eunmask

nazi-islam vlag

Frank de Vries .

Ik ben bang dat … net als in de aanloop tot WOII … deze regering en volk maar niet WIL geloven, dat de Islam al 1400 jaar in woord en geschrift (Koran) haat- en discriminatie brengt in de wereld!
Hitler met zijn Nazi’s konden ook gewoon OPENLIJK tussen 1930 en 1940 hun zelfde plan tot wereldoverheersing propageren en .. in strijd met het Verdrag van Versailles (1918) … gewoon herbewapenen met de grootste en modernste aanvalsmacht van Europa!
Alle Europese regeringen van toen deden (puur uit bange lafheid voor de Nazi overmacht !) het zelfde als de Europese regeringen nu ten aanzien van de openlijk agressieve en onze westerse cultuur afwijzend bedreigende Islam.
Tot 1940 hebben al die Europese regeringen NIETS DURVEN DOEN om de Nazi’s te stoppen of met een evenzo sterke legermacht te waarschuwen!
Europa heeft de afgelopen kwart eeuw t.a.v. de ZELF TOEGELATEN…

View original post 470 woorden meer

SP woest op Jean-Claude Juncker, Lilianne Ploumen (PvdA) ontstemd

E.J. Bron

Screenshot_115

Europese Commissie wil Kamer buitenspel zetten bij CETA-verdrag, mede uit angst voor referendum.

De SP is “woedend” dat de Europese Commissie de nationale parlementen buitenspel wil zetten bij het Europese vrijhandelsverdrag met Canada, CETA. Minister Lilianne Ploumen (Handel) is ontstemd en uit onder meer Duitsland klinken ook kritische geluiden.

Lees verder>>>
(h/t “Wachteres”)
Post online

View original post

‘Miljoenen in zakken zorgdirecteuren’

E.J. Bron

Screenshot_114

Kleinschalige zorgbedrijven maken opzienbarend hoge winsten, soms wel tot 50 procent. In een aantal gevallen worden er enorme bedragen aan dividend uitgekeerd aan de directeuren. Dat zeggen deskundigen die op verzoek van Omroep Gelderland de jaarverslagen van alle zorgbedrijven onderzochten.

Hoogleraar Jeroen Suijs en professor Harrie Verbon van Openbare Financiën van de universiteit van Tilburg keken naar alle cijfers over 2014 die zijn ingeleverd op jaarverslagenzorg.nl. Volgens hen verdienen kleinschalige bedrijven tot een omzet 20 miljoen vaak enorm aan de zorg die ze leveren. Het gaat dan om winsten van 20,40 of zelfs 50 procent op diensten als beschermd wonen, logeeropvang en dagbesteding.

Lees verder>>>
(h/t “Wachteres”)
NOS

View original post