Landverraderspartijen als NIDA en DENK die de sharia willen invoeren, moeten verboden worden!

The Balkans Chronicles

Islam heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-Islam is en wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de Islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma en dat is de Sharia.Kortom, de Islam wil dat alle naties Islamitische naties worden.Dat is precies wat Saudi-Arabië is: het hoogtepunt van de Islamitische samenlevingen. De Koran is de enige Grondwet. De Sharia is de enige wet. Islam is de enige aanvaardbare “godsdienst”. Dat is niet “Radicale Islam”, dat is de zuivere orthodoxie van de letterlijke Islam. Dat is wat de Islam af wil dwingen bij elk volk, elke cultuur in de wereld, met alle middelen, door een strategie, door een tactiek. De methoden voor deze gevechtstechnieken zijn…

View original post 2.161 woorden meer

Met dank aan de linkse politici(neo-Marxisten) hebben wij antisemitisme-jihad-terreur en de sharia-enclaves in Europa!

The Balkans Chronicles

Karl Marx: ‘Het komt er op aan de wereld te veranderen’.Die verandering (Marx) of beter die sloop is volop aan de gang en heeft zich al voor een deel gerealiseerd in West-Europa.We dachten dat we het Marxisme gelikwideerd hadden met de ineenstorting van de communistische landen, maar het is sterker in de hoofden aanwezig dan ooit.Het Westen weliswaar de Koude Oorlog militair en economisch gewonnen heeft, maar op cultureel en intellectueel gebied verloor.De Frankfurter Schule is nu de leidende ideologie binnen onderwijs en media, men heeft samenleving ingrijpend veranderd via massaimmigratie, onze maakindustrie is vernietigd, evenals ons onderwijs en tot slot waren de mensen die hierachter zaten marxisten of nuttig idiote liberalen…

De Franse auteur Renaud Camus betoogt in zijn boek Le Grand Remplacement (2011) dat er een proces van langzame vervanging van de oorspronkelijke bevolking door niet-Europese migranten aan de gang is dat een wijziging van de gehele beschaving…

View original post 2.718 woorden meer

DE FEITEN over de Islam en de islamisering van Europa!

The Balkans Chronicles

kicer-1132x670FEIT:Volgens de Islam,behoort de hele aarde aan Allah en aan zijn gelovigen, de moslims(„De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran:12:40).In de wereldbeschouwing van de Islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de Islam onderworpen moet worden. Europa behoort tot de Dar al-Harb en moet worden onderworpen/veroverd.Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam…

FEIT:De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken.In het jaar 1974 nam niemand de Algerijnse president Boumedienne al te serieus…

View original post 3.009 woorden meer

Arabist Hans Jansen(1942-2015) zei ooit: ‘Wie Islam zaait zal Sharia en Jihad oogsten’

The Balkans Chronicles

unnamed (4)Abdul Ala Maududi, de meest invloedrijke Pakistaanse denker van de 20e eeuw, schreef;”De Islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de Jihad beroept zich op deze revolutionaire strijd,om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen, die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de Islam.”…Islam/Jihad loopt op twee benen. Eén been wordt voorgesteld door de islamverweerders: de mensen die zich doctor noemen, goed Nederlands schrijven en spreken, en een rooskleurig portret ophangen van Islam als een “religie van vrede”. De gereedschappen van deze “intellectuelen” zijn leugens en bedrog. De terroristen vertegenwoordigen het andere been:deze groep voert de tweede fase van het moslim expansionisme uit.Alhoewel iemand die er niet van op de hoogte is zou kunnen denken dat deze twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan, maken beiden deel uit van hetzelfde plan en zijn ze feitelijk als de twee zijden van een…

View original post 2.375 woorden meer

Het waren de Russen die Hitler versloegen!

The Balkans Chronicles

ferussia01680802992

Geschiedenis is een verzameling leugens, die vanuit een bepaalde richting zijn verteld, cq opgeschreven en aangepast aan degene zijn zienswijze die het op papier zet zoals hij het graag zou willen dat het was, en niet hoe het was of is op dat moment.De hele geschiedenis, zoals wij die geleerd hebben, omtrent de Tweede Wereldoorlog is vervalst. Majoor Generaal Smedley Darlington Butler (1881-1940) ;”Oorlog is enkel een zwendel. Een zwendel is het beste te omschrijven, denk ik, als iets wat niet is wat er voor de meerderheid van de mensen op lijkt dat het is. Enkel een kleine binnenste groep weet waar het om draait. Het wordt geleidt ten voordele van zeer weinigen en ten koste van de massa’s.” …

We hebben onze vrijheid aan de Russen te danken.Zonder de opoffering van de Russen in de Tweede Wereldoorlog, zou Europa nu waarschijnlijk een groot concentratiekamp zijn geweest!…Nazi-Duitsland werd niet verslagen…

View original post 2.059 woorden meer

De mislukte moordaanslag op prins Bernhard.

Gerard de Boer

Midden in de oorlog kwam Bernhard, tijdens zijn bezoek aan een Britse aluminiumgieterij in Nottingham, oog in oog te staan met een communistische werknemer die hem wilde doodschieten. Het ooggetuigenverslag van een voormalige werknemer, genaamd Gabriel Lancaster, is in 2005 uitgezonden door de BBC.

Gabriel Lancaster: “Whilst working in the aluminium foundry, with a small gang making moulds for castings, we were to have a visit by Prince Bernhard of the Netherlands, who had escaped from Holland after being a notorious supporter of the Nazis, to be made a senior officer in the R.A.F., being a pilot. On the morning of the visit, one member of the gang, an acclaimed Communist, appeared with a loaded revolver, with the intention of putting an end to this fascist prince. He was disarmed with some difficulty and the royal visit proceeded without incident”.
(Bron:  BBC, vrijdag 9 December 2005.)

AgentOr1

Het relaas van Gabriel…

View original post 17 woorden meer

Islam is bezig Europa veroveren met “Al–Hijra” migratie(“stealth jihad”)!

The Balkans Chronicles

De Islam heeft ons de oorlog verklaard. Niet vandaag of gisteren, maar reeds 1400 jaar geleden.Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa, zien we nu de meest succesvolle tactiek/de stap-voor-stap/ van Al- Hijra toe.Beetje bij beetje, wordt hun programma van islamisering gerealiseerd.Al-Hijra is het stappenplan dat Mohammed gebruikte om door middel van migratie de Dar al Harb (het ‘Huis van oorlog’ dwz de niet-Islamitische wereld) te veroveren. Hierin stelde hij zich beschaafd op, totdat hij genoeg volgelingen had verzameld om deze nieuwe gebieden met geweld te veroveren.Volgens de Islamitische leer is het de plicht van ELKE MOSLIM om dit voorbeeld van Mohammed te volgen:’Strijd op de weg van Allah is een plicht voor elke moslim’/Koran- soera 2, vers 216…

Al- Hijra/de massa-immigratie/ altijd een strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een…

View original post 1.444 woorden meer