Multiculturalisme-ideologen West-Europa in de chaos en verwoesting storten

The Balkans Chronicles

.En de regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).Juichend haalden ze een ‘godsdienst’ binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd….

We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen.Onze open, vrije en tolerante cultuur, uniek in de wereld en in de geschiedenis, blijkt een vogel voor de islamitische kat.’Europa is Europa niet meer, maar Eurabië, een kolonie van de Islam’, schreef Oriana Fallaci …In de jaren ’60 waren er enkele honderdduizenden moslims in West-Europa. Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in…

View original post 593 woorden meer

Islam is het probleem, niet terrorisme!

The Balkans Chronicles

Man steekt drie mensen neer in Den HaagDe Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…De eerste periode van Mohammeds optreden, dat was in Mekka, toen hij door middel van vriendelijke woorden probeerde de inwoners van Mekka te overtuigen, dat zij in de ene ware God moesten geloven. Mohammed gaf zijn volgelingen de opdracht om op een vriendelijke wijze van Allah (God) te getuigen: „En verdraag met geduld alles wat zij (de ongelovigen) zeggen; en verlaat hen op gepaste wijze.” Anders gezegd: „Wees geduldig als ze je tegenspreken en neem daarna beleefd afscheid van ze.” (s. 73:10) Toen de mensen van Mekka zijn boodschap niet aanvaardden, kwam de andere kant van Mohammed boven en zei hij: „En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.Het is een in de…

View original post 1.915 woorden meer

Oost-Europa wil christen blijven, West-Europa wil de Sharia!

The Balkans Chronicles

763Landverraders en de islam knuffelaars drijven West-Europa richting Sharia of in een burgeroorlog!West-Europa heeft een verschrikkelijke fout gemaakt. In de afgelopen vier decennia hebben miljoenen migranten laten binnenkomen, veel van hen uit islamitische landen.In het midden van deze eeuw zal meer dan 30% van de bevolking in Zweden islamitisch zijn, en bijna 20% in Duitsland en Frankrijk…De meerderheid moslims zal/niet integreren in onze westerse democratische rechtsstaat, omdat ze onze manier van leven ‘onrein’ vinden.Het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de islam.Integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun “geloof”.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien, omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is…Wij in West-Europa krijgen sharia-achtige toestanden.Over twintig, dertig jaar,West-Europa niet meer leefbaar is….

Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook…

View original post 999 woorden meer