De moslimvrouw wordt onderdrukt; de oorzaak ervan ligt in de ISLAM

The Balkans Chronicles

438579Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de islam, en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.Binnen de islam is de vrouw een minderwaardig wezen, dat op allerlei terreinen wordt achtergesteld op de man.Kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, anti-vrouwengeweld, opsluiting en afscherming van de buitenwereld, eergerelateerd geweld, polygamie, gedwongen seks en genitale verminking:grote groepen islamitische vrouwen krijgen ermee te maken.En waar blijven intussen onze zelfverklaarde ‘progressieve’ feministen? Die hullen zich in een oorverdovend stilzwijgen als het gaat over onaanvaardbare praktijken die binnen de orthodoxe moslimgemeenschap bestaan. Ze blijven blind voor de manifeste gevallen van onderdrukking in de vorm van huiselijk geweld, verplichte klederdracht, gedwongen huwelijken, genitale verminkingen en verstotingen die daar vanwege culturele en religieuze redenen schering en inslag zijn en waarvan hun zusters het slachtoffer zijn…

“Moslim-vrouwen mogen nooit met niet-moslims trouwen ”(Koran-2:221)…“Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is”/Koran- 65, 4 …En laten wij niet vergeten het 8-jarige…

View original post 1.115 woorden meer

ISLAM-een totalitaire ideologie die al 1400 jaar de mensheid bedreigt!

The Balkans Chronicles

De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.Niets is minder waar!…De ISLAM is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen….

De Vlaamse professor Urbain Vermeulen, de voormalige president van de European Union of Arabists and Islamicists, benadrukt ook, dat ”de islam in…

View original post 1.536 woorden meer

Wat in 732 en 1683 niet lukte, lukt nu wel: de verspreiding van de Islam in West-Europa

The Balkans Chronicles

De multiculturele utopie, die door het politiek correcte establishment wordt nagejaagd, in werkelijkheid is uitgemond in een multiculturele nachtmerrie.Onze beschavingskracht dreigt verloren te raken. Door politieke waan en ideologie (sociaal democratie vooral) is duizend jaar ploeteren en lijden en opbouwen in een halve eeuw weggeven aan mensen uit vreemde streken die hier nooit iets mee hebben gehad en ons zelfs minachten of haten.In heel Europa vechten de multiculturalistische “elites” een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen, met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa: Eurabië! …

Er zijn nu problemen die simpelweg niet meer te ontkennen zijn, maar om hun machtspositie te behouden en geen stemmen te verliezen, zet links elke opkomende ‘rechts-populistische’ partij, die wel de problemem met het multiculturalisme aankaart en dus een bedreiging vormt voor hun machtspositie bij voorbaat in het racistenhokje.En iedereen, die ook maar een beetje…

View original post 1.291 woorden meer

Meerdere landen gingen niet akkoord met het ‘Marrakesh-pact’,omdat migratie een onderdel van Jihad is

The Balkans Chronicles

Europa staan aan de vooravond van een burgeroorlog. Alle ingrediënten voor een opkomend conflict in Europa zijn aanwezig. Helaas leven wij in een maatschappij, waarin we eerst wachten tot het huis goed in brand staat en dan pas gaan blussen…In Europa groeit de afkeer van het het VN-migratiepact.Demonstratie in Brussel tegen het Marrakesh-migratiepact verloopt grimmig. Er zijn bij de Europese instellingen ruim vijfduizend tegenstanders van het verdrag op de been. De politie heeft het waterkanon ingezet.Tijdens de betoging in Brussel werden volop leuzes gescandeerd, zoals “eigen volk eerst” en “linkse ratten, rol uw matten” en “geen jihad in onze staat”…

Dit pact is een ramp voor de nazaten van de westerse landen die het pact hebben getekend.En ben je een racist als je de islam als bedreiging ziet….Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, Polen en Italië, gingen niet akkoord met het jihad-pact. Ook in Duitsland was hevige discussie over het…

View original post 858 woorden meer

Politici van bijna alle gevestigde partijen bevorderen tegenwoordig de islamisering

The Balkans Chronicles

CqftZL2WcAY_WWFDe joods-christelijke cultuur heeft Nederland gestempeld en gemaakt tot wat ze nu is. Helaas zijn het juist Nederlanders zelf die dat steeds minder waarderen.Tegelijk maken veel Nederlanders zich wél zorgen over veranderende normen en waarden, de rol van de islam in Nederland en de gevolgen van massa- immigratie,die bereikt jaar op jaar een triest record en zal de komende jaren alleen nog maar verder exploderen.En al deze mensen zullen nog meer islam brengen. Migratie is een onderdeel van de jihad.De president van Algerije riep in de jaren 70 al Europa te willen veroveren met behulp van de baarmoeders van Islamitische vrouwen. Erdogan riep in 2017 zijn achterban in Europa zoveel mogelijk kinderen te krijgen.Volgens het Pew Research Center bleek dat het aantal moslims in Europa steeg van 29.6 miljoen in 1990 tot 44.1 miljoen in 2010…

Steeds meer mensen in onze samenleving zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen als de…

View original post 1.532 woorden meer

Oost-Europa sterk gekant tegen moslims/islamisering!

The Balkans Chronicles

De “elites” hebben Europa in gevaar gebracht. Door te veel immigranten toe te laten met een erg afwijkende cultuur.In heel Europa, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa vechten de multiculturalistische “elites” een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen, met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie en de islamisering, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa: Eurabië! …Onze “elites” hadden er geen moeite mee om de grenzen op te heffen voor vrij verkeer van goederen en personen. Uiteindelijk houden ze ook niet echt van hun land, liefde voor de natie vinden ze bij de onderbuik horen. Zo verraden zij hun eigen volk, dat de gevolgen van het multiculturalisme níet kan ontlopen…

Decennialang heeft de Europese politieke “elite” de immigratie uit de islamitische wereld toegestaan en zelfs gestimuleerd. Er werd niet gedacht aan de problemen die dat met zich meebracht, zoals de import van jihadistische wereldbeelden, sharia,antisemitisme, criminaliteit en armoede…

View original post 504 woorden meer

Na het nazisme en het communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die de mensheid bedreigt

The Balkans Chronicles

unnamedDe wereldberoemde schrijver György Konrád (Nobelprijswinnaar) ziet de Islam als een bedreiging voor de mensheid. ´Na het nazisme en het communisme is de islam de derde totalitaire ideologie, die de mensheid bedreigt´, aldus de Hongaarse intellectueel…De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)… En deze ideologie heeft in 1400 jaar nog nooit iets anders gedaan, dan dood en verderf zaaien! De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! …

De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar!…

View original post 2.022 woorden meer