Wanneer gaan agenten zich aan de wet houden en onze ouderen beschermen?

Door Joost Niemöller

aangifte-300x249Vandaag weer zo’n bericht dat me witheet van woede maakt: Een 81-jarige vrouw uit Huizen werd beroofd in een winkel in Hilversum. Ze deed aangifte. En de aangifte werd geweigerd.

De details van haar verhaal maken duidelijk wat er speelde:

,,Ik stond bij de kousen, toen kwam ze rechts naast me staan,” vertelt De Queljoe. ,,En bij het ondergoed dook ze weer rechts op. Toen viel het me op. Ik dacht eraan m’n portemonnee van mijn rechterzak naar m’n binnenzak te halen, maar dat vond ik zo hatelijk staan. Ik wil niet discrimineren.”

Wat gebeurde er nadat deze vrouw beroofd was? Ze deed dus aangifte. En daar werd ze door de politie weggezet als een idioot:

Jetske de Queljoe ging meteen daarna naar het politiebureau aan de Groest in Hilversum. Aangifte doen. Daar ging het gesprek ongeveer zo:

De Queljoe: ,,Ik ben gerold, van mijn portemonnee.”

De politievrouw: ,,Wat heeft u gezien?”

De Queljoe: ,,Ik zag wie het deed. Ze was helemaal in het zwart en droeg een hoofddoek. Maar ik kon niet zien of ze Marokkaans of Roemeens was.”

De politievrouw: ,,Wat is er gestolen?”

Jetske de Queljoe vertelt wat er in haar portemonnee zat en zegt tot slot: ,,Die foto van mijn man vind ik het ergste. Maar: ik wil aangifte doen.”

Jetskse de Queljoe heeft daderinformatie. Ze is nét beroofd. In de regel moet zij meteen op het bureau aangifte kunnen doen.

Maar de politievrouw zegt: ,,Dat heeft geen enkele meerwaarde. U kunt beter naar het gemeentehuis gaan, bij de gevonden voorwerpen duikt uw portemonnee vast weer op.”

Nu is mijn vraag dus: Waarom overtrad deze politievrouw zo schaamteloos de wet? (Nog los van het feit hoe ze zoiets in haar hoofd haalde.) Deze politievrouw had namelijk de plicht om de aangifte op te nemen.

Dat staat gewoon in de wet:

Artikel 163 lid 6 Sv luidt (tav de aangifte):

“Tot het ontvangen van aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161 zijn de opsporingsambtenaren, en tot ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162 Sv de daarbij genoemde ambtenaren verplicht.”

Er moet nu dus aangifte gedaan worden tegen deze agente. Als zij instructies heeft om dergelijke aangiften niet op te nemen, dan zal de agente in kwestie zich hierop moeten kunnen beroepen. Pas dan zullen deze instructies boven water komen. En vervolgens kan aangetoond worden dat deze instructies, informeel of niet, tegen de wet zijn, en moeten verdwijnen.

Wanneer er eindelijk aangifte wordt opgenomen om onze ouderen te beschermen is het probleem natuurlijk nog lang niet opgelost. De politie is namelijk niet gedwongen om werk te maken van die aangifte. Maar dat moeten ze dan wel schriftelijk verantwoorden. En daar kan dan weer op zijn minst een zaak over begonnen worden:

Hoewel de politie verplicht is om de aangifte op te nemen, zijn zij niet onder alle omstandigheden verplicht om in de aangebrachte zaak opsporingsactiviteiten te verrichten. Zij kunnen van (verdere) opsporingsactiviteiten afzien. De politie dient dit dan wel schriftelijk aan de aangever te melden. Tegen deze mededeling kan binnen 3 maanden op grond van artikel 12 Sv een klaagschrift worden ingediend.

Zal er daardoor een eind komen aan het beroven door allochtonen van 81-jarige Nederlandse vrouwen? Nee, natuurlijk niet. Maar de Nederlandse overheid zal op zijn minst gedwongen worden om zich aan de wet te houden in deze.

Het gevolg is dat dit soort zaken geregistreerd worden en een rol gaan spelen in de statistieken. (Niet alleen vanwege de niet opgenomen aangiften. Ook omdat veel mensen al bij voorbaat niet meer in zullen zien waarom ze überhaupt nog aangifte doen.) Dan wordt het concreet met wat voor maatschappelijk probleem we te maken hebben. We weten dat natuurlijk wel, maar de statistieken geven een vertekend beeld, ook omdat het verboden is om etnisch te registreren.

Allemaal zaken die moeten veranderen.

We zijn er nog lang niet. Maar we moeten beginnen om de wetteloosheid op dit niveau aan te pakken.

Want wat Jetske de Queljoe overkwam, is onverdraaglijk in Nederland. Iedereen met oudere ouders en iedereen die zelf ouder is, moet dit aanvoelen als een dolk in het hart. Zo kan het niet doorgaan.

Bron: http://www.joostniemoller.nl