Alarmsignaal!

28 Februari 2017

Dit is zo’n belangrijk en noodzakelijk alarmsignaal! Dit moet gelezen en gedeeld worden door ons allemaal.

Jan Willem van der hoeven

Directeur ICZC

 

Beste Gebedsvrienden,

Dankzij de gebeden van velen in de VS en velen van u rond de wereld, hebben we een goddelijke omkeer meegemaakt en een U-bocht gemaakt bij de klif in onze afgelopen nationale verkiezing.

Het zag er voor Amerika naar uit alsof het een nog grotere achteruitgang wachtte, maar de Heer heeft genade gehad en ons uitstel gegeven. Velen in de gebedsbeweging hier voelen nu dat, hoewel Donald Trump beslist wat ruwe kantjes heeft in zijn persoonlijkheid en in zijn bombastische stijl, hij een “Ceres” zal zijn die God zal gebruiken om ons land terug te brengen van de rand en de weg te openen voor nationaal herstel en hopelijk zelfs een geestelijke opwekking als we in ondersteuning bidden. Verbazingwekkend genoeg heeft hij elf evangelische Christenen benoemd om dienst te doen in zijn kabinet. Dat laat zien, waarschijnlijk veel ervan dankzij het wijze advies van Vice President Pence, een ware ernst en vastberadenheid over het herstellen van Amerika naar haar oorspronkelijke roeping om deel te zijn van het licht van Christus naar de volkeren. Laten we bidden dat het zo moge zijn!

Echter, in de weken vanaf de inauguratie van President Trump en Vice President Pence, is er een groeiende verzetsbeweging opgezet om President Trump, vice President Pence en de nieuwe regering te hinderen en indien mogelijk omver te werpen. George Soros, de vroegere Nazi collaborateur en miljardair activist heeft veel uiterst liberale organisaties opgericht die Links marxistisch zijn in ideologie en proberen het land te verdelen en te vernietigen. Een daaraan verwante beweging wordt Organizing for Action (Organiseren tot Actie) genoemd en wordt geleid door de vorige president Barack Obama. Deze heeft tot doel om 250 kantoren op te richten door het land en gebruik te maken van, naar schatting 30.000 opruiers om ons nieuwe leiderschap in diskrediet te brengen en zich er tegen te verzetten.

Nu is er vandaag, een woord gekomen dat de poging om Trump te weerstaan bovennatuurlijk is geworden in een wereldwijde oproep het demonische rijk tegen hem op te roepen. Heksen wereldwijd smeden plannen om betoveringen uit te spreken over  Donald Trump, die beginnen op 24 Februari, bij zonsondergang, en de aardbol rondgaan van uur tot uur en van maand tot maand doorgaan volgens de maan cyclus totdat Trump uit de weg is geruimd.

Wilt u zich alstublieft bij ons aansluiten in gebed en anderen mobiliseren om met u te bidden voor de volgende dingen:

*1.     Dat  iedere vijand die zich schuil houdt in de reusachtige federale bureaucratie in Washington DC ontmaskerd zal worden en gestraft.  Hun recente lekken zijn een bedreiging geworden voor nationale en internationale veiligheid en zijn tegen de wet.*

*2.     Dat de Heer Zelf met George Soros, een diep verdorven man die beraamd heeft om andere landen te vernietigen en denkt dat hij een god is, zal afrekenen, hopelijk om zich te bekeren, maar in ieder geval om verwijderd te worden om in staat te zijn verdere schade aan te richten aan de VS of enig ander land.*

*3.     Dat pogingen van Organizing for Action (Organiseren tot Actie) en andere extreem liberaal-Marxistische pogingen om het huidige Amerikaanse leiderschap omver te werpen zullen worden verijdeld en dat zulke pogingen een grote, averechtse uitwerking zullen hebben op degenen die erbij betrokken zijn, ongeacht wie zij zijn, zelfs VIPs. *

*4.     Laten we ook overeen komen in gebed en in de autoriteit die Jezus ons heeft gegeven dat “wat u op aarde bindt gebonden zal zijn in de hemel” (Mattheüs 18:18-19). Wij binden nu in de Naam die boven alle namen is elke demonische entiteit en alle vloeken die zijn of zullen worden opgeroepen tegen President Trump, zijn ambtgenoten en regering. In Jezus’ autoriteit en in eenheid met andere voorbidders, maken we ze van nul en generlei waarde, en moge deze toverformules en vloeken neerkomen op hen die er om vragen, en hen in berouw naar Jezus Christus drijven als Redder, of zoals Hij het zou willen hebben, hun vermogen om nog meer kwaad aan te richten te beëindigen!*

Heel hartelijk dank voor uw sterke en aanhoudende gebeden zoals de Geest u aanspoort. Onze God zal zulk eendrachtig gebed gebruiken om dit land te beschermen en ook om Zijn goede bedoelingen voor de rest van onze wereld te verhaasten.

John Robb

Voorzitter, Internationale Raad van Gebed.

 

Mocht u tot het besluit komen een gift te willen geven, dan kunt u een bedrag overmaken via de “kostenbesparende” Nederlandse Bankrekening: NL82 ABNA 0468 1525 12, 

t.n.v. “Stichting Kom Tot Het Doel , Barendrecht”, o.v.v. “Voor het Werk des Heeren”.

Alle binnenkomende bedragen in zijn geheel worden naar de I.C.Z.C. overgemaakt.

Deze Stichting heeft al vele jaren de “ANBI” status.

Gaarne ook uw postadres vermelden. Wijzelf gebruiken deze betaalwijze reeds lange tijd om financiële steun aan de I.C.Z.C. in Israel over te maken.

 

Hartelijke groet,

Cees en Anneke van Rems

‘s-Hertogenbosch,  12 februari 2017

e-mailadres:  ceesanneke@telfort.nl