Obama laat ‘islam’, ‘ISIS’ en ‘Allah’ uit telefoontje terrorist Orlando schrappen

President stelde al tal van radicale moslims als adviseurs aan – ‘Obama volgt de Sharia’: Massale volkswoede in VS over Obama’s zoveelste schoonpraterij islamitische terreuraanslag


Verband tussen terreur en ‘islam’ en ‘ISIS’ mag in de ogen van Obama (hier met minister van Justitie Loretta Lynch) niet bestaan. Nog veelzeggender: de president beval om ‘Allah’ in het transcript te vervangen door ‘God’, waarmee opnieuw duidelijk werd welke ‘god’ hij in werkelijkheid dient.

De eerste zwarte president van de Verenigde Staten heeft inmiddels een reputatie opgebouwd met het verdedigen van de islam, schoonpraten van islamitische terreuraanslagen en tegelijkertijd aanvallen van het christendom. Niet voor niets concludeerden critici al jaren geleden dat Barack Hussein Obama in werkelijkheid een moslim is. Obama zelf doet ondertussen amper meer moeite om dit te verbergen. Nu heeft hij –bepaald niet voor het eerst- de woorden ‘islam’, ‘ISIS’ en ‘Allah’ uit het telefoontje van Omar Mateen, de moslimterrorist die in Orlando 49 mensen vermoordde, laten schrappen, zogenaamd omdat de aanslag niets te maken zou hebben met de islam.

National Review mede redacteur en voormalig aanklager Andrew McCarthy wees er in zijn laatste column ‘Obama: Anti-Anti-Terrorist’ op dat de president een 25 jarige Syrische immigrant als adviseur heeft aangesteld, een vrouw die openlijk vindt dat 9/11 een goede zaak was – niet vanuit Amerikaans, maar vanuit islamitisch oogpunt.

‘Ik vind dat benadrukt moet worden dat zij bepaald niet de enige is,’ aldus McCarthy. ‘De president vraagt al sinds het begin van zijn regering beleidsadvies aan leiders van islamitische organisaties die verbonden zijn aan de Moslim Broederschap’, die in onder andere Egypte officieel als een terreurorganisatie te boek staat, mede omdat de Palestijnse Hamas eraan verbonden is.

‘Wetteloze’ president: Zo saboteren islam en ‘links’ het Westen

In zijn boek ‘De Grote Jihad: Hoe Islam en Links Amerika saboteren’ somt McCarthy in dit opzicht een groot aantal feiten op. Zo heeft de Moslim Broederschap expliciet gesteld dat de totale islamisering van de Verenigde Staten en Europa een hoofddoel van de organisatie is, en tegelijkertijd de volledige vernietiging van binnenuit van de vrije, democratische Westerse samenleving door middel van politieke en maatschappelijke sabotage.

Obama’s bijna 7 ½ jaar durende presidentschap kan volgens de redacteur met één woord worden gekenmerkt: lawlessness, oftewel wetteloosheid. Nog nooit kende de VS een president die de (inter)nationalewetten zó vaak negeerde, aan zijn laars lapte of zelfs schaamteloos brak. Zo begon hij bijvoorbeeld een oorlog tegen Libië zonder eerst toestemming van het Congres te vragen. Erger nog: hij kwam er mee weg, terwijl tegen iedere andere president waarschijnlijk een afzettingsprocedure zou zijn begonnen.

‘Regering Obama wordt volgeling van Sharia’

De aankondiging van minister van justitie Loretta Lynch dat de termen ‘islam’, ISIS’ en ‘Allah’ uit het transcript van het telefoontje van moslimterrorist Omar Mateen worden geschrapt, is volgens McCarthy ‘duidelijk bewijs dat de overheid volgeling wordt van de Sharia, en ‘links’ op het gebied van de strijd tegen het radicale islamitische extremisme dezelfde tactiek gebruikt als op het gebied van wat zij ‘klimaatverandering’ noemen.’

‘En die tactiek is dat zij een officiële versie van gebeurtenissen hebben, die deels totaal tegengesteld kan zijn aan de feiten. Desondanks is het hun verhaal, en blijven ze er aan vasthouden. Dan proberen ze iedere alternatieve verklaring de kop in te drukken.’

Islam mag enkel als vreedzame religie worden gezien

Zo heeft de regering Obama een geheel eigen definitie van wat ‘gewelddadig extremisme’ is, een die ten allen tijde totaal losgekoppeld is van de islam. De islam moet ongeacht de ontelbare doden die het ook in de laatste jaren heeft veroorzaakt ten allen tijde als een ‘religie van vrede’ worden neergezet. Een andere interpretatie is er volgens Obama niet. Beter gezegd: mag er niet zijn en mag ook niet gehoord worden. ‘Daarom wordt iedere directe band tussen de islamitische doctrine en jihadistische terreur onderdrukt,’ vervolgt de oud aanklager, die al in jaren ’90 in de rechtszaal talloze malen ‘juist die band’ aantoonde, namelijk dat de Koran geweld beveelt.

Onder Obama is dat alles compleet omgekeerd. Orlando ‘was overduidelijk een jihadistische aanslag, maar dat is nu zo ongepast dat het niet in de officiële versie van het ministerie van Justitie wordt opgenomen. Vroeger beloonden we mensen die de waarheid aan het licht brachten, nu wordt die waarheid onderdrukt, en worden mensen die deze willen aantonen tot ongewenste personen verklaard.’ (1)

‘Ik zweer trouw aan Hello Kitty’

Nadat in heel de VS massaal schande werd gesproken van het gecensureerde transcript, besloot het ministerie van Justitie om het deels aan te passen. Desondanks wordt ‘Allah’ nog steeds vervangen door ‘God’, waarmee Obama opnieuw onderstreept welke ‘god’ hij in werkelijkheid dient. (3) Op Zero Hedge maakt men Obama’s gecensureerde transcript belachelijk door ieder geschrapt woord te vervangen door ‘Hello Kitty’, ook in Nederland een populair tekenfilmpje voor peuters:

Operator: ‘Emergency 911, dit wordt opgenomen.’

Mateen: ‘Bismillah al-Rahman al-Rahim.’ (In de naam van Allah de genadige, de barmhartige).

Operator: ‘Wat?’

Mateen: Geprezen zij Allah* (* dus veranderd in ‘God’), en gebeden en vrede zij met de profeet van Allah. Ik laat u weten dat ik in Orlando ben en de schietpartijen deed.’

Operator: ‘Wat is uw naam?’

Mateen: ‘Mijn naam is ‘ik zweer trouw aan (Hello Kitty).’

Operator: ‘Oké, wat is uw naam?’

Mateen: ‘Ik zweer trouw aan (Hello Kitty), moge Allah hem beschermen namens (Hello Kitty).’

Eerder: Taliban terroristen vrijgelaten voor tot islam bekeerde soldaat

Eerder deed Obama bij de destijds door de Taliban vrijgelaten Amerikaanse soldaat Bowe Bergdahl exact het omgekeerde. Om te verhullen dat Bergdahl zich tot de islam had bekeerd, werd de term ‘bismillah al-rahman al-rahim’ uit de opnames van de officiële ceremonie met Bergdahls vader geschrapt. Het Witte Huis deed dit vermoedelijk omdat Bergdahl werd geruild voor vijf Taliban terroristen, die zaten opgesloten in Guantánamo Bay, en het Amerikaanse publiek woedend geweest zou zijn dat andere gevangen genomen (niet-moslim) soldaten niet in de ruil werden betrokken, maar uitgerekend enkel een tot de islam bekeerde. (2)

Xander

(1) Breitbart
(2) Breitbart
(3) Breitbart

Bron: http://www.xandernieuws.nl