Merkel koestert taboe islamkritiek

Foto: De Telegraaf

Opinie Leon de Winter

In haar rede van 18 februari 2017 in München gebruikte Angela Merkel veertien keer het woord islam. In de meeste gevallen sprak zij van ’islamistisch’, een term die sinds enkele jaren wordt gebruikt om het gedrag van radicalen af te zonderen van dat van de meerderheid van moslims.

De volgende alinea was onmiskenbaar Merkeliaans: „Voor mij is het […] belangrijk dat we islamitische staten bij deze coalitie [tegen islamistisch geweld] betrokken hebben. Ik geloof namelijk dat uitgerekend van deze staten de bijdrage moet komen om duidelijk te maken dat niet ’de islam’ de oorzaak van het terrorisme is, maar een verkeerd begrepen islam. Daarom verwacht ik – ik heb dat vaker gezegd – ook van religieuze autoriteiten van de islam duidelijkheid over afbakening tussen de vreedzame islam en het terrorisme in naam van de islam.”

Merkel maakt dus onderscheid tussen een ’verkeerd begrepen’ en een ’vreedzame islam’. De verkeerd begrepen islam wordt aangehangen door IS, en in de rest van de islamitische landen heerst de ’vreedzame islam’.

Wie de lijst van leden van de Organisatie van Islamitische Coöperatie overziet, beseft dat dit niet echt landen zijn voor transseksuele mannen die op een naaktstrand bij een lekker cocktailtje en varkensspiesje een roman van Salman Rushdie of een essay van Ayaan Hirsi Ali willen lezen. Toch zijn dit in Merkels ogen landen van de ’vreedzame islam’.

Wie de teksten van de islam leest, leest over een ambitieuze man die met behulp van een bovenaardse stem – die hij beweert te horen – bewondering en vrees wil afdwingen bij zijn toehoorders. Aanvankelijk richt hij zich tot joden en christenen, maar als zij hem niet volgen, slaagt hij erin met een groeiende schare getrouwen wereldlijke macht te grijpen. Dat doet hij met misleiding, geweld, manipulatie. Hij laat massamoorden uitvoeren, neemt oorlogsbuit, verdeelt gevangengenomen vrouwen onder zijn strijders. Geweld wordt verheerlijkt en wie sterft voor de islam, zo belooft hij, heeft een streepje voor in het hiernamaals. Kortom: de islam is gebaseerd op het succes van een veroveraar die vrede biedt na de gewelddadige onderwerping aan zijn leer en zijn persoon. Zijn succes is het bewijs van de superioriteit van zijn leer.

IS-mannen leiden nauwgezet het leven van de veroveringsperiode van de islam. Volgens de socioloog en islamonderzoeker Ruud Koopmans zijn er in de wereld minstens vijftig miljoen moslims die net zo fanatiek zijn als de eerste generaties gelovigen. Het probleem is dus niet, zoals Merkel beweert, een verkeerd begrepen islam: moslims weten verdomd goed dat de islam geweld als een aanvaardbaar middel ziet. Dat zij ervan afzien, getuigt van het gebrek aan geweldsmiddelen of van voortschrijdend inzicht. Als dat laatste het geval is, laten zij zien dat zij vooruitstrevender zijn dan hun heilige teksten.

Nederland is het meest geseculariseerde land in de wereld. Sinds de secularisering heeft doorgezet, is de Nederlandse samenleving welvarender en vreedzamer. De godsdienststilte is verstoord door de toestroom van heftige gelovigen. Opeens zijn er weer discussies die samenhangen met uiterst gevoelige religieuze tradities. Wel of geen boerka’s, minaretten, gebedsoproep, halal in supermarkten, gescheiden zwemmen, speciale scholen, religieuze rechtbanken, islamofobie. Het zijn ontwrichtende discussies die Nederlanders, dachten ze, achter zich hadden gelaten. Westerse samenlevingen analyseerden de eigen joods-christelijke teksten tot breekbare mythen en legenden; en nu?

We hebben er moeite mee om met dezelfde meedogenloze blik de islam te analyseren. Welke moslim durft, zoals Sigmund Freud, een boek als Der Mann Moses und die monotheistische Religion te schrijven? De westerse elites lopen op eieren wanneer het om de islam gaat. Merkel slaat onzin uit over vreedzame en verkeerd begrepen islam, omdat zij rekening wil houden met religieuze gevoeligheden die door de meerderheid van Europeanen als achterhaald worden beschouwd. Niemand durft te zeggen dat wij het leven heiligen, maar niet de teksten uit een mythisch en bijgelovig verleden.

Moslims zijn in meerderheid vreedzaam; niet omdat hun religieuze traditie dat voorschrijft, maar omdat zij beseffen dat de wereld ingewikkeld en kleurrijk is en dat je niet kunt leven naar de regels van een zevende-eeuwse veroveraar. Merkels oproep aan religieuze islamautoriteiten om hun geloofsopvattingen van die van IS af te bakenen, bevestigt dat zij niet weet waar zij het over heeft: er is één islam, en IS volgt die puur en naar de letter. Wat de autoriteiten wel kunnen doen (maar daarmee breken zij met het principe dat alles in de Koran eeuwigheidswaarde heeft), is de doodstraf op afvalligheid en blasfemie afschaffen; daarmee zouden zij de ideologisch-theologische kern van het geweld verwijderen en een nieuwe fase in de islam inluiden, een vredelievende reformatie die niet meer in andere religies en in ongeloof dodelijke vijanden ontwaart. Door te beweren dat IS een verkeerd begrepen islam volgt, houdt Merkel het taboe op wetenschappelijke islam-kritiek in stand.

De ideeën en normen in de islam hebben de Arabieren ooit vleugels gegeven. Er ontstond een wereldrijk. Maar diezelfde normen en ideeën zijn nu een rem op vooruitgang en vrijheid, kijk naar de sociaaleconomische en culturele situatie in de meeste landen die op die eerder genoemde lijst staan van de Organisatie van Islamitische Coöperatie. Merkel, aan de top van de Europese elitepiramide, laat de echte pijn onbesproken.

Angela Merkel Declares: We Will Bring In More Muslim Immigrants Into Germany

By Theodore Shoebat

Angela Merkel has declared that Germany will be accepting in more Islamic refugees. Even after the recent attacks in Germany, she still wants to bring in more Muslim terrorists. As we read in one report: 

German Chancellor Angela Merkel expressed her confidence in coping with refugee challenges on Thursday, repeating her mantra “We can do it” while raising a nine-point plan to ensure security after recent terror attacks in the country.

Merkel interrupted her vacation after four attacks claimed more than 10 lives in southern Germany within the past week. Three of the four attackers were refugees, two had connections with the Islamic State.

“We are facing a huge test,” said Merkel at a press conference in Berlin. “In Germany, in Europe, in our neighboring countries, terror prevails.”

She condemned the recent attacks saying they were “shocking, distressing and depressing,” and that measures needed to be taken to ensure security.

Merkel announced a nine-point plan which included lowering the hurdles for the expulsion of asylum seekers, adopting an early warning system for radicalization among refugees, and joint exercises of the police and armed forces.

In addition to this, the plan would see the establishment of a central agency to decrypt Internet communication, passing an European weapon directive to prevent trading weapons online, enhancing international intelligence cooperation and strengthening work with countries in the Middle East and North Africa to reduce the number of refugees seeking asylum in Europe.

“Several months ago, I said in this hall that Germany is a strong country. This (refugee) issue is our national task,” the Chancellor said, referring to last summer when she introduced her famous tagline “We can do it” and opened borders to refugees.

Over 1 million refugees flocked to Germany last year. The German population was welcoming at first, but public opinion has shifted somewhat after mass sexual assaults by refugees in Cologne on New Year’s Eve.

Recent terror attacks have put more pressure on Merkel for her refugee policy and have fueled anxieties that far-right parties’ political influence will increase.

“I did not say that it would be an easy task,” Merkel told reporters about finding a solution to the refugee crisis, adding she had expected challenges ahead when she made the decision to open borders last summer.

She said Germany would stick to its principles and continue to grant asylum protection to those fleeing wars.

“I am convinced, just as earlier, that we can make our historical task well in the time of globalization,” Merkel reiterated. “We can do it.”

Germany is doing this by the demands of Turkey, and because it is an evil nation, it has made an alliance with the sultan, Erdogan, and it will be allied to the antichrist Islamic Ottoman Empire in the future.

To understand more on the evils of Germany, I would encourage you to read my in depth article on why Germany is an enemy nation:

The German military is amongst the top ten most powerful militaries on earth, and in this discourse it will be seen that it is conspiring with the Muslims with the aspiration of reviving back its evil empire, whose sinister roots go back to centuries of bloodshed, genocide and the bent to destabilize and destroy Christendom. 

In the fourth century the Germans, who had converted to the anti-Catholic heresy of Arianism (which, like Islam, denied the Divinity of Christ), tried to destroy the Catholic world in its invasion of Europe and North Africa and in its sacking of Rome. The Protestant Reformation that began in Germany advocated for the destruction of the Catholic world and for the obliteration of the seat of St. Peter. The revolution of the Reformation would lead to the Thirty Years War, the first pan-European war in which Protestant Germany and their Muslim Ottoman allies warred against Catholic Europe. This aspiration to destroy Christendom continued on in both World Wars. In the First World War, the Germans allied with the Muslim Ottomans against the whole of Europe. In the Second World War the Nazi Germans conspired with the Muslim Albanians and Bosnians, while at the same time, praising Luther, invading Catholic Poland, and working to war against the Vatican.

The Protestant population in Germany, in the words of one historian, “provided the broadest and deepest reservoir of support for the Nazi party in all social groups during its electoral triumphs in the early 1930s.” (See Richard J. Evans, The Third Reich in Power)

Now in today’s Germany, the Protestants (like Merkel and Joachim Gauck) are dominating politics, and dominating Europe through their economic superiority; working with Muslim Turkey (which is working to restore its own empire) in destabilizing Europe by absorbing masses of Muslim refugees; providing arms for Islamic terrorists in the Middle East with the intention of overthrowing Assad’s secular government in Syria, and thereby advancing the Islamic empire in the Near East; and pushing for Orthodox and Catholic countries, such as Poland, Serbia, Croatia, Slovenia, Slovakia, Austria, Bulgaria, Macedonia and Hungary, to accept the Islamic refugees into their countries, who are resisting Germany’s advances. In addition to this, it is also pertinent to point out that Germany’s economic strength is due to Nazi money, made by Nazi industrialists who were pardoned by the US and its allies after the war, thus allowing and enabling Germany to become the economic empire that it is now, and this will enable Germany to become the Fourth Reich that it so desires to become. Turkey wants to restore its old empire, and is working with Germany which as well has already proven itself to be an enemy.

As the Nazis created the Muslim divisions of the SS, so the Germans today are working on training an elite army consisting of the Islamic refugees that they brought over with the thanks of Turkey.

The Bundeswehr (or, the German Army) will be training thousands of Muslim refugees in a hundred skills that will enable them to fight, kill and take over Syria, and then sending them back to Syria where they will be fighting to establish their Islamic government. The skills that the soldiers will learn varies from explosives, bomb disposal, military logistics, etc. The Germans will also be training a team of Muslims to be “management experts,” or special officers who would be parachuted into Syria to rule the country. Germany is also planning on participating in this transformation of Syria, to create what German defence minister Ursula von der Leyen called a“recognized, legitimate Syrian government”. 

The end result of this scenario is so conspicuous that one can easily prognosticate its end: these very Muslims who are the Germans are training will use the training to advance an Islamic empire. How is this even different from how when the German Nazis trained Muslims to form the Islamic divisions of the Third Reich? 

Muslim Nazis praying

And how, then, does this differ from the times when Protestant Germany conspired with the Muslim Turks in the devastating Thirty Years War, or how they were allies with the Ottomans in WW1? Germany is lifting its veil of modernity and revealing a face of evil that has always been there, masquerading itself from the current masses.

The German government gave tens of thousands of weapons and millions of rounds of ammunition to Kurdish fighters, and those very weapons ended up in the hands of ISIS and other criminals. The very Kurdish fighters for whom the Germans supposedly provided the weapons, sold the arms illegally to terrorist criminals.  In the cities of Erbil and Sulaimaniya, for example, German weapons have been found for sale in the black market, with the letters HK, signifying the famous German arms manufacturer Heckler & Koch, and Bw, for the Bundeswehr, or German Army.

German Defence Minister Ursula von der Leyen (L) visits the Bnaslawa training camp for training Peshmerga fighters, in Erbil, Iraq, 27 October 2015.

One ex-Kurdish Peshmerga fighter stated that the standard rifle for the German Army, the G36, once costed $4,000, but now the weapon has been incredibly reduced in price — between $1,450 and $1,800 — because there are so many. The German government provided the Kurds with 12,000 G3 rifles, 8,000 G36 rifles, and 8,000 P1 pistols. These weapons are now being distributed amongst terrorists. One German report states:

“Isis fighters are equipped with numerous G3 battle rifles from German manufacturer Heckler & Koch, as well as German Walther KKJ rifles from the 1960s, according to the report.”

You may say that the German government is innocent of this because the weapons were specified for the Kurds and not Islamist terrorists. But tell me, how could a government as sophisticated as Germany not know that this would happen? If an average citizen like myself can predict that American arms given to “moderate” rebels would end up in the hands of terrorists, then how could the government — which superintends over the whole country and determines the state of lower nations — not know of this most obvious consequence?

Moreover, the German government’s ministry of defense admitted that it doesn’t even know to which Kurdish units received the weapons. If the government’s sole objective is to give weapons to one entity alone — the Kurds — then it should know to which exact units would receive the arms. But it did not. Because arming the Kurds was not the sole objective, and one may even question if it were the objective at all. The weapons were given chaotically, because they were given with the intention to create chaos, to fuel violence and bloodshed. They were given with the knowledge that the weapons would end up into the hands of terrorists, just as the German government is going to be training these Islamic refugees deliberately knowing that they will use their training for pernicious, anti-Christian goals. 

Germany giving weapons into a military conflict was hailed by the media as the “the first time it will send weapons into an ongoing conflict since the end of World War II.” Angela Merkel, in regards to this giving of weapons, and in the attempt to sound like a protector for the defenseless, said “The immense suffering of many people cries out, and our own security interests are threatened”. And yet, even though your “security” is in such a critical dilemma, you send weapons without even knowing to which unit they would be going to. You may say that this is just a case of stupidity on the part of government, but secular governments do not do things without internal and calculative interests.

German Chancellor Angela Merkel speaks

The Germans provided the Kurds with $90 million dollars worth of weaponry, which consisted of sophisticated weapons, such as anti-tank rocket launchers. With so much money spent, and given the severity and volatileness of the region to which they sent the weapons, I find it very difficult to believe the German government, that they would give so much for such a serious reason, without any serious precautions and measures to prevent weapons from going into terrorist hands. And I also am quite incredulous to the idea that Germany would send weapons without knowing that they would be given to Islamic criminals.

It would not surprise me, and nor would it be adventuresome to say, that Germany used the Kurds as a conduit by which to give weapons to criminals to further destabilize the region. Governments are infamous for creating chaos, to only make themselves the Don Quixote who will destroy the disarrayed windmills that they themselves erected. They construct the windmills and call them dragons, and then portray themselves to the people as the tough and heroic leaders who will slay these sensationalized and government funded enemies. State created enemies are what give politicians power. We already know,thanks to Putin, that there are G-20 nations who are financing and supporting ISIS, so I do not see why I must accept the excuses of the German government.

I am not open to the guile notion that we should see it as coincidence that weapons sent by Germany happen to fall into the hands of mass murdering criminals. Its not only to Muslim terrorists that German arms deals distribute their weapons, but to Mexican drug cartels as well. In 2007, the German government approved that its most powerful weapons manufacturer, Heckler & Koch (H&K), give 9,500 rifles to Mexico. Ostensibly, the German government agreed that no weapons would be sent to the Mexican states ofChiapas, Chihuahua, Guerrero and Jalisco. The supposed reason for this exception was the human rights abuses notorious in these states.

The making of this exception does not make much sense on account of the fact that human rights abuses have taken place in other states, even on major levels, especially in states like Tamaulipas where the Las Zetas have slaughtered countless lives. Regardless of this stipulation, the German weapons made their way into the hands of Mexican cartel terrorists who used them in their massacres. We know for a fact that 36 of these very German rifles were used by corrupt officers in Guerrero to open fire on a bus of students on their way to a demonstration against cartel violence. The officers, working for the cartels, took forty three of the students and handed them over to narco terrorists who then executed all of them. Two thousand Heckler & Koch rifles were found in the inventories of the Guerrero police, even though the Germans made an agreement that they would not go to Guerrero. In 2010, activist Jürgen Grässlin filed criminal charges against H&K in Stuttgart, stating:

“The consequences for Mexico will be fatal. In these first years, extremely corrupt Mexican police officers will shoot and kill demonstrators and other defenseless people with these illegally exported German assault rifles. In the years and decades to come the drug mafia there will use them after buying or taking them from the police.”

   

Regardless of the criminal charges, Stuttgart prosecutors have failed to bring the investigation to court. And despite the fact that Stuttgart state prosecutors have been investigating the company for four years, criminal charges have not been filed.  It was not until 2015 that the Customs Criminal Office in the German city of Cologne determined that the German arms manufacturer, Heckler and Koch, sent thousands of weapons to Mexico illegally. 

The German government tried to cover up the situation. A senior German official wrote a letter to the military urging them to find out how the information about the illegal weapons distribution got leaked out. This senior official pushed for this information only after Heckler & Koch demanded him to do so. This shows that there was indeed a deliberate cooperation between the German government, Heckler & Koch, and the government of Mexico to distribute weapons to officers of whom it would be known — by the Mexican state — that they would be working with narco terrorists to kill peaceful protestors or any dissidents.

The German government hid behind the supposed deal that they made with Mexico, that weapons cannot go to the states known for human rights abuses. But this does not substantiate that any sort of serious precautions  were made. Mexico is a narco state. Giving any weapons to Mexico will be used for the cause of the narco religion that has led to the deaths of hundreds of thousands and the sexual enslavement of hundreds of thousands of women. Any normal citizen can study and comprehend this. The German government, with all of its intelligence, knows this reality, and did know of this reality when it gave weapons to Mexico. There is no such thing as a stupid government. There are careless governments, evil governments, desperate governments, righteous governments, but there are no stupid governments.

German weapon being used in Mexico

Heckler & Koch weapons made their way to Michoacan, which was not listed by Germany as a state that should not receive weapons. Last year it was reported that Mexican police officers in Michoacan, armed with German H&K rifles, killed sixteen members of a citizen police force and their grassroots supporters while they were protesting against the government dissolving the militia without paying their salaries and without allowing them to fight the Templars, an evangelical terrorist cartel that has conducted its reign of terror for years in Michoacan. Over a hundred people gathered together for the assembly, but it ended in bloodshed. Mexican officers screamed “Kill them like dogs” as they opened fire on them.

Mexican journalist, Humbero Padgett, has done an investigative piece on Germany’s distribution of weapons into Mexico in which he states:

Germany no longer brings the war [into its] home, but spreads it around the world. …With the arms of Heckler and Koch — a rifle, a submachine gun and a pistol born in Germany and carried by Mexicans soldiers— they [Mexican officers] have carried out dozens of extrajudicial executions, enforced disappearances, rape, torture and illegal detention over the past four decades.

In the small Mexican town of Tlatlaya, Mexican soldiers butchered  between 15 and 22 people; one of the victims was a 15 year old girl. They were killed with German Heckler and Koch firearms. The father of the young girl recounted:

“They left my daughter dying for an hour. Then they dragged her and her belly and legs were scraped. One of the soldiers turned. He had the gun in his waistband and he pulled it in front of her mother, the officer shot her eight or nine times on the chest.”

German weapons ended up in the hands of the Knights Templars,  a major evangelical cult that is influenced by the American evangelical writer, John Eldredge, and their founder, Nazario Moreno, an ex-Catholic who converted to American evangelical Christianity while staying in the US.

Knight Templar fighter, armed with German H&K rifle

The US government elusively used Turkey as a conduit by which to distribute weapons into Syria, and thus into terrorist hands, as a way to disguise their giving of arms to criminals. The Germans are no different in this case. Germany gives these weapons to the Kurds to supposedly combat ISIS. But yet when Russia began to bomb ISIS, Germany, instead of assisting Russia, joined Turkey to go against Russia. Merkel told Ahmet Davutoglu, Turkey’s prime minister, that she was “not just appalled but horrified” of Russia’s bombing of Syria. I did not see Merkel say that she was “not just appalled but horrified” at the fact that her government sent weapons into Syria that are now being used for terrorist objectives.

I did not see Merkel, nor any of these hitleric parasites in the German government, express any sort of objection or moral indignation against the Turkish government when the Islamic terrorists they are supporting entered the Christian Armenian town of Kessab in 2014 and killed over eighty Christians and desecrated their churches. It was quickly found out, because of a leaked conversation, that the Turkish government armed the terrorists who killed these Christians and actually orchestrated the massacre. 

Let history reveal the current reality. Turkey, a nation that orchestrated the holocaust of millions of Armenian, Assyrian and Syriac Christians, and other Christians, why would they change all of a sudden? Because they appear modern? An entire population may own iPhones and still be deranged and sadistic people.

Germany is a nation that, from the early Middle Ages onwards, has been pernicious to Christendom, a rebel against the Christian Faith. Germany right now is destabilizing Europe by absorbing all of these Islamic refugees. But this is not the first time that Germany has been chaotic to Europe. This is a continual theme and pattern of its history. Germany did not convert from paganism to Christianity, but from paganism to Arianism — the heresy that denies the divinity of Christ. So from its roots it is not a Christian based nation, but one whose foundations consist of the rotting wood of heresy and whose heart is that of antichrist. The Arian Germans would invade North Africa and slaughter orthodox Christians.

The ambition for domination, the insatiable desire for the gain of absolute power through chaos, is deeply rooted in the history of the Germans. Here is a brief history lesson. 

In the fourth century, a civil war commenced amongst the German Goths, between two leaders, Fritigernes and Athanaric. When the latter was being overpowered by the former, he pleaded to the emperor Valens for help, and he complied. The emperor ordered that troops stationed in Thrace march to assist the weaker German army. They utterly routed the armies of Fritigernes, and brought victory. Athanaric desired to express his gratitude toward Valens, and so left paganism and converted to Arianism (the religion of the emperor). At this time there was a Goth named Wulfia, whose name literally means, “little wolf,” and surely this is what he was. For this little wolf was the one who preached Arianism to the Goths. He translated the Bible from Greek to Goth to misconstrue its passages in order to teach Arianism, and the Goths embraced the heresy whole heartedly. (See Procopius, 3.2; Socrates, 2.41; 4.32) 

First page of the Codex Argenteus, the oldest surviving manuscript of Wulfila's 4th century Bible translation.

The Christian world was faced with hearty barbarians, strong in body and violently fueled by the wiles of heresy, and who were much crueler then the Arian heretics of the Middle East. St. Ambrose would later write of their barbarisms and how much it spread throughout the empire:

No desire have I to recount the deaths, tortures, and banishments of confessors, the offices of the faithful made into presents for traitors. Have we not heard, from all along the border,–from Thrace, and through Dacia by the river, Moesia, and all Valeria of the Pannonians,–a mingled tumult of blasphemers preaching and barbarians invading? What profit could neighbors so bloodthirsty bring us, or how could the Roman State be safe with such defenders. (St. Ambrose, On The Christian Faith, 2.16) 

Some time after this, the Huns charged into the territory of the Goths, and drove them from their rugged abode. The current emperor at the time, Valens, having compassion for his fellow Arians, took the Goths and placed them in parts of Thrace. The emperor believed that these heretical Germanians would make great guards to protect the empire, and he showed much more favor for them than the veteran soldiers who struggled so long to defend the empire. He despised the veterans, and put his reliance on his fellow heretics. (Socrates, 4.34) 

And what was the result of allowing Arianism to take such a hold of the empire? The result was war. Arian Goths turned against the empire that helped them, and devastated all of Thrace with pillage and slaughter. (Socrates, 4.35) They sacked the region, and now headed toward that most holy city of Christendom, Constantinople. What is quite profound in all this is that the city of Constantinople was always the target of Christendom’s enemies. The Persian Zoroastrians tried to conquer it; the German Arians wanted to take it, and eventually the Muslims, under the command of Muhammad, took it. Constantinople is one of the most holiest cities in Christianity, and thus it is of no surprise as to why Satan would want to take such a metropolis for his diabolical influence.   

Emperor Valens

The people of the city expressed their rage at the emperor, for it was he who brought the heretical Germans into the empire. And so great was this frustration, that one could hear in the colosseum the people cry out, “Give us arms, and we ourselves will fight.” 

Valens had no choice but to attack his fellow Arians. He marched against them with an army, vanquished them, and drove them out as far as Adrianople in Thrace. (Socrates, 4.38) But this did not discourage the heretics, for they gathered another army and returned to the very walls of Constantinople, ready for another fight. This invasion was not responded to by the government military, but by the people, who armed themselves with whatever weapons they could possess, formed an efficient militia, and prepared for a defensive crusade against the Arian Germans.

There was even an army of Arabs who joined the ranks of the Christians. The Arian Goths attacked, but the people defended Christendom with all their exertion, fighting and striking with as much force as they could gather. Their defense was effective, and the Goths retreated a great distance away from the glorious city. (Socrates, 5.1)

Before Valens helped the Goths enter the empire, he, filled with paranoia as to who would take his place in the throne, consulted with a demon through necromancy, or communicating with the dead. He asked the demon who would take the throne from him, and it presented him with four letters — Q, E, O, D,– and said that the name of his successor would have these letters, and that it was a compound name. 

The answer was ambiguous and left Valens no actual conclusion, and so it drove him to madness, not knowing who exactly was to take his place. With the devils now influencing him, he concluded that the omen was speaking of someone named Theodore, or a name like it. With this, he massacred anyone with the names Theodore, Theodotus, Theodosius, Theodolus, and the like, and so much was the bloodshed that people began to change their names. (Socrates, 4.19) 

Gothic soldiers on the Missorium of Theodosius I, made in 388 AD

But there was one man, who did not change his name, and that was Theodosius, and it was this man who took the throne after Valens died. Theodore means “Gift of God,” and surely did this man fit this title. Theodosius was a defender of Orthodoxy, protector of Christendom, and guard against the heretics. He, alongside Gratian, took up his sword, and his cross, and led an army into battle against the Arians, and made victory over them. (Socrates, 5.6)  

Theodosius exemplified a true Christian leader. For he not only defeated the physical threat of the Arian Goths, but the spiritual threat from within the empire that brought about the actual invasion to begin with. He attacked the problem — heresy — as opposed to just dealing with the symptom to the problem — physical violence against the Church. 

While it was noble, just and valorou that Theodosius defeated the Arians, he made a detrimental decision that would have ramifications lasting centuries later: he allowed the Arians to organize their own gatherings and services. (Socrates, 5.20) Because he did not obliterate and uproot the Arian heresy entirely, Arianism would, hundreds of years later, expand into Arabia, influence Muhammad, and spawn Islam.      

Another disastrous consequence of Theodosius’ leniency on the Arians was the Germanic Arians who lived within the empire were left untouched, and allowed to observe the pernicious and violent heresy. 

Theodosius I

There was a Goth within the Roman military named Gainas; he was a master warrior, and rose above the ranks, eventually becoming a general-in-chief of the Roman cavalry and infantry. (Socrates, 6.6) While he was allowed and enabled, with Roman freedom, to obtain such a prestigious position, there was one thing about Gainas that was very dangerous: he was an Arian. 

The modern mind would ignore his religion, as though it was not relevant to his military accomplishments. It would be said, “He has risked his life to defend his country, keep his religion out of it!” But let us see the consequences of tolerating the Arian heresy, and we shall witness just how detrimental religious freedom was.

Gainas was not just a good soldier, but a very religious man, a fanatic for the Arian heresy. He sympathized with his fellow Arians, since they did not have an Arian church in Constantinople, and was determined to use his military position to obtain for them an edifice for their heretical worship. He requested from the emperor, Arcadius, that one of the churches in Constantinople be given to the Arians, but this was opposed by St. John Chrysostom, and thus it was denied. (Socrates, 6.5-6)

Gainas called for the Arian Goths of his own country, brought them into the empire, and gave his relatives high positions in the military. One of these relatives was Tribigildus, and he was given the command over the forces of Phrygia, and Gainas secretly ordered him to spark a violent revolt in this land. 

When the emperor, Arcadius, heard of the revolt, he sent Gainus and the whole army of heretic Goths to stop the riots. This was all in accordance to the plan: create a disaster in the region, and then use the disaster as an opportunity to invade the region under the guise of bringing stability. It was a classic strategy. 

Gainas charged into Phrygia, and instead of stopping the revolt, he joined it, intensifying the violence, and escalating the chaos and confusion that inflicted the Christian Greeks. (Socrates, 6.6) Now the heretics ruled Phrygia, and such was a result of religious toleration toward Arianism.

Gainas gathered his men and set his thirsty eyes on the holy city of Constantinople. When the evening came, he sent an immense body of Arian Goths to the palace within the city to set it to flames. 

When the heretics arrived to wreak their havoc, they saw something that surpassed their carnal minds, and transcended all temporal existence: they saw men of a colossal stature, and of incredible height, taller than any men they had ever seen. These gigantic men pierced the hearts of the savage heretics with such fear, that they could no longer gaze upon their magnificent bodies, but fled. They returned to Gainas and told him everything their weary eyes had seen, and such news could not penetrate the mind of the barbarian. 

He refused to believe it, knowing that the Roman army did not have such unimaginable warriors. Gainas sent another army, and when they arrived their minds were immediately staggered by the site of them, and it was obvious that these surely were not men, but angels, sent by God to protect His glorious city. They were soldiers of Heaven’s army, of whom David spoke when he wrote, “The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels” (Psalm 68:17) Their souls were struck by the blade of such a heavenly sight, and they retreated in utter freight. Gainas was most exasperated by this, and decided that he now would lead his troops himself into Constantinople, and take the sacred metropolis.        

When he arrived, he saw the lofty men that his warriors were trepidatious over, and deemed them only as mere men. But he was baffled by them, and desisted from his first attempt and decided that another strategy would have to be utilized. Gainas pretended to be possessed by demonic spirits, and rushed into the Church of St. John the Apostle, where he acted as though he was praying. 

This was done as a distraction from what his soldiers were doing. Several Goths went to the front of the city gates, pulled out some concealed swords and slew the guards. The Christians within the city were terrified at the news of this bloodshed, sudden doom seemed so near, and a tumult of horror spread across the populace. The emperor Arcadius had to make a decision in order to preserve the empire and save the city from the coming horde of heretics. 

He declared Gainas an enemy of the state, and ordered that all of the Arian Goths in the city be exterminated. The next day, not soldiers, but regular Christian folk, took up their weapons and attacked the Goths, unleashing a proficient tempest of onslaughts, and slaughtering many of them. The Goths tried to hide in their church, but the people killed a numerous amount of them, and set their entire church on fire. Gainas, hearing what had happened, fled to Thrace where he was stopped by a body of Roman soldiers and put to death. (Socrates, 6.6) 

The 3rd-century Great Ludovisi sarcophagus depicts a battle between Goths and Romans.

Out of all the cities in the world, the Muslims target the most holiest: Jerusalem, Constantinople, and Rome. In the mind of every Muslim, Rome must be conquered and made into an Islamic city. This is because it is the center for Christianity in the West. Arianism, Islam’s parent, also wanted to conquer and destroy Rome, as did the German Nazis in the modern era.

Like the Muslims today and of antiquity, the Arians treated all of Christendom as enemy land, and in particular, wanted to destroy Rome, one of the holy cities of God. A black haze of sinister spirits permeated throughout the sacred land of the true Faith, and the eternal path of the Spirit, was sought out for destruction by the advancers of Antichrist. The German Arian named Alaric, pointed his sword upward as to defy Heaven, and aspired to shatter Orthodoxy for his love of heresy.

He marched with an army towards Rome, center of the Church Militant for the western saints. As he treaded upon the earth and came closer to the eternal city, a pious monk approached him, and encouraged him to throw away his fleshy ambition for bloodshed and dominance. Alaric’s response only evinced what demonic forces were involved in his envisage to destroy Rome: 

I am not going in this course of my own will; but there is something that irresistibly impels me daily, saying, ‘Proceed to Rome, and desolate that city.’ (Socrates, 7.10) 

His words reflected the diabolical influence that was in his mind. The devil wanted Rome, and still does, and he was using the Arians as a means to this end. As he marched he was ambushed by a mighty army of Thessalians, filled with apostolic fury and Christian zeal. They overtook the Arians, and slaughtered three thousand of Alaric’s men. But the Arian Goths managed to continue on, and struck Rome. 

They pillaged without stopping; they saw some of the most magnificent Christian structures, and set them on fire, burning them to the ground; they seized many of the prestigious senators, accused them with all sorts of calumny, and put them to death. After much Christian blood was shed, there came the Christian army, headed toward the spiritual head of Christendom. Alaric heard of the approaching forces, and being filled with terror, retreated out of the city alongside his men. (Socrates, 7.10)

Alaric sacking Rome

They destroyed the cities which they captured, and so much destruction did they cause south of the Ionian Gulf, that it was hard to believe that one could find a tower or gate remaining amidst the chaos (Procopius, 3.2).

From the earliest history of Islam the Muslims invaded Christian lands, conquering Spain, North Africa, all of the Middle East and much of Eastern Europe, forging a major empire. The German Arians were no different. They overran Spain and wrested Libya from the Roman Empire (Procopius, 3.2; 3.4).   

After making alliances with the Moors, the leader of the Vandalic Arians, Gizeric, made several invasions over Sicily and Italy, enslaving entire cities and razing others to the ground. He plundered Illyricum and most of the Peloponnesus. His motivation had a religious basis, and as the Muslims believe that the countries they fight with are Allah’s enemies, Gizeric said that he wished to war “Plainly against those with whom God is angry.” (Procopius, Wars, 3.5)

Gizeric overtook the Greek island of Zacynthus, took five hundred people, and when he reached the Adriatic sea, he cut them all into small pieces and dumped them into the sea. (Procopius, Wars, 3.22)  

Gizeric’s successor, Honoric, was most cruel to the Christians of Libya. Like the Muslims, he ordered them to deny the Trinity and accept the heresy of Arius. Those who refused he burnt alive, and upon others he cut their tongues from the very roots. They marched into Tunisia, seized the priests and beat them ruthlessly with many blows. The king of the Moors, Cabaon, was not a Christian, but he respected the Faith, and wished for God to help drive out the Arians. A clash eventually took place with the heretics fleeing for their lives and many of them being killed by the Moors. (Procopius, Wars, 3.8)

ENTERING NAZISM AND THE REBIRTH OF GERMANY
This history lesson shows that Germany — from the fourth century, to the Thirty Years War, to the World Wars–has been notorious for choosing the interest of heresy against Christendom. The current government of Germany is bringing in over a million Muslims who want to destroy Rome — the city the Goths once sacked —, and is working with the Muslim leaders in Turkey, the very people who control the former Christian city of Constantinople, the very city that the ancestors of Germany tried to vanquish. Lets not forget that Germany is the birthplace for the Protestant Reformation, a very violent movement that broke Europe apart and forced it into hundreds of years of war in which millions died.

Hungary’s prime minister, Viktor Orban, wrote that the Islamic refugees were a danger to the Christian identity of Europe, writing that “Those arriving have been raised in another religion, and represent a radically different culture. Most of them are not Christians, but Muslims… This is an important question, because Europe and European identity is rooted in Christianity. …Those arriving have been raised in another religion, and represent a radically different culture. Most of them are not Christians, but Muslims… This is an important question, because Europe and European identity is rooted in Christianity.” Who went against Hungary for blocking the entry of the Muslim refugees? Germany.

Ursula von der Leyen said that what Hungary is doing “is against the European rules,”  and that “those who are war refugees and fleeing civil war and terror, and those who need political asylum — it is our principle that they have to get shelter, and … to get asylum here in Germany.”

Ursula von der Leyen

Germany, a nation that has caused such division in Europe, is today causing division and chaos in Europe. Should this truly be a coincidence? Considering the history of Germany, not at all. Germany is still an evil nation. In December of 1989, after the Berlin Wall was taken down and East and West Germany established reunification, Margaret Thatcher stated: “We defeated the Germans twice – and now they’re back!” The economic restoration of Germany was very much thanks to Nazi industrialists who benefited from, and funded, the Third Reich. Paul Manning, who was a war correspondent in WW2 for CBS Radio, wrote an entire investigation showing how Martin Bormann, the head of the Nazi Party Chancellery, was already financially planning on how Germany was going to again be an economic superpower before the war even ended. Manning writes:  

There are those who wish him [Bormann] dead and continue to claim he is; for were he to emerge, it would embarrass the governments that assisted in his escape, the industrial and financial leaders who benefited from his acumen and transferred their capital to neutral nations in the closing days of World War II, and the business of four continents who profited from the 750 corporations he established through-out the world as depositories of money, patents, bearer bonds, and shares in blue chip industries in the United States and Europe. (preface, p. 11)

Martin Bormann, through the voice of an emissary, told an assembly of Nazi industrialists in Strasbourg, on August 10th, 1944:

The war cannot be won by us; we must take steps in preparation for a postwar commercial campaign

Mr. Manning continues to say, based on his research and study, that this plan for Germany’s revival was made possible “by putting into action his new German state policy: the flight of capital— that is to say, money, patents, scientists, administrators— to neutral stations where this wealth would develop free of seizure by the Allies. This Bormann program of flight capital to safe havens, together with the endeavors of the German people, the grants of Marshall Plan money for reconstruction of factories, and the investment money that eventually found its way back home, moved the new West German Federal Republic forward to its present prosperity.” (preface, p. 18) This meeting was ordered by Martin Bormann, and the emissary that was there to represent and speak for him was SS Obergruppenfueherer Scheid, a lieutenant general in the Nazi Waffen SS Division. Through this emissary, Bormann stated: “The steps to be taken as a result of this meeting will determine the postwar future of Germany.” (ch. 1, p. 23) Bormann went on to say:

German industry must realize that the war cannot now be won, and must take steps to prepare for a postwar commercial campaign which will in time insure the economic resurgence of Germany.

Twelve Nazi industrialists were present to represent very powerful and wealthy German companies, in a meeting that was done to prepare for the coming Fourth Reich that would be forged through economic revival on the part of elite German industrialists and the wealth of their industries. The meeting was recorded in what is known as the Red House Report. Mr. Manning writes:

A transcript of that meeting is in my possession. It is a captured German document from the files of the U.S. Treasury Department, and states who was present and what was said, as the economy of the Third Reich was projected onto a postwar profit-seeking track.

He then lists the companies’ names and representatives as follows:

“Present were Dr. Kaspar representing Krupp, Dr. Tolle representing Rochling, Dr. Sinceren representing Messerschmitt, Drs. Kopp, Vier, and Beerwanger representing Rheinmetall, Captain Haberkorn and Dr. Ruhe representing Bussing, Drs. Ellenmayer and Kardos representing Volkswagenwerk, engineers Drose, Yanchew, and Koppshem representing various factories in Posen, Poland (Drose, Yanchew, & Co., Brown-Boveri, Herkulesweke, Bushwerke, and Stadtwerke); Dr. Meyer, an official of the German Naval Ministry in Paris; and Dr. Strossner of the Ministry of Armament, Paris.” (ch. 1, p. 24)

Martin Bormann, mastermind behind Germany's resurgence

Scheid, reading from the script written by Bormann, spoke more of Germany’s plan to restore itself after the war through the flight money of these companies:

From now on, German industry must take steps in preparation for a post-war commercial campaign, with each industrial firm making new contacts and alliances with foreign firms. This must be done individually and without attracting any suspicion. However, the party and the Third Reich will stand behind every firm with permissive and financial support. (ch. 1, p. 25)

Bormann’s strategy was to work with American industrialists who had made pacts with German Nazi companies. In the same meeting Scheid pointed to the fact that “patents for stainless steel belonged to the Chemical Foundation, Inc., New York, and the Krupp Company of Germany, jointly, that of the United States Steel Corporation, Carnegie, Illinois, American Steel & Wire, National Tube, etc., where thereby under an obligation to work with the Krupp concern.” Scheid also made reference to the Zeiss Company, the Leica Company, and the Hamburg-Amerika Line as common firms that had been very proficient in protecting German Nazi interests abroad.   

After the meeting, several of these representatives left for the Rhine and Germany where they would “spread the word among their peers in industry about the new industrial goals for the postwar years.” Another conference was conducted in the afternoon and was attended by one Dr. Boss of the German Armaments Ministry, and as well as the representatives of the German companies of Hecko, Krupp, and Rochling. Dr. Boss made it clear that, although “the war was all but lost,” “it would be continued by Germany until certain goals to insure the economic resurgence of Germany after the war had been achieved.” Dr. Bosse articulated his plan for a future German empire that would restore itself after the war through the financial support of major German companies:

From now on, the government in Berlin will allocate large sums to industrialists so that each can establish a secure post-war foundation in foreign countries. Existing financial reserves in foreign countries must be placed at the disposal of the party in order that a strong German empire can be created after defeat.It is almost immediately required that the large factories in Germany establish small technical offices of research bureaus which will be absolutely independent and have  no connection with the factory. These bureaus will receive plans and drawings of new weapons, as well as documents which they will need to continue their research. These special offices are to be established in large cities where security is better, although some might be formed in small villages near sources of hydroelectric power, where these party members can pretend to be studying the development of water resources for benefit of any Allied investigators. (ch. 1, p. 26) 

The most powerful company that worked to fulfill the plan of the economic rebirth of Germany after the war, was the chemical industry conglomerate I.G. Farben, the largest single earner of foreign exchange operations in Germany during the years of the Third Reich. It controlled 380 companies with factories, mines, power installations, and chemical establishments. I.G. Farben also had a participation in over 500 firms outside of Germany, and it operated in 93 countries. The company grew as the Third Reich grew, and every country that Germany conquered, there was I.G. Farben erecting factories, expanding its investments to 7 billion Riechsmarks, and enslaving the local populations of the conquered to work in forced labor camps. I.G. Farben had a rubber factory right at Auschwitz. Today, I.G. Farben is known as its successor company, the German multinational chemical and pharmaceutical company, Bayer.

Other major German elitists such as Alfried Krupp von Bohlen used slave labor and plundered businesses in France and the Netherlands, crimes that he would eventually be found guilty of after the war. Part of the plan was for the German government to distribute huge sums of money to these industrialists who would then save the money in foreign countries. The funds were to be channeled through two banks in Zurich, or by agencies in Switzerland which purchased property in Switzerland for German interests.

Alfried Krupp von Bohlen

The Nazis had been secretly sending money through neutral countries for years. The Swiss banks, specifically the Swiss National Bank, happily took gold that was stolen by the Nazis in other countries they invaded. They also, without hesitation, received assets and property titles stolen by the Nazis from Jewish businessmen in Germany and Nazi occupied countries. The collaboration between the Swiss and the Nazis were closely monitored by Allied intelligence. All of the wealth accumulated by the Nazis was made through bloodshed, and they intended to resume Germany’s power after the war. The money that would be transferred to industrialists and distributed to neutral countries was to be kept for the restoration of a German empire.     

In the winter of 1943, Otto Ohlendorf, an SS leader who was responsible for the murder of 90,000 people, was transferred to the Ministry of Economics where he would already begin preparing for a pan-European massive economic empire after the war.

Otto Ohlendorf

Ohlendorf took a special interest in Ludwig Erhard, a German economist, on account of his manuscript on how Germany could transition to a post-war economy after its defeat. Although it is said that Erhard rejected Nazism, he did not have an issue with working with an SS leader and mass murderer such as Ohlendorf, to guarantee Germany being a superpower after the war. Both Ohlendorf and Erhard agreed that Germany would need “rapid monetary stabilization through a stable currency unit.” This “unit” would become the Deutschmark, introduced in 1948. This currency was very successful and it reinvigorated the German economy.     

Ludwig Erhard

Despite the destruction that the war caused, by 1948 Germany had a capital stock of assets that were stronger than what it had in 1936. Erhard pontificated and wondered as to how the German economy could expand across a war torn Europe. The conclusion was that Europe needed supranationalism, or the giving up of national sovereignty to an international body. Such an idea would give birth to what is now known as the European Union. It first began with the E.U.’s precursor, the European Coal and Steel Community, established in 1951 by six European states. It established a common market for coal and steal over which it regulated and superintended. This began the gradual dissipation of national sovereignty across Europe, and the absorption of European nations into this collective body.

But before this common market was configured, the Nazis industrialists who were financially backing the Third Reich and their genocide, were pardoned. In 1957, the American High Commissioner for Germany, John J. McCloy, issued an amnesty for German industrialists convicted of war crimes.  Hundreds of thousands of Americans died fighting the Nazis, and their own government repaid them by pardoning wealthy elitists who were the financial backers of the very enemy that the US was suppose to be at war with.

John J. McCloy

Henry Morgenthau, Jr., pushed for a plan that would have eliminated Germany’s ability to wage war by destroying its armament industry and other key industrial entities necessary for military strength. But, John J. McCloy, alongside the US Secretary of War, Henry Stimson, convinced Truman to reject Morgenthau’s proposal and thus enable Germany to keep its industry and military capacity. 

Henry Morgenthau, Jr

Henry Stimson

The two most powerful Nazi industrialists, Alfred Krupp of Krupp Industries, and Friedrich Flick, whose Flick Group would eventually own a 40% stake of the automobile company Daimler-Benz, were both released from prison after only 3 years behind bars for their crimes. After being released from prison, Flick would raise up a pan-European industrial empire, while remaining unrepentant for his war crimes. According to historian Dr Michael Pinto-Duschinsky, an adviser to Jewish former slave laborers:

For many leading industrial figures close to the Nazi regime, Europe became a cover for pursuing German national interests after the defeat of Hitler … The continuity of the economy of Germany and the economies of post-war Europe is striking. Some of the leading figures in the Nazi economy became leading builders of the European Union.

Friedrich Flick

Another company was Siemens, which provided electric parts for the Nazi death camps and had a plant at Auschwitz. While being powerful under the Third Reich, Siemens also still had enough influence and leverage to censure public criticism of its  participation in Nazi genocide. The German satirist F.C. Delius wrote a satire about how Siemens helped establish crematories in the Nazi death camps. Siemens was furious over this and a legal battle ensued, ending in the enforced censuring of the parts of the book that wrote of the industry’s involvement in Nazi extermination. In the later 1995 edition, one can see the lines on the crematories and other atrocities, blacked out.  Although it was written in the form of a satire, the book spoke truth in regards to the Nazi connection with the company. Historian S. Jonathan Wiesen wrote:

Siemens ran factories at Ravensbrück and in the Auschwitz subcamp of Bobrek, among others, and the company supplied electrical parts to other concentration and death camps. In the camp factories, abysmal living and working conditions were ubiquitous: malnutrition and death were not uncommon. Recent scholarship has established how, despite German industry’s repeated denials, these camp factories were created, run, and supplied by the SS in conjunction with company officials — sometimes high-level employees. 

F.C. Delius

Hermann Josef Abs is another one of these German elitists who worked for Nazism only to prosper and rebuild Germany’s economy after the war. Abs was an extremely powerful Nazi banker, being the head of the Duetsche bank, and he was a very significant mover of Hitler’s economic strategy for Germany. A fanatic and devout advocate for Hitler, Abs partook in the German tyrant’s economic plan that “performed a planning, shaping, and guiding function in the Nazi economy.” William L. Shirer, an American journalist and war correspondent, reported that the Duetsche bank, under Abs’ direction, was amongst the establishments that played “a pivotal role in the final maneuver which hoisted Hitler to power” (The Rise and Fall of the Third Reich, p. 144)

Hermann_Josef_Abs_-_altersskeptisch

After the war, this German heretic continued his evil and sought to perpetuate German supremacy through economic domination. According to John Loftus, who was part of theOffice of Special Investigations, which was charged with prosecuting and deporting Naziwar criminals in the US, “Herman Abs, the president of the Deutsche Bank, used an ‘old school tie’ in Britain to arrange for Nazi money to continue to flow through American cut-outs during the war. Abs had many friends in Britain. One friend, Lord Hartley Shawcross, was Britain’s attorney general and in charge of the Nuremberg Nazi war crimes investigations. At this time U.S. intelligence had prepared a 300-page report on Abs’s alleged war crimes, including financing the construction of the I.G. Farben plan at Auschwitz.” (Lotus, The Secret War Against the Jews, p. 67)        

Abs was a member of the European League for Economic Co-operation, a group of elitist intellectuals that was set up in 1946 and that would also be a precursor of the European Union. When Konrad Adenauer took power as West Germany’s first Chancellor in 1949, the Nazi Abs was his most significant advisor. Adenauer also made Ludwig Erhard Germany’s first post-war economics minister, and in 1963 Erhard — a man who worked with the SS — would become Germany’s Chancellor for three years.

These very industries who were the financial foundation for the Third Reich, and in whose work camps 2,700,000 people died, were the same industries that would restore Germany to be an economic superpower, and partake in the creation the EU.  British journalist, Adam Lebor, wrote: 

Nazi Germany did export massive amounts of capital through neutral countries. German businesses did set up a network of front companies abroad. The German economy did soon recover after 1945.

The Third Reich was defeated militarily, but powerful Nazi-era bankers, industrialists and civil servants, reborn as democrats, soon prospered in the new West Germany. There they worked for a new cause: European economic and political integration.

Is it possible that the Fourth Reich those Nazi industrialists foresaw has, in some part at least, come to pass?

The Germans — just like their ancestors — want to control the European nations, like Catholic Poland, through the EU and through their financial domination, a domination conspired by elitist Nazi financiers. There are very powerful people in Poland who do not believe that Germany has all of a sudden changed from its ways and realized that their Nazi ideology was evil. Germany still wants to control Catholic Poland.

A German EU commissioner, Gunther Oettinger, stated that Poland should be put under supervision because of its plans to put public TV and radio broadcasters under government control.

Gunther OettingerGunther Oettinger

Poland’s justice minister, Zbigniew Ziobro, responded against Germany, evoking the memory of Poland’s resistance against the Nazis, and how his grandfather took part in the resistance:

I am not in the habit of replying to silly comments on Poland made by foreign politicians … Such words, said by a German politician, cause the worst of connotations among Poles. Also in me. I’m a grandson of a Polish officer, who during World War II fought in the underground National Army with “German supervision”

Moreover, the Polish magazine, Wprost, posted this cover with the headline: “They want to supervise Poland again.”

poland

Even in the year 1995, the German government supported a convicted neo-Nazi leader, Manfred Roeder, who was convicted as an accomplice to a bomb attack that murdered two Vietnamese refugees. An elite German military academy in Hamburg invited Roeder to give a lecture to German military personal “about the need to provide support for people of German ancestry living in East Prussia.”

East Prussia today consists of Poland, Russia and Lithuania. That the German military had this man speak on such an issue coincides with current day German animosity towards Poland and Russia, and leads one to affirm a connection between this and Merkel’s attack against Russia and her pushing Poland to absorb Islamic refugees. In addition to this, German government officials admitted that their military supplied to Roeder’s neo-Nazi organization with old trucks and jeeps. 

Manfred Roeder, Nazi who worked with the German military after WW2

People in Greece also are aware of how much of an enemy Germany is. On May 30, 1941, the Greek freedom fighter, Manolis Glezos, alongside a comrade, ripped down the Nazi flag that Germany ecstatically erected after they conquered Greece. Today, Glezos is now the oldest member of the Greek parliament, and still sees Germany as an enemy of Greece. Speaking of his days fighting the Nazis, he says, “That era is still very alive in me,” and continuing on: “German capital dominates Europe and it profits from the misery in Greece… But we don’t need your money.”

He went on to affirm that Germany’s “relationship with Greece is comparable to that between a tyrant and his slaves.” The German Gothic Arians wanted to control Greece; the Nazis wanted to control Greece, and now the Germans still are working to control Greece. 

590_ccb0985f383bf088cf73bc4012cebd38

It is quite amazing how when the war with Germany in WW2 was coming to an end, and the Nazis’ were coming to their defeat, the Nazi elite were already pondering as to what their country was going to be by the year 2000. Joseph Goebbels, the propagandist for the Nazis, on February 25th, 1945, wrote this prediction for the year 2000:

Germany will not be occupied by its enemies in the year 2000. The German nation will be the intellectual leader of civilized humanity. We are earning that right in this war.

Goebbels’ prediction was not utterly off, for by the year 2010, it is said, Germany dominated Europe financially.  “Goebbels was only wrong by 10 years,” Glezos says. People in Italy are also very weary of Germany and see its economic domination in light of its Nazi past. Respected Italian journalists, Indro Montanelli and Vittorio Feltri, have said that the euro is a means to a German end, viewing the currency as being reminiscent of the “tank divisions of yore.” Germany expert Luigi Reitani mentioned at a conference in 2014 that some in Italy have begun drawing “a line from the barbarian invasions via Bismarck and Hitler to Merkel.”

France’s former economics minister, Arnaud Montebourg, connected the former German empire of Otto von Bismarck to the government of Angela Merkel, stating, “Bismarck united the German principalities to rule over Europe and, in particular, France. In a shockingly similar way, Angela Merkel seeks to solve her domestic problems by foisting the economic and financial order adhered to by German conservatives onto the rest of Europe.” The French sociologist and political scientist at the National Institute of Demographic Studies in Paris, Emmanuel Todd, warns that Germany is “increasingly pursuing politics of power and of hidden expansion.” 

Emmanuel Todd

Todd admits that the euro is a French idea that the Germans adopted only to use it to dominate the rest of the continent. Todd said in one conference:

The German dominance of Europe is possible only because of French acceptance. You must realize what the euro is from the point of view of French politicians, whether right wing or left wing. They had the idea, they imposed it on Germany, which accepted it and turned it into a very efficient, German economic instrument. For France, getting out of the euro would mean admitting that our entire political class was hapless. It would be the beginning of a social revolution.

In the same conference the German political thinker Ulrike Guérot called for a push for European countries to renounce political sovereignty:

The nation is an artificial construct, created in a time and place because of the needs it served. The question is whether we want to hold on to this construct. We can’t have globalization, national sovereignty, and democracy. We have to decide what to skip. I don’t want to skip democracy, and I don’t want to skip trade. That means skipping this outdated notion of national sovereignty.

The Frenchman, Todd, reading between the lines of such a statement, responded:

Let me just close by saying that in France we aren’t so keen on Germans telling us it’s time to lose our sovereignty.

Todd, in another interview, has stated that Europe right now is in the midst of a conflict between Germany and Greece, and that this conflict is going to eventually implode into a splitting of the continent:

For me, the striking thing is how the Europe we are dealing with today is no longer the Europe of yesterday. We now have a Europe under the control of Germany and its Baltic and European sidekicks. Under German supervision Europe has been transformed into a system of hierarchies, authoritarian and ‘austeritarian.’ Tsipiras polarizes this northern Europe against southern Europe; the confrontation comes down to Tsipras and Schauble [the German finance minister]. Europe is in the process of splitting down the middle. Regardless of what their governments are saying, I am willing to bet that the Italian people, the Spaniards, the Portuguese, even the English are feeling enormous closeness to Tsipras.

Look to Germany’s history and you will see how it has been the cause for so much war and bloodshed: The German Arians’ invasion of the Roman Empire, all of the violence that came as a result of the German Protestant Reformation, WW1 and WW2. History is a mirror that stares at the face of the future. Looking to Germany’s history, there is no sign that it will suddenly change into a nation of peace. As Todd explains:

The tragic reality of the situation is that Europe is a continent which, during the twentieth century, periodically committed suicide under the supervision of Germany. First there was the Great War, and then there was World War Two. Now it is a much wealthier continent, more peaceable, demilitarized, aging, arthritic. And in a context where things are slowing down, we are witnessing, like a replay, Europe’s third self-destruction, once again under the supervision of Germany.

Todd makes a fascinating observation: the conflict between Germany and Southern Europe transcends economics, and is rooted in the historical clash between Protestant Europe and Catholic Europe:

The political strongholds of the German Social Democrats are in the Protestant regions of Germany. They are even further to the north, even more antagonistic toward the “merry-go-round Catholics” of the continent’s south.

In the end, what it comes down to is not at all a left-right conflict, it is a cultural conflict as ancient as Europe itself.


I have no doubt that if the ghost of [prominent French historian]Fernand Braudel were to emerge from his grave, he would say that we are seeing once again the appearance of the frontiers of the Roman empire.

Countries that are really influenced by Roman universalism find themselves instinctively siding with a reasonable Europe, meaning a Europe whose natural inclinations are not toward authoritarianism and masochism, but a Europe that understands that austerity plans are self destructive, suicidal.

On the other side there is the Europe that is more inclined toward the Lutheran world; which is the world of two-thirds of Germany, most of the Baltic and Scandinavian countries, and you might add to it the Polish sidekick; even though Poland is Catholic, it never belonged to the Roman Empire. Really, what is surfacing is something extraordinarily deep.” 

During the Thirty Years’ War, that most violent war between German Protestants and European Catholics, the Germans wanted to invade Catholic Poland with 400,000 troops, and made an agreement with the Turkish Ottoman Muslim Empire in which the Islamics agreed to give 60,000 troops for the exchange of an annual tribute to the Sultan. Today, we have the Germans working with the same Turkey, supporting countless Muslim refugees in their invasion, and pushing Poland to open its borders for these invaders. 

In September of 2012, there was a conference in Turkey in which Recep Tayyip Erdogan declared that the year 2071 would be the target year in which Turkey would again become a great and powerful superpower. Why 2071? Because 2071 would be the thousand year anniversary for the Battle of Manzikert of 1071, in which  the Muslim Seljuk Turks defeated the Byzantine Empire, a victory that would transform the Seljuks from being just a mere body of bandits into an empire. It would be the beginning of the decline of Christendom, and this is the aim of Turkey. In this same meeting, there was not a single representative for a European country, except for one: Germany.

The German present was the former Chancellor of Germany, Gerhard Schroder, a long time friend of Erdogan. Schroder attacked former slaves for suing Nazi supporting companies for their enslavement of them, describing the lawsuits as “a campaign being led against German industry and our country.” The Nazi supporting companies that brought Germany back to the top, are still protected by government officials, regardless of their supposed “repentance” of the Holocaust. Erdogan happily receives the support from the Nazi sympathizing Schroeder. 

In the wars between Catholics and Protestants, German Protestants sided with the Muslims for the cause of destroying Christendom. This was the case in the Thirty Years War, and it was also this way in WW2, in which the Nazis wanted to kill Pope Pius XII. Now we see  Germany with a rising Protestantism in politics, alongside its absorption of Islamic refugees and its attempted leveraging of the rest of Europe to receive them. In 1990, the General Secretary for the Christian Democratic Union (Angela Merkel’s party), Volker Rühe, stated that the party would soon become  “more northern, more eastern, and more Protestant”. This has become a self-fulfilling prophecy. Merkel is an Evangelical Lutheran whose father was a pastor; the president of Germany, Joachim Gauck, is an Evangelical pastor. Merkel has advocated for what has been called “political Protestantism.” Her party is also under the umbrella of the Evangelical Task Force.

What are the odds? In the fourth century the German Arian heretics sacked Rome and tried to destroy Constantinople. When the Turks were heading for Belgrade in 1521, Pope Leo X sent money to Hungary to assist their defenses. Charles V of Spain was urged to help the cause, but he was prevented by the insurrection caused by the followers of Luther. Luther himself said that “to fight against the Turks is to resist the Lord, who visits our sins with such rods.” The Lutheran members of the Diet of Worms in 1521, refused to give any help to Hungary. Because of this lack of unity, Belgrade fell that same year. To the Protestants, the word “crusade” was associated with “Catholic”, and therefore deserved nothing but contempt. The Peasants’ War–which was ignited by Luther’s teachings–prevented Charles V from sending troops, and when they finally did arrive they were two days late because the Protestant members of the Diet of Speyer would not dispatch them in time.

In the Thirty Years’ War, in the 17th century, German Protestants conspired with the Turks to fight the Catholics, and this led to the Muslims attacking and defeating Catholic Poland. In WW1, the Germans and the Ottomans were allies against the very Catholic friendly Christian, General Allenby, who took part in a beautifully animate and large Catholic procession in Jerusalem before defending the Holy City.

In WW2, the Germans invaded Catholic Poland while working with the Muslim Albanians and Bosnians. And now, here we are, with modern day Germany collaborating with Turkey to bring in multitudes of Muslims into the whole of Europe. Is this a coincidence? History tells us no. On May 4th, 1945, Albert Speer, Hitler’s architect, announced in his radio broadcast that “the destruction that has been inflicted on Germany can only be compared to that of the Thirty Years War.” (See Wilson, The Thirty Years War)

History is a continual record, playing the same song with the same morbid tune, and in between the song of a pernicious nation is the soliloquy of either despair or savagery. With Germany, it is the same song, playing over and over again: to conquer, only to lose with devastation in the end. Will Germany be yet again another enemy of humanity? Conventional assumptions tell us no. History tells us yes.     

Angel Merkel laat deze ex-Stasi spion het vrije internet terroriseren

Door Berlijn ingeschakelde Amadeu Antonio Stiftung streeft naar blanke ontvolking en totale bezetting Duitsland en Europa door de islam


Racist en virulente Duitserhater Anetta Kahane, voor wie Duitsland en Europa moeten veranderen in één groot geïslamiseerd gebied dat zoveel mogelijk ontdaan is van mensen met een blanke huidskleur. En deze vrouw heeft van Merkel volledig de vrije hand gekregen om het vrije internet te terroriseren met haar politiek-correcte ‘zuiveringen’.

Vorig jaar richtte Angela Merkels minister van Justitie Heiko Maas zijn eigen private internetpolitie op, zogenaamd om ‘haatboodschappen’ te bestrijden. Eén van de belangrijkste leiders van deze ‘task force’ is het hoofd van de extreemlinkse globalistische Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane. Zij was ooit spion voor de even gevreesde als gehate Oost Duitse Stasi. Haar stichting maakt zich bovendien zélf schuldig aan racisme en haatboodschappen, maar dan ‘politiek correcte’, door Berlijn goedgekeurde.

‘Wat je zegt ben je zelf’ is een bekende spreuk die kinderen gebruiken om elkaars scheldpartijen af te weren. En daar zit veel waarheid in. Vooral de politiek-correcte propaganda maakt zich voortdurend schuldig aan dezelfde overtredingen die op politieke tegenstanders worden geprojecteerd.

Linksradicalen trekken ten strijde tegen vrijheid van meningsuiting

Vanuit politiek-correct standpunt zitten Duitsland en Europa vol met rechts-radicalen en/of racisten. Dat houdt tegelijkertijd in dat degenen die hier tegen ten strijde menen te moeten trekken, zelf links-radicalen moeten zijn. Paranoïde links-radicalen, wel te verstaan, omdat iedereen met een afwijkend standpunt meteen als de ‘vijand’ wordt neergezet.

Daarmee komen we bij de Amadeu Antonio Stiftung (A.A.S.), die samen met de collega globalisten van Facebook, Google en Twitter van de regering Merkel de opdracht heeft gekregen om het internet te censureren, en te ‘zuiveren’ van ‘haatboodschappen’. Eerste slachtoffer: het Duitse portaal van Anonymous. Daarna de bekendmakingen van de publicatie van het boek ‘Grenzenloos crimineel: Wat de politiek en massamedia ons verzwijgen over de misdaden van migranten’, van de Duitse auteur-onderzoeksjournalist Udo Ulfkotte, zelf ooit als hoofdredacteur werkzaam bij de politiek-correcte ‘top’krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Op 23 juli werd ook de Facebook pagina van de anti-islamisering beweging PEGIDA verwijderd. Bijzonder is dat de site kort daarna opnieuw online verscheen, maar plotseling met linkse inhoud.

Alleen dictators van totalitaire staten passen deze vorm van censuur toe

Doorgaans gebruiken alleen totalitaire staten deze methoden om niet-gewenste politieke standpunten te onderdrukken. Het is een gemeenschappelijk kenmerk van alle dictaturen –of dat nu om Hitler, Stalin of Erdogan gaat- dat afwijkende meningen niet langer worden getolereerd. Dictatoriale leiders voelen zich constant bedreigd, en breiden het aantal ‘verdachten’ stapsgewijs zover uit, dat op een gegeven moment de halve bevolking ‘schuldig’ is. Zoals we de afgelopen weken in Turkije hebben gezien leidt dat tot de arrestaties en ontslagen van tien- tot honderdduizenden mensen. De volgende stap: internerings- en concentratiekampen.

Zover is het in Europa nog niet. Toch gaan we ongemerkt opnieuw hard die kant op, en wéér loopt Duitsland daarin voorop. De 62 jarige A.A.S. voorzitter Anetta Kahane heeft volledig carte-blanche gekregen om alles en iedereen die tegen de islam, tegen de islamisering en tegen de massa immigratie is, als ‘Nazi’s’ of ‘rechtsradicalen’ wegens ‘Volksverhetzung’ te vervolgen. Ook worden er allerlei links-politiek-correcte acties, projecten en campagnes georganiseerd, zoals ‘Voetbal tegen de Nazi’s’.

En wie die nieuwe Nazi’s zijn, dat wordt geheel bepaald door de A.A.S.. Anetta Kahane blijkt overal om zich heen ‘rechts-radicale racisten’ te zien, niet alleen onder het volk, maar ook bij de politie, in de zorg en de politiek. Journalist Bettina Röhl noemt deze ‘outsourcete censuur’, waarbij een externe organisatie in opdracht van de staat volledig de vrije hand krijgt om keihard op te treden tegen ongewenste meningen, in strijd met de grondwet, en vallend onder het in de wet vastgelegde verbod op censuur.

Kwalijk DDR/Stasi verleden onder tafel gemoffeld

Bovendien zijn Merkels internet’oppassers’ voormalige medewerkers van de Stasi, en daarmee zélf demagogische volkophitsers. Als Stasi spion bracht Kahane tussen 1974 en 1982 in de DDR tientallen personen, waaronder veel kunstenaars en schrijvers, bij de Stasi aan, nadat ze hen eerst onder valse voorwendselen privé had uitgehoord, bijvoorbeeld tijdens een feestje, een trouwerij, een concert of gewoon tijdens een wandelingetje.

Ze had beslist geen kleine rol, zoals ze zelf graag volhoudt. Haar Stasi activiteiten omvatten bijna 800 pagina’s. In 1986 wilde ze weliswaar zelf de DDR verlaten, maar onder de burgers die voor het communistische regime wilden wegvluchten bevonden zich ook Stasi-agenten, die op deze wijze West Duitsland werden binnen gesluisd. Misschien zegt het genoeg dat Kahane haar ‘hobby’, namelijk zwartmaken, belasteren en verketteren, bepaald niet opgaf, en daar in 1998 speciaal de Amadeu Antonio Stiftung voor oprichtte, die al snel een politiek-correcte ‘waakhond’ werd tegen alles en iedereen die niet bij haar ultralinkse standpunten past.

Om een idee te geven van haar macht: toen in 2012 een onderzoek naar haar Stasi verleden werd geopend, was ze niet alleen onderwerp, maar ook de bron. Met andere woorden: ze mocht haar eigen ‘bewijs’ leveren dat haar Stasi verleden geen invloed meer op haar had! Nodeloos te zeggen dat ze daarna haar wilde jacht op iedereen die de doelstellingen van linkse gutmenschen in de weg staan, verhevigde.

De juiste religie, de juiste huidskleur en het juiste ras

Achter deze zorgvuldig opgetrokken facade schuilt echter racisme in zijn puurste vorm, maar dan omgekeerd. Het gaat het Kahane namelijk enkel om hulp aan (moslim)’vluchtelingen’, waarbij ze feitelijk voor niets minder ijvert dan de totale bezetting van Duitsland (en Europa) door de islam. Zo acht ze bijvoorbeeld ‘het geringe aantal vluchtelingen in de Oostelijke deelstaten een groot probleem’, zogenaamd om de ‘ontvolking’ van het voormalige Oost Duitsland te voorkomen.

In werkelijkheid gaat het Kahane om (de juiste) huidskleur, om (het juiste) ras, de (juiste) religie. Zo verklaarde ze dat ‘er in het Oosten nog steeds te weinig mensen zijn die tot de zichtbare minderheden behoren, die bijvoorbeeld zwart zijn.’ En wij maar denken dat het ‘progressieven’ en ‘politiek-correcten’ niet om de huidskleur van mensen gaat. Niet overtuigd? De Tagesspiegel citeerde een andere beruchte uitspraak van Kahane, toen ze fel bekritiseerde dat de Duitse politiek na de val van de Muur ‘heeft toegelaten dat een derde van het staatsgebied blank bleef’.

Voor Kahane is alles wat ‘zwart’ en ‘bruin’ is automatisch goed, en ‘blank’ klaarblijkelijk slecht. Waarom zou ze het anders ‘een schande’ noemen dat de meerderheid van de bevolking in de Duitse deelstaten blank bleef? Daarmee geef je aan dat huidskleur van doorslaggevend belang voor je is. Met andere woorden: dat je een ‘rasechte’ racist bent.

Maar in de ogen van Berlijn is dit de juiste vorm van racisme, en ‘dus’ geen racisme. ‘Iedereen is gelijk, maar sommige mensen zijn gelijker’ – waar doet u dat aan denken?

Racisme en blinde haat tegen alles wat blank en Europees is

Het gaat bij de A.A.S. beslist niet alleen om Anetta Kahane. Tot het team behoort namelijk ook Julia Schramm, volgens de website van de stichting expert op het gebied van ‘hate speech’. En dat klopt als een bus, maar anders dan wordt gesuggereerd. Zo juicht Schramm bloedserieus Arthur ‘Bomber’ Harris toe, de RAF officier die tijdens de Tweede Wereldoorlog talrijke Duitse steden met geplande vuurbommen in de as liet leggen, en zo miljoenen burgers liet ombrengen. Schramms veelzeggende hashtags op Twitter:

#bombergate #twitterdemo: Bomber-Harris, Flächenbrand // Deutschland wieder Ackerland!  (Uitgestrekte brand, Duitsland weer akkerland!); en ‘Sauerkraut, Kartoffelbrei // Bomber Harris, Feuer frei!  (zoiets als Zuurkool, Aardappelbrij – Bomber Harris, bommen vrij!).

Terwijl de A.A.S. uitgebreid stilstaat bij om het leven gekomen migranten, wordt tegelijkertijd een massamoordenaar en diens werk verheerlijkt. En dat mocht wèl 2 jaar lang ongehinderd op Twitter blijven staan. Anderen worden voortdurend van racisme beschuldigd, maar ondertussen kan de A.A.S. zijn eigen gewetenloze racisme tegen blanken en tegen autochtone Duitsers en Europeanen ongebreideld uitleven.

Achter het mensvriendelijke masker van de A.A.S. zit daarom niets anders dan blinde haat – haat tegen alles wat niet extreemlinks, niet buitenlands, niet gekleurd en niet islamitisch is. En dat met de volledige goedkeuring en (ook financiële) steun en medewerking van de regering Merkel.

Xander

(1) KOPP

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Merkel probeert immigratie te redden door terreuraanslag München te ontkennen

7 van de 9 slachtoffers tieners – Defensiespecialisten: Duitse autoriteiten verlamd omdat woorden ‘islamitisch’, ‘jihadist’ en zelfs ‘terreur’ niet meer gebruikt mogen worden


Hoe lang laten de Europeanen zich nog zo overduidelijk glashard voorliegen door de media en politieke leiders? Hoeveel dode burgers moeten er nog in Frankrijk, Duitsland, en straks mogelijk ook in Nederland vallen, voordat het islamitische gevaar eindelijk wordt erkend en aangepakt?

Zoals we al schreven is precies gebeurd wat we al vreesden: de Duitse regering van bondskanselier Angela Merkel heeft de terreuraanslag door een islamitische vluchteling gisteren in München, waarbij 9 mensen –UPDATE 14.12 uur: waaronder 7 tieners (3 van 14, 2 van 15, 1 van 17 en 1 van 19) die bij de McDonalds zaten te eten (3)- werden vermoord, geschoven op een enkele verwarde man die psychische problemen had, en een ‘interesse had voor geweld’, maar wiens ‘motief nog onduidelijk’ is. Het lijkt er dan ook op dat hoe meer doden er onder de bevolking vallen, hoe harder de politiek ontkent dat dit iets te maken heeft met de islamitische religie van 99 van de 100 daders van terreuraanslagen. Kortom: alles wordt gedaan om de islam te beschermen, alles om de moslim migranteninvasie van Europa op stoom te houden.

De Israëlische inlichtingen- en defensiespecialisten schrijven dat ‘de autoriteiten van een leidinggevende Europese macht 7 uur lang verlamd waren over hoe ze de slachtpartij van negen Duitsers in het Olympia winkelcentrum door een 18 jarige Iraniër moesten aanpakken, zonder de woorden ‘islamitisch’, ‘jihadist’ of zelfs ‘terreur’ te gebruiken.’

‘Merkels open-armen beleid op het spel’

De schutter kwam 2 jaar geleden uit Iran naar Duitsland. De Duitse regering weigert zijn naam te noemen. DEBKAfile: ‘Merkels open-armen beleid voor vluchtelingen uit het Midden Oosten stond op het spel. En dus werd er met warrige, stotterende verklaringen paniek gezaaid in een stad met 1,5 miljoen inwoners. Urenlang werd de aanslag in het winkelcentrum niet genoemd voor wat het was, werd de toegang tot de media ontzegd, en werd geweigerd het precieze aantal slachtoffers te melden. De Franse president Francois Hollande zei hen vanochtend klip en klaar dat het een terreuraanslag was.’

Onder de 9 doden bevinden zich enkele jongeren en ‘adolescenten’, en een aantal van de 16 gewonden zijn kinderen (die in de McDonalds zaten te eten). Honderden agenten doorzochten vanochtend een appartement waar de Iraniër zou hebben gewoond.

Meerdere terroristen en Allahu Akbar kreten opnieuw ontkend

De aanslag gisteren was overduidelijk zeer goed voorbereid en bedoeld om een maximaal aantal slachtoffers te maken. Het is dus sowieso maar de vraag of één enkele man met zogenaamd ernstige depressieve problemen dit voor elkaar had kunnen krijgen. Niet voor niets sprak de politie urenlang over een klopjacht op tenminste drie daders. Die waren plotseling als sneeuw voor de zon uit het nieuws verdwenen.

Nog maar drie dagen eerder had een Afghaanse moslim in een trein bij Würzburg met een bijl en mes passagiers aangevallen. Ook na deze terreurdaad werden getuigenverklaringen dat de dader ‘Allahu Akbar’ had geschreeuwd, weer snel uit het nieuws gehaald.

Het Olympia winkelcentrum bevindt zich vlak naast het gelijknamige stadion, waar de Palestijnse terreurgroep Zwarte September tijdens de Olympische Spelen van 1972 elf Israëlische atleten gijzelde en uiteindelijk vermoordde.

Xander

(1) DEBKA
(2) Focus

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Obama, Merkel, EU en NAVO bereiden sabotage van Brexit voor

Groot Brittannië officieel uit EU, maar blijft de facto gewoon lid – Barack Obama wijst zijn vazal Angela Merkel aan om operatie te leiden – Al in 8 lidstaten roep om referendum over EU


Links: George Osborne, de nummer 2 van de Conservatieven, zou Obama’s en Merkels beoogde opvolger zijn die Groot Brittannië aan Brussel gebonden moet houden. Rechts: De Duitse president Joachim Gauck verklaarde vorige week dat ‘niet de elite, maar de bevolking het probleem is’.

Achter de schermen werken het Witte Huis, de NAVO, de EU en de Duitse bondskanselier Angela Merkel druk aan een plan het Brexit te saboteren en Groot Brittannië bij Europa te houden. Tegelijk moet de ‘Trans-Atlantische as’ met de VS in stand worden houden. Dit plan is afkomstig van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, die het Verenigde Koninkrijk ook zonder EU-lidmaatschap strak aan Europa en de NAVO wil binden. Daarvoor gaat de gevestigde orde in Berlijn, Londen en Washington alles op alles zetten om te voorkomen dat euroscepticus Boris Johnson de volgende premier wordt. In plaats daarvan moet er een pro-Europese stroman komen, die ervoor gaat zorgen dat het land weliswaar niet officieel, maar de facto gewoon lid van de EU blijft.

Democratie, daar lacht men in de genoemde regeringssteden al jaren spottend om, vooral omdat de meeste Europeanen en Amerikanen nog steeds geloven dat het in hun land en op hun continent nog bestaat. Dat een meerderheid van de Britten uit de EU wil treden is in hun ogen dan ook niet meer dan een vervelende horde op de weg naar een federale Europese Superstaat, die op de lange termijn zelfs moet samengaan in een Unie met Noord Amerika.

De opvolger van premier David Cameron, die zijn conclusies trok uit het voor hem verloren referendum en zijn aftreden aankondigde, mag daarom beslist niet zijn tegenstrever Boris Johnson worden, die de afgelopen weken fel campagne voerde voor het ‘Leave’ kamp. In plaats van hem willen de ‘Transatlantisten’ iemand aanstellen die de ‘consensus’ zoekt en de ‘Britten met elkaar kan verzoenen’. Hij of zij moet de onderhandelingen over het Brexit gaan voeren en afronden.

EU gaat afspraken en verdragen enkel anders noemen

Ondertussen gaat de EU op zijn bekende misleidende wijze de bestaande verdragen voor de Britten vervangen door vrijwel identieke regels en afspraken. Net zoals het Verdrag van Lissabon enkel een andere naam was voor de door de Fransen, Nederlanders en Ieren afgewezen Europese Grondwet, zo zal het EU-lidmaatschap van Groot Brittannië simpelweg anders worden genoemd. Op papier en in de realiteit zal er echter nauwelijks iets veranderen, zullen de Britten met enige aanpassingen gewoon deel blijven uitmaken van de Europese binnenmarkt, en zal Brussel ook aan de overkant van Het Kanaal de scepter blijven zwaaien.

Obama zet volgzame vazal Merkel in

President Obama heeft zijn immer volgzame Europese vazal Angela Merkel aangewezen om de sabotage-operatie binnen de EU te leiden, en George Osborne, de nummer 2 van de regering, naar voren te schuiven als de nieuwe Britse premier die het in Londen voor hen moet gaan doen. ER-president Donald Tusk heeft op 29 juni de Europese Raad bijeen geroepen, om samen met de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, deze plannen te concretiseren. (1)

8 landen willen referendum, en anders… revoluties

Kortom: zoals we al vreesden, verandert er… niets. De globalistische elite gaat onverminderd verder met het afbreken van alle grenzen, het compleet negeren van de wensen en het lot van de gewone man, en het opnieuw vorm geven van de Westerse wereld naar hun ideaal-, maar ons schrikbeeld.

In 8 landen, te weten Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk, Finland, Hongarije, Portugal en Slowakije wordt de roep om een referendum over de EU / euro echter steeds sterker (2). Legt men ook deze oproepen –of de uitslagen van eventuele referenda- naast zich neer, dan lijken revoluties het enige wat het gewone volk nog kan bevrijden uit de wurgende greep van een elite, die overduidelijk enkel zijn eigen belangen op het oog heeft.

Duitse president: Niet elite, maar bevolking is het probleem

Zoals Bundespresident Joachim Gauck afgelopen week treffend de minachting die ‘onze’ leiders voor de gewone man hebben, verwoordde: ‘Niet de elite, maar de bevolking is het probleem’ (3). Dat kwam één van de grootste voorstanders van de massale immigratie van miljoenen moslims en de creatie van een Europese Superstaat bij een bezoek aan het dorpje Sebnitz -bepaald niet voor het eerst- op massaal boegeroep en ‘volksverrader!’ kreten te staan (4).

Xander

(1) Voltaire Net
(2) Infowars
(3) YouTube / Infowars
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Brekend. Duits-Frans Plan EU Superstaat gelekt. Merkel kiest vlucht voorwaarts!

266px-Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4
Merkel. Bron: Wikipedia

Door Joost Niemoller

De website van de Engelse krant Daily Express brengt een sensationele, maar niet onwaarschijnlijke onthulling: De Duitse en Franse ministers van buitenlandse zaken hebben een intern rapport opgesteld, waarin wordt gepleit om nu door te pakken met een EU Superstaat. Dit is in overeenstemming met eerdere berichten dat er een EU tweestromenland zou moeten komen; een snel integrerende EU en een EU light.

In het gelekte plan (zie hier de PDF met de originele tekst) zetten de ministers van buitenlandse zaken uiteen dat er een ultimatum moet worden gesteld, hier en nu.

The foreign ministers of France and Germany are due to reveal a blueprint to effectively do away with individual member states in what is being described as an “ultimatum”.

Met dit nieuwe plan zouden de EU landen niet langer zeggenschap hebben over hun eigen leger, hun eigen rechtspraak, hun eigen belastingsysteem en hun eigen centrale bank. Al deze bevoegdheden zouden moeten worden verplaatst naar Brussel, en daarmee is de door de machthebbers zo gewenste totale integratie een feit:

Under the radical proposals EU countries will lose the right to have their own army, criminal law, taxation system or central bank, with all those powers being transferred to Brussels.

Ook moeten de laatste restanten van mogelijke grenscontrole worden opgeruimd, net als het recht per land om illegale immigranten op te vangen dan wel te verplaatsen.

Controversially member states would also lose what few controls they have left over their own borders, including the procedure for admitting and relocating refugees.

Dit plan heeft grote commotie veroorzaakt in Polen, waar het plan gelekt is naar de Poolse media:

The plot has sparked fury and panic in Poland – a traditional ally of Britain in the fight against federalism – after being leaked to Polish news channel TVP Info.

Deze Poolse media hebben ook bekend gemaakt dat het overigens slechts negen pagina’s tellende rapport vandaag wordt voorgelegd aan de vergadering van de Oost-Europese Visegrad landen Polen, Tjechie, Hongarije en Slowakije.

The public broadcaster reports that the bombshell proposal will be presented to a meeting of the Visegrad group of countries – made up of Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovakia – by German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier later today.

Excerpts of the nine-page report were published today as the leaders of Germany, France and Italy met in Berlin for Brexit crisis talks.

In de preambule van het voorstel schrijven de ministers van buitenlandse zaken dat deze stappen genomen moeten worden in het kader van de ever closing union, de filosofie die ernaar streeft om de EU te veranderen van een reeks verdragen op specifieke gebieden naar een superstaat:

In the preamble to the text the two ministers write: “Our countries share a common destiny and a common set of values that give rise to an even closer union between our citizens. We will therefore strive for a political union in Europe and invite the next Europeans to participate in this venture.”

Dat Brussel in paniek is na Brexit, blijkt wel uit de lange reeks tegenstrijdige, en vooral woedende uitspraken van EU regeringsleiders en bureaucraten in Brussel. Er zijn nu twee opties: de vlucht voorwaarts en de pas op de plaats. De angst voor het ongenoegen onder de Europese volkeren is enorm en drijft de bestuurders tot de huidige waanzin. Dat zo’n serieus rapport voor een superstaat er nu ligt, en dat hier serieus over gesproken wordt, is dus allerminst onwaarschijnlijk.

Merkel lijkt in paniek gekozen te hebben voor de vlucht vooruit, maar de kans dat ze daarbij struikelt is groot. Want dit zal niet gepikt worden door de gewone mensen die geacht worden te betalen voor hun eigen gevangenis.

Bron: http://www.joostniemoller.nl

 

Brekend. Merkel geeft ‘persoonlijke fout’ toe. Maar niet haar volksverraad.

Door Joost Niemöller

Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4-247x300Ze had het niet tegen Erdogan moeten zeggen, geeft Angela Merkel ineens toe, dat de tv sketch van komiek Jan Böhmermann ‘opzettelijk kwetsend’ was.

Dat meldt Die Welt nu. ‘Met terugwerkende kracht’ een fout, heet het ineens uit haar mond. Want ze zou daarmee de indruk gevestigd hebben bij Erdogan dat haar persoonlijke mening hier relevant was:

Wenn sie sich über etwas ärgere, dann darüber, dass sie am 4. April im Zusammenhang mit dem Beitrag über den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan von “bewusst verletzend” gesprochen habe und der Eindruck entstanden sei, “dass hier meine persönliche Bewertung zu irgendetwas etwas zählt”, sagte sie am Freitag in Berlin. “Das war im Rückblick betrachtet ein Fehler”, sagte sie Regierungschefin.

Haar persoonlijke mening? Wacht eens even. De leider van Duitsland is aan de telefoon met de leider van Erdogan aangaande een Duitse tv sketch en geeft weer dat deze sketch opzettelijk kwetsend was, en dat zou dan enkel een persoonlijke mening zijn? Hoe serieus moeten we Merkel nog nemen, als ze dergelijke idiote uitspraken doet over haar eigen functioneren als regeringsleider? Het gevolg was uiteraard dat Erdogan zich gerechtvaardigd voelde om er vol tegenaan te gaan en een aanklacht in te dienen. Merkel meende vervolgens in haar onpeilbare domheid dat een gerechtelijke procedure tegen Böhmermann toegestaan zou worden. Ze heeft zich hiermee intens in de nesten gewerkt.Niet voor niets is haar populariteit onder de Duitsers enorm gedaald.

De Duitsers zijn het in meerderheid oneens met de beslissing van Merkel. Je hoort als regeringsleider je eigen volk niet voor de leeuwen te gooien. En zeker niet als het een islamitische dictator betreft. Dat staat gelijk aan het verraad van de Westerse vrijheid van meningsuiting en dus van het verraad van het Duitse volk. Maar dat geeft ze niet toe.

Denkt Merkel nu echt dat er ook nog maar één Duitser is die gelooft dat zij alleen maar een persoonlijke opmerking tegen Erdogan maakte? Denkt ze echt dat ze hiermee weg komt? Dan moet ze zich even onoverwinnelijk wanen als Erdogan. Wereldvreemd, met andere woorden. Zo’n leider zou je niet moeten willen.

Bron: http://www.joostniemoller.nl