Hoe een terroristenleider zich bekeerde tot Jezus

df352248fff01fbc00577f505cc53d18

Gepubliceerd op woensdag 20 april 2016 om 08:30

Al-Rashid was de commandant van een fanatieke islamitische groep, die tot doel had iedereen te bekeren tot de islam en in alle landen de sharia in te voeren. Hij was zeer kwaad over rapporten dat moslims zich bekeren tot het christelijke geloof en nu het Evangelie verspreiden. Daarom vormde hij een speciaal terroristische groep om christelijke leiders te dwingen moslim te worden of ze te doden.

Rashid hoorde over dominee Paul, een voormalige moslim en nu leider van een zendingsorganisatie, die actief het Evangelie onder moslims brengt in Azië, het Midden-Oosten en elders. Deze organisatie verspreidt Bijbels in tal van landen en sticht ondergrondse huiskerken in gesloten landen. De terroristenleider maakte een plan om eerst de familie van dominee Paul te doden, dan hem gevangen te nemen en hem te dwingen terug te keren naar de islam en hem te gaan gebruiken als propagandist tegen het christelijke geloof.

“We pleegden diverse aanslagen op hen, maar elke keer ontsnapten ze op wonderlijke wijze.” Toen de terroristen op een nacht de familie wilden doden, zagen ze opeens gewapende militairen rondom het huis, waarna ze de aanval staakten.

“We pleegden diverse aanslagen op hen, maar elke keer ontsnapten ze op wonderlijke wijze”

Vergiftigd voedsel
Rashid ontdekte dat de familie gebrek had aan voedsel en dat hun kinderen hongerig en zwak waren. Daarom zond hij een vrouw naar het gezin om hun vergiftigd voedsel te schenken. Maar onderweg werd die vrouw aangevallen door een hond, waardoor ze zwaar gewond raakte en nooit bij het huis aankwam. Toen zonden ze een tweede vrouw met vergiftigde chocolade voor de kinderen van dominee Paul. De jongens aten de chocolade en er gebeurde niets, maar zijn dochtertje werd ernstig ziek.

Rashid stond bij het ziekenhuis te wachten. Hij had het plan het lichaam van het meisje te kidnappen, evenals de familieleden die bij haar waren. Toen gebeurde er iets heel bijzonders. “Ik zag een soort bal van licht uit de lucht komen, die boven de kamer bleef hangen waar het bewusteloze lichaam van het meisje lag.” Tot zijn grote verbazing zag hij een hand uit de lichtbal komen, die het lichaam het meisje aanraakte. Onmiddellijk kwam zij bij bewustzijn en stond zij op.

Rashid was zeer verwonderd om te zien dat er een litteken in de hand zichtbaar was, waar hij bloed zag. “Ik werd duizelig en viel op de grond, waarna mijn vrienden me meenamen, daar vandaan.” De volgende nacht zag hij in een droom weer die hand, met dat litteken en hoorde hij de woorden: ‘Waarom sla je een spijker door deze hand?’ Rashid wist niet wat hij hiermee aan moest, maar hij durfde het ook niet aan zijn vrienden te vertellen. Verbazingwekkend genoeg had hij een Bijbel in huis. Die gebruikte hij om de Bijbel te bekritiseren en de islam te rechtvaardigen.

“Ik begreep dat het Licht dat ik had gezien, Jezus was, Die geleden had toen Hij aan het kruis was geslagen”

Johannes 1:9 en 10
Nu pakte hij die Bijbel, sloeg hem open en zijn ogen werden getrokken naar Johannes 1:9 en 10: ‘Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.’ “Ik begreep direct dat het over Jezus ging,” vertelt Rashid. “Ik begreep dat het Licht dat ik had gezien, Jezus was, Die geleden had toen Hij aan het kruis was geslagen.”

Zijn hart werd zacht en hij ging naar dominee Paul om hem alles te vertellen. Hij was zeer verbaasd dat de dominee hem omhelsde en tranen stroomden langs zijn gezicht.

“Ik was voorheen ook een vijand van Jezus Christus, maar Hij hield van mij,’ vertelde dominee Paul aan Rashid. ‘Hij werd gekruisigd, gaf Zijn leven voor mij en stond op uit de dood. Door Zijn liefde kan ik jou ook lief hebben, omdat Christus jou liefheeft. Ik geloof dat Jezus Christus jou hier heeft gebracht, zodat ook jij gered zult worden.”

“Duizenden moslims geloven in het geheim in de Jezus Christus”

Dominee Paul gaat verder: “Jezus is de Prins van de Vrede. Hij wil jou Zijn vrede geven. Aanvaard Hem als jouw Redder, jouw Verlosser.” En het wonder gebeurde. Rashid stelde zijn vertrouwen op de Heere Jezus en werd wederom geboren. Nu mag hij weten dat de Heere Jezus ook zijn Redder is. Hij ontving de Heilige Geest en werd gedoopt. En nu verspreidt hij het Evangelie via ‘Bibles for Mideast’.

“Veel van onze teamleden zijn bekeerde moslims. Zij brengen het Evangelie, houden samenkomen en leiden huisgemeenten. Duizenden moslims geloven in het geheim in de Jezus Christus. Ze hebben nog geen Bijbels en in de landen waar zij wonen zijn Bijbels verboden. Ik weet dat heel veel moslims een grote dorst hebben naar het Woord van God.”

Dit getuigenis is verschenen op de website van Bibles for Mideast en is vertaald door Dirk van Genderen.