Brandhaarden voor een wereldbrand

timthumb

Aleppo, Syrië


Alles gaat razendsnel. Waarheen rent onze wereld? We willen kort een paar brandhaarden beschrijven. Die explosieve plekken en omstandigheden wijzen allemaal in dezelfde richting. Het zijn brandhaarden die een apocalyptische wereldbrand kunnen aansteken. Misschien zegt of denk je nu: “Daar heb je hem weer”. Of: “Dat weten we nou onderhand wel”. Toch is het belangrijk dat u op de hoogte bent. Want samen kunnen we iets doen. Denk aan het referendum, waardoor wij NEE zeggen tegen het EU-verdrag met de Oekraïne U zegt weer: “Dat haalt niks uit; ze gaan toch hun gang”. Weer hebt u gelijk. Maar we hebben iets gedaan, iets duidelijk gemaakt. We zijn niet sukkelend en willoos met de EU naar een afgrond gerend… alles gaat snel! Eerst een lijstje van zeven van de wereldbranden die we kort willen bespreken.

 1. Syrië
 2. Israël:
  2a. Israël en de Golan
  2b. Israël en de UNESCO
  2c. Israël en de Gebieden
 3. Hezbollah
 4. Kernterrorisme
 5. Afgodentempels
 6. Migrantencrisis
 7. Aardbevingen als signaal

Syrië

Syrië is inmiddels het slagveld geworden waarop grootmachten van deze wereld, VS en Rusland, hun rivaliteit en geldingsdrang uitvechten. Elk van die twee grootmachten heeft een of meer lokale terreurorganisaties ingekocht met wapens en geld om voor hen het zeer vuile werk op te knappen. Terwijl die terroristen hun eigen, niet zo geheime, gruwelijke agenda’s hebben. De onderling strijd wordt uitgevochten over de ruggen en de levens van de lokale bevolking. Dan zijn er ook nog de machtige, zwaar bewapende regionale grootmachten, die strijden voor hun eigen kalifaat. Turkije met het Turks-Ottomaanse rijk, Iran met hun shiïetische kalifaat en Saoedi Arabië als centrum van de voornamelijk Soennitische Islam. Zelfs kernwapens spelen mee in die griezelige strijd. Ook deze ‘grote drie’ van de chaos in het Middenoosten hebben hun eigen wrede, terroristische hulptroepen. Ook in deze strijd worden kosten, noch moeite noch mensenlevens gespaard. Het is allemaal zo gemeen, zo intens gemeen. Deze brandhaard is te gevaarlijk om daar luchtig over te doen. Een incident of uitbarsting kan snel uitlopen op een (atoom)oorlog. Het wordt dan: “Bloed, vuur en rookwalm”. Dat lezen we in de pinksterpreek van Petrus (Hand.2:19,20). Misschien lezen vrome Joden met Shavuot in Joël 2:30. Daar staat dezelfde tekst als die Petrus citeert. In die bijbelteksten staat ook een belangrijke belofte: “Ieder de Naam van de HERE aanroept zal behouden (gered) worden” (Hand.2:21 en Joël 2:32). Er komen tijden dat er veel ‘geroepen’ zal worden. In het genoemde hoofdstuk van de profeet Joël lezen we ook dat er hoop is voor Israël.

Israël

2a. De Golan

Israël staat momenteel onder zeer zware druk. De VS (Obama) en Rusland (Putin) hebben een ‘totaaloplossing’ voor de ‘burgeroorlog’ in Syrië bedacht. Vredesplannen en totaaloplossingen van internationale grootmachten hebben meestal tot nog meer ellende geleid. In dit plan zou Turkije een Koerdische staat in het Noorden moeten toestaan. Dat wil Turkije (Erdogan) onder geen voorwaarde. Saoedi-Arabië zou het aanblijven van Assad in Syrië moeten dulden. Herinnert u zich nog hoe de VS (Obama) met kracht de anti-Assad groepen steunde?! Obama steunde toen door dik en dun de anti-Assad rebellen. Nu moet Assad aanblijven. En Israël? De eis van Obama dat Israël de Golan opgeeft vult Palestijnse vijanden met vreugde en Arabische landen met verbazing. Zij denken, soms hardop: Als Obama zijn oudste en meest trouwe en sterke bondgenoot Israël zo verraderlijk behandelt, kunnen wij helemaal niet op de VS aan. Wie vertrouwt er nog op het internationale politieke leiderschap? Volstrekt onbetrouwbaar is het huidige Amerikaanse leiderschap.

Israël moet dus de Golan aan Syrië teruggeven. Welk Syrië? Tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) heeft Israël de Golan Hoogte op Syrië veroverd. 14 December 1981 heeft Israël bij wet de Golan “tot grondgebied onder Israëlische soevereiniteit” verklaard. Dat is de Golan Hoogte Wet. Het Israëlische kabinet vergaderde onlangs (18 april) in de Golan en verklaarde luid en duidelijke dat “de Golan voor altijd onder Israëlische controle zal blijven”. Netanjahu vertelde het kabinet dat hij John Kerry, de Amerikaanse minister van buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat Israël de huidige vredespogingen steunt maar dat de grenzen van Israël niet zullen veranderen. In een toespraak tegen legerleiders op een plek waar je goed vanaf de Golan over Syrië uitkijkt verklaarde Netanjahu: “We hebben ISIS aan de andere kant van het hek. Hier en in Libanon Hezbollah ook aan de andere kant van het hek. Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza. Isis en diverse terreurgroepen in de Sinaï. Maar ondanks deze gevaarlijke situatie is Israël in het stormachtige en woedende Middenoosten een plek van relatieve rust en veiligheid”. Netanjahu is de 21e april in Moskou geweest. Heeft daar Putin ontmoet. Analisten denken dat de Golancrisis de moeilijkste opdracht is uit Netanjahu’s lange loopbaan als minister president. Overigens begrijpen we nu beter waarom Netanjahu in februari al bekend maakte dat hij om heel Israël een veiligheidshek wil zetten om “ons tegen beesten te beschermen”. Een zware, gevaarlijke tijd voor Israël. De God van Israël zegt: “Maar daaruit zal hij gered worden” (Jeremia30:7).

2b. UNESCO

Dat de VN een anti-Israël organisatie is weten we. Dank zij veto’s van de VS in de Veiligheidsraad kon het kwaad nog een beetje in toom gehouden worden. Maar de mensenrechtengroep van de VN houdt niet op om dikke resoluties waarin Israël veroordeeld wordt de wereld in te sturen. Israël zou de grootste schender zijn van de rechten van de vrouw en de vreselijkste schender van mensenrechten. Bladzij na bladzij en beschuldiging na beschuldiging staat voor leugen na leugen. Uiteraard kon de UNESCO niet achterblijven. Onlangs heeft deze onderwijsinstelling van de VN de Klaagmuur en het Tempelplein tot Islamitisch, Palestijns erfgoed verklaard. De naam werd ook veranderd: al-Buraq Plaza. Elk archeologisch bewijs, elke historische documentatie van de Israëlische aanwezigheid en bijvoorbeeld van koning David, wordt van de tafel geveegd.

Het probleem is dat deze instituten op hun gebied, onderwijs en mensenrechten, aan de top staan en gezaghebbend zijn. We worden geregeerd door leugen. Dat brengt ons in een samenleving die doordrenkt is door leugen. Waar niemand te vertrouwen is, een hel dus. Zo straft ook dit kwaad zichzelf. Of zoals Paulus zegt: “Wie onrecht doet zal zijn onrecht terugontvangen” (Kolossenzen 3:24). De HERE, de God van Israël zal de rechtszaak van Zijn volk verdedigen” (Jesaja 51:22). Maar de VN, die een instituut voor vrede en gerechtigheid hoort te zijn, is een brandhaard voor een wereldbrand. Een kruik gaat totdat hij barst te water. Zo gaat het ook met de leugen.

2c. De Gebieden

Moshe Feiglin, een vooraanstaand, orthodox leider in de Likud, de partij van Netanjahu, roept al jaren: : “Annexeren al die zogenaamde bezette gebieden. De Palestijnen die daar wonen kunnen dezelfde rechten krijgen als de Arabische Israëli’s. De rest kan vertrekken, al dan niet met een vertrekpremie. Minister Naftali Bennet wil beginnen ‘voorzichtiger’, met het gebied C te annexeren. Daar wonen weinig Palestijnen en veel Israëlische Joden. Netanjahu is volgens velen in Israël te voorzichtig. De EU blijft zeurderig en gemeen Israël pesten met de volgens elke deskundige al jaren geleden mislukte Tweestatenoplossing. Vanuit de gebieden A en B, waar de meeste ‘Palestijnen’ wonen komen voortdurend aanslagen. Veroorzaakt door de anti-Israël en ook antisemitische aantijgingen van de politieke en geestelijke (islamitische) leiding die elke vredespoging bij voorbaat doet mislukken. Dit moet een keer tot een catastrofe leiden waardoor Israël internationaal in een gevaarlijke hoek gemanoeuvreerd wordt.

Maar de “Bergen van Israël”, waar men een Palestijnse staat wil zien, zijn bestemd voor de Israëlische stam Efraïm en niet voor een Palestijnse staat. En zo zal het ook gebeuren. Maar het is een gevaarlijke brandhaard. Vooral als de internationale grootmachten zich ermee bemoeien.

Hezbollah

Hezbollah is een van de gevaarlijkste vijanden van Israël. De beweging is in 1982 opgericht in Libanon. De huidige leider is Hassan Nashrallah. Hezbollah betekent Partij van God. De beweging is ook een politieke partij in Libanon. Het eerste en voornaamste doel is het vernietigen van Israël. Als zodanig wordt Hezbollah voornamelijk door het Westen als een terroristenorganisatie gezien. Hezbollah is Shiïetisch en nauw verbonden met de ayatollah’s van Iran. Sinds 2012 zijn 5.000 van de Hezbollah terroristen in Syrie. In opdracht van Iran vechten ze voor Bashar Assad, de leider van een deel van wat er over is van Syrië. In feite hebben zij Assad gered. Het liefst zou Hezbollah meteen terug gaan naar hun bases in Libanon en beginnen met het afschieten van hun ongeveer 150.000 korte- en langeafstand raketten op Israël. Ze hebben veel moderne wapens. Hun strijders zijn goed getraind. Vooral tijdens en door de oorlog in Syrië. Overal, maar vooral in het Zuiden van Libanon heeft deze terreurbeweging opslagplaatsen en bunkers. Hun wapens zijn vooral bij scholen, moskeeën, kinderspeelplaatsen en bij ziekenhuizen opgeslagen. Naast die wapenopslagplaatsen zijn er lanceerplaatsen voor raketten, bunkers en een hele ondergrondse militaire structuur. Totaal in Libanon meer dan 1000 militaire structuren. Allemaal in de buurt van waar burgers wonen en waar kinderen zijn. Alles hebben ze over om maar Joden te kunnen vermoorden: Enorme geldbedragen om wapens te kopen, mannen om als terroristen op te treden en zelfs eigen burgers en kinderen als schilden tegen ‘de vijand’.

Israël heeft veel van hun structuren in kaart gebracht. Belangrijk is dat Israël een duidelijk plan heeft om zo nodig snel en efficiënt Israëli’s uit Noord Israël te evacueren. Er zijn ook plannen ongeveer een miljoen Libanese burgers te evacueren als het schieten begint. Dan kan Israël Hezbollah beter uitschakelen.

Als de derde Libanonoorlog door Hezbollah begint is het risico niet denkbeeldig dat Iran mee gaat doen. Turkije, dat aan Libanon grenst, gaat dan dreigen mee te doen. De VN, de EU… ach u kent het verhaal wel. Deze brandhaard zal ontvlammen zodra Hezbollah ‘klaar’ is in Syrië. Moge de HERE de God van Israël het verhinderen.

Kernterrorisme

De verwoestende kracht van een atoom- of waterstofbom is bekend en gevreesd. Twee relatief positieve zaken zijn er over die gruwelijke wapens te melden. Tijdens de Koude Oorlog tussen de VS en Rusland hield de kans op Wederzijdse Vernietiging de vijandschap tussen die wereldmachten ‘koud’. De atoomwapens van Israël (Toen we, een groep Israël reizigers, Dimona in de verte zagen zei de gids: “Daar liggen de atoombommen die we niet hebben. ) hebben vijandige Moslimstaten voorlopig buiten de deur gehouden.

Het is bekend dat veel landen bezig zijn met de productie van atoomwapens. Het internationale verdrag tegen atoomwapens lijktt niet te werken. Ook Iran gaat door met het atoomprogramma. Totdat Israël zich verplicht voelt Iran een halt toe te roepen met helaas veel geweld. Saoedi Arabië heeft geprobeerd bommen van Pakistan te kopen. Terroristen, bijvoorbeeld al-Qaida en ISIS hebben verdacht veel belangstelling voor splijtbaar materiaal. We leven in een gevaarlijke wereld. Het gaat om: “Bloed, vuur en rookwalm”.

Een ‘vuile bom’ is een gewone bom (voor zover een bom gewoon kan zijn) die geladen is met radioactief kernafval. Als zo’n explosief ergens ontploft verspreidt een wolk van radioactief materiaal zich over een groot gebied. Besmet gebied kan nog tientallen jaren onbewoonbaar blijven. Bijvoorbeeld wild en groentes uit dergelijke gebieden kunnen tot op heden niet gegeten worden. Het gebied rond Tsjernobyl waar in 1986 een kerncentrale in brand vloog is nog steeds besmet. Nu vermoeden inlichtingendiensten dat terroristengroepen radioactief afval verzamelen om een vuile bom te kunnen maken. Een dodelijk gevaar.

Eind maart 2016 hebben wereldleiders op een top-vergadering gepraat over nucleaire veiligheid. Hoe te voorkomen dat terroristen radioactie materiaal in handen krijgen. Het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) krijgt elk jaar meer dan honderd meldingen over weggeraakt of gestolen radioactief materiaal.

Afgodentempels

Palmyra in Syrië was een door veel toeristen bezocht archeologisch centrum. Totdat ISIS de plaats veroverde. De zeer extremistische islamitische terreurorganisatie vierde hun vernietigingswoede bot op de restanten van een opgegraven tempel van Baäl. De 19e april is een replica (kopie) van de poort van die tempel op het Trafalgar Square in Londen onthuld. Het komende najaar wordt een dergelijke replica onthuld op Times Square in New York City. Deze toegangspoort tot de oude Baälstempel wordt gedupliceerd met behulp van 3D printers, waardoor men exacte kopieën krijgt. Het Instituut voor Digitale Archeologie wil ongeveer duizend van die afgoderij over heel de wereld bouwen. Ook andere oude afgoden krijgen in deze tijd, vooral in de westelijke wereld, hun eerbetoon. Alleen deze afgodische ‘replica’ van de Baäl tempel volgen we even. Eeuwen geleden maakte Israël eenzelfde fout met Baälsbeelden en andere afgoden. Hier volgt de reactie van de Schepper, de God van Israël, de Almachtige:

“Zie, IK breng rampspoed over deze plaats, waardoor ieder die ervan hoort, de oren zullen tuiten, omdat ze Mij verlaten hebben….de hoogten van de Baäl gebouwd hebben… Lees voor de hele tekst Jeremia 19:3-5.

Ook wij hebben God verlaten. In het verdrag van Lissabon, een soort grondwet voor de EU, is bewust God en onze Joodse-Christelijke cultuur en erfenis weggelaten. Ik zal kort zijn: de God van de Bijbel weg, de godheid van de Koran erin. Synagogen weg, afgodenbeelden en tempels erin. Joden weg, Moslims erin. Antisemitisme en anti-Israël worden sterker, zegen weg. Israël weg, zegen weg.

Wat kunnen we doen? Ik heb het al heel wat keren in artikelen en mijn boeken herhaald. Voor kerken betekent het: Opwekking of oordeel. Voor de politiek en de samenleving in het algemeen betekent het: Een positieve houding en steun voor Israël. Daarvoor hoeft men geen Christen of Jood te zijn. Iedereen die een beetje rationeel denkt en de feiten rustig bekijkt en beoordeelt weet dat Israël in zijn recht staat. Hij/zij doorziet de leugens en fabels van de tegenstanders. Dat houdt waarschijnlijk in dat er weer een referendum moet komen over een heel of gedeeltelijk Nexit voor Nederland. Dan is er nog hoop en tegelijk geven we Israël wat steun in de rug en moed.

De migrantencrisis

De stroom asielzoekers (vluchtelingen voor het oorlogsgeweld en voor terroristengroen + economische vluchtelingen + (potentiële) terroristen) blijft aanhouden. Erdogan dreigde het akkoord met de EU op te zeggen. Hij zal wel wachten tot juni omdat dan de visumplicht voor Turken wordt opgeheven. Hoeveel van de 60 miljoen Turken zullen we dan liefdevol moeten opnemen? Protesten tegen AZC’s blijven het nieuws halen. De Duitse bondskanselier mevr. Angela Merkel, eens de machtigste vrouw van Europa en nu verguisd door een groot deel van haar eigen thuisland. Verzet tegen de islamisering van onze samenlevingen wordt sterker. De islamisten worden ook steeds brutaler in hun eisen. De EU blijft sluipend steeds meer macht naar Brussel te halen. Enkele Oost Europese EU landen sluiten zich steeds meer af van Brussel. We zullen nog veel problemen over ons zien komen. Toch gebeuren er ook goede dingen. Migranten die hun best doen de taal te leren en te integreren. Vluchtelingen die dankbaar zijn eindelijk veilig te kunnen leven. En… de zeer vele Moslims, die hun geloof verlaten en tot geloof in Jezus Messias als Zoon van de levende God en Verlosser komen. Deze stroom is niet te stoppen.

Aardbevingen als signaal

De laatste weken is de wereld geschokt door een ongekend aantal aardbevingen. In Ecuador (7,8 op de Schaal van Richter) zijn ongever 500 doden te betreuren. In Japan twee grote bevingen (7,3 en 6,2); Myanmar (6,9); Zuidkust van de Filippijnen (5,9); Tonga (6,1) enz. In Israël waren er een aantal kleine bevingen. Israël ligt boven de Syrië-Afrika rift (scheur in de aardkorst, die schuift en zo kleine en vaak ook grote aardbevingen veroorzaakt). Sommigen hopen dat een grote aardbeving de Tempelberg treft, zodat de al-Aksa moskee en de Rotskoepel in de diepte van de aarde verdwijnen. Seismologen verwachten binnenkort minstens vier grote aardbevingen met een ‘score’ hoger dan 8,0. Deze aardbevigengeven een duidelijk signaal.

Het Bijbelboek Openbaring beschrijft veel zware aardbevingen. De oorlog van Gog tegen Israël wordt o.a. beslist door een zware aardbeving. Psalm 18 beschrijft hoe Israël gered wordt door een zware aardbeving plus een tsunami.

Het voert veel te ver om nu in te gaan op hoe de onrust diep onder het aardoppervlak de brandhaard smeult en beeft naar apocalyptische gebeurtenissen. Ik heb alweer te veel geschreven. Het gaat allemaal zo snel. Misschien schrijf ik hier op onze site of in het Zoeklicht. Blijf ons bezoeken en bid voor de vrede van Jeruzalem en genade voor ons land.

Bron: http://www.janvanbarneveld.nl