CDA moet Israël blijven steunen

CDA moet Israël blijven steunen -  Betogers liggen op de grond om hun steun te betuigen aan de inwoners van Gaza tijdens een demonstratie in het centrum van Amsterdam, Beeld ANP, Martijn Beekman

Betogers liggen op de grond om hun steun te betuigen aan de inwoners van Gaza tijdens een demonstratie in het centrum van Amsterdam, Beeld ANP, Martijn Beekman

Het CDA moet de staat Israël ondubbelzinnig blijven steunen, betogen Anne Adema, Bart Rijkeboer, Hendrik Verhoef, Jos van Ginneken, Rick van Verseveld, Robert Klaassen, Teunard Droog en Wiet­ske van Klaarbergen.

Palestijns-Arabische moslim­extremisten hebben er nooit een geheim van gemaakt voorstander te zijn van de vernietiging van Israël. Wanneer we, zoals onlangs in de Tweede Kamer, het debat voeren over de vredespolitiek in het Midden-Oosten moet daarom eerst worden erkend dat het hier ten diepste gaat om een islamitisch-Joods conflict.

In de gehele islamitische wereld zien we dag in, dag uit een enorme stortvloed aan anti-Joodse en anti-Israëlische propaganda. In kranten, televisie- en radio-uitzendingen en schoolboeken worden Joden stelselmatig gedemoniseerd en wordt het bestaan van de staat Israël betwist of ontkend. Palestijnse zelfmoordcommando’s maken van hun god een moordenaar door in zijn naam te doden.

Vorige week werd er een motie aangenomen om vanuit Nederland en de EU de Palestijnse Autoriteit te korten wanneer zij het financieren van terreur mogelijk blijft maken (RD 17-6). Terecht, het land Israël is een baken van licht, recht, rede en democratie in deze vijandige en duistere regio.

De Arabische landen hebben zich vanaf de oprichting van de staat Israël in 1948 vijandig opgesteld. Meteen nadat het Britse mandaat eindigde, vielen 23.500 soldaten uit vijf Arabische landen de jonge staat aan.

In 1967 liep de conferentie van Khartoum, die plaatsvond na de Zesdaagse Oorlog, uit op een drievoudig ”nee” van dertien Arabische landen. Nee tegen vrede met Israël, nee tegen onderhandelingen met Israël en nee tegen erkenning van de staat Israël. De staat dient te worden vernietigd, van de Nijl tot de Eufraat, en moet worden weggevaagd uit de annalen van de geschiedenis. De oorzaak van het islamitisch-Joods conflict is het feit dat de Arabische wereld Israël niet accepteert.

Begrip

Het CDA heeft in het verleden begrip getoond voor de lastige positie van de staat Israël. Moties met betrekking tot Israël die werden ingediend door SGP, CU en VVD konden steevast op de steun van het CDA rekenen. Hierdoor was er in de Kamer regelmatig een meerderheid voor ”moties ter bescherming van Israël”.

Onder leiding van Buma wordt het centrumrechtse geluid van het CDA weer duidelijker vertolkt. Het is dan ook opmerkelijk dat dít CDA aansluiting zoekt bij D66 en PvdA door samen een anti-Israëlmotie in te dienen.

In deze motie wordt van Israël schadevergoeding geëist voor de sloop van illegaal gebouwde woningen voor Palestijnen. Deze prefabwoningen worden met subsidie van de Europese Unie gebouwd in gebied C, een plaats die voor Israël van groot strategisch belang is. De Palestijnse Autoriteit moedigt bouwen in gebied C aan. Met het steunen van deze motie is het CDA een nieuwe weg ingeslagen ten aanzien van de omgang met Israël. PvdA-Kamerlid Servaes verstuurde voorafgaand aan het debat de volgende tweet: „Zo stemmingen moties, eindelijk meerderheid voor maatregelen?”

VVD-Kamerlid Ten Broeke diende tijdens hetzelfde debat een motie in om de etikettering van Israëlische producten te stoppen (RD 10-6). Deze etikettering maakt het mogelijk om te achterhalen of producten uit Joodse kolonies in de door Israël bezette gebieden komen.

Het etiketteringsbeleid is een gevolg van een EU-richtlijn. In het Europees Parlement stemden alleen de Nederlandse parlementariërs van SGP, CU en PVV tegen. Drie Europarlementariërs van het CDA waren bij stemming afwezig en twee stemden voor de etikettering van producten uit de Westoever. Door dit beleid is het mogelijk dat moslims van het Diensten Onderzoek Centrum Palestina supermarkten controleren op de verkoop van Israëlische producten.

De VVD wil een einde maken aan de eenzijdige etikettering van producten uit Joodse kolonies. Bij de VVD kreeg men een nare smaak in de mond van ”Koop niet bij Joden”, maar het CDA steunde de motie van Ten Broeke niet.

Verklaring

Op sociale media barstte na het debat een storm van kritiek los gericht aan het CDA. Het is voorstelbaar dat ook veel bezorgde CDA-leden telefonisch of per mail contact hebben gezocht met de partij. Oud-CIDI-directeur Esther Voet schreef een artikel voor Jalta.nl waarin ze de opstelling van het CDA hekelde. In het stuk stelt ze de vraag wat er bij het komende partijcongres op 12 november in Veghel zal gebeuren.

Het feit dat veel leden hun volksvertegenwoordigers om uitleg hebben gevraagd laat weinig te raden over. Geschrokken van de ophef kwam het CDA bij monde van het Kamerlid Knops snel met een verklaring. In de verklaring beloofde het CDA voor de motie-Van der Staaij (SGP) te stemmen om de subsidie aan organisaties die zich inzetten voor een boycot van en sancties tegen Israël stop te zetten.

Het CDA doet er goed aan de lijn-Van der Staaij ten aanzien van het Midden-Oosten te blijven volgen; het had deze lijn nooit los moeten laten. Het CDA moet de staat Israël blijven steunen, samen met de SGP, CU, VVD en PVV, maar desnoods alleen!

De auteurs zijn lid van het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA.

Bron: http://www.refdag.nl