Het profetisch licht dat tijdens Chanoeka geworpen werd op zeer urgente zaken die in 2017 de aandacht vragen.

Shalom, broeders en zusters, 

De boodschap die op 28 december 2016 in Rijssen werd uitgesproken tijdens Chanoeka blijft het hele jaar 2017 (en nog enige tijd daarna) hoogst actueel. Daarom zijn wij zo vrij, u  attent te maken op de mogelijkheid, deze toespraak (ruim een uur) te beluisteren, via http://www.jeruzalemofrome.nl (o.m. via de Homepagina) 

Titel: 

Het profetisch licht dat tijdens Chanoeka geworpen werd op zeer urgente zaken die in 2017 de aandacht vragen. 

Onder meer krijgen de aandacht:  de  ontstellende manier waarop vele ‘protestanten’  en evangelischen er in tippelen bij de Hoer Babylon.  De God-loosheid van het moderne denken.  Het brengen van een ‘andere Jezus’, losgemaakt van de Messias Jezus, zoals  Israëls profeten, evangelisten en apostelen deze eenparig en helder verkondigen. 

Ik stuur deze mail naar diegenen, van wie ik weet dat zij de ernst van de situatie aanvoelen, en er naar verlangen, het stilzwijgen te verbreken en de banier van de Leeuw van Juda, onze Messias, Jezus Gods Zoon, op te heffen. De banier der waarheid! (Ps. 60:6; Jesaja 11:10; Jesaja 59:19, St.Vert.). 

Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hem oprichten’.  (Jesaja 59:19b) 

Minimaal wensen wij deze boodschappen in de vier windstreken van ons land daar te brengen waar hij in alle openheid ontvangen wordt. Door de opname te beluisteren kunt u zich enig idee vormen, in welke geest deze boodschap gebracht is en verder verspreid zal worden. Moge de Romein Cornelius ten voorbeeld dienen. Hij stelde zijn huis open voor de boodschap van het Evangelie, en….de uitstorting van de Geest onderbrak de boodschap van Petrus! (Handelingen 10) 

Uw broeder, 

Jan den Admirant