Laat D66 buiten de nieuwe regering!

Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017, 11:04 door Dirk van Genderen

D66, die zo doelbewust de ChristenUnie buiten een nieuwe regering wil houden, verdient het niet om zelf in de regering te komen. D66 kiest de dood boven het leven. Een samenleving die de dood gaat omarmen, zal op den duur ten onder gaan

 


Deze foto spreekt boekdelen: het is Pechtold gelukt Segers af te serveren. (Foto: BNR)

Met verbazing volg ik de kabinetsformatie. En in het bijzonder de opstelling van D66-leider Alexander Pechtold. Hij waant zich de alleenheerser van dit land, die weet wat het beste is voor het volk. Andere partijen spreken er schande van, maar gaan toch met hem door. Echt zwak!
In zijn eentje vernederde Pechtold CU-leider Gert-Jan Segers door vooraf het onmogelijke van hem te eisen op voor de CU cruciale punten. Pechtold wil zijn doodsplan doorzetten, maar met de CU zal hem dat niet lukken.

Christen-politici die vast willen houden aan de Bijbel, worden steeds vaker als een bijzonder soort mensen gezien, met soms onmenselijke gedachten, omdat ze de ander het recht niet zouden gunnen om waardig te mogen sterven. En wie christenen als onbarmhartig beschouwt, ziet wellicht de Bijbel en uiteindelijk God Zelf ook als onbarmhartig. Terwijl daar beslist geen sprake van is. Segers bepleit juist meer inzet en aandacht voor mensen die hun leven voltooid achten. En hij wijst erop dat de wet voltooid leven juist een sociale en morele druk uit kan gaan oefenen op ouderen, zwakken en zieken.

De giftige pijlen van Pechtold vlogen de afgelopen weken richting Segers. Maar ze zouden ook op SGP-leider Kees van der Staaij zijn afgeschoten als hij in beeld was geweest als mogelijke regeringspartner. D66 wil wel met christenen samenwerken, als ze maar meegaand en tolerant zijn en zijn gedachtegoed omarmen. Pechtold roemt tolerantie, maar is als het erop aankomt, zeer intolerant.

Hij vecht voor zijn laatste kroonjuwelen, het ongevraagd donorschap en voltooid leven, nadat eerdere D66-juwelen als de gekozen burgemeester en het bindend referendum in de prullenbak verdwenen.

De ooit zo geroemde acceptatie van de ander lijkt zich tegen de christenen te gaan keren. Moslims krijgen inmiddels meer begrip voor hun standpunten dan christenen. Christenen moeten zich aanpassen. Ze moeten niet alleen de standpunten over bijvoorbeeld het homohuwelijk accepteren, maar zelfs omarmen en promoten.
Besef dat christenen de ander niets opleggen, wél voorhouden. Segers verplicht Pechtold niet om net zo te gaan denken en geloven als hij. Maar Segers vraagt – zeer terecht – ruimte voor zijn standpunten, om zijn geloof in de praktijk te kunnen brengen.

Is er in onze samenleving nog wel gewetensvrijheid en ruimte voor vrije meningsuiting voor christenen, gebaseerd op de Bijbel? Op een aantal gebieden niet meer, vrees ik. De seculiere meerderheid bepaalt hoe christenen zich moeten opstellen en wat ze nog mogen zeggen in het openbaar. En dat kan niet.

Ik hoop en bid dat ook CDA-leider Buma een streep trekt door de D66-plannen over voltooid leven. Laat Pechtold het lekker zelf uitzoeken in de oppositie. Ga dan nog liever voor een kabinet met de VVD, CDA, CU, SGP en wellicht nog één of twee andere partijen, en eventueel een minderheidskabinet, maar zonder D66.

Laten we kiezen vóór het leven; het ongeboren leven en het naar het einde gaande leven. Met liefde, aandacht, zorg en hulp. Blijf bidden voor de formatie. Om Gods leiding. Om Zijn zegen.

Dirk van Genderen

Bron: http://www.dirkvangenderen.nl

Beklemmend! PvdA en D66 willen islam wettelijk beschermen tegen Nederlanders.

P1020466Door Joost Niemöller

Marcouch, Kamerlid van de PvdA heeft samen met Sjoerdsma (D66) een motie ingediend waarin gevraagd wordt voor een speciale wettelijke bescherming van de islam. Althans, van ‘godsdienst’, en dit omdat er sprake zou zijn van ‘moslimdiscriminatie.’ Het woord ‘godsdienst’ valt dus, maar er hoeven geen zielige Jehovagetuigen of zielige gereformeerden beschermd te worden, want dat is niet de achtergrond van de motie.

Wat is er dan aan de hand? Er is helemaal niets aan de hand.

Er zou sprake zijn van ‘onderrapportage van deze ‘moslimdiscriminatie.’ Daarover verscheen een rapport. Er wordt dus geen aangifte gedaan, maar er zou wel discriminatie zijn. O ja joh? Welke ‘discriminatie’ dan? Hier blijft het uiteraard vaag. Ook wordt de ene ‘onderraportage’ niet tegen de andere afgezet, omdat het namelijk alleen maar zogenaamd wetenschap betreft. Onderrapportage specifiek meten is net zoiets als het zwart geld circuit meten: Het is een wilde gok.

Ach, er zal heus wel eens aan een hoofddoekje getrokken worden. En dat is niet netjes natuurlijk. Maar hoeveel Nederlandse vrouwen worden niet voor hoer uitgescholden omdat ze een rokje dragen en waarom dienen de PvdA en D66 daarover geen motie in omdat die vrouwen het wel uit hun hoofd halen om daarover aangifte te doen? Het is immers ‘normaal’ geworden?

Dat het voor moslims juist extra makkelijk is om aangifte te doen, ja, dat de Nederlandse staat zich actief inzet om moslims op te jutten tot aangiften, blijkt wel uit de massaal door het OM aangejaagde aangiften tegen Wilders, die nu tot zijn rechtszaak leiden.

Er is eerder een overraportage van moslimgezeur dan een onderraportage.

Een oudere vrouw die aangifte wil doen omdat ze beroofd werd door een vrouw met een hoofddoekje, werd door de politie letterlijk afgeraden om aangifte te doen. Feit! Dan zet je het wel uit je hoofd om nog naar de politie te gaan wanneer je als Nederland beroofd wordt door moslims.

Maar daarover maken Marcouch en Sjoerdsma zich geen zorgen. Daarom komen ze ook niet met een motie waarin staat dat de politie aangiften serieus moet nemen. Alle aangiften! Dan zou dat vermeende probleem met die moslimdiscriminatie ook wel boven komen niet? Nou, dat komt niet boven, want dat bestaat helemaal niet in die mate.

En wat heeft dat eventuele getrek aan hoofddoekjes te maken met de bescherming van de godsdienstvrijheid? Het is algemeen overschrijdend gedrag, net als het uitschelden voor hoer. Dat moet aangepakt worden, maar daar hoor je D66 en PvdA niet over.

Nee, de islam, die is zielig in dit land. De islam die overigens helemaal niet in Nederland hoort te zijn, omdat de normen en waarden van de moslimideologie niet overeenkomen met de normen en waarden in dit land, moet van de PvdA en D66 een speciale wettelijke beveiliging krijgen opdat moslims voorrang krijgen bij het aangifte doen van hun gezeur.

Knettergek. En levensgevaarlijk. Onze leefruimte wordt steeds meer beperkt. Alles heet racisme. Overal staat straf op. Dat wil zeggen: Voor Nederlanders.

En om dit te versterken nu dus die stiekeme motie om de ruimte van de islam te vergroten met als excuus een rapport dat daar niets mee te maken heeft.

Ik verzin dit alles niet. Dit is de motie:

 MOTIE VAN DE LEDEN MARCOUCH EN SJOERDSMA

Voorgesteld 25 mei 2016

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vrijheid van geloofsuitingen onder druk staat; overwegende dat in recent onderzoek vastgesteld is dat er in Rotterdam en omgeving ruim twee keer meer gevallen van moslimdiscriminatie zijn dan bij de daarvoor bedoelde instanties zijn gemeld; overwegende dat onderrapportage van moslimdiscriminatie ook elders een bekend fenomeen is; van mening dat bescherming van de vrijheid van godsdienst door de overheid ondersteund dient te worden; verzoekt de regering, voor de aanstaande begrotingsbehandelingen met voorstellen te komen om de vrijheid van godsdienst te beschermen, te verdedigen en uit te dragen, en gaat over tot de orde van de dag. Marcouch Sjoerdsma

Bron: http://www.joostniemoller.nl