De Holocaust en andere genociden

De Holocaust, 1933-1941-1945

Selectie op het perron, vernietigingskamp Auschwitz

Propaganda poster ‘The Jewish Conspiracy

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door toedoen van nationaalsocialistisch Duitsland ongeveer 5,7 miljoen Joden vermoord. Dit waren geen slachtoffers van oorlogsgeweld.  Ze werden gedood omdat ze joods waren.

Deze volkerenmoord  ontwikkelde zich in fasen, maar het doel stond in grote lijnen vast. In de eerste fase van de oorlog moesten ‘volksvreemde elementen’ – voornamelijk Joden, maar ook Roma en Sinti – uit Duitse gebieden worden gezuiverd. Vanaf de inval in Polen, op 1 september 1939, maar vooral vanaf de aanval op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941 vonden massa-executies plaats. In het  najaar van 1941 kwam er een politiek tot stand die tot doel had de Joden te deporteren om ze uiteindelijk allemaal te vermoorden.

Voor een belangrijk deel gebeurde dat door de slachtoffers op een industrieel georganiseerde wijze te laten stikken in speciaal daarvoor ontworpen kampen met gaskamers en crematoria. Hiervoor was een gigantische logistieke operatie nodig. Die werd zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd, niet alleen door speciale functionarissen, maar ook door beambten uit reguliere diensten zoals de spoorwegen. Vanwege deze karakteristieken wordt de moord op de Joden beschouwd als genocide zonder precedent.

Om het hele hoofdstuk te lezen, klik op onderstaand document.

Bestanden:  De Holocaust.pdf