URGENT CALL TO PRAYER for ISRAEL!

19 May 2017

 

Please share this URGENT CALL TO PRAYER for ISRAEL!
Jan Willem van der Hoeven of the International Christian Zionist Center joins Dr. Anthony Harper of the InterMountain Christian News in Jerusalem to share an urgent call to prayer and repentance leading up to President Trump’s visit here in Israel May 22-23, 2017.
Here is the interview:
Dr. Matthew Anthony Harper
P.O. Box 1829
Boise, ID  83701
Tel. (208) 703-8688
Treasure Valley/InterMountain Christian News
http://www.imcnews.org
Treasure Valley/Intermountain Teens
Anthony Music
Ask Dr. Harper
Shiloh Counseling Center
Children of Hope Family Hospital

ZAL DONALD TRUMP FALEN OM ZIJN DOOR HEMZELF GEUITE BELOFTEN AAN ISRAËL TE HOUDEN?

20 mei 2017

 

Open brief aan de President van de Verenigde Staten:
Beste Meneer de President,
Zoals u kunt weten hebben miljoenen van die Evangelischen waarvan u zegt dat u van hen houdt en waardeert, niet alleen op u gestemd om u een kanaal van zegen te zien worden voor uw volk en uw land, maar ook voor het volk en de natie ten zeerste geliefd en gesteund door hen – het volk Israël.
Ik, als een Europese evangelische voorganger en woordvoerder, hoewel geen Amerikaan, steun deze Amerikaanse Evangelischen van u met heel mijn hart zoals, net als ik, veel Europeanen doen.
Dit wordt uw eerste bezoek aan uw meest trouwe bondgenoot, niet alleen in het Midden Oosten maar in de hele wereld, een bondgenoot, die een sterke en waarlijk moedige vriend nodig heeft, aangezien Israël zichzelf weer omringd ziet door een zee van boosaardige Moslim vijanden die proberen om haar te verwoesten, zoals Iran, Hezbollah, Hamas en ISIS, door militaire middelen of via het diplomatieke vredesproces, wat eindigt zoals zij vurig hopen in de ontmanteling van een Joodse staat in hun omvangrijke Moslim wereld. Hier  kunt u – misschien als de enige Westerse leider – definitief een eind aan maken!!
Natuurlijk hopen en bidden wij allemaal vurig dat u niet, vanwege onjuist en wereldwijs advies, weg gedreven wordt van al uw sterke woorden van steun ook uitgesproken door u, Mike Pence, Dr. Ben Carson en die geweldige VN woordvoerster van u, Ambassadeur Nikki Haley, Dr. Pat Robertson, Franklin Graham, Dr. Jelly Falwell en vele, vele anderen.
Moge deze keer onder uw moedig en rechtvaardig leiderschap Israël niet weer de prijs hoeven te betalen voor politieke correctheid, dat bid ik!!
Jan Willem van der Hoeven
Directeur ICZC

ZAL DONALD TRUMP ZIJN BELOFTE AAN ISRAËL HOUDEN? 

26 Maart 2017

Caroline Glick, een van de senior uitgevers bij de Jerusalem Post, schreef op Dinsdag, de 14e Maart het volgende artikel: 

Onze Wereld: Trump omhelst de PLO fantasie

Door CAROLINE GLICK

03/13/2017

De PLO is de Sirene die de VS regering verdrinkt.

VS President Donald Trump verliest zijn focus. Als hij die niet vlug terug krijgt, zal hij falen om Amerika weer groot of weer veilig te maken in het Midden Oosten.

Nadat hij een maand had volgehouden, gaf Trump afgelopen week aan dat hij de obsessie van zijn voorgangers van bekrachtiging van de PLO, adopteert.

Deze strategie is een vergissing.

Er zijn veel spelers en conflicten in het Midden Oosten die het nationale belang van de VS en de nationale veiligheid van de VS bedreigen. Iran’s opkomst als een nucleaire macht en regionale hegemonie; de oorlog in Syrië; Turkije’s verlaten van het Westen; en Rusland’s regionale machtsspel vormen allemaal enorme bedreigingen voor de macht, de veiligheid en de belangen van de VS. De Moslim Brotherhood, Islamitische Staat, Hamas en andere Sunni jihadisten bewegingen bedreigen allemaal de VS, Europa en de Sunni bondgenoten van de VS in de regio op een manier die strategisch belangrijk is voor Amerika.

Geen van deze kwesties, geen van deze spelers en geen van deze bedreigingen hebben op de een of andere manier betrekking op of worden veroorzaakt door de PLO en haar eindeloze, door Europa ondersteunde hybride terreur en politieke oorlog tegen Israël. Geen van deze dringende belangen zal bevorderd worden door een omarming door de VS van de PLO of een hernieuwde obsessie voor het bekrachtigen van de PLO en haar maffia – terroristische bazen.

In tegendeel, al deze dringende belangen zullen aan de kant gezet worden – en zo nog dringender en gevaarlijker gemaakt worden – door een door de VS hernieuwde verbintenis met de PLO.

En toch, in de afgelopen week, heeft Trump te kennen gegeven dat de PLO nu zijn focus is.

Afgelopen vrijdag, sprak Trump aan de telefoon met Mahmoud Abbas. Abbas is hoofd van de PLO en de ongekozen dictator van de corrupte, terrorisme – sponsorende, door de PLO – gecontroleerde Palestijnse Autoriteit in Judea en Samaria.

Volgens media berichten, vertelde Trump Abbas – wiens wettelijke ambtstermijn acht jaar geleden eindigde – dat hij hem ziet als een legitieme leider. Volgens het officiële verslag van het Witte Huis van het gesprek, vertelde Trump Abbas ook van horen zeggen dat hij het ondersteunt om een overeenkomst te bereiken tussen Israël en de Palestijnen. Zo’n deal, voor zover die ooit bereikt wordt, houdt in, toenemende PLO controle over Judea en Samaria en delen van Jeruzalem ten koste van Israël.

Trump nodigde Abbas ook uit voor een officieel bezoek aan Washington. En de dag nadat ze elkaar spraken, maakte de Trump regering $250 miljoen in belasting betaler dollars over aan de politiestaat van Abbas waar de afgelopen 25 jaar, Abbas en zijn maatjes zich verrijkt hebben terwijl ze een vast dieet van antisemitische en anti – Amerikaanse jihadisten gal voerden aan hun verarmde onderdanen.

Om zijn geloofwaardigheid met de PLO op te bouwen, heeft Trump zijn verkiezingsbelofte om de VS ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen in de ijskast gestopt. De vastgoed mogol beval Premier Benjamin Netanyahu om Joden het recht op hun eigendom en hun wettelijke recht om staats landen te gebruiken in Judea en Samaria te ontzeggen.

En onmiddellijk na dat gesprek met Abbas, werd Trump’s hoofd onderhandelaar Jason Greenblatt naar Jeruzalem gezonden om te beginnen met het bekrachtigen van de PLO ten koste van Israël.

Volgens media berichten, was Greenblatt van plan om zijn ontmoeting Maandag met Netanyahu te gebruiken om Netanyahu’s verbintenis om een nieuwe Israëlische stad te bouwen in Samaria te verwerpen. Greenblatt was ook van horen zeggen van plan om de parameters te dicteren voor nog een onderhandelingsronde met de PLO.

Nadat hij Netanyahu had ontmoet, ging Greenblatt door naar Ramallah om Abbas te omhelzen.

Ook staat er tijdens zijn verblijf, op het programma, dat Greenblatt IDF generaals zal ontmoeten die verantwoordelijk zijn voor het geven van geld en het verlenen van diensten aan de PLO.

En Greenblatt heeft de Palestijnen niet voor zichzelf.

Volgend op Trumps gesprek met Abbas, waren er plotseling plannen in volle gang voor Trumps schoonzoon en senior adviseur Jared Kushner en Trumps dochter Ivanka Trump om Israël te bezoeken en een middag door te brengen met Abbas in Ramallah.

Als de dingen zich ontwikkelen zoals gerapporteerd, dan is Trump serieus over het omarmen van de PLO en is heeft hij het plan dat zijn top adviseurs zich gaan toewijden aan Abbas en zijn handlangers. Als dit het geval is, dan stelt Trump zichzelf, zijn adviseurs, zijn dochter en de VS op om te falen en vernederd te worden.

De PLO is de Sirene die de VS regeringen verdrinkt. Amerika’s top afgezanten zijn heel graag naar de PLO gevlogen, en werden aan de haak geslagen door de aandacht van het krankzinnige, anti-Israël pers korps, en zijn hun doel vergeten: om de nationale belangen van de VS te bevorderen.

Als Trump serieus is over het herhalen van deze praktijk, dan zal de 45e president eerder de fouten van zijn twee voorgangers herhalen, dan de enorme schade herstellen, die de VS en het Midden Oosten is aangedaan. Zoals zij, zal hij zijn ambt verlaten in een gloed van mislukking.

Om te begrijpen waarom dit het geval is, moeten er drie dingen duidelijk zijn.

Ten eerste, de PLO zal nooit vrede sluiten met Israël. Er zal nooit een Palestijnse staat zijn.

Er zal nooit een vrede zijn of een Palestijnse staat omdat de PLO geen van beide wil. Dit is de les van de afgelopen 25 jaar. Zowel Abbas als zijn voorganger Arafat verwierpen vrede en een positie als staat veelvuldig en kozen ervoor om in plaats daarvan hun terroristische en politieke oorlog tegen Israël uit te breiden.

Waarom deden zij dat? Omdat ze geïnteresseerd zijn in twee dingen: persoonlijke verrijking – die ze bereiken door donor fondsen te bestelen en de zakken van hun eigen volk te legen; en Israël verzwakken, met het doel om haar te vernietigen – wat ze bereiken door hun hybride oorlog van terrorisme en politieke oorlogsvoering.

Het tweede punt dat duidelijk moet zijn is dat de Palestijnen irrelevant zijn voor de rest van de problemen – de werkelijke problemen die impact hebben op de VS belangen- in de regio. Als ze al iets zijn, dan zijn de Palestijnen pionnen op het grotere schaakbord. Amerika’s vijanden gebruiken hen om de Amerikanen af te leiden van de grotere feiten zodat de VS geen aandacht zal schenken aan het werkelijke spel.

Iran zal niet gekalmeerd of verslagen worden als Trump de PLO bekrachtigt in zijn oorlog tegen Israël en doorgaat met het voeden van de onverzadelijke begeerte van de PLO leiders naar het geld van andere mensen.

De Sunni Jihadisten zullen hun zwaarden niet omsmeden tot ploegscharen als de VS Israël dwingt om land op te geven aan de PLO. In tegendeel, ze zullen aangemoedigd worden.

De Russische President Vladimir Poetin zal zijn strijdkrachten niet uit Syrië verplaatsen of stoppen met het geven van nucleaire technologieën aan Iran als de VS de duimschroeven aandraait voor Israël. Poetin zal tot de conclusie komen dat Trump ofwel zwak is of dom om Israël, de meest serieuze bondgenoot van de VS, schade toe te brengen.

En natuurlijk, zal Israël niet beter af zijn als Trump besluit om het terug te duwen op de vredestrein die haar niets dan schade heeft berokkend in de afgelopen kwart eeuw.

Trumps verkiezing legde de mogelijkheid open, voor het eerst in tientallen jaren, dat de VS haar destructieve obsessie voor de PLO zou beëindigen. Drie maanden lang zijn Israëli’s voor het eerst vrij geweest om serieus de mogelijkheden te bespreken om de Israëlische wet toe te passen op heel Judea en Samaria of delen ervan. En een massale meerderheid van Israëli’s steunt het om juist dat te doen.

Ook aan de Palestijnse kant, stelde de verkiezing van Trump de mensen die hebben geleefd onder de kaplaars van Abbas en zijn maatjes in staat om te denken aan de mogelijkheid om in vrede te leven met Israël in een post – PLO tijdperk. Onderzoeksresultaten geven aan dat zij ook heel graag voorbij de hersenschim van de Palestijnse positie als staat willen bewegen.

Maar nu, blijkt het dat Trump overtuigd is om de PLO obsessie te omarmen. Dezelfde verscholen bureaucraten bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en hetzelfde buitenlandse beleid establishment in Washington dat de VS een generatie lang niets dan mislukking bracht in het Midden Oosten, blijken Trump’s buitenlandse politiek te hebben betoverd. Ze hebben hem overtuigd dat het beter is om zijn top adviseurs in te zetten om de fouten van hun voorgangers te herhalen dan om zijn energie en die van hen in te zetten om de rommel, waarmee Obama en George W. Bush hem nalieten, op te knappen. Ze hebben hem laten geloven dat het beter is om de PLO te bekrachtigen dan coherente strategieën en plannen te ontwikkelen om af te rekenen met de problemen van de regio, die feitelijk de VS belangen bedreigen en de zekerheid en de veiligheid van het Amerikaanse volk in gevaar brengen. 

Zal nu de President van de vrije wereld de erkenning van positie als staat geven aan juist die mensen die, zoals Arafat en Abu Mazen deden, de eerste vaders werden van alle volgende terroristische organisaties zoals Hamas, Hezbollah en zelfs in zekere mate ISIS die nu de Midden Oosten regio terroriseren?

Terwijl de door Trump geleide VS regering zich erop mag beroemen om hard achter Iran aan te gaan, is juist die staat, die vandaag al dit kwaad gebruikt en manipuleert – die is blijkbaar gewillig om Iran toch haar grootste voordeel te geven om haar sinistere doel te bereiken: een Midden Oosten zonder een soevereine Joodse Staat door middel van het toestaan aan een zeker ten gunste van Iran Palestijnse Staat op de drempel van haar grootste bondgenoot Israël, dat, zoals zelfs premier Rabin zei, zou leiden tot “de vernietiging” van wat over zou zijn van Israël. Per slot van rekening was het Abu Mazen’s vroegere baas, Yasser Arafat, die een van de allereerste was om Khomeini in Teheran te begroeten en te omhelzen toen hij net de Sjah had afgezet, en te omhelzen wat Arafat toentertijd zei, was “voor de bevrijding van Jeruzalem”. Dus daar gaan we, door Iran nog een, zeker voor haar sympathieke staat te geven, over wat er ook moge komen een enorme stap dichter bij haar kwade doel!

Jan Willem Van der Hoeven

Directeur ICZC

WILL DONALD TRUMP KEEP HIS PROMISE TO ISRAEL?

15 March 2017

Caroline Glick, one of the senior editors at the Jerusalem Post, wrote on Tuesday, the 14th of March the following article:

Our World: Trump embraces the PLO fantasy

By CAROLINE B. GLICK

03/13/2017

The PLO is the Siren that drowns US administrations.

 

US President Donald Trump is losing his focus. If he doesn’t get it back soon, he will fail to make America great again or safe again in the Middle East.

After holding out for a month, last week Trump indicated he is adopting his predecessors’ obsession with empowering the PLO.

This is a strategic error.

There are many actors and conflicts in the Middle East that challenge and threaten US national interests and US national security. Iran’s rise as a nuclear power and regional hegemon; the war in Syria; Turkey’s abandonment of the West; and Russia’s regional power play all pose major threats to US power, security and interests. The Muslim Brotherhood, Islamic State, Hamas and other Sunni jihadist movements all threaten the US, Europe and the US’s Sunni allies in the region in a manner that is strategically significant to America.

None of these issues, none of these actors and none of these threats are in any way related to or caused by the PLO and its interminable, European-supported hybrid terror and political war against Israel. None of these pressing concerns will be advanced by a US embrace of the PLO or a renewed obsession with empowering the PLO and its mafia-terrorist bosses.

To the contrary, all of these pressing concerns will be sidelined – and so made more pressing and dangerous – by a US reengagement with the PLO.

And yet, over the past week, Trump has indicated that the PLO is now his focus.

Last Friday, Trump spoke on the telephone with Mahmoud Abbas. Abbas is head of the PLO and the unelected dictator of the corrupt, terrorism-sponsoring, PLO -controlled Palestinian Authority in Judea and Samaria.

According to media reports, Trump told Abbas – whose legal term in office ended eight years ago – that he views him as a legitimate leader. According to the official White House report of the conversation, Trump also reportedly told Abbas that he supports reaching a deal between Israel and the Palestinians. Such a deal, to the extent it is ever reached, involves expanding PLO control over Judea and Samaria and parts of Jerusalem at Israel’s expense.

Trump also invited Abbas for an official visit to Washington. And the day after they spoke, the Trump administration moved $250 million in US taxpayer dollars to Abbas’s police state where for the past 25 years, Abbas and his cronies have enriched themselves while feeding a steady diet of antisemitic, anti-American jihadist bile to their impoverished subjects.

To build up his credibility with the PLO, Trump put his electoral pledge to move the US embassy to Jerusalem on ice. The real estate mogul ordered Prime Minister Benjamin Netanyahu to deny Jews the right to their property and their legal right to use state lands in Judea and Samaria.

And swift on the heels of that conversation with Abbas, Trump’s chief negotiator Jason Greenblatt was dispatched to Jerusalem to begin empowering the PLO at Israel’s expense.

According to media reports, Greenblatt intended to use his meeting Monday with Netanyahu to reject Netanyahu’s commitment to build a new Israeli town in Samaria. Greenblatt was also reportedly intending to dictate the parameters for yet another round of negotiations with the PLO.

After meeting with Netanyahu, Greenblatt continued on to Ramallah to embrace Abbas.

Also during his stay, Greenblatt is scheduled to meet with IDF generals who are responsible for giving money and providing services to the PLO.

And Greenblatt doesn’t have the Palestinians to himself.

Following Trump’s conversation with Abbas, plans were suddenly afloat for Trump’s son-in-law and senior adviser Jared Kushner and Trump’s daughter Ivanka Trump to visit Israel and spend an afternoon with Abbas in Ramallah.

If things develop as reported, then Trump is serious about embracing the PLO and intends to have his top advisers devote themselves to Abbas and his henchmen. If that is the case, then Trump is setting himself, his advisers, his daughter and the US up to fail and be humiliated.

The PLO is the Siren that drowns US administrations. It is to the PLO that America’s top envoys have eagerly flown, gotten hooked on the attention of the demented, anti-Israel press corps, and forgotten their purpose: to advance US national interests.

If Trump is serious about repeating this practice, then rather than repair the massive damage done to the US and the Middle East by his two predecessors, the 45th president will repeat their mistakes. Like them, he will leave office in a blaze of failure.

To understand why this is the case, three things must be clear.

First, the PLO will never make peace with Israel. There will never be a Palestinian state.

There will never be a peace or a Palestinian state because the PLO wants neither. This is the lesson of the past 25 years. Both Abbas and his predecessor Arafat rejected peace and statehood multiple times and opted instead to expand their terrorist and political war against Israel.

Why did they do that? Because they are interested in two things: personal enrichment – which they achieve by stealing donor funds and emptying the pockets of their own people; and weakening, with the goal of destroying Israel – which they achieve through their hybrid war of terrorism and political warfare.

The second thing that needs to be clear is that the Palestinians are irrelevant to the rest of the problems – the real problems that impact US interests – in the region. If anything, the Palestinians are pawns on the larger chessboard. America’s enemies use them to distract the Americans from the larger realities so that the US will not pay attention to the real game.

Iran will not be appeased or defeated if Trump empowers the PLO in its war against Israel and continues feeding PLO leaders’ insatiable appetite for other people’s money.

The Sunni jihadists will not beat their swords into plowshares if the US coerces Israel to cough up land to the PLO. To the contrary, they will be emboldened.

Russian President Vladimir Putin will not move his forces out of Syria or stop giving nuclear technologies to Iran if the US turns the screws on Israel. Putin will come to the conclusion that Trump is either weak or stupid to damage Israel, the US’s most serious ally.

And of course, Israel will not be better off if Trump decides to push it back onto the peace train which has caused it nothing but harm for the past quarter century.

Trump’s election opened up the possibility, for the first time in decades, that the US would end its destructive obsession with the PLO. For three months, Israelis have been free for the first time to discuss seriously the possibilities of applying Israeli law to all or parts of Judea and Samaria. And a massive majority of Israelis support doing just that.

On the Palestinian side as well, Trump’s election empowered the people who have been living under the jackboot of Abbas and his cronies to think about the possibility of living at peace with Israel in a post-PLO era. Polling results indicate that they too are eager to move beyond the Palestinian statehood chimera.

But now, it appears that Trump has been convinced to embrace the PLO obsession. The same entrenched bureaucrats at the State Department and the same foreign policy establishment in Washington that brought the US nothing but failure in the Middle East for a generation appear to have captivated Trump’s foreign policy. They have convinced him it is better to devote his top advisers to repeating the mistakes of his predecessors than to devote his energies and theirs to fixing the mess that Obama and George W. Bush left him with. They have gotten him to believe that it is better to empower the PLO than develop coherent strategies and plans for dealing with the problems of the region that actually endanger US interests and imperil the security and safety of the American people.

 

Will now the President of the free world give the recognition of statehood to the very people who became, as Arafat and Abu Mazen did, the initial fathers of all subsequent terrorist organizations like Hamas, Hizbollah and even in a way ISIS now terrorizing the Middle East region?

While the US Trump-led administration may pride itself in going hard after Iran, the very state which today is using and manipulating all this evil – she apparently is willing to give Iran her greatest asset yet to achieve her sinister goal: a Middle East without a sovereign Jewish State by way of allowing a surely Iran favoring Palestinian State on the doorstep of her greatest ally Israel, which, as even Prime Minister Rabin said would lead to “the destruction” of what would be left of Israel. After all it was Abu Mazen’s former boss, Yasser Arafat, who was one of the very first to greet and embrace Khomeini in Teheran when he had just  removed the Shah from power, and embrace which Arafat said at the time was “for the liberation of Jerusalem.” So here we go by giving Iran another surely to her sympathetic state on whatever might come a huge step closer to her evil goal!

Jan Willem van der Hoeven

Director ICZC

Voormalige officials regering Obama suggereren dat Trump inderdaad werd afgeluisterd

Vorig jaar wel degelijk 2 verzoeken tot afluisteren Trump bij rechtbank ingediend – Donald Trump: ‘Zieke vent’ Obama zinkt ‘tot nieuw dieptepunt’ – Valerie Jarrett, voormalig topadviseur Obama, woont nu in Obama’s miljoenenoptrekje in Washington, waar ze samen acties tegen Trump voorbereiden

Een aantal voormalige officials van de regering ontkennen niet dat Donald Trump tijdens de verkiezingscampagne werd afgeluisterd. Ze ontkennen alleen dat Obama zelf de opdracht daartoe heeft gegeven, en het (eventuele) afluisteren in opdracht van het ministerie van Justitie is gebeurd. Donald Trump was witheet toen hij ontdekte dat zijn ‘Trump Tower’ werd ‘afgetapt’, en twitterde dat ‘die zieke vent’ (Obama) tot ‘een nieuw dieptepunt’ is gedaald. De president vergeleek het afluisteren met het beruchte Watergate schandaal, wat president Nixon tot aftreden dwong (2).

 

Kevin Lewis, oud woordvoerder van Obama, reageerde dat het Witte Huis zich nooit rechtstreeks bemoeit met een ‘onafhankelijk onderzoek’ van Justitie, en noch Obama, noch een van zijn officials, ooit opdracht gaf om wie dan ook af te luisteren.

Obama’s speech schrijver Jon Favreau twitterde echter dat journalisten ‘voorzichtig moeten zijn met te schrijven dat Obama heeft gezegd dat er niet werd afgeluisterd.’ Volgens voormalig Heat Street verslaggever Louise Mensch en The Guardian hebben Obama’s ministerie van Justitie en de FBI in de zomer van 2016 wel degelijk een verzoek bij de rechtbank ingediend om de Trump Tower af te luisteren. Dat werd geweigerd, maar in oktober werd een opnieuw een poging gedaan, wat volgens de berichten wèl werd gehonoreerd.

Philip Rucker, hoofd verslaggeving Witte Huis bij de Washington Post, bevestigt dat in de verklaring van Lewis niet wordt ontkend dat Trump werd afgeluisterd, enkel dat Obama daar niet rechtstreeks de opdracht toe heeft gegeven.

Schaduwregering

De schaduwregering achter de Democraten, Hillary Clinton en Barack Obama zal vermoedelijk via de media gaan beweren dat Trump werd afgeluisterd omdat er toen al aanwijzingen waren dat hij ‘samenzwoer’ met de Russen. De volgende stap kan dan zijn dat er vervalst bewijs tevoorschijn wordt getoverd, en dit gebruikt zal worden om een afzettingsprocedure tegen Trump te beginnen.

Obama en Jarrett bereiden opstand tegen Trump voor

Obama’s topadviseur Valerie Jarrett woont volgens de Daily Mail op dit moment permanent in Obama’s miljoenenoptrekje in Washington DC, niet ver van het Witte Huis. Het zou tevens het hoofdkwartier zijn van waaruit Obama, Jarrett en andere getrouwen plannen beramen en acties op touw zetten om een opstand te ontketenen tegen Trump, en / of hem zo snel mogelijk af te zetten.

Xander

(1) Breitbart
(2) Infowars

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Trumps vijanden proberen in Oekraïne alsnog oorlog met Rusland te forceren

Westerse globalisten saboteren Trump met hulp aan Al-Qaeda, NAVO troepen in Oost Europa, en escalatie Oekraïne – Brussel wil Rusland de schuld te geven van toekomstige financiële, economische en politieke instorting EU


Donald Trump en de Britse premier Theresa May verklaarden zeer tegen de zin van de elite in Washington en Brussel dat ‘het tijdperk van militaire interventies voorbij is’.

Trumps vele politieke vijanden, in zijn eigen partij aangevoerd door de neocon senatoren John ‘Obama’s asskisser’ McCain en Lindsey Graham, proberen op alle mogelijke manieren zijn beleid en presidentschap te saboteren, en schrikken daarbij zelfs niet terug voor het veroorzaken van een mogelijke (Derde Wereld)oorlog tegen Rusland. Begin dit jaar vlogen de twee ‘deep state’ topfiguren naar Oekraïne, waarna het Oekraïense leger onmiddellijk zijn verwoestende offensief in de Donbass regio hervatte. De intenties zijn duidelijk: Trump zeer tegen zijn zin opzadelen met een militaire escalatie en mogelijke oorlog met Rusland, die Europa opnieuw –en deze keer definitief- in puin zal achterlaten.

 

De nieuwe Amerikaanse president wordt met name gehaat door het Westerse establishment, omdat hij het nieuw leven ingeblazen vijandbeeld van Rusland wil doorbreken, en juist wil gaan samenwerken met zijn Russische collega Vladimir Putin om een permanente oplossing voor Syrië te vinden, en gezamenlijk ISIS te vernietigen.

Dat is zeer tegen de zin van de elite in Washington en Brussel, en met hen van het militair-industriële complex, dat miljarden hoopt te verdienen door de aangekondigde hogere defensie uitgaven van de lidstaten van de NAVO (inclusief Nederland), en als het even kan door een rechtstreekse militaire confrontatie met de Russen.

Sabotagepoging: Doorspelen info aan Al-Qaeda

De zo goed als zeker eerste sabotagepoging was het doorspelen van geheime informatie aan Al-Qaeda over een special forces operatie in Jemen. De Amerikaanse soldaten liepen daar vervolgens in een duidelijke val, wat tot de dood van één commando en 25 burgers leidde. De propagandamedia waren er als de kippen bij om Trump de schuld te geven van deze burgerdoden, terwijl ze eerder geen woord vuil maakten aan de circa 1 miljoen mensen die de afgelopen 8 jaar dankzij Obama’s agressieve militaire expedities de dood hebben gevonden.

Oekraïne gebruikt als pion voor toekomstige oorlog tegen Rusland

De door de regering Obama en de CIA op touw gezette staatsgreep in Oekraïne, en het aan de macht helpen van het huidige illegale fascistische regime in Kiev, is bij uitstek geschikt om de toenadering tussen Trump en Putin te torpederen. Het ten koste van vele mensenlevens en verwoestingen gaande houden van dit opzettelijk gecreëerde conflict wordt tevens als excuus gebruikt voor een immense militaire opbouw van de NAVO in Oost Europa, wat bedoeld is om een Russische militaire reactie uit te lokken, zodat het Kremlin valselijk de schuld kan worden gegeven van het uitbreken van de volgende wereldbrand.

Zeer kwalijke rol Europese Unie

Federico Pieraccini schrijft voor The Strategic Culture Foundation dat ook de Europese Unie hier in zeer kwalijke rol in speelt. ‘De EU houdt zijn zichzelf in de weg staande beleid vol door zich op het buitenlandse beleid te focussen… Het is nu nog duidelijker dat de leiders van de Europese Unie, en vooral die in Duitsland en Frankrijk, alle intenties hebben om de richting die door president Obama werd ingeslagen te blijven volgen door een zinloze confrontatie met de Russische Federatie te zoeken, in plaats van een verstandige toenadering.’

‘Brussel zoekt buitenlands excuus voor instorting falende EU’

‘Europa blijft maar vasthouden aan falend economisch en sociaal beleid dat tot het bankroet zal leiden. Buitenlandse situaties worden daarbij als afleiding en excuus gebruikt. De gevolgen van deze koppige pogingen zullen onvermijdelijk nationalistische en populistische partijen aan de macht helpen, zoals ook in de VS en andere landen is te zien, wat zal eindigen in de vernietiging van de EU,’ vervolgt Pieraccini.

‘Voor de deep state in de VS heeft deze tactiek een dubbel effect: het voorkomt een goed functioneren van de EU, en het bemoeilijkt aanzienlijk iedere toenadering tussen de EU en Rusland. Gezien de huidige EU elite lijkt deze laatste strategie almaar meer onomkeerbaar te worden. In dit opzicht heeft het Verenigd Koninkrijk zich dankzij het Brexit los geworsteld, en is begonnen met het langzaam herstructureren van zijn buitenlandse prioriteiten, in nauwe overeenstemming met Trumps isolationisme.’

Trump en May: ‘Tijdperk van militaire interventies is voorbij’

De Britse premier Theresa May kondigde na haar bezoek aan Trump in Washington al aan dat ‘het tijdperk van militaire interventies voorbij is. Londen en Washington zullen niet terugkeren naar het mislukte beleid dat in het verleden heeft geleid tot de interventie in Irak, Afghanistan en Libië.’

Hoewel Trumps harde taal tegen Iran en Noord Korea anders doet vermoeden, is de situatie elders wel degelijk aan het normaliseren. Syrië wordt rustiger, en de aanvankelijke dreigementen richting China lijken te zijn ingeslikt. Het is goed mogelijk dat Trump bepaalde retoriek gebruikt om de vele ‘war hawks’ om hen heen in Washington aan het lijntje te houden, en hij in werkelijkheid totaal niet van plan is om tegen wie dan ook een nieuwe oorlog te beginnen.

Lot van wereld hangt af van standvastigheid Trump

Volgens Pieraccini is Trump dan ook in staat om de ‘deep state’ te weerstaan, en zich te focussen op zijn ‘America First’ beleid, het weer voorop stellen van de belangen van de gewone man, en niet die van de globalisten, de inlichtingendiensten, het militair-industriële complex, en de vele lobby’s (Saudi Arabië, Israël, e.d.).

De komende maanden worden in dit opzicht cruciaal. Dan zal blijken of Trump bereid is om vast te houden aan zijn ingeslagen koers, of dat hij alsnog door de knieën gaat voor het door Obama/Clinton/McCain aangevoerde oorlogsestablishment. Het lot van de hele wereld zou hier de komende jaren wel eens van af kunnen hangen.

Xander

(1) Strategic Culture Foundation via Zero Hedge

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

HET RIMPELING EFFECT VAN HET PRESIDENTSCHAP VAN DONALD TRUMP  

5 februari 2017

Het was een Californische vriend en pro-Israël film producent die beschreef hoe, tijdens de VS verkiezingscampagne in 2016, hij er getuige van was geweest hoe de charismatische prediker van een Hispanische kerk Donald Trump uitnodigdeom naar voren te komen, omdat hij zei dat hij geloofde dat God de Republikeinse kandidaat wilde zalven met wijsheid voor de taak die voor hem lag. Als een ingetogen kind, had Donald Trump zijn handen geopend terwijl hij daar stond om Gods gunst en genade te ontvangen. 

“Ik heb maar vier keer in mijn leven gehuild”, zei mijn vriend. “Maar toen ik Donald Trump nederig genoeg zag, om voor deze enorme Christelijke Hispanische gemeente te staan om Gods gunst en genade te ontvangen, huilde ik.” 

Nadat ik heel wat tijd onder de leiding van de Heer voor Donald Trump had gebeden, en bevestigingen had ontvangen van talloze dienaren van de Heer dat dit de manier was om mijn gebeden te richten, weet ik dat er velen zijn – onder hen Christelijke gelovigen – die het niet lukt om de enormiteit te omvatten van wat het zal betekenen wanneer deze door God gekozen man spoedig, niet alleen president wordt van de grote natie de Verenigde Staten (die God gebruikte om Europa’s vrijheid te herstellen door de nazi’s te overwinnen), maar ook, eigenlijk, de belangrijkste leider van de vrije wereld. 

Dat Trump een ware wedergeboren Christen heeft uitgekozen in de nieuw gekozen Vice President Mike Pence – een minzame en nederige man – en andere gelovigen heeft opgenomen in zijn kabinet-in-wording en onder zijn staf, laat zien dat hij niet zal aarzelen om ten volle om te gaan met conservatieve ware gelovigen in God. Daarom heeft Trump ook de zoon van Billy Graham, Franklin, gevraagd te fungeren als geestelijk leider bij zijn inauguratie. 

Bovendien is een dochter van de nieuw gekozen president getrouwd met een begiftigde en slimme orthodoxe Jood die Trump heeft aangewezen om eerste adviseur te zijn, in het bijzonder met betrekking tot Israël. Dit is zeker goed nieuws voor Joden en evenzeer voor Christenen die deze unieke en moedige herboren natie waarderen en liefhebben!

Kortom, President Donald Trump zal niet alleen Israël een geweldige oppepper geven; hij zal ook een aanmoediging zijn voor die opkomende politieke leiders die, om bestwil van hun eigen landen, de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten willen nastreven: geen politieke en mondiale correctheid, maar het behoud van wat ooit uniek en mooi was met betrekking tot het verleden van elke natie – waarvan er veel beïnvloed zijn door ons Judees-Christelijke erfgoed. Onder deze leiders zijn zij die stemden voor het uittreden van Brittannië uit de Europese Unie, en diegenen in Noorwegen die willen dat hun olie-rijke land onafhankelijk blijft en geen deel wordt van de mondiale eenheid van naties. Het is mijn gebed dat Noorwegen’s premier Erna Solberg, en haar Minister van Financiën Siv Jensen, waarvan ik persoonlijk weet dat ze Israël zijn toegewijd, door God gebruikt zullen worden om hun land in de juiste richting te sturen! 

Deze werkelijkheid belooft ook iets goeds voor Geert Wilders, de leider van de Partij voor de Vrijheid – die spoedig de grootste partij in Nederland gaat worden. Het belooft een morele en politieke oppepper te geven aan de man die de Nederlandse uniekheid wil behouden in plaats van die te verkwanselen voor een kleurloos, multicultureel politiek correct niets. 

Een tijd geleden benadrukte ik in mijn boek, “Babylon of Jeruzalem”, dat gezond bestaan als natie Gods goddelijk geschapen barrière was tegen de geest van globalisering van de mensheid, die zo duidelijk en overheersend is in veel van de hedendaagse maatschappijen – die alle mannen en vrouwen grauw maakt en verenigde burgers van dit mondiale dorp: aarde.

Dit is wat ik daar schreef: 

Gary Kah, schrijver van het boek En route to Global Occupation (Op weg naar Mondiale Bezetting), verklaart dat het overheersende doel van de Bilderbergers, evenals dat van haar zusterorganisaties de Raad van Buitenlandse Betrekkingen en de Verenigde Naties, “… de vestiging is van een wereld regering.” Prins Bernhard van Nederland, de eerste voorzitter van de groep, schreef,

Hier komt onze grootste moeilijkheid. Want de regeringen van de vrije landen worden gekozen door het volk, en als zij iets doen wat het volk niet wil, worden· ze eruit gegooid. Het is moeilijk om de mensen die grootgebracht zijn met nationalisme te her-opvoeden tot het idee van een deel van hun soevereiniteit af te staan aan een supernationale corporatie Dit is een tragedie.  (Vetgedrukt  toegevoegd) 

Adam Weishaupt, stichter van de beruchte Illuminati, een geheim genootschap ontstaan op 1 Mei, 1776, schreef, 

Met de oorsprong van landen en volken stopte de wereld om een grote familie te zijn…. Nationalisme nam de plaats in van menselijke liefde. 

Weer zien we de wrok tegen Gods opgerichte barrière van nationaliteit. Epperson onthult Weishaupts geloof in de noodzaak voor een wereld regering om nationale regeringen te vervangen. 

De Volkeren Bond werd gevormd na de Eerste Wereld Oorlog, en toen Wereld Oorlog II volgde werd de Verenigde Naties opgericht. Elke keer was de catastrofe van een mondiaal conflict nodig om de mensheid te dwingen om te accepteren dat alleen door een internationale corporatie of regering de mens ooit zou kunnen hopen te ontsnappen aan de schijnbaar eindeloze cyclus van oorlogen en rampen. 

Zal er een derde wereldoorlog of een wereldwijde catastrofe nodig zijn voor de internationale gemeenschap om de blauwdruk van de Club van Rome te aanvaarden – een wereld presidium of regering, vaak presidenten (of koninkrijken), waarin de aarde al verdeeld is door hen die geloven dat ze een einde aan het lijden van de mens tot stand kunnen brengen? 

Laat mij hier aan toe voegen dat geen volk in de wereld een meer unieke roeping heeft dan Israël. Deze natie is door God apart gezet om een licht en een voorbeeld voor anderen te zijn. En veel van de druk die wordt uitgeoefend door de huidige internationale gemeenschap, vurig gesteund door sommige linkse groeperingen in Israël, is om haar deze unieke nationale roeping te laten verspelen en zo een grauw deeltje te worden van de komende wereld orde! 

Drie andere landen die ik zal noemen (waarmee beslist niet bedoeld wordt om andere uit te sluiten) zijn Australië, Zuid-Afrika en India. Vrij van VN-gericht anti-Israël sentiment, heeft elk van deze landen het potentieel om een ware vriend van Israël te worden. Trots en bereidwillig, zouden deze landen een onafhankelijke, meer eervolle weg in kaart kunnen brengen, ook met betrekking tot Israël, en zo de goddelijk beloofde zegen oogsten voor hun toekomst dat Hij, God, die naties zal zegenen die Zijn volk zegenen. 

Omdat ik deze landen bezocht heb, weet ik dat de capaciteit er voor hen aan het werk is in deze tijd om hun politieke en economische banden te versterken met het land Israël. Daarom is het goed dat Benjamin Netanyahu plannen maakt om spoedig de eerste zittende Israëlische premier te zijn om Australië en Fiji te bezoeken! 

Wat geweldig zou het zijn als Australië, dat met betrekking tot Israël al bekend staat als niet automatisch geteld willen worden onder de politiek correcte menigte van landen, de moed kon verzamelen om Donald Trumps besluit te volgen om de Ambassade van de VS van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, en hetzelfde zou doen met die van Australië. Moge God toch nog de vorige premier van Australië Tony Abbott – die in 2015 werd afgezet – hiervoor gebruiken! 

Als ze de wrede en woeste reacties gadeslaan van die Arabische en Islamitische landen, die dreigen met geweld en oorlog in antwoord op zulke stappen, dan hoop ik dat deze bezielde naties eens en voor altijd zullen duidelijk maken aan het PA leiderschap en anderen dat zij niet – ik herhaal niet – zullen buigen voor zulke bedreigingen; niet toegeven aan deze terrorizering en daardoor geweld vereren op de manier die zoveel landen hebben gedaan en hun onafhankelijke en moedige beslissingen veranderen! 

Hetzelfde geldt voor Afrikaanse landen zoals Kenia, Oeganda en Zuid Soedan die, vooral na de recente bezoeken van premier Netanyahu, hun ‘schepen’ op een nieuwe koers hebben gezet met betrekking tot Israël.

Wat Zuid Afrika betreft, is het opmerkelijk dat, terwijl de steeds meer impopulaire en corrupte president van Zuid Afrika, ANC leider Jacob Zuma, weigerde Israël te bezoeken, de opkomende en door velen verkozen oppositie leider van de Democratische Alliantie Mmusi Maimane onlangs deed, en een trend liet zien die spoedig een geheel nieuwe verbintenis en betrekking kan uitwerken tussen Zuid Afrika en Israël wanneer Maimane de macht van Zuma zou overnemen. 

India, ook ten gevolge van de steeds toenemende bedreiging van Moslim agressie vooral met betrekking tot naburig Pakistan en India’s eigen grote Moslim gemeenschap, heeft recent de banden met Israël versterkt op verschillende niveaus. Zo bezocht de premier van India Narenda Modi onlangs Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Moge veel van mijn Christen broers en zussen in India, met hun liefde en hun gebeden, deze nieuwe stap naar Gods volk Israël van onderaf steunen. 

Misschien zullen er in de nabije toekomst andere landen zijn, zoals Finland, de Filippijnen en andere landen, die het voorbeeld zullen volgen door hun Ambassades ook naar Jeruzalem te brengen zelfs wanneer ze weten dat er zeker terug geslagen zal worden door veel Moslim georiënteerde landen op zo’n moedige stap. 

Zoals God duidelijk zegt door Zijn profeet, Jesaja (60:12), het land dat Israël niet zal dienen zal omkomen, terwijl degene, die Zijn volk zegent al de voordelen zal oogsten door het te doen. Moge dit inderdaad de gekozen manier zijn van veel landen! 

Jan Willem van der Hoeven

Directeur ICZC 

Teken petitie aan president Trump om EU tot illegale autoriteit te verklaren

‘Make The West Great Again’ (4) – Eén van de argumenten is een EU-document uit 2008/2009, waarin letterlijk staat dat Brussel opzettelijk 60 miljoen migranten uit het Midden Oosten en Afrika naar Europa wil halen, om onze eigen cultuur compleet uit te wissen

Jean-Claude Juncker en Donald Tusk, twee gezichten die zonder enige democratische legitimiteit onverminderd hard werken aan een totalitaire Europese Superstaat, feitelijk de oprichting van ‘het Vierde Rijk’.

Via change.org / act4justice.org is een internationale petitie geopend waarin de Amerikaanse president Donald Trump wordt gevraagd om op grond van bijgeleverde bewijzen:  http://joostniemoller.nl/2017/01/intern-document-eu-gaat-60-miljoen-immigranten-hierheen-verschepen/#   de Europese Unie tot een ondemocratische, ongekozen, corrupte en daarmee illegale organisatie te bestempelen. Dat zal Trump vermoedelijk niet moeilijk vallen, aangezien de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, hem gisteren op even schaamteloze als krankzinnige wijze ‘het grootste gevaar voor Europa in 60 jaar tijd’ noemde (5), en hem op één lijn plaatste met China en ISIS. Tijd dus voor alle democratie- en vrijheidslievende Europese volken om met het tekenen van deze petitie mee te helpen aan de bevrijding van onze landen van het totalitaire regime in Brussel, dat ons via een serie stille staatsgrepen van onze soevereiniteit en toekomst heeft beroofd.

 

‘Als president Trump het EU instituut illegaal verklaart en de bevoegdheid om te onderhandelen namens de Europese bevolking niet erkent, zal het EU instituut per direct opgeheven kunnen worden, en de democratie en soevereiniteit worden teruggegeven aan de Europese bevolking en haar landen. Zonder samenwerking met de USA zal het bestaansrecht van het EU instituut overbodig zijn,’ aldus de vertaalde tekst op act4justice.

Intern EU-document spreekt van 60 miljoen migranten

Zodra Trump tot het niet erkennen van de EU overgaat, zullen landen zoals Rusland en mogelijk ook China volgen. In een serie van 8 argumenten wijst de petitie onder andere op een schokkend intern EU-document uit 2008 / 2009, waarin letterlijk staat te lezen dat Brussel tot 2050 zonder toestemming van de bevolking opzettelijk 60 miljoen migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika naar onze landen wil halen, en dit als een voldongen en onomkeerbaar feit aan de autochtone Europeanen zal presenteren. Daarmee zullen onze bestaande cultuur, normen en waarden, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht compleet worden uitgewist. (3)

We kunnen de EU dus zonder overdrijving een illegale bezettingsmacht noemen, die met massale moslimimmigratie en islamisering de oorlog heeft verklaard aan het Nederlandse volk, het Duitse volk, het Belgische Volk, het Franse volk, et cetera.

EU koopt met giga salarissen steun van nationale officials en (oud) politici

Een andere punt in de petitie zijn de honderden miljarden euro’s belastinggeld die de EU van de bevolking claimt, en dat mede gebruikt om zijn enorme leger ambtenaren en officials, van hoog tot laag, gigantische salarissen, bonussen, pensioenen en voordelen te geven, en dat vrijwel zonder belasting te hoeven te betalen.

Op deze manier koopt de EU feitelijk de steun van de uit alle lidstaten afkomstige officials en (oud) nationale politici voor de reeds vergevorderde transformatie naar een volledig vanuit Brussel geregeerde Europese Superstaat, waarin onze nationale parlementen er enkel nog voor de democratische schijn zullen zijn, maar van al hun werkelijke macht en invloed zullen zijn beroofd.

Brussel maakt einde aan vrijheid van meningsuiting

Uit de opkomst van vrijheidspartijen in heel Europa blijkt dat steeds meer mensen wakker worden voor deze zeer gevaarlijke ontwikkelingen. In Brussel is men dat zich bewust, en is men bezig om de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid door middel van intimidatie, uitsluiting en bestraffing op te heffen, en enkel nog propaganda media toe te staan die uitsluitend positief berichten over de EU en het EU-beleid, zoals de genoemde massa immigratie, islamisering en transformatie naar een soort ‘Verenigde Staten van Europa’ (ook al zal die term vermoedelijk nooit officieel worden gebruikt).

Nationaal-socialisme dreigt alsnog de oorlog te winnen

We kunnen concluderen dat dezelfde megalomane waanzin die Hitler Duitsland ertoe bracht om heel Europa en Rusland te willen veroveren, is teruggekeerd – weliswaar in een andere vorm, maar niet minder bedreigend voor onze landen en onze toekomst. De vergelijking is beslist niet overdreven als bedacht wordt dat uitgebreid is gedocumenteerd dat de Europese Unie rechtstreeks uit de kokers van de hoogste Nazi’s zelf stamt.

En ons werd op school nog wel geleerd dat de geallieerden de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen. Ja, militair, maar in politiek en straks ook maatschappelijk opzicht lijkt het alsof het (supra-)nationaal socialisme via de EU alsnog als overwinnaar uit de strijd zal komen. Gelukkig hebben de Nederlanders, Fransen, Duitsers en mogelijk ook Italianen nog dit jaar een laatste kans om onze vrijheid terug te claimen. Gebeurt dat niet, dan zal dat in de toekomst mogelijk niet meer zonder strijd en actief verzet kunnen worden bewerkstelligd.

Laten we hopen dat het zover nooit hoeft te komen. Om met Donald Trumps bekende, ietwat aangepaste slogan te eindigen: ‘Make The West Great Again!’ – te beginnen met het compleet ontmantelen van de huidige anti-democratische EU instituten, en weer terug te keren naar een succesvol vrijwillig samenwerkingsverband tussen onafhankelijke, soevereine Europese staten. (4)
Xander

(1) Act4Justice
(2) Change.org
(3) Joost Niemöller (De Nieuwe Realist)
(4) Nationale Bond voor Overheidszaken
(5) Dagelijkse Standaard

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Decreet Trump is geen ’moslimban’

Op 20 november 2013 berichtte ABC News dat zich onder Iraakse vluchtelingen in de VS ’enkele tientallen vermoedelijke terroristische bommenmakers’ bevonden die ’per abuis als oorlogsvluchtelingen zijn toegelaten tot de Verenigde Staten’.

Leon de Winter

Leon de Winter
Foto: Johannes Dalhuijsen

In 2009 waren in Kentucky twee leden van Al-Qaeda ontdekt, waarna de FBI nog tientallen andere gevallen ontdekte. „Dit zijn getrainde terroristen in de kunst van het bommen maken die in de VS zijn, en eerlijk gezegd, vanuit het perspectief van binnenlandse veiligheid baart me dat echt zorgen”, zei de voorzitter van de Commissie van Binnenlandse Veiligheid van het Huis van Afgevaardigden.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, aldus ABC, ’stopte gedurende zes maanden het verwerken van Iraakse vluchtelingen in 2011’ als gevolg van de Kentucky-zaak, zelfs voor ’de velen die heldhaftig Amerikaanse strijdkrachten geholpen hadden als vertalers en agenten voor inlichtingen. Eén Irakees die Amerikaanse troepen geholpen had, werd vermoord voordat zijn vluchtelingenstatus verwerkt kon worden door vertraging van het immigratieproces. (…) In 2011 werden minder dan 10.000 Irakezen opgevangen in de VS, de helft van het aantal van het voorgaande jaar.’ Op 18 februari 2016 meldde het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) dat er ’verdere reisbeperkingen voor het Visa Waiver Program’ waren ingesteld ter aanvulling van eerdere beperkingen. Wat hield dat in?

’Reizigers in de volgende categorieën mogen niet langer reizen naar of worden toegelaten tot de VS onder het Visa Waiver Program (visumtoelatingsprogramma, VWP): Burgers van VWP-landen die gereisd hebben naar of aanwezig zijn geweest in Iran, Irak, Soedan of Syrië op of na 1 maart 2011 (met beperkte uitzonderingen voor reizen met diplomatieke of militaire doeleinden in dienst van een VWP-land); burgers van VWP-landen die ook burger zijn van Iran, Irak, Soedan, of Syrië. Zij kunnen nog steeds een visum aanvragen via het normale visumproces bij onze ambassades en consulaten.’

Van belang is te weten dat er twee soorten visumaanvragers zijn. Burgers van landen die deelnemen aan het VWP krijgen automatisch toestemming de VS te betreden; burgers van landen die van het VWP zijn uitgesloten (de meeste landen in de wereld), moeten naar het consulaat of de ambassade. Dat VWP-automatisme werd gestaakt voor (westerse) burgers die Iran, Irak, Syrië en Soedan hadden bezocht. Reizigers die geen gebruik kunnen maken van het VWP, moeten zich per definitie door het moeizame aanvraagproces werken. VWP-landen, ofwel landen die de VS vertrouwt, zijn alle westerse landen plus landen als Japan en Taiwan.

Het staken van het VWP voor bezoekers en burgers van de vier omstreden landen werd in februari 2016 door president Obama uitgebreid tot zeven landen: Libië, Somalië en Jemen kwamen erbij. Het persbericht van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldde destijds: ’Het ministerie blijft de veiligheid van het VWP, de dreigingsomgeving, en de mogelijke kwetsbaarheden onderzoeken. Dit is de laatste stap in een serie van maatregelen gedurende de afgelopen vijftien maanden om de veiligheid van het VWP te versterken en te garanderen dat de voorwaarden van het programma gelijke tred houden met het groeiende gevaar van buitenlandse terroristische strijders, van wie velen burgers zijn van VWP-landen.’

Wat deed het decreet van Donald Trump? Dit decreet verscherpte de maatregelen van Obama. Trump legde een categorisch inreisverbod van negentig dagen op aan burgers van Obama’s zeven landen en ook aan (westerse) burgers van VWP-landen die die landen hadden bezocht of daarvan een (dubbel) paspoort hadden. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid wil ’extreem checken’ (’extreme vetting’) ’teneinde vast te stellen of het individu degene is die hij beweert te zijn en niet een veiligheidsgevaar’. Dat laatste lijkt me een legitiem argument: de zeven landen zijn tirannieke of ’failed’ staten met grote groepen jihadisten.

Media en andere tegenstanders van Donald Trump hebben zijn decreet gereduceerd tot een ’moslimban’. Als dat zo was, hadden zij hem moeten uitlachen omdat Trump 49 andere landen met een bevolking die in meerderheid moslim is, ongemoeid laat – ofwel, als de inzet van Trump geweest is om moslims te weren, wat een onaanvaardbare intentie zou zijn geweest, is zijn decreet een vrij stupide maatregel aangezien het daarvoor schromelijk tekortschiet.

De reismogelijkheden naar Amerika zijn voor veruit de meeste mensen, dus ook voor burgers van grote moslimlanden als Indonesië, India, Egypte, onveranderd: ze moeten via de gangbare procedure een visum aanvragen. Voor hen is er geen vertraging van negentig dagen, voor hen geen VWP. Dat was en blijft zo. De haastige uitvoering van Trumps decreet, en de breedte ervan, leidde tot chaos. Ook de houders van een zgn. ’green card’ en van twee paspoorten (denk aan Iraanse vluchtelingen die in Europa leven; zij blijven Iraans staatsburger) lijden onder de nieuwe maatregelen; het decreet is niet genuanceerd genoeg.

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Rasmussen Reports publiceerde eergisteren een onderzoek naar de mening van Amerikaanse ’likely voters’ over Trumps reisdecreet. 57% is het met Trump eens, 33% is tegen, 10% weet het niet.

Nu heeft u iets meer context. Wat voorzichtiger over de ’moslimban’ praten?

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

Linkse partijen Den Haag verdedigen islamitische haatideologie met verketteren Trump

Terreur-, misbruik- en misdaadexplosie in Europa compleet genegeerd – Wat moet er worden van onze samenleving, nu alle waarden en normen die vroeger normaal waren, compleet worden omgekeerd?

In tegenstelling tot wat wordt beweerd richt Trump zich niet tegen moslims in het algemeen, maar tegen de jihadisten en criminelen onder hen. (2)

NU.nl begint vandaag voor de zoveelste keer met een misleidende nepnieuws kop ‘PvdA en oppositie willen ‘harde reactie’ van Rutte op Trumps inreisverbod’, waarmee valselijk de indruk wordt gewerkt dat er in Den Haag één front tegen Trump bestaat (1). Vervolgens lezen we dat het slechts om het progressieve regressieve linkse blok PvdA-D66-GL-SP gaat, dat ons land naar de middeleeuwen wil terugvoeren door leiders die mensen met een religieuze haatideologie willen tegenhouden ‘walgelijke racisten’ te noemen. Het is alsof een deel van de Tweede Kamer na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 protesteert tegen een land dat zijn grenzen heeft gesloten voor Nazi Duitsland.

‘Mensen weigeren op basis van geloof of geboorteplek is discriminatie. Een klap in het gezicht van onze vrije wereld,’ twitterde vicepremier en PvdA lijsttrekker Lodewijk Asscher. SP leider Roemer twitterde iets vergelijkbaars. GL eist een ‘keiharde reactie’ van Rutte, en prompt neemt NU.nl de mening van deze marginale partij over als die van ‘de oppositie’.

Dit zijn tegelijkertijd partijen die de leider van een andere Nederlandse politieke partij, die al tijden de grootste in de peilingen is, op voorhand uitsluiten van samenwerking vanwege diens overtuigingen. Klaarblijkelijk mogen mensen en partijen die er niet de politiek correcte linkse mening op nahouden, wèl geweigerd worden, en is dat géén discriminatie?

‘Vrije wereld’?

‘Vrije wereld’. Of beter gezegd: wat daar van over is. In hoeverre is onze wereld nog ‘vrij’, als meningen die tegen de gevestigde orde van de politiek en media ingaan, meteen worden zwartgemaakt, onderdrukt, steeds vaker verboden en aangepakt, omdat het ‘racistisch’ zou zijn?

In hoeverre is onze wereld nog ‘vrij’ als belangrijke en verstrekkende besluiten zoals het overdragen van meer macht aan de EU, het starten of steunen van illegale oorlogen in onder andere Libië en Syrië, het openen van de grenzen voor miljoenen migranten, het demoniseren van Rusland met de overduidelijke bedoeling een groot militair conflict uit te lokken, over de hoofden van het volk worden genomen, terwijl peilingen uitwijzen dat een grote meerderheid daar tegen is?

‘Vrijheid’, om enorme aantallen mensen toe te laten die een religieuze haatideologie navolgen die in alle landen waar deze zelfs maar een voet tussen de deur krijgt onmiddellijk begint met het stapsgewijs afschaffen van diezelfde vrijheid door intimidatie, criminaliteit, onderdrukking, terreur en vervolgingen van minderheidsgroepen zoals christenen, maar ook precies de groepen waarvan ‘progressief’ links altijd zegt jarenlang voor gestreden te hebben, zoals homo’s en vrouwen?

Moslim aanslagen en criminaliteitsexplosies in Zweden, Duitsland, Frankrijk, officiële overheidsstatistieken waaruit blijkt dat ruim 86% van de migranten die worden toegelaten géén oorlogsvluchtelingen, maar economische gelukszoekers zijn, zijn feiten die niet zelfs niet meer mogen worden genoemd, omdat dit ‘de vrijheid’ zou aantasten?

Oude basisnormen en waarden compleet omgekeerd

Nog niet zo heel lang geleden was het vanzelfsprekend om je eigen grenzen, land, cultuur en volk te bewaken en te beschermen. Het stond in bijna alle verkiezingsprogramma’s. Het links-liberale establishment is erin geslaagd om die normen en waarden compleet om te draaien. Nu worden we gedwongen te accepteren dat het openzetten van die grenzen voor een ideologie die vijandig staat tegenover vrijwel de gehele basis van onze vrijheid en democratie, ‘medemenselijk’ is, en dat het willen beschermen van die vrijheid en democratie ‘racisme’ en ‘discriminatie’ is.

Feministen verbinden zich met meest vrouwenhatende systeem ooit

Gisteren plaatsten we een link naar een video met onder meer beelden van een demonstratie van linkse feministen, waarvan de woordvoerder luidkeels ‘allahu akbar’ door een megafoon schreeuwde. ‘Feministen’, die de ergste vrouwenhatende ideologie ooit omhelzen – kan de mentale waanzin die vooral in het Westen om zich heen grijpt nog duidelijker worden onderstreept?

De in Europa en ook Amerika actieve fascistische actiegroep ‘Antifa’ –merk ook hier de Orwelliaanse omkering van termen op: extreemlinkse anarchistische fascisten die zich ‘anti’fascisten’ noemen- droeg bij vaak gewelddadige demonstraties spandoeken zoals ‘We Love Volkstod’, we houden van de dood van het volk. Het blanke, conservatieve en christelijke volk, wel te weten. Op andere protestborden was letterlijk te lezen dat men liever islamitische verkrachters in het land toelaat, en de ‘blanke racisten’ eruit gooit.

Gevestigde orde wil alle grenzen opheffen

We dienen ons grote zorgen te maken over de richting waar we door de heersende elite heen geduwd worden. Er zal weinig tegenspraak meer zijn als we stellen dat er tegen de wil van de overgrote meerderheid wordt toegewerkt naar een volkomen grenzen-loze samenleving. Landsgrenzen, cultuurgrenzen, wetsgrenzen, financieel-economische grenzen, religieuze grenzen en zelfs persoonlijke grenzen, alles moet wijken voor de linksgroen-liberale ideologie dat alles en iedereen ‘gelijk’ is, alles en iedereen ‘recht’ heeft op het land, geld en goed van de ander, en dat het vasthouden hieraan ‘racistisch’ is.

Huidige situatie toegepast op vooravond WO-2

Om te illustreren hoe absurd en tevens levensgevaarlijk deze van iedere realiteitsbesef gespeende ideologie is, plaatsen we de huidige gang van zaken in 1939, kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Stel dat er een ‘vluchtelingen’stroom uit Duitsland op gang is gekomen, maar dat het overgrote deel van die ‘vluchtelingen’ wèl Hitlers ‘Mein Kampf’ met zich meenemen. Stel dat zij vervolgens hier hun eigen lokalen mogen inrichten, waar dezelfde Nazi ideologie wordt gepredikt en verspreidt, zoals het uitroeien van alle Joden.

Stel dat ze hier in de samenleving en politiek dezelfde eisen zouden gaan stellen als in hun thuisland, en dat er één oppositiepartij is, die zich grote zorgen maakt en vindt dat we de grenzen moeten sluiten, omdat we niet zouden moeten willen dat dezelfde toestanden zoals in Nazi Duitsland ook hier gaan optreden. En dat die oppositiepartij vervolgens wordt belasterd en verketterd door bijna alle andere politieke partijen, omdat die vinden dat het tegenhouden van openlijke volgelingen van de Nazi ideologie ‘racistisch’ en ‘discriminerend’ is.

Islam sloot verbond met Nazisme

De islam lijkt in veel opzichten als twee druppels water op het Nazisme. Het zijn beide totalitaire systemen die een einde willen maken aan de vrijheid van meningsuiting, en alle oppositie met harde hand de mond willen snoeren. In de Tweede Wereldoorlog waren het niet voor niets bondgenoten, en sloot de Grote Mufti van Jeruzalem een verbond met Hitler om mee te helpen de Joden uit te roeien, járen voordat er sprake was van een staat die Israël zou gaan heten. Er was zelfs een complete SS-divisie die volledig uit moslimstrijders bestond.

Toen was het ‘Arische ras’ het superras dat over de mensheid moest heersen, nu zijn het de moslims, die volgens hun eigen ‘heilige’ boek, god en profeet de hele ongelovige mensheid desnoods met geweld moeten onderwerpen aan hun religie, en degenen die weigeren tot slaven moeten maken of moeten vermoorden.

Laatste kans om elite te stoppen en ondergang samenleving te voorkomen

Misschien is anno 2017 nog wel het ergste dat eenzelfde haatideologie als het Nazisme deze keer volop medewerking krijgt van het grootste deel van de politiek. Daardoor kan worden geconcludeerd dat de situatie zo mogelijk nog erger en gevaarlijker is dan aan de vooravond van de Duitse aanval op Nederland. Als we dan bedenken dat islamitische staten zoals Iran, Turkije en vermoedelijk ook Saudi Arabië werken aan kernwapens, hoeven we niet uit te leggen wat er over enkele jaren voor de derde keer dreigt te gebeuren, waarbij het aantal slachtoffers dat van de eerste twee wereldoorlogen volkomen in de schaduw zal stellen.

Op 15 maart zou u wel eens de allerlaatste kans kunnen hebben om dit nog te voorkomen. Later dat jaar krijgen ook de Fransen en Duitsers de gelegenheid af te rekenen met dezelfde elite die ons continent met hun politieke correctheid, met massa immigratie en met islamisering op de absolute ondergang afstuurt.

Xander

(1) NU
(2) The Hill

Bron: http://www.xandernieuws.nl