Een droom over Nederland en Israel

Geplaatst op woensdag 5 oktober 2016, 13:24 door Dirk van Genderen

Ik heb een droom, een droom voor ons land. Een droom over Nederland en Israel. In mijn droom staat Nederland voor 100 procent achter Israel. Er is een wonder gebeurd, een ruime meerderheid in de Tweede Kamer kiest partij voor Israel. Onze ambassade is verplaatst naar Jeruzalem, naar een prominente plaats, vlakbij de Knesset. Onze premier spreekt lovende woorden over de unieke positie van Israel in het Midden-Oosten. De wereld kijkt met verbazing naar Nederland. De wereldwijde media vinden het maar vreemd.

 

nedisrvlag

In mijn droom gaat het ook beter met ons land. Economische groei, minder criminaliteit, een aantrekkende werkgelegenheid en onverwacht gaat ook de natuur vooruit. Het lijkt wel of het land vruchtbaarder is geworden. Sommigen vragen zich verbaasd af wat er toch gebeurt. Gelovigen weten dat het de zegen van de Heere is. Wie Zijn volk zegent, wordt immers gezegend, zei Hij al tegen Abraham.

Het toerisme vanuit Nederland naar Israel zit flink in de lift. Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het ‘wonder’ van Israel. Melkveehouders willen weten waarom de Israëlische koeien het beter doen dan de Nederlandse.
Tuinders zijn benieuwd naar het geheim van de enorme opbrengsten in de Israëlische tuinbouw. En ict’ers willen wel eens weten waarom bijna alle nieuwe technologische uitvindingen in Israel plaatsvinden.
Nederlandse studenten schrijven zich in bij Israëlische universiteiten, Joodse jongeren komen in Nederland studeren, zie ik in mijn droom.

Het Nederlandse leger is een samenwerkingsverband aangegaan met het Israëlische leger, de IDF, en de Nederlandse geheime diensten werken nauw samen met de Mossad, de Israëlische geheime dienst, nog steeds in mijn droom. Israëlische deskundigen helpen Nederland om terreuraanslagen te voorkomen.

Als Nederland hebben we, buiten de Europese Unie om, een uniek handelsverdrag gesloten met Israel, zodat Israel nu onze meest begunstigde handelspartner is. In de supermarkten liggen volop Israëlische producten. Op internationaal politiek terrein werken we nauw samen en in de VN staat Nederland pal voor Israel.

De Europese Unie is zeer kritisch. Nederland wordt voor de keuze gesteld: Kies voor Europa of voor Israel. Tot mijn grote blijdschap kiest Nederland eensgezind voor Israel, wat betekent dat niet alleen Engeland al uit de Europese Unie is gestapt, maar nu ook Nederland. Ook Engeland kiest voor nauwere banden met Israel.

Mijn droom gaat verder. Steeds meer kerken en gemeenten in ons land gaan een samenwerkingsband aan met Joodse Messiasbelijdende gemeenten, wat veel geestelijke zegen brengt, zowel in Israel als in Nederland. In veel gemeenten zijn speciale Israel-gebedsgroepen ontstaan. Israel wordt gezegend, bemoedigd, getroost.

Dan opeens is mijn droom voorbij. Helaas. Ik realiseer me dat de actuele situatie totaal anders is. Wie nu een Israelvlag ophangt, kan een steen door zijn ruit krijgen.
Toch blijft deze droom in mijn gedachten. Als een diep verlangen. Ooit, ja ooit, zullen de volken optrekken naar Jeruzalem om er het Loofhuttenfeest te vieren en de Koning, de Heere Jezus, te eren. Ga maar lezen, Zacharia 14. Duurt dat nog lang? Ik denk het niet. Israel zal dan tot een zegen zijn voor de hele wereld. Dat is nu al zo, maar dan veel intenser.

Dirk van Genderen

Bron: http://www.dirkvangenderen.nl