Referendum over de EU? Ja!

Door Joost Niemöller

P1040667-300x169Uit een onderzoek bleek vandaag dat bijna de helft van de Europeanen een referendum zou willen over de EU. Erin of eruit. Een derde zou ervoor zijn om direct uit de EU te stappen. Inwoners van Nederland waren daarbij overigens niet gevraagd, wel België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Spanje en Zweden.

Is het een goed idee om nu in de EU landen een referendum te laten houden over het lidmaatschap van de EU? Wanneer de regeringen in die landen dat willen, kan dat natuurlijk zo georganiseerd worden. De bevolkingen van EU landen kunnen zo’n referendum niet aanvragen (zoals dat wel kon bij het referendum over het Oekraïne verdrag), omdat er geen wetsvoorstel op tafel ligt aangaande dat lidmaatschap.

Je zou natuurlijk kunnen zeggen: Het zou een teken van zelfvertrouwen zijn als de regeringen van die natiestaten zo’n referendum uitschreven, en dan liefst in alle EU landen tegelijk. Na het referendum in Engeland zou het op zijn minst een teken van rechtvaardigheid zijn.

Je zou ook kunnen zeggen: Het is voor die regeringen een aanvaardbaar risico, aangezien nu nog maar ‘slechts een derde’ (wat ik veel vind) zich lijkt uit te spreken voor het opzeggen van dat lidmaatschap. Mocht de uitkomst van die referenda zijn dat de meerderheid in de EU wil blijven, dan is diezelfde EU daar in één klap een stuk sterker op geworden.

Toch durven ze het niet aan. Dat is natuurlijk veelzeggend. De zittende regeringen zijn domweg veel te bang voor de dynamiek die de Europese volkeren kunnen ontwikkelen, wanneer zo’n referendum op stapel staat. Het zijn onvoorspelbare processen. En wanneer de EU eenmaal ter discussie staan is de beer los, zo zijn ze bang.

Zelf ben ik voor zo’n referendum. Niet vanuit een of andere strategische overweging (ik ben overigens voor het opzeggen van zo’n lidmaatschap) maar omdat ik voor meer directe democratie ben en dus voor meer referenda. Ik denk dat het in dit geval tot een zeer interessante maatschappelijke discussie kan leiden over de EU en democratie.

Een groot probleem is natuurlijk dat er geen concreet alternatief voor de EU op tafel ligt. Zelf denk ik dat er niets mis was met de vroegere EEG: Een economisch samenwerkingsverband tussen een beperkt aantal NW-Europese landen. Waarom Italië daaraan mee moest doen, is mij altijd onduidelijk gebleven. Ongetwijfeld waren dit Amerikaanse belangen: De Amerikaanse regering was vlak na WOII als de dood voor een communistische machtsovername, waardoor Italië in het Oostblok zou komen te liggen.

Oost-Europese landen zouden een eigen samenwerkingsverband kunnen opzetten, net als Zuid-Europese landen. Zo ontstaan gebieden met culturele overeenkomst, maar wel met nationale regeringen, die een grote mate van soevereiniteit behouden.  Tussen die drie Europese economische zones, zou uiteraard ook overleg moeten kunnen blijven bestaan, maar met duidelijke afspraken die verhinderen dat er opnieuw een proces van politieke integratie en dus boven-nationale machtsvorming tot stand kan komen.

Maar dat is maar een voorstel. Er kunnen allerlei andere vormen bedacht worden.

Nu lijkt de keuze: EU of het zwarte gat. Althans, zo zal het voorgesteld worden bij een referendum.

Hier ligt dus een taak voor de eurosceptische partijen. Het aandragen van werkzame alternatieven. Laat de discussie maar losbarsten! Maar dan alleen wanneer er werkelijk iets op het spel staat. Zoals een referendum waarbij de Europese bevolking zich eindelijk over de eigen toekomst kan uitspreken.

Bron: http://www.joostniemoller.nl

 

Referendum: Stem TEGEN de gevaarlijke EU-inlijving van totaal bankroet Oekraïne

Enkele andere in diverse media genoemde argumenten voor een ‘TEGEN’ stem

We hebben er de afgelopen tijd regelmatig aandacht aan besteed, en vatten op de drempel van het cruciale referendum dat morgen wordt gehouden nog eens samen dat iedere burger die nog enige waarde hecht aan democratie, vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht enkel TEGEN het associatieverdrag met een na een fascistische staatsgreep aan de macht gekomen marionettenregering kan stemmen van een land, dat ten bate van de VS zal blijven proberen om Europa in een oorlog met Rusland te storten. Wat waarschijnlijk nog zal gaan lukken ook zodra het associatieverdrag van kracht wordt, want dat bevat wel degelijk een militair, specifiek tegen Rusland gericht aspect.

Oekraïne is bankroet, 44% inflatie

De gelauwerde Oostenrijkse onderzoeksjournalist Zoran Dobric wees er eind vorig jaar op dat de inwoners van Oekraïne nauwelijks zullen profiteren van het verdrag met de EU, omdat het land wat aardgas en export betreft vrijwel geheel afhankelijk is van de samenwerking met Rusland. Omdat de EU het regime in Kiev dwingt te kiezen, zullen er na het grotendeels wegvallen van de banden met Rusland jarenlang miljarden Europese belastingeuro’s naar Oekraïne moeten om het land overeind te houden.

Vorig jaar kampte Oekraïne met 44% inflatie (2). Het land is bankroet (volgens de Wereldbank gaat het in Europa alleen in Griekenland en Cyprus financieel slechter) en kan enkel blijven functioneren als het tot in lengte van jaren aan het infuus van de EU en het IMF wordt gelegd. Volgens Dobric is het associatieverdrag een soort ‘light’ lidmaatschap van de EU, en duidt de tekst –in tegenstelling tot wat premier Rutte beweerde- er wel degelijk op dat er gestreefd wordt naar een volwaardig lidmaatschap.

Voor Oekraïne zou een neutrale status echter het beste zijn, omdat dan met zowel Rusland als de EU handelsverdragen kunnen worden afgesloten. Het Kremlin heeft al vaak aangegeven daar geen enkel probleem mee te hebben, maar in Brussel zal en moet men Oekraïne volledig inlijven en loskoppelen van Rusland, dat in de Westerse media weer voortdurend als de nieuwe vijand wordt neergezet.

De voormalige Oekraïense president Viktor Janukovitsj onderkende het gevaar hiervan en besloot op aandringen van Moskou om de onderhandelingen met de EU af te breken. Vervolgens organiseerde de CIA in februari 2014 met Europese steun een staatsgreep waarmee de democratisch gekozen Janukovitsj werd afgezet en werd vervangen door de Westers gezinde corrupte marionet Poroshenko, die niet geheel toevallig ook in de Panama Papers wordt genoemd.

Associatieverdrag is militair pact

Brussel beweert weliswaar dat Oekraïne economisch zal profiteren van het verdrag, en dat het land ook met Rusland een goede verstandhouding mag blijven hebben, maar bagatelliseert dat het associatieverdrag een duidelijk militair aspect heeft.

In 2009 werd in het Verdrag van Lissabon (de illegale Europese grondwet) vastgelegd dat de EU vanaf dat moment ook een militair bondgenootschap zou zijn, waarin de lidstaten zich verplichtten elkaar bij te staan. Het inmiddels openlijk door Berlijn en Brussel gewilde Europese leger werd toen al in het vooruitzicht gesteld, evenals de optie om dit leger ook buiten de EU (dus als agressieve macht) in te zetten. Tevens werd uitdrukkelijk gesteld dat dit bondgenootschap nauw met de NAVO verbonden zal blijven.

Europese politici die dit weten of die zelfs maar het Verdrag van Lissabon hebben gelezen zijn er nauwelijks, maar in Moskou is men hier zonder twijfel heel goed van op de hoogte. Het associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne is dan ook een militair samenwerkingsverdrag dat Europa doelbewust en rechtstreeks op ramkoers zet met Rusland (1), waardoor het niet uitgesloten is dat als het Kremlin zich teveel in het nauw gedreven voelt, besloten wordt tot een preventieve nucleaire aanval op Europa.

Dus als uw toekomst en die van uw eventuele (klein)kinderen u lief is, ga morgen dan in ieder geval TEGEN dit levensgevaarlijke verdrag stemmen. De kans is weliswaar heel groot dat Den Haag en Brussel zich er niets van aantrekken, maar daarmee zullen de twijfelaars onder ons, die nog hopen dat de politieke elite de belangen van hun kiezers op het hoog hebben, de definitieve bevestiging hebben dat wij er als ‘gewoon volk’ er inderdaad totaal niet meer toe doen, en onze grenzen, ons land, onze identiteit en ons zelfbeschikkingsrecht definitief in de prullenbak worden gegooid.

Enkele andere in de media genoemde argumenten voor een ‘NEE’ stem:

* ‘Ik stem tegen omdat ik me verneukt voel door de overheid die me destijds over de acceptatie van de grondwet van Europa heeft laten stemmen. Toen zei de meerderheid ‘tegen’. Door machinaties die ik nog steeds niet begrijp, is dat veranderd in een ‘voor’ waarover ik niet mocht stemmen.’ (Theodor Holman, Het Parool)

‘Dat het niet zomaar om een ‘ verdragje’ zoals Nederland ook sluit met landen als Chili gaat, geeft het kabinet zelf toe. In de Memorie van Toelichting bij de goedkeuringswet schrijft het kabinet dat het hier om ‘het meest verstrekkende en diepgaande associatieakkoord’ betreft ‘dat werd getekend tussen de EU en een derde land’… Dit wordt door velen, ook in Brussel, beschouwd als een opstapje naar een toekomstig EU-lidmaatschap.’ (Elsevier)

‘Het referendum werd de afgelopen maanden meerdere malen ondermijnd door de overheid. Dat zeggen drie leden namens het Burgercomité-EU tenminste. De drie, Arjen van Dixhoorn, Pepijn van Houwelingen en Beate Supheert stelden zaterdag in de Volkskrant dat ‘de regering vals speelt’. ‘Als je het spel niet eerlijk kunt winnen behoor je niet te gaan valsspelen. Zeker niet als regering en zeker niet met zoiets belangrijks als onze democratie. Toch zagen we dit de afgelopen maanden keer op keer gebeuren’. (Volkskrant, Opinie)

Tweede Kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de verdwenen waarschuwing op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die waarschuwing betreft kinderarbeid in Oekraïne. De rijksoverheidswebsite waarschuwde tot voor kort nog dat “vooral als u in de agrarische sector of in de bouw onderneemt, is de kans aanmerkelijk dat een productiebedrijf of onderaannemer gebruik maakt van kinderarbeid” (van kinderen tussen de 5 en 14 jaar oud). Die tekst is dus nu ‘zomaar’ verdwenen.

* ‘Uw tegenstem is niet alleen een nee tegen een slecht verdrag, maar ook een nee tegen de Brusselse en Haagse elite die ons land kapot maakt. We moeten kiezen over ons eigen land en tegen de neppolitici die onze belangen verkwanselen.’ (PVV-leider Geert Wilders)

stembiljet6april.jpg

Denk eraan als u het stembiljet invult u enkel het witte rondje  – de witte stip –  rood moet kleuren. Zet u een kruis ergens anders in het vlak dan is uw stem niet geldig.

Als u Neen stemt , dus tegen het associatieverdrag, dat kiest u voor Tegen en kleur de witte stip rood.

Xander

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Wat is de relatie tussen moordenaar Pim Fortuyn, de Partij voor de Dieren en het Oekraïne referendum?

Wat is de relatie tussen moordenaar Pim Fortuyn, de Partij voor de Dieren en het Oekraïne referendum?

Op Facebook werd mij een bericht aangeraden (door de news feed van Facebook) die mijn aandacht trok. Met name omdat ik het woord ‘foundation’ vermeld zag staan. Die term zie je vaak terug bij grote rijke bankiers of miljardair filantropen als George Soros. Kortom, reden voor mij om eens te kijken wie die Nicolaas G. Pierson Foundation is. Onderstaan ziet u allereerst het bericht dat op Facebook mijn aandacht trok.

Nicolaas-g-Pierson-Foundation

Klinkt allemaal erg goed wat deze foundation verkondigt, maar ik wilde toch eens even iets verder graven alvorens u afgeleid wordt richting het referendum over het Associatie verdrag met Oekraïne. De vraag die bij mij opborrelde was: “Wie is deze Nicolaas G. Pierson Foundation en waarom support die het referendum?” Een vrij simpele vraag, met verrassende antwoorden.

Karen_Soeters2Wat blijkt namelijk? De Nicolaas G. Pierson Foundation heeft enkele goed opgeleide media experts in haar gelederen. Zo hebben we drs. Karen Soeters als directeur van de organisatie. Zij is docent mediapsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam bij het Instituut voor Media en informatiemanagement. Klinkt als iemand met ervaring in “perceptiemanagement”. Maar ze blijkt ook dieren activiste te zijn [citaat] ..en is Karen bestuurslid bij de Nederlandse Vegetariërsbond en bij Bont voor Dieren. Dan hebben we nog een andere dame, genaamd drs. Linda Broersen. Zij is beleidsmedewerker en is sinds maart 2009 in dienst bij de Nicolaas G. Pierson Foundation. [Citaat] Al van kind af aan gaan het welzijn van mens, dier en de aarde haar ter harte. Zij heeft deelgenomen aan diverse educatieve programma’s die de bevordering van begrip tussen culturen en milieubewustzijn tot doel hadden. Linda studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en haar voornaamste interesse ligt op het gebied van de relatie mens-dier. Sinds 2006 is zij bestuurslid bij de Dierenbescherming Amsterdam en van 2006 tot 2008 heeft zij zich als vrijwilliger en bestuurslid ingezet voor de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten. Ook een echte dierenvriend dus. En de derde dame blijkt ook een journalistieke (“perceptiemanagement”) achtergrond te hebben. [Citaat] Monique van Dijk Armor BJ, project manager, begon in April 2009 als Project Manager International Events bij de Nicolaas G. Pierson Foundation. Zij studeerde audiovisuele journalistiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Een interessante verzameling dames.

De Nicolaas G. Pierson Foundation blijkt ook achter de partij voor de dieren te zitten. [Citaat] De Nicolaas G. Pierson Foundation is het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. Het doel van NGPF is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verbreden van kennis en bewustzijn over vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder met betrekking tot de kernthema’s van dierenwelzijn, dierenrechten, duurzaamheid en natuur. Daar gaat dan wellicht al een lampje branden bij sommige mensen.

Het is interessant om te ontdekken hoe het referendum over het Associatieverdrag met de Oekraïne getrokken wordt in een discussie over rijke oligarchen die het land zouden runnen en hoe bijvoorbeeld dierenleed zwaar onderkent wordt in Oekraïne. Dat lijkt afleidingsdemagogie te zijn voor het feit dat Oekraïne feitelijk is overgenomen door de EU en dat voormalig president Janoekovitsj feitelijk afgezet is middels een door Europa gesteunde (of geïnstigeerde) coupe. Wie herinnert zich nog de sluipschutters uit eigen gelederen die op de betogers schoten? Wie herinnert zich nog de telefoontaps die aantoonden dat deze sluipschutters door de nieuwe coalitie waren ingezet? Wie herinnert zich nog de samenwerking tussen Europa en neonazi’s in Oekraïne? Is het misschien de bedoeling dat alle focus op een zogenaamd corrupte overheid in Oekraïne en op dierenleed in Oekraïne u moet doen vergeten dat deze feiten speelden? Begint u misschien door te krijgen dat het referendum een herprogrammeringsproject is om u te doen afleiden van het feit dat Europa zelf verantwoordelijk is voor het regime in Oekraïne? Voor het feit dat Europa zelf de regime change heeft gerealiseerd en dus compleet ‘in control’ is van alles wat daar gebeurt? Kortom: Is het feit dat de Nicolaas G. Pierson Foundation zo sterk inzet op dit referendum en u stimuleert om Nee te gaan stemmen, misschien bedoeld om u via perceptiemanagement technieken (Neuro Linguïstisch Programmeren) te herprogrammeren met een beeld van een corrupte Oekraïense overheid en economie, zodat u afgeleid wordt van het feit dat Europa achter het regime van het land zit? Leest u die vraag nog maar eens.

Wie was deze Nicolaas G. Pierson eigenlijk? Nicolaas Pierson was afkomstig uit een Amsterdamse handelsfamilie. Hij was lid van de familie Pierson en de jongste van de zes kinderen van de koopman Jan Lodewijk Gregory Pierson en de schrijfster Ida Oyens (lid van de familie Oijens). Ida Oyens was een dochter van de bankier Hendrik Oyens. Nicolaas Pierson zelf was ook bankier. Pierson begon zijn carrière in de glashandel van zijn vader in 1860-61. In 1861 werd hij hoofd van de handelsfirma Beckman en Pierson, die zich toelegde op de handel in katoen en koloniale waren. In 1864 werd hij voor vier jaar hoofddirecteur van de Surinaamsche Bank te Amsterdam, en in diezelfde tijd begon hij als leraar economie aan de Handelsschool te Amsterdam. In 1868 kwam hij in dienst van De Nederlandsche Bank als een van de directeuren, en hij bleef daar uiteindelijk 24 jaar werken. In het volgende jaar in 1877 werd hij tevens hoogleraar staathuishoudkunde en statistiek aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, waar hij tot 1885 in dienst bleef. In De Nederlandsche Bank werd hij in 1885 gepromoveerd tot president-directeur, wat hij tot 1891 bleef. Kortom; een machtig man. Krijgt u al een beetje een George Soros gevoel?

Deze Nicolaas G. Pierson lijkt zich erg te hebben bekommerd om dierenleed, maar de nare bijsmaak ontstaat een beetje dat dit dierenleed als dekmantel dient voor perceptiemanagement doeleinden. Met name het feit dat bovengenoemde dames sterk uit de mediahoek komen doet dit vermoeden bevestigen. Is het dierenleed niet een ideale manier om de aandacht van het volk te trekken? Spreekt dierenleed niet bijna iedereen aan?

Dan komen we op de ogenschijnlijk ietwat vreemde link naar Volkert van der Graaf, de vermeend moordenaar van Pim Fortuyn. Er zijn indicaties dat Volkert van der Graaf de moord op Pim Fortuyn niet alleen gepleegd zou hebben. Natuurlijk is hij officieel veroordeeld geweest, maar in hoeverre we het rechtssysteem in Nederland nu helemaal volledig kunnen vertrouwen, laat ik aan uw eigen inschattingsvermogen over. Volkert van der Graaf was in ieder geval dierenleed activist. Het boek Eco Nostra van Peter Siebelt legt het ‘netwerk’ bloot achter Volkert van der Graaf, de man die Pim Fortuyn om het leven bracht. Siebelt ontdekte dat er een uiterst omvangrijk en crimineel netwerk schuilgaat achter de schijnbaar ethische façade van allerlei milieugroeperingen. Die hebben namen als het ´Dierenbevrijdingsfront´, de ´Ziedende Bintjes´, de ´Razende Rooiers´, ´Ra-Ra´, de ´Vereniging Milieu Offensief´, ´Wakker Dier´, ´Milieu Defensie´, ´Bont Voor Dieren´, ´Nederlands Agrarisch Jongerenkontakt´ en ´Groen Front´. Die activistenwereld wordt door Siebelt vergeleken met een Indonesische spekkoek die, zoals bekend, bestaat uit vele lagen en laagjes in afwisselende kleuren. In de bovenste laag is onze bestuurlijke elite vertegenwoordigd, onder meer van de PvdA, GroenLinks, de Socialistische Partij, diverse universiteiten, kerken en vakbonden. Daaronder bevinden zich de keurig aangeschreven humanitaire organisaties die echter een linkse signatuur hebben zoals Greenpeace, Pax Christi, Novib en Vluchtelingenwerk. In de onderste laag zitten dan de hele en halve criminele organisaties, onder meer ´RaRa´, het ´Dierenbevrijdingsfront´ en het Engelse ´Animal Liberation Front´ (ALF).

Antoinette_HertsenbergTv-programma’s als Radar en Koffietijd stelden regelmatig ‘misstanden’ in de veehouderij aan de kaak. Hanneke van Ormondt (Wakker Dier) en Karen Soeters (zie hierboven) mochten honderduit hun boodschap vertellen aan tafel bij Antoinette Hertsenberg (Radar) en Loretta Schrijver (Koffietijd). Antoinette Hertsenberg, een van de meest invloedrijke tv-presentatoren in Nederland, is getrouwd met Niko Koffeman (oprichter en Eerste Kamerlid van de Partij voor de Dieren). Beiden zijn bevriend met Marianne Thieme en haar man, de Vegetarische Slager, Jaap Korteweg. Marianne Thieme was vóór haar politieke carrière directeur van Wakker Dier. Ook bij Loretta Schrijver schoven Karen Soeters en Roos Vonk regelmatig aan. Karen Soeters is dus boven genoemde directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdD (De Partij voor de Dieren): de Nicolaas G. Pierson Foundation. Ook is zij oprichter van de dieren-internetcommunity Piepvandaag.nl.

Kortom: er ligt mogelijk een nogal diepe connectie tussen de PvdD, de Nicolaas G. Pierson foundation, dierenactivisme, journalistiek, de politiek en vermeend moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf én met dit referendum over het Associatieverdrag. Think about that!

Bron linkvermeldingen: ngpf.nl, libertarian.nl, archive.org