Teken petitie aan president Trump om EU tot illegale autoriteit te verklaren

‘Make The West Great Again’ (4) – Eén van de argumenten is een EU-document uit 2008/2009, waarin letterlijk staat dat Brussel opzettelijk 60 miljoen migranten uit het Midden Oosten en Afrika naar Europa wil halen, om onze eigen cultuur compleet uit te wissen

Jean-Claude Juncker en Donald Tusk, twee gezichten die zonder enige democratische legitimiteit onverminderd hard werken aan een totalitaire Europese Superstaat, feitelijk de oprichting van ‘het Vierde Rijk’.

Via change.org / act4justice.org is een internationale petitie geopend waarin de Amerikaanse president Donald Trump wordt gevraagd om op grond van bijgeleverde bewijzen:  http://joostniemoller.nl/2017/01/intern-document-eu-gaat-60-miljoen-immigranten-hierheen-verschepen/#   de Europese Unie tot een ondemocratische, ongekozen, corrupte en daarmee illegale organisatie te bestempelen. Dat zal Trump vermoedelijk niet moeilijk vallen, aangezien de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, hem gisteren op even schaamteloze als krankzinnige wijze ‘het grootste gevaar voor Europa in 60 jaar tijd’ noemde (5), en hem op één lijn plaatste met China en ISIS. Tijd dus voor alle democratie- en vrijheidslievende Europese volken om met het tekenen van deze petitie mee te helpen aan de bevrijding van onze landen van het totalitaire regime in Brussel, dat ons via een serie stille staatsgrepen van onze soevereiniteit en toekomst heeft beroofd.

 

‘Als president Trump het EU instituut illegaal verklaart en de bevoegdheid om te onderhandelen namens de Europese bevolking niet erkent, zal het EU instituut per direct opgeheven kunnen worden, en de democratie en soevereiniteit worden teruggegeven aan de Europese bevolking en haar landen. Zonder samenwerking met de USA zal het bestaansrecht van het EU instituut overbodig zijn,’ aldus de vertaalde tekst op act4justice.

Intern EU-document spreekt van 60 miljoen migranten

Zodra Trump tot het niet erkennen van de EU overgaat, zullen landen zoals Rusland en mogelijk ook China volgen. In een serie van 8 argumenten wijst de petitie onder andere op een schokkend intern EU-document uit 2008 / 2009, waarin letterlijk staat te lezen dat Brussel tot 2050 zonder toestemming van de bevolking opzettelijk 60 miljoen migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika naar onze landen wil halen, en dit als een voldongen en onomkeerbaar feit aan de autochtone Europeanen zal presenteren. Daarmee zullen onze bestaande cultuur, normen en waarden, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht compleet worden uitgewist. (3)

We kunnen de EU dus zonder overdrijving een illegale bezettingsmacht noemen, die met massale moslimimmigratie en islamisering de oorlog heeft verklaard aan het Nederlandse volk, het Duitse volk, het Belgische Volk, het Franse volk, et cetera.

EU koopt met giga salarissen steun van nationale officials en (oud) politici

Een andere punt in de petitie zijn de honderden miljarden euro’s belastinggeld die de EU van de bevolking claimt, en dat mede gebruikt om zijn enorme leger ambtenaren en officials, van hoog tot laag, gigantische salarissen, bonussen, pensioenen en voordelen te geven, en dat vrijwel zonder belasting te hoeven te betalen.

Op deze manier koopt de EU feitelijk de steun van de uit alle lidstaten afkomstige officials en (oud) nationale politici voor de reeds vergevorderde transformatie naar een volledig vanuit Brussel geregeerde Europese Superstaat, waarin onze nationale parlementen er enkel nog voor de democratische schijn zullen zijn, maar van al hun werkelijke macht en invloed zullen zijn beroofd.

Brussel maakt einde aan vrijheid van meningsuiting

Uit de opkomst van vrijheidspartijen in heel Europa blijkt dat steeds meer mensen wakker worden voor deze zeer gevaarlijke ontwikkelingen. In Brussel is men dat zich bewust, en is men bezig om de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid door middel van intimidatie, uitsluiting en bestraffing op te heffen, en enkel nog propaganda media toe te staan die uitsluitend positief berichten over de EU en het EU-beleid, zoals de genoemde massa immigratie, islamisering en transformatie naar een soort ‘Verenigde Staten van Europa’ (ook al zal die term vermoedelijk nooit officieel worden gebruikt).

Nationaal-socialisme dreigt alsnog de oorlog te winnen

We kunnen concluderen dat dezelfde megalomane waanzin die Hitler Duitsland ertoe bracht om heel Europa en Rusland te willen veroveren, is teruggekeerd – weliswaar in een andere vorm, maar niet minder bedreigend voor onze landen en onze toekomst. De vergelijking is beslist niet overdreven als bedacht wordt dat uitgebreid is gedocumenteerd dat de Europese Unie rechtstreeks uit de kokers van de hoogste Nazi’s zelf stamt.

En ons werd op school nog wel geleerd dat de geallieerden de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen. Ja, militair, maar in politiek en straks ook maatschappelijk opzicht lijkt het alsof het (supra-)nationaal socialisme via de EU alsnog als overwinnaar uit de strijd zal komen. Gelukkig hebben de Nederlanders, Fransen, Duitsers en mogelijk ook Italianen nog dit jaar een laatste kans om onze vrijheid terug te claimen. Gebeurt dat niet, dan zal dat in de toekomst mogelijk niet meer zonder strijd en actief verzet kunnen worden bewerkstelligd.

Laten we hopen dat het zover nooit hoeft te komen. Om met Donald Trumps bekende, ietwat aangepaste slogan te eindigen: ‘Make The West Great Again!’ – te beginnen met het compleet ontmantelen van de huidige anti-democratische EU instituten, en weer terug te keren naar een succesvol vrijwillig samenwerkingsverband tussen onafhankelijke, soevereine Europese staten. (4)
Xander

(1) Act4Justice
(2) Change.org
(3) Joost Niemöller (De Nieuwe Realist)
(4) Nationale Bond voor Overheidszaken
(5) Dagelijkse Standaard

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Hoe de EU Europa vernietigde. In 2008 vastgelegd in beleidsdocument.

EUDoor Joost Niemöller

Als je het nieuws mag geloven van het afgelopen jaar, zijn ze in Brussel enorm druk met het beheersen en terugdringen van de immigrantenstromen en wordt het ene na het andere plan uit de kast getrokken om door het afkopen van Turkije en Noord-Afrika die stroom beheersbaar te maken. Wanneer er een paar bootjes minder aankomen op Kos, gaat de vlag al uit.

Dat zijn allemaal leugens.

De ondergang-chaos die ons nu overkomt, is namelijk precies wat de EU al jarenlang voor ogen heeft; de welbewuste vernietiging van Europa.

Dit is een doelgericht georganiseerde demografische chaos van  honderdduizenden, miljoenen, die op uitnodiging naar Europa komen, zonder dat ze hier iets te zoeken hebben. Frontex deed vandaag alweer een voorspelling van weer driehonderdduizend Afrikanen via de Middellandse Zee.

Deze mensen, voornamelijk jonge mannen, zijn geen ‘vluchtelingen’, maar gelukszoekers en vernietigers. Ze komen hier om de Europese beschaving murw te beuken. Om aanslagen te plegen, vrouwen te verkrachten, te roven, te moorden en zich voort te planten.(Zie bijvoorbeeld deze zojuist uitgebrachte video van het Gatestone Institute.)

Het is heel simpel te bewijzen dat de EU dit allemaal zo gewild heeft. Daarvoor hoef je echt niet in complotten te geloven. Het werd gewoon vastgelegd in bijvoorbeeld dit document van de EU Commissie.

Dit document stamt uit 2008 en heeft als slaapverwekkende titel:

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten

In dit ‘gemeenschappelijke immigratiebeleid’ staat het allemaal al precies uitgetekend.

De immigratie wordt in dit beleidsdocument gezien als een gegeven:

 Immigratie is een feit en moet effectief worden beheerd.

 Immigratie wordt ook gezien als een uitermate positieve ontwikkeling, die de Europese volkeren kan ‘verrijken’, door ze ten onder te laten gaan:

Immigratie biedt niet alleen economische mogelijkheden, maar kan de Europese samenlevingen ook verrijken doordat er meer culturele diversiteit ontstaat.

Het is de taak van de Europese volkeren, zegt de EU, om zich onderdanig op te stellen. Ze zijn de ontvangende partij en moeten er alles aan doen om het de immigranten zoveel mogelijk naar de zin te maken:

De Europese samenlevingen moeten beter leren omgaan met de diversiteit die het gevolg is van immigratie en de sociale cohesie versterken.

 ‘We’, de Europese mensen, moeten deze onderdanigheid betonen, door onze ‘humanitaire traditie’, die er een schijnt te zijn van benen wijd:

Europa, met zijn humanitaire traditie, moet solidariteit blijven betonen met vluchtelingen en andere personen die bescherming nodig hebben.

Het grootste probleem voor Europa is volgens de EU de vergrijzing. Die kan opgelost worden door de jongere moslimmannen en Afrikanen hier binnen te laten. Deze kunnen zich dan hier voortplanten en een nieuwe bevolking van gekleurde mensen doen ontstaan. De EU doet tegen beter weten in alsof dit alleen maar economische nut zal brengen:

In een vergrijzend Europa kan immigratie een belangrijke bijdrage leveren aan de economische kracht van de EU.

De immigratie moet bovendien bevorderd worden door het storten van vele miljarden van de Europese belastingbetalers in de staatskassen van corrupte  regimes van Afrika en het Midden Oosten:

De migratieproblematiek dient volledig te worden geïntegreerd in de ontwikkelingssamenwerking en het andere externe beleid van de Unie.

Illegale immigratie heet dan kennelijk ineens niet gewenst te zijn. Maar de EU wil verhinderen dat er een effectieve methode komt om deze illegale immigratie te weerhouden, door de formulering van onmogelijk beleid dat geen enkele illegale immigrant ooit zal tegenhouden:

Het voorkomen en verminderen van illegale immigratie, in welke vorm dan ook, is van doorslaggevend belang voor de geloofwaardigheid van en het draagvlak voor het beleid op het gebied van legale migratie. Om een degelijk geïntegreerd grensbeheer tot stand te brengen, moet het toezicht op de toegang tot het EU-grondgebied worden verscherpt, zonder dat de toegang voor bonafide reizigers en personen die bescherming nodig hebben, wordt bemoeilijkt en Europa een gesloten vesting wordt.

De EU is niet de oplossing. De EU is het kwaad dat Europa vermorzelt. Dat u vermorzelt. Dat de toekomst van onze kinderen vermorzelt.

Bron: http://www.joostniemoller.nl