‘De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn’

Geplaatst op vrijdag 25 november 2016, 15:05 door Dirk van Genderen

De afgelopen week ontmoette ik iemand met wie ik in gesprek raakte. Ze had mij de mooie tekst Exodus 14:14 horen citeren: ‘De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn.’ Ik vertelde iets over mijn eigen situatie, over hoe belangrijk deze tekst voor mijzelf is. U mag namelijk wel weten dat tien jaar na de aanrijding die ik heb gehad, waardoor ik mijn werk bij de EO kwijtraakte, er nog steeds een schadezaak speelt. Juist met het oog hierop, blijft deze tekst voor mij heel belangrijk, om niet in opstand te komen, niet zelf te vechten en strijden, maar de HEERE de strijd te laten voeren.

 

golven
‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen’ (Jesaja 42:2a).

Degene die mij aansprak, vertelde over een hele moeilijke situatie in haar familie. Zij had alle reden om zeer boos en verontwaardigd te zijn. Om alle contacten te verbreken.
‘Maar de Heere heeft me daarvoor bewaard,’ vertelde ze. ‘Het was alsof Hij door de Heilige Geest ook juist deze woorden uit Exodus 14:14 mij in gedachten gaf. Het ging echt niet vanzelf, Hij heeft mij geholpen om deze weg te gaan. De weg van de minste te willen zijn, de weg van het niet verbreken van de contacten, de weg van de situatie los te laten en in de handen van de Heere te geven. Om niet zelf te gaan strijden, maar de strijd te laten voeren door de Heere.’

Inmiddels is het al een aantal jaren geleden dat dit speelde. Ze vertelde mij dat ze de Heere zo dankbaar is voor Zijn leiding in dit gebeuren. Ik merk dat het haar diep raakt. ‘Nu heb ik weer een heel goed contact, ook geestelijk, met degene met wie dit speelde,’ vertelt ze. Dat is zo heerlijk. Als ik ooit, toen die kwestie speelde, zelf was gaan vechten en strijden, dan was onze relatie totaal kapot gegaan. Maar de Heere heeft met daarvoor bewaard.’

Het zit ons zo in het bloed om te gaan vechten en strijden. En zeker, wij hebben ook onze verantwoordelijkheid. Wat mijn schadezaak betreft: is er ook een letselschadeadvocaat die mij bijstaat, die zich voor mij inzet. Maar tegelijk is er ook rust en vrede in mijn hart, omdat ik weet: deze zaak is in Gods handen. Ik kan het aan Vader in de hemel overlaten.

En ik bid voor mijn advocaat, dat de Heere hem leidt en wijsheid schenkt. Ik bid voor de tegenpartij, ik bid voor de rechters die bij deze zaak betrokken zijn. Ik bid dat deze zaak binnen afzienbare tijd kan worden afgehandeld. In het diepe besef dat ik het met een gerust hart in de handen van de Heere kan geven. Wanneer ik me er zelf druk om maak, word ik onrustig en gespannen, maar als ik het in Zijn handen geef, schenkt Hij rust en vrede, Zijn rust en Zijn vrede.

Graag geef ik de boodschap uit deze woorden uit Exodus 14:14 ook aan u door. Ter bemoediging, ter vertroosting. Ik weet niet in welke situatie zich u bevindt. U kampt mogelijk ook wel met moeilijkheden. Misschien is u onrecht aangedaan, voelt u zich verlaten, bent u verraden, wordt u onterecht beschuldigd, wordt er over u geroddeld, of wat er ook is gebeurd.
Ik bid u Gods genade toe, genade om het los te kunnen laten, het in Zijn handen te geven. De Heere is precies op de hoogte van uw situatie. Laat Hem voor u strijden.

Wij mogen verder trekken, verder op onze levensweg. In vers 15 van Exodus 14 volgt dan: ‘Toen zei de HEERE tegen Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken.’ Terwijl de Heere strijdt tegen de Egyptenaren en vóór Israel, trekt het volk verder, de Schelfzee door. En ze komen allen veilig door de zee heen, bewaard door de Heere Zelf.
Bij Hem, bij de Heere Jezus, zijn we veilig en geborgen. De eerste twee verzen van Psalm 91zeggen het zo treffend: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.’

Dirk van Genderen

Bron: http://www.dirkvangenderen.nl