De ECI roept op om de financiering van de PA door de EU afhankelijk te maken van het beëindigen van betalingen aan terroristen

 

00a4966d-c676-4e15-810b-82b7f6e0f4f9Brussel, 25 mei 2016 – De Europese Coalitie voor Israël (ECI) heeft een rapport voorgelegd aan de Europese Dienst voor Externe Actie (EEAS), de Diplomatieke Dienst van de EU, waarin verzocht wordt alle financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit (PA) afhankelijk te maken van het beëindigen door de PA van alle vormen van ophitsing en radicalisering, inclusief betalingen aan terroristen. Het rapport werd gepresenteerd in partnerschap met de organisaties ‘International Legal Forum’ (Internationaal Juridisch Forum) en ‘Tous Avec Nous’ (Allen met Ons) uit Frankrijk tijdens een officiële ontmoeting met de EEAS op woensdag 25 mei 2016 in Brussel.

Het rapport legt bloot hoe betalingen aan veroordeelde terroristen doorgaan ondanks beloften door de PA in 2014 dat een nieuwe Commissie voor Gevangenenzaken onder de Palestine Liberation Organisation (PLO) nu verantwoordelijk is voor deze betalingen, waarvan de fondsen niet van Westerse donors komen. Het  rapport geeft ook een lijst met voorbeelden van georganiseerde ophitsing en radicalisering door de PA, zowel door officiële PA kanalen die geweld en martelaarschap verheerlijken als door het huidige PA lesprogramma van de scholen dat Joden demoniseert en ze beschrijft als ‘binnendringende slangen’.

Het officiële standpunt van de EEAS is, dat de verheerlijking van martelaarschap door de PA, de betaling van veroordeelde moordenaars en terroristen en de verheerlijking van geweld in schoolboeken niet gelden als georganiseerde ophitsing of radicalisatie. Dit standpunt werd opnieuw bevestigd tijdens het overleg, ondanks de talloze bewijsstukken die werden gepresenteerd en de schoolboeken die waren meegebracht.

“Zou u een boek accepteren waarin uw kind op school geleerd werd om in koelen bloede burgers  van een ander ras of  een andere godsdienst te doden? Als mens en als ouder zou u dit moreel weerzinwekkend vinden, hoe zouden wij dan ooit kunnen accepteren dat ons geld zou worden gebruikt om zulke tekstboeken te financieren” vroeg Mr. Boaz Gasto, de directeur van ‘Tous Avec Nous’, de Franse NGO (non-gouvernementele organisatie) die het initiatief tot de ontmoeting met EEAS genomen had.

De ECI had het probleem van corruptie en wanbeheer van EU-fondsen bestemd voor de PA al in september 2005 aan de orde gesteld en gevraagd om een tijdelijke bevriezing van de financiering van de PA. De Europese Commissie verordende zo’n bevriezing in december 2005 en citeerde daarbij argumenten die in het stuk met de standpunten van de ECI waren genoemd. Helaas kwam de bevriezing te laat. De terroristische organisatie Hamas kwam in januari 2006 aan de macht door een verkiezingscampagne die beloofde om de corruptie in Gaza, waarvan de Europese Commissie ontkend had dat ze ook maar bestond, uit te bannen.

“Het is belangrijk dat de EU leert van zijn vroegere fouten en corruptie en wanbeheer van de EU-betalingen aan de PA serieus neemt”, stelde de juridisch-adviseur van de ECI, Andrew Tucker. “Er bestaat een groeiende bezorgdheid onder de lidstaten van de EU over het misbruik van de PA om het geld van EU- belastingbetalers te gebruiken om op te hitsen tot haat en radicalisering. Dit kan niet langer genegeerd worden. De ECI is vast besloten om door te gaan met het aan de orde stellen van deze zaak in de nationale parlementen in Europa en ook bij de Europese Unie in Brussel”, zo besloot hij.

“De wetgeving van de PA zet een mechanisme in werking dat jonge mannen en vrouwen aanmoedigt de straat op te gaan en terroristische acties te ondernemen tegen Israëlische burgers, door een grote beloning te bieden voor elke gevangen terrorist die in een Israëlische gevangenis belandt en aan de families van hen die werden gedood tijdens hun daad,”stelde Yifa Segal, internationaal advocaat en directeur van de International Legal Forum organisatie. “De financiering van de PA door de EU sinds 2004 heeft ongeveer een bedrag van 6 miljard dollar bereikt en toch blijft de vraag onbeantwoord hoe deze fondsen hebben bijgedragen aan het bevorderen van de Palestijnse economie, de democratie of andere EU-waarden”.

Gelijke vragen zijn opgeworpen door de jaren heen door leden van het Europese Parlement en maatschappelijke organisaties. In een officieel rapport in december 2013, riep het European Court of Auditors (Europees Hof van Accountants) op tot een serieuze herziening van het financieringsmechanisme van de PA. In een opinie-artikel in mei 2014 merkte de toenmalige voorzitter van het European Parliament Budgetary Committee (Budget Comité van het Europese Parlement), Michael Theurer op dat de PA een belangrijk deel van zijn budget bestemt voor het betalen van de salarissen van Palestijnse gevangenen die veroordeeld zijn voor terroristische misdrijven en stelde vast dat de EU duidelijke voorwaarden moet stellen aan de hulp.

Meer recent eiste de meerderheid van de leden van het Zweedse Parlement dat de Zweedse Regering meer aandacht zou besteden aan het misbruik van fondsen door de PA en zou verbieden dat er fondsen gaan naar ophitsing en verheerlijking van geweld. Een gelijk parlementair debat is aanstaande in Engeland in juni met betrekking tot corruptie en wanbeheer bij Britse internationale hulp wat onthuld werd door de Daily Mail in een artikel in maart.