HOE MAAK JE UIT OF IEMAND EEN GOEDE OF EEN SLECHTE MOSLIM IS?

5 maart 2017

Over de hele wereld hebben we uitbarstingen gezien van afschuwelijk geweld en oorlogen in de stijl van de Duistere Middeleeuwen, begonnen door Moslims in de naam van ISLAM’s Allah.

Er zijn terroristen groepen of “volken” die zich zelfs bij die naam durven noemen. ISIS noemt zichzelf niet een “radicale ISLAMITISCHE Staat” – iets wat op het Westen gebaseerde geleerden liever zouden willen dat ze zich noemden en daardoor instemmen met de meningen die er door de meeste van deze experts op na worden gehouden en worden weergegeven, namelijk dat zij “alleen” tegen geradicaliseerde ISLAM zijn in enige vorm of gedaante.

Nee. ISIS noemt zichzelf de ISLAMITISCHE Staat, wat betekent dat zij alleen het ware gezicht van ISLAM belichaamt die zij – wanneer Moslims ware Moslims willen zijn – zouden willen opdringen aan de hele wereld, zo nodig, zelfs door geweld!

Zo is het met Hizb’Allah – die bijna het hele Westen als een terroristische eenheid beschouwt – en die nu de Russen helpt en hun beschermer, Iran,

om Assad aan de macht te houden over zijn eigen gehavende Syrische volk – waarvan hij er honderd duizenden heeft vermoord.

Hizb’Allah betekent de partij van Allah. Zo maakt het zijn god, ( veel westerlingen worden voor de mal gehouden door te geloven dat hij de éne ware God is, de God van Israël), een terroristen leider!

Of moeten we verwijzen naar de soevereine natie Iran, die, geleid door haar Moslim mulla’s en geestelijken, wereldwijd terrorisme ondersteunt via Hamas, Hizb’Allah en vele andere tussenpersonen teneinde om – zoals de Ayatollah Khomeini begon te doen – waarvan beweerd werd, dat het de enige pure uitdrukking is van het Moslim geloof – die aan de wereld op te dringen?

Kan iemand zich de grove absurditeit hierin voorstellen als al deze uitingen waarlijk vertegenwoordigen, wat zij geloven dat Allah’s wil is – en het Westen gelooft, in haar dwaasheid, nog dat deze Allah dezelfde is als de God, die aanbeden wordt door Christenen en Joden, wat betekent dat deze godheid in oorlog is met Zichzelf?

Gedurende zijn niet erg lange leven heeft Mohammed meer dan 50 oorlogen gevoerd, zijn religie vestigend door gewelddadige Jihad. Is het daarom te verwonderen, dat een goede Moslim het voorbeeld van de “profeet” wil volgen en zo doorgaan op dit griezelige pad? Jezus onze Heer is zelf nooit een enkele oorlog begonnen. Toen, om Hem te verdedigen, een van Zijn naaste discipelen een soldaat sloeg die kwam om Hem te binden, bestrafte Jezus niet alleen Petrus voor het gebruiken van zijn zwaard; Hij genas de gewonde man. Mohammed deed het tegenovergestelde, door geweld aan te moedigen tegen iedereen die hem durfde te weerstaan. Is het daarom te verwonderen, dat zo veel Moslims geloven dat, om echt een goede discipel van Mohammed te zijn zij dit voorbeeld moeten volgen en zijn geloof te verspreiden door jihad en terreur?

Wat ons terug brengt naar de vraag: Wie is de goede Moslim – als deze praktijken niet alleen het voorbeeld van Mohammed waren, maar het duidelijke onderwijs is van de Koran, waarvan hij de auteur is.

Zoals Professor Moshe Sharon, Islamitisch expert van de Hebreeuwse Universiteit zegt: “De Islam had het zwaard voordat zij de Koran had.”

Hier zijn een paar relevante Koran verzen:

Bevecht degenen, die niet in Allah geloven, of in de laatste dag, of dat houden wat verboden is door Allah en Zijn Boodschapper [Mohammed], of de religie van de waarheid [Islam] erkennen, tussen de mensen van het boek [Joden en Christenen] totdat ze de Jezia betalen [speciale belasting betaald door de Joden en Christenen die hun religie niet willen verwerpen] met gewillige onderwerping, en zichzelf onderworpen voelen. (Surat Al-Tawbah 9:29)

En bevecht hen totdat er geen opstand (letterlijke vertaling) meer is en religie [Islam] van Allah wordt in zijn geheel. (Surat Al-Anfal 8:39)

… Ik zal schrik inboezemen in de harten van de ongelovigen: sla boven hun nek en sla al hun vingertoppen af dit vanwege dat zij streden tegen Allah en Zijn Boodschapper: Als iemand strijdt tegen Allah en Zijn Boodschapper. Allah is strikt in straf. (Surat Al-Anfal 8:12)

Voor diegenen die aanvoeren dat gewelddadige geschiedenis ook waar is voor het Judaïsme en het christendom, zij moeten allereerst de oorsprong vergelijken van dit geloof.

Zoals genoemd, begon de Heer Jezus nooit een oorlog. En gedurende de dagen vermeld in de Hebreeuwse Bijbel (“Oude Testament”) hoewel David zijn veldslagen leverde voor zijn volk met Gods hulp, stond God hem niet toe om voor Hem een huis te bouwen (tempel) op Zijn heilige berg omdat hij deze oorlogen had gevoerd. Alleen Salomo (man van vrede), tijdens wiens regering geen enkele oorlog werd gevoerd, was toegestaan om dit te doen.

Hoe verschillend zijn dan de oorsprong en het begin van de ISLAM!

De Islam is zodoende de enige religie die de oorlog en de terreur heeft geheiligd en dit verheven heeft tot jihad of heilige, door Allah gewilde oorlog!

Dan is een “slechte” Moslim er een die gematigd is, een anders geloof verdraagt, gewillig is om in vrede te leven en de wetten en praktijken van het land waar hij voor heeft gekozen om er een inwoner te zijn te respecteren, en pogingen te vermijden om de sharia wet op te leggen aan dat land! Vanuit dit oogpunt is hij een “slechte” Moslim, want hij wil niet de onderwijzing volgen van de Koran en het voorbeeld van Mohammed.

Om daarom vast te stellen, wie er vandaag de dag een vredelievende (daarom niet zo goede) Moslim is, moet hij/zij volledig alle handelingen van terreur en intimidatie aan de kaak stellen, die in de naam van Allah en de ISLAM worden begaan.

“Goede” Moslims zijn diegenen:

–         die hun vliegtuigen in de New York Twin Towers vlogen of in het Pentagon voor Allah en de ISLAM, duizenden mannen en vrouwen afslachtten en in het leven na de dood – zoals beloofd in de Koran – zeventig maagden ontvingen in het Paradijs.

–         die Keniaanse Christenen doden en vermoorden en hun bedehuizen verbranden. 

–         die meisjes kidnappen, verkrachten en tot slavin maken in Nigeria, Zuid Soedan, Oeganda en andere plaatsen, zoals diegenen van Boko Haram. 

–         die zich dolzinnig gedragend, doden en vernietigen wanneer hun gevoelens zijn gekwetst en denken dat hun eer is gesmaad door cartoons in Kopenhagen of Frankrijk of in Israël.

Nee, presidenten Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama, de ISLAM is niet – ik herhaal niet – een religie van vrede zoals jullie allemaal hebben beweerd. Ze is vanaf het begin een religie van oorlog, van jihad. Een goede Moslim is er een die dat pad volgt. En, wanneer ze dat doen, zijn er zo weinig ‘slechte’ Moslims die hen publiekelijk durven uit te dagen of hen berispen! 

Waar, is dan, die beroemde “meerderheid van vredelievende Moslims”? 

Jan Willem van der Hoeven 

Directeur ICZC