EU-elite creëert eigen vijanden

Vorige week gaf Guy Verhofstadt, een van de meest zichtbare politici van de EU, een interview aan de BBC. Hij sprak daarin zijn huiver uit over het verschijnsel ’nationalisme’; volgens hem had nationalisme in Europa geleid tot de Holocaust.

Leon de Winter

Leon de Winter
Foto: Johannes Dalhuijsen

Verhofstadt vloog met die uitspraak uit de bocht. Duits nationalisme werd in de jaren dertig van de vorige eeuw vooral beleden door conservatieven. Zij hadden weinig op met het nationaalsocialisme, dat een pan-Europese semi-religie was, gebaseerd op vermeende raciale kenmerken en kwaliteiten en dat als zodanig niets te maken had met conventioneel nationalisme.

Verhofstadt is een intelligente man – hij wist dat hij onzin sprak. Maar hij liet zich niet door enige nuance tegenhouden. Want hij wilde het Ergste Van De Europese Geschiedenis retorisch tegenover de noodzaak van een steeds hechtere unie manoeuvreren.

Verhofstadts bestaansrecht, en dat van andere Europese leiders, is de verdere uitbouw van de Europese Unie. Interne draagkracht daarvoor ontbreekt. Als op dit moment in de EU referenda zouden worden gehouden over het terugdraaien van de politieke naar een puur economische unie, zouden ze geen illusie over de populariteit van de EU ongeschonden laten. Want de EU is een project van politieke en academische elites, niet van de volken van Europa zelf.

Typerend voor Verhofstadt was een andere opmerking die hij maakte in dat gesprek met de BBC. Hij vertelde wat in zijn ogen beslissend was voor de toekomst van de unie: moed en bereidheid van de Europese leiders om voort te gaan met eenwording en integratie. De woorden ’bevolking’, ’volk’, ’burgers’, ’electoraat’, kwamen niet voor in dat BBC-gesprek. Voortdurend sprak Verhofstadt over ’de leiders’.

Er bestaat bij de Europese burger geen brandend verlangen naar supranationaal bestuur, naar postnationale Europese waarden (wat zijn die, overigens?), naar het onderdrukken van vaderlandsliefde, van etnische verbondenheid, van de authentieke narratives die rijke, klassieke culturen vormen, van Portugal tot Finland. De EU is voor de meeste burgers in Europa een pragmatisch middel dat handel en reizen soepeler maakt – wat draagt de EU als cultureel-emotioneel verschijnsel bij aan de identiteit van een gemiddelde Europese burger? Wie voelt ontroering bij de Europese vlag? Wat stelt de EU voor naast de emotionele banden die een burger onderhoudt met zijn omgeving, zijn streek, zijn land?

De elites wekken momenteel de indruk dat zij doelbewust vijanden aan het creëren zijn. Verdere unificatie kan niet van binnenuit worden afgedwongen, maar externe vijanden kunnen wel degelijk aan de unificatie bijdragen, zo lijken zij te denken. Ruslands Poetin is de boeman van het moment. Zeker, Poetin zelf heeft daaraan bijgedragen, maar de dubieuze inmenging na de ineenstorting van de Sovjet-Unie en nu rondom Oekraïne door zowel de EU als de NAVO is net zo fataal voor het ontstaan van de Oekraïense burgeroorlog geweest als Poetins optreden.

Op dit moment grijpen de Europese elites ook de mogelijkheden aan die Donald Trump hun biedt. Ze kunnen afstand nemen van de gedachte dat Amerika onze primaire partner is nu het Donald Monster in het Witte Huis zetelt, en hopen een Europese Defensie Unie in het leven te roepen – dit was in dat BBC-gesprek Verhofstadts felste wens.

Hoogste prijs

Nog even afgezien van de vraag wie dat Europese superleger gaat betalen: welke waarden en tradities en geschiedenissen delen die jongemannen, zodat ze bereid zijn de hoogste prijs te betalen? Europa heeft op dit moment in Rusland geen existentiële vijand, maar de retoriek is over en weer al een tijdje onaangenaam agressief. Zowel de elites in het Kremlin als de elites in Brussel hebben een antagonist nodig – dit is het gevaar dat de vrede en welvaart in Europa en Rusland bedreigt. Gepassioneerd op zoek naar de legitimatie van het project van de unificatie van Europa – nogmaals: een legitimatie die niet gevonden kan worden bij de volken van het continent – houden de Brusselse elites een low impact-conflict met Rusland in stand en pretenderen zij dat Europa zich los kan maken van de VS.

Wie binnen in de Brusselse kaasstolp leeft, kan zich niet voorstellen dat mensen niet bereid zijn hun nationale culturen en tradities ondergeschikt te maken aan het idee van postnationalisme; want niemand kan zich van dat postnationale een voorstelling maken tenzij je onderdeel bent van de elites en hun bestuursapparaten. De fout die Verhofstadt en zijn kompanen al jaren maken, is dat de EU voor de meeste mensen een hulpmiddel is en geen doel op zich. De EU kan geen doel zijn, omdat het geen geschiedenis heeft, geen monumenten, geen veldslagen, geen helden, geen offers, geen glorie. Juist om die glorierijke, met bloed geschreven geschiedenis te voorkomen, mag de EU niet meer zijn dan een technocratisch bestuursapparaat – het is tragisch dat mensen als Verhofstadt, met al hun intelligentie en inzet, niet kunnen aanvaarden dat hun project zich moet onthouden van het afbreken van de natiestaat. In plaats daarvan nemen zij hun toevlucht tot onzinnige en gevaarlijke retoriek en dromen zij over een Europees leger.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

Guy Verhofstadt roept op om Erdogan te beledigen, wat als het omgekeerde gebeurt?

Guy Verhofstadt roept op om Erdogan te beledigen, wat als het omgekeerde gebeurt?

Het lijkt erop dat de soap rondom de belediging van Erdogan en oproepen daartoe een zwaar overdreven hype aan het worden zijn. Guy Verhofstadt, de fractievoorzitter van de liberalen in de EU, riepvandaag expliciet op de Turkse president Erdogan te beledigen. Ja, Erdogan is praktisch een dictator en ja, de man wil het Ottomaanse rijk herstellen, maar dat kan en mag allemaal, omdat de aristocratie dat script al jaren op de plank had liggen. Europa is net zo’n dictatuur, alleen is het wat meer een schijnheilige dictatuur met acteurs die zo nu en dan wisselen. Eerst hadden we “star wars Yoda” Herman van Rompuy die het ondemocratisch Europa leiding gaf en nu is het Mr. plain crash Donald Tusk die samen met collega Mr. MH17 Frans Tmmermans de boel dictatoriaal aanstuurt. Gillende keukenmeiden als Guy Verhofstadt mogen zo nu en dan door het parlement kraaien en het democratisch tintje aan de dictatuur van Europa geven. Het hele spektakel van Europa dat het oneens is met Turkije is een show voor de bühne. Achter de schermen hebben de dames en heren dezelfde agenda, namelijk die van een New World Order. Op het toneel kissebissen ze als hysterische nichten om zo steeds meer wetjes en regeltjes door te kunnen drukken.

Volgens Guy Verhofstadt mag je gewoon satire toepassen in Europa. Je zou dus gewoon moeten kunnen zeggen dat alle Europarlementariërs homoseksuele pedofielen zijn die elkaar op jongere leeftijd als collega hoertjes in de Pinocchio bar te Praag ontmoet hebben. Daar hebben ze zich geprostitueerd aan Prins Bernhard en andere leden van de Bilderberggroep. Na deelname in een filmpje ten bate van de collectie van senator Edward Brongersma (later onderzoeksmateriaal voor de IHLIA stichting en het Rutger WPF), zijn ze na veel duw en trekwerk, ingewijd in de acteursverenigingen van de landspolitiek. Na jaren lang eigen volk voorgelogen en bedrogen te hebben, mogen ze nu hun zakken vullen met nog slechter acteerwerk in Brussel. Natuurlijk naaien ze elkaar achter de schermen nog steeds in elkaars reet, maar de voorliefde voor jonge jongetjes blijft ook smeuïg onderwerp van gesprek in de wandelgangen.

kindertijd (1)

Bovenstaand literair hoogstandje komt uit het meest uitgeleende boek van de EU bibliotheek; de Seksencyclopedie van (misschien wel) oud collega of jongenshoertje Marthijn Uittenboogaard. Deze “bekende” van menig parlementariër reist naar verluid nog regelmatig mee in de dienstauto van Guy Verhofstadt; gewoon omdat ze zoveel gemeenschappelijk hebben.

Wilt u ook carrière maken in Europa? Sorry, dan had u iets vroeger (liefst op minderjarige leeftijd) moeten beginnen. U kunt daar-en-tegen wel alvast uw zoontjes aanmelden bij Guy Verhofstadt. De opleiding begint in het zomerkamp op zeiljacht de Apollo in juni. Heteroseksuele mannen doen het nu eenmaal minder goed in Europa en je kunt maar beter gelijkgestemd zijn in de nep-democratie genaamd Europa.

Bron linkvermeldingen: standaard.be

LEES VERDER IN HET BRON ARTIKEL…