Israël Weigert Stopzetting Sloop Illegale EU Nederzettingen Op De Westelijke Jordaanoever

Door Missing Peace

Illegale EU nederzetting in de buurt van Ma'aleh Adumim Israel

De toch al gespannen betrekkingen tussen Israël en de Europese Unie, bereikten een nieuw dieptepunt vorige week nadat de EU Israël waarschuwde dat haar beleid van de sloop van illegale “Palestijnse huizen” schade zou berokkenen aan de banden met de 28 leden van de EU.

Lars Faaborg-Andersen, de EU-ambassadeur in Israël gaf de waarschuwing af tijdens een vergadering met Maj. Gen. Yoav Mordechai, de IDF-commandant die verantwoordelijk is voor civiele zaken in Judea en Samaria (de zogenaamde Westelijke Jordaanoever).

Een niet nader genoemde Israëlische functionaris zei tegen de Israëlische krant Haaretz dat de sfeer tijdens de bijeenkomst “gespannen en moeilijk” was.

EU Prefab-woningen

De official zei dat Faaborg-Andersen heftig protesteerde tegen de sloop van de huizen en zei dat “de publieke opinie in Europa tegen de sloop en de gedwongen evacuatie van de bevolking was.”
Hij doelde op de prefab-woningen die de EU al geruime tijd levert aan Palestijnse bedoeïenen in Judea en Samaria.

Deze woningen vervangen de tenten waarin de Palestijnse bedoeïenen altijd hebben gewoond. De nutsaansluitingen van deze prefab woningen worden ook illegaal tot stand gebracht door elektriciteit te stelen van lantaarnpalen en water van het netwerk van het Israëlische waterbedrijf Mekorot.

De EU-ambassadeur beweerde dat het Israëlische sloopbeleid “nadelige gevolgen voor de zogenaamde tweestatenoplossing” heeft. Faaborg-Andersen zei verder dat de sloop van de illegaal gebouwde huizen van bedoeïenen in het gebied van Ma’aleh Adumim en in de heuvels ten zuiden van Hebron gelijk staat aan een ‘geforceerde transfer’ van de Palestijnse bevolking en ‘in tegenspraak was met het internationaal recht’.

C-gebieden

Mordechai vertelde Faaborg-Andersen dat Israël ondanks de EU-kritiek zal blijven doorgaan met de sloop van de prefab-woningen en dat de Palestijnse Autoriteit illegale bouw in Gebied C, op plaatsen die Israël ziet als strategisch belangrijk, aanmoedigt. Mordechai zei ook dat de PA druk op de bedoeïenen uitoefent om elk compensatieaanbod van Israël over alternatieve huisvesting te weigeren.

Gebied C is krachtens de Oslo-akkoorden een gebied dat onder volledig Israëlisch bestuur staat , maar tijdens en na de Tweede Intifada initieerden zowel de Palestijnse Autoriteit als de EU-lidstaten projecten die bedoeld waren om de status quo in het gebied te veranderen.

Sloop opgevoerd

Dit jaar heeft Israël de sloop van de illegaal gebouwde huizen, die in de meeste gevallen prefab-woningen zijn en die werden geleverd en gefinancierd door de Europese Unie, opgevoerd.

Dit gebeurde nadat de EU een nieuw omstreden beleid invoerde waarbij bedrijven producten die worden vervaardigd in de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria als niet-Israëlische goederen moeten labelen.

“Volgens de statistieken van de Verenigde Naties, zijn in heel 2015 75 woningen vernietigd die werden gefinancierd door de EU. In de eerste vier maanden van 2016 alleen werd een identiek aantal gesloopt”, meldde Haaretz.

Status wijzigen

De prefab woningen die werden geleverd aan de bedoeïenen die in het gebied van Ma’aleh Adumim en het zuiden van de heuvels rond Hebron leven zijn bedoeld om de status van deze gebieden te wijzigen, zegt Israël. Bedoeïenen in Israël en de Arabische landen hebben immers altijd in tenten en tijdelijke structuren gewoond die gemakkelijk zijn te demonteren wanneer men verder trekt.

Door het verstrekken van prefab-woningen aan de bedoeïenen in Judea en Samaria, moedigt de Europese Unie niet alleen illegale bouw in gebied C aan, maar helpt ook actief mee aan het veranderen van de status quo, die al bestaat sinds de ondertekening van de Oslo-akkoorden, zeggen critici in Israël.

Dezelfde EU veroordeelt de bouw in Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria bij elke gelegenheid op basis van de incorrecte bewering dat deze gemeenschappen illegaal zijn, zeggen de Israelische critici.

De EU is ook sterk gekant tegen het Israëlische plan om woningen voor Joden te bouwen in het zogenaamde E1-gebied dat Ma’aleh Adumim verbindt met Jeruzalem. Dit is echter hetzelfde gebied waar de EU nu de illegale woningen aan de Palestijnse bedoeïenen heeft opgeleverd.

Internationaal recht

De EU en de regering-Obama zeggen dat de zogenaamde Joodse nederzettingen illegaal zijn volgens het internationaal recht. Daarbij beroept men zich vaak op artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève uit 1949. Veel deskundigen op het internationaal recht zeggen echter dat Israël de beste juridische claim heeft op de betwiste gebieden die tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 door Israël werden veroverd.

Dit is wat een groep van 1.000 juristen schreef over de legitimiteit van de Israëlische claim op het gebied in een brief aan de Europese Unie :

“De wettigheid van de aanwezigheid van Israël in het gebied (Judea en Samaria) komt voort uit de historische, inheemse en de wettelijke rechten van het Joodse volk om zich te vestigen in het gebied. Die rechten werden geldig en bindend verklaard in internationale juridische documenten die werden erkend en aanvaard door de internationale gemeenschap. Deze rechten kunnen niet worden ontkend of in twijfel worden getrokken.

Dit omvat de 1922 San Remo Verklaring die unaniem door de Volkenbond werd aangenomen.

Deze verklaring bevestigde de oprichting van een nationaal tehuis voor het Joodse volk in het historische gedeelte van het Land van Israël (met inbegrip van de gebieden van Judea en Samaria en Jeruzalem) en riep op tot het vestigen van Joodse nederzettingen in heel het Land.

Dit werd vervolgens internationaal bevestigd in het Volkenbond Mandaat voor Palestina document dat geldig is tot op de dag van vandaag. De voortdurende rechtsgeldigheid van het document werd bevestigd door artikel 80 van het VN-Handvest. Daarin werd de geldigheid van de rechten van alle staten en volkeren bevestigd.”

 ‘Humanitaire hulp’

De EU beweert nu dat de schenking van de woningen aan de bedoeïenen een kwestie van “humanitaire hulp aan de Palestijnen” is. Maar de EU heeft dezelfde prefab-woningen niet geleverd aan de bedoeïenen in Wadi Rum in Jordanië of de Egyptische bedoeïenen in de Sinaïwoestijn. Beide groepen leven nog steeds in tenten, zoals ze dat altijd al deden, en krijgen niet dezelfde “humanitaire hulp” als hun Palestijnse broeders.

De Israëlische regering is ervan overtuigd dat de EU-levering van de prefab-woningen een politieke maatregel is die erop gericht is om feiten op de grond in Judea en Samaria te creëren. Door dit te doen heeft de EU de kant van de Palestijnse Autoriteit gekozen en moedigt haar politiek van eenzijdige maatregelen tegen Israël aan, zeggen Israëlische experts.

Bron: http://www.missingpeace.eu