Abedini: IS volgt ware Islam

Abedini, zelf een bekeerde moslim Islam, zat ruim drie jaar wegens zijn geloof in de cel in zijn geboorteland, waar hij onder meer doende was met het stichten van christelijke weeshuizen. Hij bestrijdt de in diverse verklaringen geponeerde mening dat de Islam een vredelievende religie is. Dat is een leugen, vindt hij.

De Koran leert dat moslims moeten vechten en ongelovigen doden, zegt Abedini, die overigens huwelijksproblemen heeft. Zijn vrouw zegt dat hij haar gedurende het huwelijk lichamelijk, psychisch en emotioneel heeft misbruikt, maar ook dat zij nog altijd van hem houdt.

Na een bloedbad in bijvoorbeeld Pakistan hebben vooraanstaande islamieten dat weliswaar veroordeeld, maar daarin volgen zij volgens Abedini niet de Koran, ook al wijzen zij er op dat volgens dat boek iemand die één mens doodt dat in feite de gehele mensheid doet. Vredelievende moslims, die niet in de gewelddadige jihad geloven, volgen volgens Abedini een nieuwe godsdienst. “ISIS, al-qaeda, Taliban, Iran praktiseren gewoon de werkelijke Islam door elke dag kerken te verwoesten en christenen te doden”, schreef de pastor enige tijd geleden. Volgens hem is er geen regio in de wereld waar islamitische gemeenschappen vredig naast andere bestaan.