Vrij spel voor IS-deserteurs

Nausicaa+Marbe

Reda Nidalha uit Leiden, naar eigen zeggen IS-deserteur, wil terug naar Nederland. Hij is IS beu en zou heimwee hebben. Maar hij mag geen enkele reis naar de Sleutelstad boeken. Hij zit namelijk vast in een heropvoedingskamp voor gevangengenomen IS-strijders, dat geleid wordt door Koerdische rebellen. Koekje van eigen deeg, zou je denken. Maar dat Koerdische koekje valt mee in vergelijking met de IS-oorlogsmisdaden, die Nidalha in 2014 nog prima vond en waar hij best aan mee wilde doen.

Hoor je deze halfwas nu reppen hoe erg IS wel niet is, dan zie je hem al aan de, voor extremisten altijd gedienstige, kijkcijfertafel van Pauw zijn tere gemoed uitventen. Wat zal daar geklaagd worden over gruwelen die al lang bekend waren, toen de opgefokte islamist naar het kalifaat vertrok.

Laten we hopen dat Nederland noch Amnesty zich zullen inspannen om Nidalha als ’vervolgde’ of ’bedreigde’ zo spoedig mogelijk te repatriëren. Al was het maar omdat het onduidelijk is of hij in Nederland vervolgd wordt.

Dit geval illustreert wederom wat er mis is rond integratie, radicalisering en de jihad-aanpak. Kijk maar naar vader Nidalha: toen zijn zoon opbiechtte dat hij zich in Nederland met criminele psychopaten had ingelaten die weglopers liquideren, raadde pa hem aan onder te duiken. De wettelijke optie – zichzelf en zijn bende aangeven – was kennelijk niet aantrekkelijk. Dat krijg je, als je de Nederlandse overheid en de wet zodanig wantrouwt, dat je je kind liever als voortvluchtige steunt dan als iemand die verantwoordelijkheid neemt voor zijn misdrijven. En zo hielp pa Nidahla een crimineel, in plaats van hem achter tralies te krijgen – tenslotte een beter logeeradres dan de trainingskampen van IS.

Pas toen de voortvluchtige Reda vanuit Istanbul zijn IS-plannen bekendmaakte, werd het vader Nidalha te gortig. Toen waarschuwde hij wel de inlichtingendiensten, maar dat leidde tot niets: Reda werd niet opgepakt. Hij is niet de enige die bot ving bij de autoriteiten: veel wanhopige ouders van jihadisten overkwam dat.

Ouders die niet op tijd ingrepen (omdat ze pas hulp wilden toen hun zoon in levensgevaar was en niet toen hij als crimineel de samenleving teisterde) en een overheid die laks omgaat met waarschuwingen zorgden ervoor dat een nieuwbakken terrorist zich vrij kon bewegen. Het amateurisme is schokkend. Jazeker, de wet maakt inmiddels preventieve opsluiting en confiscatie van paspoorten mogelijk. Maar in de praktijk blijkt dat jihadi’s niet tegen zijn te houden. De in 2015 in hoger beroep tot achttien maanden veroordeelde Omar H., mocht van de rechter in vrijheid zijn proces afwachten. Zijn paspoort was ingenomen, zijn tegoeden bevroren, toch bereikte hij Irak. Knap toezicht, AIVD. Ook komt het wel eens voor dat bij de grens opgepakte jihadgangers door de rechter worden vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Even later krijgt hun familie blije groetjes uit het kalifaat. Je zou dit ongelukkige uitzonderingen kunnen noemen, maar als je kijkt naar het geringe aantal veroordelingen van teruggekeerde IS-strijders, dan is het probleem duidelijk: antiterreurbestrijding staat in Nederland in de kinderschoenen.

Neem ook het gedraai van minister Van der Steur. In januari dit jaar meldde hij in reactie op een wetsvoorstel van het CDA dat hij terugkerende jihadisten niet zomaar kon opsluiten. Dat achtte hij in strijd met de rechten van de mens. En dat terwijl een paar maanden daarvoor het Europees Parlement wel besloot voor opsluiting. Van der Steur bleef bij zijn juridische obstakels.

Nu zijn we een paar aanslagen verder en dreigt IS het continent via vluchtelingenstromen te infiltreren. Van der Steur laat de Kamer weten dat jihadisten zo snel mogelijk terug moeten voor berechting en dat ze vastgezet zullen worden. Zo snel mogelijk? Dat lijkt weer in tegenspraak met een gedurfde sprong die hij in mei maakte, toen hij zei met de nieuwe antiterrorismewet denaturalisatie mogelijk te willen maken om terugkeer te belemmeren. Die ambitie is kennelijk gesneuveld. Voor een automatisch verlies van de nationaliteit is de Kamer bovendien niet te porren, denaturalisatie mag pas na een veroordeling. En juist die veroordeling is onzeker. Van der Steur zei dat zelf eergisteren in deze krant: pas als aangetoond kan worden dat IS-gangers meegedaan hebben aan de strijd, kunnen ze vervolgd worden.

Maar die bewijsvoering is een zwak punt. Juristen waarschuwen voor problemen bij het aanleggen van een strafdossier met bewijzen uit chaotisch IS-gebied waarin niets op papier staat, gezichten bedekt zijn, namen vals zijn en gesneuvelden de identiteiten krijgen van levenden die aan vervolging willen ontkomen. Advocaten wrijven zich in de handen om die krakkemikkige dossiers af te schieten. En te vaak hoor je de weeïge hulpverlenerstaal over ’onze jongens en meisjes’, kinderen die zich hebben laten verleiden door het kwaad, maar eenmaal ontwaakt zorg en vergeving nodig hebben. Van daders slachtoffers maken, daar zijn we wel kundig in.

Zo kan de situatie ontstaan dat bij gebrek aan bewijs en door een overschot aan empathie levensgevaarlijke IS-infiltranten vrij spel hebben, terwijl het justitie niet lukt om wetgeving te bedenken die terugkeer en instroom via migratie verhindert. Donkere tijden.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

Obama laat ‘islam’, ‘ISIS’ en ‘Allah’ uit telefoontje terrorist Orlando schrappen

President stelde al tal van radicale moslims als adviseurs aan – ‘Obama volgt de Sharia’: Massale volkswoede in VS over Obama’s zoveelste schoonpraterij islamitische terreuraanslag


Verband tussen terreur en ‘islam’ en ‘ISIS’ mag in de ogen van Obama (hier met minister van Justitie Loretta Lynch) niet bestaan. Nog veelzeggender: de president beval om ‘Allah’ in het transcript te vervangen door ‘God’, waarmee opnieuw duidelijk werd welke ‘god’ hij in werkelijkheid dient.

De eerste zwarte president van de Verenigde Staten heeft inmiddels een reputatie opgebouwd met het verdedigen van de islam, schoonpraten van islamitische terreuraanslagen en tegelijkertijd aanvallen van het christendom. Niet voor niets concludeerden critici al jaren geleden dat Barack Hussein Obama in werkelijkheid een moslim is. Obama zelf doet ondertussen amper meer moeite om dit te verbergen. Nu heeft hij –bepaald niet voor het eerst- de woorden ‘islam’, ‘ISIS’ en ‘Allah’ uit het telefoontje van Omar Mateen, de moslimterrorist die in Orlando 49 mensen vermoordde, laten schrappen, zogenaamd omdat de aanslag niets te maken zou hebben met de islam.

National Review mede redacteur en voormalig aanklager Andrew McCarthy wees er in zijn laatste column ‘Obama: Anti-Anti-Terrorist’ op dat de president een 25 jarige Syrische immigrant als adviseur heeft aangesteld, een vrouw die openlijk vindt dat 9/11 een goede zaak was – niet vanuit Amerikaans, maar vanuit islamitisch oogpunt.

‘Ik vind dat benadrukt moet worden dat zij bepaald niet de enige is,’ aldus McCarthy. ‘De president vraagt al sinds het begin van zijn regering beleidsadvies aan leiders van islamitische organisaties die verbonden zijn aan de Moslim Broederschap’, die in onder andere Egypte officieel als een terreurorganisatie te boek staat, mede omdat de Palestijnse Hamas eraan verbonden is.

‘Wetteloze’ president: Zo saboteren islam en ‘links’ het Westen

In zijn boek ‘De Grote Jihad: Hoe Islam en Links Amerika saboteren’ somt McCarthy in dit opzicht een groot aantal feiten op. Zo heeft de Moslim Broederschap expliciet gesteld dat de totale islamisering van de Verenigde Staten en Europa een hoofddoel van de organisatie is, en tegelijkertijd de volledige vernietiging van binnenuit van de vrije, democratische Westerse samenleving door middel van politieke en maatschappelijke sabotage.

Obama’s bijna 7 ½ jaar durende presidentschap kan volgens de redacteur met één woord worden gekenmerkt: lawlessness, oftewel wetteloosheid. Nog nooit kende de VS een president die de (inter)nationalewetten zó vaak negeerde, aan zijn laars lapte of zelfs schaamteloos brak. Zo begon hij bijvoorbeeld een oorlog tegen Libië zonder eerst toestemming van het Congres te vragen. Erger nog: hij kwam er mee weg, terwijl tegen iedere andere president waarschijnlijk een afzettingsprocedure zou zijn begonnen.

‘Regering Obama wordt volgeling van Sharia’

De aankondiging van minister van justitie Loretta Lynch dat de termen ‘islam’, ISIS’ en ‘Allah’ uit het transcript van het telefoontje van moslimterrorist Omar Mateen worden geschrapt, is volgens McCarthy ‘duidelijk bewijs dat de overheid volgeling wordt van de Sharia, en ‘links’ op het gebied van de strijd tegen het radicale islamitische extremisme dezelfde tactiek gebruikt als op het gebied van wat zij ‘klimaatverandering’ noemen.’

‘En die tactiek is dat zij een officiële versie van gebeurtenissen hebben, die deels totaal tegengesteld kan zijn aan de feiten. Desondanks is het hun verhaal, en blijven ze er aan vasthouden. Dan proberen ze iedere alternatieve verklaring de kop in te drukken.’

Islam mag enkel als vreedzame religie worden gezien

Zo heeft de regering Obama een geheel eigen definitie van wat ‘gewelddadig extremisme’ is, een die ten allen tijde totaal losgekoppeld is van de islam. De islam moet ongeacht de ontelbare doden die het ook in de laatste jaren heeft veroorzaakt ten allen tijde als een ‘religie van vrede’ worden neergezet. Een andere interpretatie is er volgens Obama niet. Beter gezegd: mag er niet zijn en mag ook niet gehoord worden. ‘Daarom wordt iedere directe band tussen de islamitische doctrine en jihadistische terreur onderdrukt,’ vervolgt de oud aanklager, die al in jaren ’90 in de rechtszaal talloze malen ‘juist die band’ aantoonde, namelijk dat de Koran geweld beveelt.

Onder Obama is dat alles compleet omgekeerd. Orlando ‘was overduidelijk een jihadistische aanslag, maar dat is nu zo ongepast dat het niet in de officiële versie van het ministerie van Justitie wordt opgenomen. Vroeger beloonden we mensen die de waarheid aan het licht brachten, nu wordt die waarheid onderdrukt, en worden mensen die deze willen aantonen tot ongewenste personen verklaard.’ (1)

‘Ik zweer trouw aan Hello Kitty’

Nadat in heel de VS massaal schande werd gesproken van het gecensureerde transcript, besloot het ministerie van Justitie om het deels aan te passen. Desondanks wordt ‘Allah’ nog steeds vervangen door ‘God’, waarmee Obama opnieuw onderstreept welke ‘god’ hij in werkelijkheid dient. (3) Op Zero Hedge maakt men Obama’s gecensureerde transcript belachelijk door ieder geschrapt woord te vervangen door ‘Hello Kitty’, ook in Nederland een populair tekenfilmpje voor peuters:

Operator: ‘Emergency 911, dit wordt opgenomen.’

Mateen: ‘Bismillah al-Rahman al-Rahim.’ (In de naam van Allah de genadige, de barmhartige).

Operator: ‘Wat?’

Mateen: Geprezen zij Allah* (* dus veranderd in ‘God’), en gebeden en vrede zij met de profeet van Allah. Ik laat u weten dat ik in Orlando ben en de schietpartijen deed.’

Operator: ‘Wat is uw naam?’

Mateen: ‘Mijn naam is ‘ik zweer trouw aan (Hello Kitty).’

Operator: ‘Oké, wat is uw naam?’

Mateen: ‘Ik zweer trouw aan (Hello Kitty), moge Allah hem beschermen namens (Hello Kitty).’

Eerder: Taliban terroristen vrijgelaten voor tot islam bekeerde soldaat

Eerder deed Obama bij de destijds door de Taliban vrijgelaten Amerikaanse soldaat Bowe Bergdahl exact het omgekeerde. Om te verhullen dat Bergdahl zich tot de islam had bekeerd, werd de term ‘bismillah al-rahman al-rahim’ uit de opnames van de officiële ceremonie met Bergdahls vader geschrapt. Het Witte Huis deed dit vermoedelijk omdat Bergdahl werd geruild voor vijf Taliban terroristen, die zaten opgesloten in Guantánamo Bay, en het Amerikaanse publiek woedend geweest zou zijn dat andere gevangen genomen (niet-moslim) soldaten niet in de ruil werden betrokken, maar uitgerekend enkel een tot de islam bekeerde. (2)

Xander

(1) Breitbart
(2) Breitbart
(3) Breitbart

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Russian Air Force Wipes Out 28 THOUSAND ISIS Terrorists, Says It Is Time To Help The Syrians Finish The Job, Turns Its Sights On Turkey For Supplying Material Support

bear

The Russian Bear strikes again.

According to new figures released from Russian security experts,  Russia has wiped out 28 thousand, or over one-third of ISIS 80,000 strong force since it began operations in September 2016. Not only that, but Russia is now calling for the international community, including the US, to help it and Syria restore peace to that nation and then turn it back over to the Syrian people so they can take care of their own affairs:

Since Moscow started its air operation in Syria on September 30 last year, the Russian Air Force has eliminated over a third of ISIS fighters in the country, the deputy head of Russia’s top security body revealed.

“We estimate that at the beginning of our operation Al-Nusra Front and ISIS possessed about 80,000 fighters, of whom 28,000 (35 percent) have already been eliminated. This is [the result of] our actions together with the Syrian Army,” Evgeny Lukyanov said at the VII international security summit being held in Grozny, the capital of Russia’s Chechen Republic.

“Well, the coalition eliminated an additional 5,000 in two years,” Lukyanov added.

“There were people predicting that it [Russia’s anti-terrorist operation in Syria] would result in another Afghanistan or something like that. That would never be. There are only limited military plans,” Lukyanov said, stressing that Syrians “must solve their issues for themselves.”

The principle task of the Russian operation in Syria has been to force the sides to start a political dialogue, the Russian Security Council’s top official stressed.

“Otherwise this [war] would have no end in sight.”

“A deal is needed, and arrangements must be made through compromise,” Lukyanov added. “There are no victors in a civil war, everybody loses.”

The war in Syria has witnessed a turning point, Lukyanov also said.

“Only those politically motivated could deny that fact or interpret it differently.”

However, judging by the reaction of certain parties on the Syrian battlefield and the aggressive actions of intransigent opposition, “they would like very much to wreck the settlement process.”

The forces that oppose the peace process would do anything to torpedo attempts to mend the tensions, Lukyanov noted.

He noted that over 100 Syrian settlements have already recognized the armistice and are observing it.

Not only has Russia taken a leading role in eliminating the CIA-funded ISIS terrorists, but they are turning their sights against their southern neighbor across the Black Sea who they say they have evidence of providing direct material support to ISIS- Turkey and its aspirant to the Sultante and Caliphate, President Erdogan:

Russia has accused Turkey of supplying the Islamic State extremist group with components for improvised explosive devices.

Russia’s U.N. Ambassador Vitaly Churkin said in a letter to Secretary-General Ban Ki-moon circulated Wednesday that the devices “are being widely used to commit terrorist acts.”

He said an analysis of chemical components of explosives captured from Islamists in the region of the Iraqi city of Tikrit and the Syrian city of Kobani, and a review of conditions for selling the components, “indicates that they were either manufactured in Turkey or delivered to that country without the right of re-export.”

Churkin accused five Turkish companies of delivering aluminum powder, ammonium nitrate, hydrogen peroxide and other material produced by various Turkish and foreign companies to the Islamic State group.

Churkin said one notable feature of the explosive devices assembled by militants from the Islamic State, also known as ISIL, is the use of parts manufactured by U.S., Swiss and Swedish companies.

He said “detonation cords manufactured in third countries have been illegally resold through Turkey to ISIL fighters.”

“These facts demonstrate that the Turkish authorities are deliberately involved in ISIL activity, as they are providing access to components for improvised explosive devices that are being widely used to commit terrorist acts,” Churkin said.

9792709

Run quickly, ISIS terrorists, they are coming for you.

This entire story has the feel of the last Rambo movie, which if you remember, involved the capture and heinous torture of Christian missionaries by the Burmese army. That is, before Stallone gives out one-man justice to the entire army- Rambo style:

Bron: http://www.shoebat.com

 

ISIS test chemische wapens op christenen voor latere aanslagen in Europa

Proxy leger van Obama, Erdogan en Saudi’s roeit christendom Midden Oosten uit – Rusland schakelde sinds eind september al 28.000 ISIS-terroristen uit, Westen in 2 jaar slechts 5000


Gevolgen van een ISIS aanslag op bewoners van het vrijwel 100% christelijke stadje al-Wusta. Daarbij kwamen vijf christenen om het leven.

ISIS, dat mede dankzij Amerikaanse wapenleveranties zo sterk kon worden, test chemische wapens uit op christenen. Het jihadleger heeft in de Iraakse stad Mosul een nieuw chemisch laboratorium opgezet nadat een eerder lab in een voormalige universiteit door een Amerikaanse luchtaanval werd verwoest. Omwonenden kregen daardoor bijwerkingen van het vrijkomen van mosterdgas.

The Telegraph meldt dat ‘bekend is dat de terreurgroep chemische en nucleaire ambities heeft, en probeert deze wapens te maken, niet alleen voor aanvallen in Irak en Syrië, maar ook in het Westen. Ze heeft een speciale eenheid voor onderzoek naar chemische wapens, dat bestaat uit Iraakse wetenschappers die aan het wapenprogramma van Saddam Hussein werkten, en buitenlandse experts.’

Chemische wapens voor aanslagen in Europa getest op gevangenen

In een geheime gevangenis in al-Andalus stellen de moslimterroristen doelbewust gevangenen, waaronder veel christenen, bloot aan chemische wapens, om de giftige en dodelijke uitwerking ervan te testen. Het uiteindelijke doel is om deze wapens tegen de bevolking in Europa in te zetten. Aanslagen met deze wapens zijn dankzij de door de politiek gewilde onbeperkte moslim immigratie, die door ISIS wordt gebruikt om tienduizenden terroristen naar Europa te smokkelen, vrijwel onontkoombaar geworden.

Ironisch genoeg stond president Obama in september 2013 op het punt om een aanval op Syrië te lanceren, omdat president Assad in een buitenwijk van Damascus chemische wapens tegen de bevolking zou hebben gebruikt. Die aanval, waarbij zeker 1000 mensen om het leven kwamen, bleek later echter een ‘false flag’ operatie, opgezet door de Turken, Amerikanen en Saudi’s, die eveneens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan en instandhouden van ISIS.

Obama blijft wapens leveren aan ISIS

Sindsdien is Obama het verondersteld gematigde ‘Free Syrian Army’ van wapens blijven voorzien. De moslimstrijders, die nauw verbonden zijn aan ISIS, experimenteren nu met mosterdgas. Journalist Aybu Nuri bevestigde dat de meeste FSA leiders en commandanten ‘sterke jihadistische neigingen hebben, en hun strijd tegen Damascus een heilige oorlog noemen. FSA eenheden en brigades hebben islamitische namen. Hun zwarte hoofdbanden staan vol met Koranteksten. Als ze aanvallen en hun raketten afschieten, schreeuwen ze Allahu Akbar.’

Onderzoeksjournalisten stelden dan ook dat het FSA in werkelijkheid helemaal niet bestaat, en een puur verzinsel van het Witte Huis is. Obama gaf op 1 oktober 2015 desondanks toestemming voor de levering van vuurwapens aan de ‘Syrische oppositie’ – oftewel ISIS en zijn bondgenoten, die en passant ook het christendom in het Midden Oosten proberen uit te roeien. Op dezelfde dag eiste de Amerikaanse president, naar aanleiding van een schietpartij op een school, beperking van het wapenbezit in de VS.

De TOW raket die in november een Russische helicopter neerhaalde kwam uit Amerika. Een maand eerder had Business Insider al bericht dat de CIA deze raketten aan het FSA levert.

VS en NAVO steunen moslimterreurgroepen

De ‘waakhond’ Judicial Watch wist officiële overheidsdocumenten boven tafel te krijgen waaruit bleek dat de VS en diverse NAVO landen doelbewust al-Qaeda in Irak steunden. Dat zorgde mede voor het ontstaan van ISIS, dat samen met andere islamitische terreurgroepen de ruimte kreeg om te proberen de Syrische president Assad omver te werpen.

‘De salafisten, de Moslim Broederschap en AQI (Al-Qaeda in Irak) zijn de belangrijkste krachten achter de opstand in Syrië,’ aldus een document van het Pentagon. ‘Het Westen, de Golfstaten en Turkije steunen deze oppositie, terwijl Rusland, China en Iran het (Assad) regime steunen.’

DIA generaal: Steun voor ISIS was ‘welbewust besluit’ van regering

Het voormalige hoofd van de DIA (Defense Intelligence Agency), luitenant-generaal Michael Flynn, bevestigde de authenticiteit en het belang van dit rapport: ‘Ik weet niet of de regering Obama de andere kant opkeek (bij de creatie van ISIS). Ik denk dat het een welbewust besluit was.’ Later werd duidelijk dat de regering Obama ISIS 45 minuten van tevoren waarschuwde voor een luchtaanval op één van zijn vele olietankwagens, waarmee met volledige medewerking van Turkije gestolen ruwe olie illegaal wordt verkocht, wat een van de belangrijkste inkomstenbronnen van ISIS is.

Russen enigen die echt einde willen maken aan ISIS

De enigen die écht een einde willen maken aan ISIS zijn de Russen. Sinds de Russische interventie op 30 september 2015 vaagde de Russische luchtmacht al 28.000 van het circa 80.000 man sterke ISIS leger weg. Ter vergelijk: de Westerse-Arabische coalitie wist in de afgelopen 2 jaar slechts 5000 terroristen uit te schakelen.

Het Kremlin roept de internationale gemeenschap, inclusief de VS, opnieuw op om de vrede in het land te herstellen en Syrië weer terug te geven aan het volk. Probleem is dat de door Amerika en de NAVO gesteunde islamitische extremisten niet van plan lijken om te stoppen met hun terreuroorlog. Met name de Turken en Saudi’s hebben nog altijd hun zinnen gezet op het verwijderen van president Assad. Volgens Rusland voorziet Turkije ISIS van componenten voor het maken van bommen (2).

Xander

(1) Infowars
(2) AINA (via Shoebat)

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

VS plant vergeldingsaanval op ISIS in Syrië voor aanslag EgyptAir

Speciaal ISIS-team in Raqqa bereidt grote aanslagen in Europa voor – Meer aanwijzingen dat Egyptische Boeing met nieuw type bom, die in colablikje past, is opgeblazen


Volgens Israëlische inlichtingen- en defensiespecialisten zit een speciaal team van ISIS in het Syrische Raqqa achter de aanslag op de Airbus van EgyptAir, die aan 66 mensen het leven kostte. De Amerikaanse inlichtingendiensten blijken al enige weken op de hoogte van grote terreuraanslagen die door het ISIS-team in Raqqa worden voorbereid, vooral in Europa. Daarbij moeten we denken aan herhalingen van Parijs, Brussel, EgyptAir en erger. De Verenigde Staten overwegen daarom serieus om een vergeldingsaanval op ISIS in Raqqa uit te voeren.

 

Aanval met special forces in Apache heli’s?

De Amerikanen zijn van plan om Raqqa eerst af te sluiten van de buitenwereld, zodat terroristen de stad niet meer kunnen verlaten om elders aanslagen te plegen. Afgelopen zaterdag was generaal Joseph Votel, commandant voor het Midden Oosten, de eerste Amerikaanse topofficier die sinds 2011 Syrië bezocht. Op de Rmelan luchtmachtbasis, een kleine 300 kilometer ten noordoosten van Raqqa, overlegde hij met special forces en de Koerdische YPG milities over een eventuele aanval met de daar gestationeerde Apache helikopters op Raqqa. President Obama zou daar nog vandaag een besluit over nemen.

ISIS is natuurlijk op de hoogte van de eventuele aanval, en heeft burgers dit weekend toegestaan de stad te verlaten, zodat die bij het verdedigen van de stad niet in de weg lopen.

Nieuwe bom past in colablikje

Twee dagen na de ramp met de Egyptische Airbus zijn er volgens berichten rokende wrakstukken aangetroffen, die duiden op een interne explosie. In zowel Parijs als Caïro neemt men aan dat het vliegtuig is vernietigd door een nieuw type bom, misschien meerdere exemplaren, die klein genoeg zijn om ongezien aan boord te smokkelen door luchthavenpersoneel dat in het geheim loyaal is aan ISIS (zoals bekend zijn dit doorgaans allochtonen uit islamitische landen).

De Russische Airbus A321 die eind oktober 2015 in de Sinaï neerstortte, werd zeer waarschijnlijk met zo’n nieuwe bom, die in een colablikje past, opgeblazen. Bij deze ramp kwamen 224 mensen om het leven. Die aanslag was een vergeldingsaanval van ISIS voor de Russische interventie in Syrië, die de jihadisten op zware verliezen kwam te staan.

Ook in Libië wordt nog altijd een nieuwe Westerse interventie gepland. Amerikaanse en Egyptische special forces opereren bij Tobruk gezamenlijk tegen doelwitten van ISIS.

Xander

(1) DEBKA

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

ISIS terreuraanslag inderdaad oorzaak ramp met toestel EgyptAir

Donald Trump: ‘Wanneer worden we eens hard, slim en waakzaam? Wat een haat, wat een misselijkheid!’


UPDATE 22.20: De Israëlische inlichtingen- en defensiespecialisten van DEBKAfile melden dat inderdaad een (tijd)bom van ISIS het toestel van EgyptAir heeft vernietigd (3).

Donald Trump was de eerste die suggereerde dat de afgelopen nacht bij het Griekse eiland Karpathos in de Middellandse Zee neergestorte Airbus A320 van EgyptAir wel eens een nieuwe terreuraanslag kan zijn. Media en politici waren er als de kippen bij om hem te veroordelen, maar inmiddels berichten ook CNN en NBC dat Amerikaanse officials uitgaan van een bomaanslag. Op infraroodbeelden zou namelijk te zien zijn dat het toestel, dat 66 passagiers vervoerde, in de lucht is geëxplodeerd.

Nadat bekend werd dat het toestel zo goed als zeker is verongelukt door een explosie, zei ook Hillary Clinton uit te gaan van een terreuraanslag. Officieuze bevestiging komt wellicht nog, als ISIS of een andere islamitische terreurgroep de aanslag opeist, misschien zelfs weer in een video, zoals ook gebeurde nadat een Russisch passagiersvliegtuig –een Airbus A321- in november vorig jaar in de Sinaï woestijn neerstortte.

Trump op Facebook: ‘Lijkt op de zoveelste terreuraanslag. Vliegtuig vertrok vertrok (om 11.09 uur ’s avonds) uit Parijs. Wanneer worden we eens hard, slim en waakzaam? Wat een haat, wat een misselijkheid!’

De grote vraag is of Parijs opnieuw in het brandpunt komt te staan van een moorddadige aanslag om de naam van Allah en zijn profeet te eren. Het toestel was immers uit Parijs vertrokken en had in Caïro moeten landen. Dat zou betekenen dat ISIS inmiddels ook jihadisten op de Parijse luchthavens heeft weten te plaatsen. Zo ja, dan is Parijs vermoedelijk niet de enige Europese stad waar hen dat gelukt is, en kunnen we in Europa waarschijnlijk nog meer aanslagen op passagiersvliegtuigen verwachten.

Onlangs berichtten we dat inlichtingendiensten plannen hebben ontdekt voor aanslagen op toeristen op de Zuid Europese stranden. Dus mocht u deze zomer veilig aankomen in Barcelona, Marseille of Rome, dan is de kans aanwezig dat u zelfs op het strand op een erg vervelende manier met ISIS geconfronteerd kan worden.

Maar alvast een prettige vakantie gewenst…

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Infowars
(3) DEBKA

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Obama Establishes A New Islamist Government In Libya Paving The Way For The Muslim Caliphate And Armageddon

Obama-Wars3

By Walid Shoebat

Obama’s government two weeks ago just shipped to Libya a new government via a boat. Now the U.S. and other world powers are prepared to help train and arm forces from this new unity government in Libya to supposedly help fight ISIS which has spread rapidly in the turbulent North African nation. As the L.A Times puts it:

The fledgling government, which arrived by boat from neighboring Tunisia on March 31, “is the only entity that can unify the country,” Kerry said. “It is the only way to generate the cohesion necessary to defeat” Islamic State.

“Government which arrived by boat from neighboring Tunisia on March 31”?

Whats next. Shipping governments via UPS and FedEx? The U.S. under Obama shipped the last revolution via Twitter to Egypt to only be taken over by the Muslim Brotherhood. But thank God for Al-Sisi it was put on hold, temporarily of course. Now we are shipping governments even Muslims are being shipped by land and sea.

Then we have all the deception and coverup on how we are being geared towards World War III. The way the wise analyses the media these days is through an urban dictionary. When we read that the government is “vetting” it really means “Muslims slipping through the cracks,” when we read that NATO powers are establishing “interim governments” this would mean “a stepping stone towards a Caliphate”. When we read the word “moderate” it really means “Muslims practicing Taqiyya, Kittman and Muruna”. When we read “aid” it would mean “sending Muslim terrorists weapons”. When we read “refugees” it would mean “Muslim terrorists, but by the ship load instead of just small cells”. When we read “monitoring terrorist groups,” this really means “never let a disaster go to waste”. When we read “reconciliation talks,” this would mean “seeing how Islamist factions would unite for a greater Caliphate” and when we read “Twitter” this would mean “expect a revolution and a takeover soon”.

The Muslim is smart. No wonder Erdogan of Turkey once banned Twitter.

A QUICK CRASH-COURSE ON LIBYA
Perhaps first a quick crash course on Libya is necessary to understand what we are doing there and how we got into this mess. It all initially started from an x-Gitmo detainee, the Muslim Brotherhood and Muslim terrorist Force 17, all unleashed by NATO. We extensively exposed this during the Benghazi fiasco. The United States then supported these scum-buckets to oust Qaddafi letting them loose to sprout causing all the mayhem in both Egypt and Libya where Obama aided the Muslim Brotherhood which is now parked in Turkey.

With Islamist help, the United Nations then through NATO had imposed an arms embargo in 2011 to stop strongman Moammar Gadhafi from securing weapons to quell the Islamist uprising against him. He was killed in October of that year. Everyone knows of the famous photo when Gadhafi was gored in his anus where Huma Abedin, Hillary’s assistant couldn’t wait to show her boss the gore photos.

18k1h4zd8cdbijpg

So now there is no central government in Libya, let alone a national military force.

Turkey got involved in the Libyan problem with an approach that received support from the United States, Germany and the United Kingdom under the guise of “monitoring terrorist groups” (we all know what that means) and to supposedly “encouraging reconciliation talks” (see our urban dictionary above to know what that means) between the competing governments in Tripoli and Tobruk.

All this did was that in 2014, Libya experienced a second civil war that left it with two rival governments: one was Islamist-leaning, the General National Congress in Tripoli and western Libya, and the other secular: the internationally-recognized House of Representatives in the city of Tobruk in eastern Libya.

So Tripoli is Islamist globalist leaning (bad guys) and Tobruk is secularist tribalist nationalist leaning (good guys).

Map by Liying Qian (Source material: Wikipedia)

This new GNA government that was shipped by boat on March 30, 2016 arrived in the Libyan capital of Tripoli where the Islamist have a high majority. This new shipped group of Libyan lawmakers are led by a novice politician named Fayez al-Sarraj who had previously been based in Tunisia. The GNA was the result of UN efforts to supposedly find a resolution between the warring factions and to create what they call “a unity government”. The principle obstacles to the success of a unity government continue to include concerns about GNC politicians’ links to Salafist militias and demands by GNC allies to exclude Libyan secularist Army General Khalifa Haftar, the Tobruk-backed former Qaddafi loyalist, from the new government. What further complicates the struggle is the presence of the self-proclaimed Islamic State ISIS established in several coastal areas and cities.

General Haftar was the one who wanted the Islamist out. He began Operation Dignity with an initial focus on attacking Islamist militant groups in Benghazi which is countered by an alliance of Islamists and militias which formed Libya Dawn. The conflict pits the Islamist Libya Dawn coalition, which controls Tripoli and much of western Libya, against the Dignity coalition under Haftar controlling parts of Cyrenaica and Benghazi in eastern Libya. Each coalition had its own self-declared parliament and government, as well as nominal military chiefs, and faces further internal fragmentation and divisions among different groups.

Then we have Ansar al-Sharia—the Libyan terrorist group responsible for the U.S. consulate attack— and the Islamic State, which has gained significant territory in Libya. Taking advantage of the widespread political instability, jihadists are using the country as a hub to coordinate broader regional violence and launch attacks.

25C4A56500000578-0-image-a-17_1424189768018

So not only do we have ISIS to worry about, but this injection of weapons to the GNA by the U.S. is likely to amplify factional rivalries even further.

Haftar wants to completely dismantle the Libyan branch of the Muslim Brotherhood, as well as what he considers to be any other Islamist terrorist organizations within Libya. Logically he should be the ideal U.S. ally but he is not supported by the U.S. and instead the U.S. supports the bad guys, as usual these days.

So in summary, the NATO powers that got rid of Moammar Gadhafi and prevented him from arming, then installed the pro-Islamist government which was unanimously endorsed by the United Nations Security Council. This Tripoli government of course got the support of Turkey.

20 Vultures from 20 nations in Vienna discussing what to do about Libya. Notice the ceiling with angels.

Now comes the U.S. madness. One would think that the U.S. should support Haftar. No. Just as they did in Syria and in Egypt, the U.S. is supporting the Islamists. John Kerry argues that acceding to a GNA request for arms and training is imperative to help restore order to the country (which they messed up in the first place). The GNA which Kerry supports holds the bulk of the Islamists which is in Tripoli; the rival secularist government is in Tobruk.

Kerry said that the U.S. government will now support for training and equipping the presidential guard and vetted forces (we all know what the word ‘vetted’ means) from throughout Libya as part of an aid package (we all know what aid means) that also is intended to help stop the flow of migrants and terrorists trying to reach Europe.

It is as one Arab commentator, Hisham Melhem puts it “It may be too late for Europe to raise its drawbridges, man the ramparts and enlarge the moat; fortified Europe is a thing of the past”.

In Europe, the Muslim enemy is already within, shipped by Turkey and Germany and are already living in small enclaves inside Europe and are familiar with Europe’s ways, habits and vulnerabilities. Installing new governments has now become the solution for ISIS which has doubled their numbers in Libya.

Anyone with a grain of logic can read the writing on the wall. The U.S. and the world powers (except Russia and China were not involved) are preparing the Middle East in creating a huge vaccum where some big new system must fill in the blank: a moderate Caliphate. Just use your urban dictionary to see who this is!

It’s not like we do not have enough mess to prepare for World War III. We live in strange times where the words of prophets resonate and where oxymorons have become the norm. Iran  has become an ‘enemy-ally’ of the U.S., the U.S. is supposedly fighting against ISIS, while it is also against Syria and Russia the arch-enemies of ISIS while it partners with Turkey. Never before do we see things being set up for Daniel 11 where the man of evil invaded Libya and Egypt as the waterways are crucial for his world commerce.

What Sykes Picot divided will soon want to unite to forge alliances between two major regional superpowers, Turkey and Iran. The West has created a mess from Syria, Iraq, to North Africa. Soon a mega alliance will form and if Al-Sisi of Egypt and Haftar of Libya refuse to comply, they will simply be invaded (See Daniel 11).

libya-map

In March we wrote of a leaked memo which indicates the US lawmakers were personally briefed by King Abdullah in January about plans to create a mess in Libya. It is all about World War III warned the king. King Abdullah confirmed his country’s own special forces “will be imbedded [sic] with British SAS” in Libya. He told those present of the bigger mess they are creating:

“The problem is bigger than Isil [Islamic State], this is a third world war, this is Christians, Jews working with Muslims against outlaws.”

What we warned about in March is coming to fruition. King Abdullah gives a level of insight that westerners will never get from their own governments. Now the country will escalate to even a greater mess by creating more fractured governments. And the problem is much bigger. The memo indicates that Abdullah also told US lawmakers: The Turkish president, Recep Tayyip Erdoğan, “believes in a radical Islamic solution to the problems in the region” and the “fact that terrorists are going to Europe is part of Turkish policy, and Turkey keeps getting a slap on the hand, but they get off the hook”.

Is NATO heeding the king’s advice? No.

Buy why? Why does the West aid Islam while it ignores the king?

The West currently has a globalist mentality. But so does Islam. The two have this in common and they see a moderate global Islam as a partner to replace the extremist brand. It is the lesson we have been drilling for years and proving it over and over again in every story we post. Evil always starts with the abandonment of nationalism (reverse to babel) and ends by nationalism (aversion from Babel) and the reversion to nationalism was what brought the Islamic Caliphate as well as Communism to collapse. Now the West are aiding both by abandoning Christianity. It is experiencing what we have seen in socialist Russia and every other empire. It all starts in Genesis and ends in Genesis where the war is between the seed of the woman and the seed of satan where satan’s attempts are reversed and Babel retreats.

Keeping these principles is key to stop believing that a one world order will succeed. And today we see parts of Europe reverting to nationalism which will eventually defeat globalism’s European Union, while the Muslim is reverting back to Babel attempting a one world language, one world religion (Islam) and one world government (Sharia).

God’s refinement is by reversing the Babel effect where the two (reverse as in Euroskeptic and unite as in Eurocentric) are colliding together. The Euroskeptic results from the massive Muslim locust invasion and the falling away results in Eurocentric. The same we see in the U.S. with the growth of support for Donald Trump who is anti-globalism. The road to learn this hard lesson will be World War II, Armageddon. First as a result of the conflict between Eurocentric and Eurskeptic will cause the weakening of Europe where Turkey will invade Rome and hang their flags on St. Perter’s Basilica where this will spark the turnaround. Russia will interject and eventually their Cross will stomp Turkey’s crescent. Even the Russian Crucifix is prophetic. (I shall do a more extensive report on all of this for the next Sunday Special).

1389124080_0a23444936

Bron: http://www.shoebat.com

 

ISIS dreigt vanuit vier landen met grote aanval op Jeruzalem en Israël

Italiaans-Britse eenheid in Libië verslagen door ISIS – Duizenden soldaten staan ervoor klaar, maar geplande Westerse invasie van Libië is opnieuw uitgesteld

Het is zeker niet voor het eerst dat het islamitische terreurleger ISIS dreigt met geweld tegen Israël, maar wel dat dit tegelijkertijd vanuit vier landen gebeurt. De jihadisten laten op minstens 10 verschillende video’s zien hoe vele honderden van hun in het zwart geklede strijders, met hun trouw aan Allah en Mohammed op hun voorhoofden of armen geschreven, op weg zijn om de kleine Joodse staat aan te vallen. Hun belangrijkste doelwit: Jeruzalem, dat ze ‘een brug naar de islam’ noemen.

 

In alle video’s die de afgelopen twee dagen zijn gepubliceerd wordt verwezen naar de Palestijnse kwestie, Jeruzalem en de timing van de geplande aanval, en is in het commentaar te horen dat ISIS de Palestijnen niet is vergeten en hen niet langer zal negeren. ‘We komen eraan, en we komen heel snel.’

ISIS beheerst Libische kust en stuurt vluchtelingen-terroristen naar Europa

De ISIS propagandafilmpjes zijn afkomstig uit onder andere Raqqa, de ISIS hoofdstad in Syrië; Mosul, hun belangrijkste terreurbasis in Irak; de Sinaï en Egypte; Derna in oostelijk Libië, en centraal Libië. Dankzij de NAVO controleert ISIS inmiddels een enorm gebied van 300 kilometer langs de Libische kust, vanwaar dagelijks talloze bootjes vol met als vluchtelingen vermomde terroristen, die in Libische kampen zijn getraind, naar Europa worden gestuurd. Al na enkele mijlen worden die uiterst vriendelijk opgehaald door NAVO marineschepen veerboten en veilig in Italië aan wal gebracht.

Bedoeïen gerekruteerd om tegen ISIS te vechten

De moslimstrijders verwijzen in de video’s ook naar de hulp die het Egyptische leger krijgt van de Israëlische luchtmacht en inlichtingendiensten, en dat ze ervan op de hoogte zijn dat het Egyptische leger bedoeïenstammen in de Sinaï heeft gerekruteerd om tegen hen te vechten. Er zijn minstens drie anti-ISIS milities van de bedoeïen actief, te weten ‘Zonen van Sinaï’, ‘Eenheid 103’ en ‘Doods Eskader’.

Aanslag op politie in voorstad Cairo

Gisteren kwamen acht Egyptische politieagenten om het leven bij een aanval van ISIS in Helwan, een voorstad van de hoofdstad Cairo. Vier gemaskerde terroristen sprongen uit een voertuig en vuurden hun automatische wapens leeg op een busje vol met agenten, die allemaal werden gedood. Volgens Westerse inlichtingendiensten is ISIS inmiddels ook in staat om vergelijkbare aanslagen in Israël te plegen.

Italiaans-Britse eenheid in Libië verslagen door ISIS

Op 27 april behaalde het Islamitische Kalifaat ook al een grote overwinning in Libië, waar een eenheid met Italiaanse en Britse soldaten in de val werd gelokt en werd verslagen. Israëlische defensiespecialisten stellen dat deze nederlaag de reeds eerder uitgestelde geplande invasie van Libië verder zal vertragen, en dat het duidelijk is dat Europese militairen niet opgewassen zijn tegen dit soort goed getrainde en bewapende islamitische guerrillastrijders, waarvan sommigen zichzelf opbliezen bij het konvooi.

De legerleiders uit Groot Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland en de VS waren in ieder geval compleet verrast door de effectiviteit en professionaliteit van de ISIS aanvalsgroep, reden waarom uit alle macht geprobeerd werd de nederlaag uit de media te houden. Wel is bekend dat enkele Italiaanse soldaten zijn omgekomen, en dat ISIS vermoedelijk ook enkele militairen gevangen heeft genomen.

Geplande invasie opnieuw uitgesteld

Twee dagen eerder had het gezamenlijke Westerse commando in Hannover nog besloten om de voorbereidingen voor de invasie te versnellen. Directe aanleiding was de almaar slechter wordende situatie in Libië. Een dag na de nederlaag verklaarde de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Paolo Gentiloni dat zijn regering ‘geen plannen heeft om zonder verzoek van de (Libische) eenheidsregering en steun van de VN troepen naar Libië te sturen.’ Volgens Europese militaire bronnen staan er echter 6000 Italiaanse en 1000 Britse soldaten klaar om in Libië te worden ingezet.
Xander
(1) DEBKA
(2) DEBKA

Should the U.S. Build an “ISIS Wall”?

by Raymond Ibrahim
May 5, 2016 at 4:00 am


  • “If you really want to protect Americans from ISIS, you secure the southern border. It’s that simple.” — Rep. Duncan Hunter.
  • The Department of Homeland Security denied Hunter’s claims, called them “categorically false” and added that “no credible intelligence to suggest terrorist organizations are actively plotting to cross the southwest border.” Days later, however, it was confirmed that “4 ISIS Terrorists” were arrested crossing the border into Texas.
  • Under Obama’s presidency alone, 2.5 million illegals have crossed the border. And those are just the ones we know about. How many of these are ISIS operatives, sympathizers or facilitators?
  • Securing the U.S.-Mexico border — with an electronic fence, which has worked so effectively in Israel — is more urgent than we think.

Of all the reasons a majority of Americans support the plan of businessman and U.S. presidential candidate Donald Trump to “build a wall” along the U.S.-Mexico border, perhaps the most critical is to avoid letting terrorists into the country. Drugs enter, the victims of traffickers enter, but the most imminent danger comes from operatives of the Islamic State (ISIS) and like-minded groups that are trying to use this porous border as a way to smuggle weapons of mass destruction (WMDs) into the United States and launch terror attacks that could make 9/11 seem like a morning in May.

Just last week, “One of the American men accused in Minnesota of trying to join the Islamic State group wanted to open up routes from Syria to the U.S. through Mexico… Guled Ali Omar told the ISIS members about the route so that it could be used to send members to America to carry out terrorist attacks, prosecutors alleged in a document.”

ISIS, however, did not need to be “told” by Ali “about the route.” Nearly a year earlier, ISISexplored options on how it could smuggle a WMD “into the U.S. through Mexico by using existing trafficking networks in Latin America.”

The Islamic State’s magazine Dabiq last May (issue #9) published the following scenario:

Let me throw a hypothetical operation onto the table. The Islamic State has billions of dollars in the bank, so they call on their wilāyah [province] in Pakistan to purchase a nuclear device through weapons dealers with links to corrupt officials in the region. … The weapon is then transported over land until it makes it to Libya, where the mujāhidīn [jihadis] move it south to Nigeria. Drug shipments from Columbia bound for Europe pass through West Africa, so moving other types of contraband from East to West is just as possible. The nuke and accompanying mujāhidīn arrive on the shorelines of South America and are transported through the porous borders of Central America before arriving in Mexico and up to the border with the United States. From there it’s just a quick hop through a smuggling tunnel and hey presto, they’re mingling with another 12 million ‘illegal’ aliens in America with a nuclear bomb in the trunk of their car.

The ISIS publication added that if not a nuke, “a few thousand tons of ammonium nitrate explosive,” which is easily manufactured, could be smuggled.

Such thinking is hardly new. Back in 2009, a Kuwaiti cleric explained how easy it would be to murder countless Americans by crossing through the Mexican border:

Four pounds of anthrax — in a suitcase this big — carried by a fighter through tunnels from Mexico into the U.S. are guaranteed to kill 330,000 Americans within a single hour if it is properly spread in population centers there. What a horrifying idea; 9/11 will be small change in comparison. Am I right? There is no need for airplanes, conspiracies, timings and so on. One person, with the courage to carry 4 pounds of anthrax, will go to the White House lawn, and will spread this ‘confetti’ all over them, and then we’ll do these cries of joy. It will turn into a real celebration.

Plans aside, ISIS and other Islamic terrorists are based in and coming from Mexico. The evidence is piling up. In August 2014, Judicial Watch reported that ISIS was “operating in the Mexican border city of Ciudad Juarez and planning to attack the United States with car bombs or other vehicle borne improvised explosive devices.” Months later in April 2015, ISIS wasexposed operating in the northern Mexican state of Chihuahua — eight miles from the U.S.

In October 2014, Rep. Duncan Hunter (R-Calif) said, “I know that at least 10 ISIS fighters have been caught coming across the Mexican border in Texas.” The Department of Homeland Security (DHS) emphatically denied Hunter’s claims, called them “categorically false” and added that “no credible intelligence to suggest terrorist organizations are actively plotting to cross the southwest border.” Days later, however, it was confirmed that “4 ISIS Terrorists” were arrested crossing the border into Texas.

On September 20, 2015, “U.S. Border Patrol nabbed two Pakistani men with ties to terrorism at the U.S.-Mexico border. … Both men … took advantage of smuggling networks or other routes increasingly used by Central American illegal immigrants to sneak into the U.S.”

This is uncomfortably reminiscent of the scenario outlined in the ISIS magazine: after naming Pakistan as the nation from which to acquire nukes — the two men arrested for “ties to terrorism” were from Pakistan — the Dabiq excerpt explained: “The nuke and accompanying mujāhidīn… are transported through the porous borders of Central America before arriving in Mexico and up to the border with the United States. From there it’s just a quick hop through a smuggling tunnel.”

On December 2, 2015, “A Middle Eastern woman was caught surveilling a U.S. port of entry on the Mexican border holding a sketchbook with Arabic writing and drawings of the facility and its security system.” Around the same time, “five young Middle Eastern men were apprehended by the U.S. Border Patrol in Amado, an Arizona town situated about 30 miles from the Mexican border. Two of the men were carrying stainless steel cylinders in backpacks…”

These arrests clearly indicate that Islamic terrorists are crossing the border into the U.S. For every illegal person caught, how many are not? One estimate says that at best only half of those illegally crossing the border are ever apprehended. Under Obama’s presidency alone, 2.5 million illegals have crossed the border. And those are just the ones we know about. How many of these are ISIS operatives, sympathizers or facilitators? Border guards cannot even be “especially alert” for terrorists: many easily blend in with native Mexicans.

Three facts are undisputed: 1) ISIS and other terrorist groups see Mexico as a launching pad for terrorist acts in the U.S.; 2) ISIS and other terrorist groups have bases of operations in Mexico; 3) Members of ISIS and other terrorist groups have been caught trying to enter through the border.

In other words, it is just a matter of time. As Rep. Duncan Hunter once put it:

If you really want to protect Americans from ISIS, you secure the southern border. It’s that simple. ISIS doesn’t have a navy, they don’t have an air force, they don’t have nuclear weapons. The only way that ISIS is going to harm Americans is by coming in through the southern border — which they already have.

Just as before 9/11 — when U.S. leadership had received ample warnings of a spectacular terrorist attack targeting the U.S. — this problem may well be ignored until a spectacular attack occurs: San Bernardino was apparently too small, it did not count. Then, it will be more of the usual from the comatose media and many politicians: “shock,” handwringing, and appeals against “Islamophobia.”

Securing the U.S.-Mexico border — with an electronic fence, which has worked so effectively in Israel — is more urgent than we think.

The Israeli-built border fence between Israel and Egypt, completed in December 2013, put a complete stop to illegal infiltration from Egypt into Israel. Before the fence was built, many terrorists, traffickers, and drug smugglers crossed the border each year. (Image source: Idobi/Wikimedia Commons)

Bron: http://www.gatestoneinstitute.org

 

Assad en IS werken al jaren in het geheim samen

De terreurbeweging IS en het regime van president Assad sluiten deals met elkaar over hun grondgebied in Syrië, over aanvallen en terugtrekken en over het verplaatsen van wapens. De geheime samenwerking is al jaren gaande, blijkt uit een onthullende reportage van de Britse zender Sky News.