Preken over tolerantie helpt niet


Nausicaa Marbe

Nausicaa Marbe / Foto: De Telegraaf

Opinie Nausicaa Marbe

Zou het echt zo zijn dat er gewenning ontstaat, naargelang de aanslagen in West-Europese steden toenemen? Dat men na de eerste keer ’Parijs’, ’Berlijn’, ’Brussel’ of ’Londen’ nog in schok verkeert, maar bij de tweede, derde keer zich erbij neerlegt dat dit gevaar bij deze tijd hoort? Ik denk dat het menselijke gevoel grilliger en defensiever werkt.

Uiteraard reageert de bevolking bij de zoveelste aanslag anders dan bij de eerste gruwelijke gebeurtenis. Bij ’elf september’ was het Westen met stomheid geslagen, het ongeloof was groter dan het besef dat zulke horror zich kan herhalen. Maar inmiddels is er – ook in het Westen dat er niet voor koos de samenleving door gewelddadige tribale conflicten te laten beheersen – het besef dat aanslagen altijd, overal kunnen plaatsvinden. Er is geen veilige plek. De redactie van een tijdschrift is dat niet, het marathonparcours niet, het restaurant of het theater niet, de kerstmarkt en de boulevard aan zee evenmin. Ik vergeet daarbij vast een paar plekken, want zo werkt het geheugen: de grote, spectaculaire blijven hangen, de ’kleintjes’ zakken naar de luwte van de herinnering. Maar daar verdwijnen ze niet. Ze vormen een neerslag die angsten en onzekerheid voedt. Gezonde angsten, begrijpelijke onzekerheid, laat ik dat er meteen bij zeggen. Angst betekent geen capitulatie. Angst kan ook het begin van weerbaarheid zijn.

De verbazing over de aanslagen mag dan wel slijten, de gevoelens blijven. Ik geloof mensen niet die beweren nooit bang te zijn, nooit bij aanslagen stil te staan. Ook die bravoure is een houding, een gekozen schild tegen de permanente dreiging. Angst uit zich niet alleen in trillen en zweten bij de gedachte aan een aanslag of het betreden van een onveilige plek. Angst kan ook de insluiper in het onderbewustzijn zijn, de beroepsleugenaar die valse signalen naar buiten stuurt: wees niet bang, we gaan door met het leven dat terroristen zo haten, wij zullen onze democratie versterken, ze krijgen ons niet klein. Ook vanachter dit masker van ontkenning spreekt de angst.

Angst klinkt dan verdraaid veel als onmachtige bestuurders die geen greep hebben op terrorisme en daarom sussende riedeltjes afdraaien. Mocht er al sprake van enige afstomping zijn, dan maakt deze vage peptalk de slapende honden in je geest juist wakker. Hoezo doorgaan, alsof dat een triomf is? Met dat leven waarin elk moment de fanaticus met z’n kapmes kan duiken, in Purmerend evengoed als in Perth? Doorleven, dat zal wel moeten, maar een overwinning is het niet en de onmacht blijft. Doorgaan is vooralsnog: niet anders kunnen.

En hoezo krijgen ze ons niet klein? Zeg dat tegen de nabestaanden van de slachtoffers. Er vallen altijd doden in die miezerige context van ’niet klein krijgen’. De aanslagen worden inventiever. Juist als de veiligheidsdiensten grotere aanslagen met explosieven voorkomen, slaat deze kruimeljihad met messen, auto’s en vrachtwagens toe. Kleine aanslagen werken ook besmettelijk, ze infecteren de aspirant-terrorist met de gedachte – en het bewijs – dat hij makkelijk, altijd en overal kan toeslaan. Ze herinneren eraan dat de beulen ons vaak een stap voor zijn.

Ergerlijk is ook dat gedweep met de democratie als vanzelfsprekend tegengif voor terreur. De Westminsterterrorist had het op het parlement gemunt en dan haasten politici zich te verklaren dat hij het ’hart van de democratie’ had willen raken. Maar dat lukte niet, want hij is tegengehouden. Dwaze symboliek. Want ’het hart van de democratie’ is wel geraakt. Alleen al door het feit dat een in Engeland geboren man in naam van IS aan het moorden slaat. Dertien keer is Engeland sinds elf september getroffen door een (poging tot) aanslag, acht keer vanuit islamistische inspiratie. Dat hart is allang geraakt en gehavend, ook door de onmacht om deze vernietigingstrend te stoppen.

Ook daarom is elke aanslag niet zomaar ’de zoveelste’. Elke keer worden angst en afkeer weer geactiveerd. Elke keer wordt eraan herinnerd hoe de vijand te werk gaat. Elke keer vallen er lessen te trekken. Neem Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, die nu spreekt van ’terroristen die onze manier van leven willen verstoren’. Dat hoor je vaker van politici, die daarna gaan preken over acceptatie en tolerantie als tegengif. Maar eens moet toch het kwartje vallen: bescherm dan ook onze manier van leven met iets beters dan blinde tolerantie. Kijk om je heen: er zijn niet alleen terroristen die de manier van leven met geweld willen verstoren. Er zijn overal radicalen die hun islamisme aan de samenleving willen opdringen. Dat is psychologische terreur.

De jihadist die op mensen inrijdt, is misschien niet altijd te stoppen. Maar burgers die op tolerantie en toegeeflijkheid rekenen als ze hun leefomgeving stap voor stap steeds meer islamitische leefregels willen opdringen, zijn wél te stoppen. Door consistent verzet; door weigeren te pingelen over vrijheden en gelijke rechten; door hun valse klachtenretoriek te pareren; door lef en uithoudingsvermogen tegen hun psychologische geweld. Ook zo bescherm je ’onze manier van leven’. Maar je hoort nooit een burgemeester roepen dat hij ook in het dagelijks leven de brute islamiseringsaanval op onze manier van leven gaat beschermen. Dat is pas angst die terrorisme in de hand werkt.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

WORDT NEDERLAND EEN ISLAMITISCH LAND?

Bron: Uitdaging

Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven.

Door Leo Habets

Nog nooit heeft een volk met een geboortegroei van minder dan 1,9 kinderen per vrouw op den duur kunnen overleven. Bij een geboortegroei van 1,3 kinderen per vrouw zijn 80 tot 100 jaar nodig om weer tot het oorspronkelijke aantal mensen te komen. Dat lukt echter niet omdat door de kleinere bevolking ook de economische mogelijkheden drastisch afnemen.

Bijvoorbeeld: Als twee paren ieder één kind hebben dan zijn er half zoveel kinderen als ouders. Als die kinderen ook weer elk één kind hebben, zijn er vier keer zoveel grootouders als kleinkinderen. Niet alleen neemt zo de bevolking héél snel af, de zorg voor de oudere generatie moet door een steeds kleiner deel van de jonge bevolking worden gedragen. Dat gaat niet lukken en zal tot grote spanningen leiden.

Geboortegroei in West Europa

Laten wij nu eens kijken naar de meest recente cijfers over het aantal kinderen per vrouw in West Europa.

Frankrijk 2

Ierland 2

Zweden 1,9

Verenigd Koninkrijk 1,8

Noorwegen 1,8

Finland 1,8

België 1,8

Denemarken 1,7

Nederland 1,7

Zwitserland 1,5

Oostenrijk 1,4

Duitsland 1,4

Italië 1,4

Spanje 1,3

Griekenland 1,3

Portugal 1,2

Niet één land haalt het vereiste aantal van 2,1 kinderen per vrouw. Het gemiddelde in West Europa ligt bij 1,5.

Ter vergelijking de groei door geboorte in enkele islamitische landen!

Niger 7,6

Somalië 6,5

Mali 6,2

Gambia 5,7

Senegal 5,1

Afghanistan 4,8

Irak 4,6

West Bank en Gaza 4,2

Pakistan 3,6

Jordanië 3,4

Egypte 3,3

De gemiddelde groei door geboorte in Arabische landen is 3,4 kinderen per vrouw!

MAAR, de bevolking van Europa neemt niet af

De bevolking in Europa zou dus ieder jaar kleiner moeten worden, maar dat is niet het geval.

Waarom niet?

Door immigratie!

En wie komen hier naar toe?

Voornamelijk moslims!

En als zij eenmaal hier zijn vermenigvuldigen zij zich veel sneller dan alle Europeanen. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant.

Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden hierover zei? Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. We hebben geen terroristen nodig, geen menselijke bommen. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.

De ogen openen

Wij moeten onze ogen openen voor deze realiteit. Hier enkele voorbeelden.

Europa

Volgens het onafhankelijke, internationale Pew Research Center waren er in 1990: 29,6 miljoen moslims in Europa. In 2014 waren dat er 44,1 miljoen. De verwachting is dat dit aantal binnen 15 jaar gegroeid zal zijn naar 60 miljoen. Dat is een verdubbeling in nog geen halve eeuw. De volgende cijfers tonen de prognoses m.b.t. het aantal moslims in procenten van het aantal inwoners over 13 jaar (2030): België 10,2%, Duitsland, 7,1%, Frankrijk 10,3%, Nederland 7,8%, Oostenrijk 9,3%, Verenigd Koninkrijk 8,2%, Zweden 9,9%, Zwitserland 8,1%. Men gaat ervan uit dat in 2030: 8,6% van de West Europese bevolking moslim zal zijn.

Frankrijk

In Zuid-Frankrijk is 30% van alle kinderen onder 20 moslim. In de grotere steden is dat zelfs 45%. Bij deze groei is Frankrijk binnen 40 jaar een islamitisch land.

Engeland

In Engeland is de moslimbevolking de laatste 30 jaar gegroeid van 82.000 naar 3.500.000. Een veertig-voudige toename. Er zijn méér dan 1.500 moskeeën, vele daarvan vroegere kerken. De meest gebruikte naam voor pasgeboren jongetjes in het Verenigd Koninkrijk was in 2016 Mohammed.

Nederland

Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.

Duitsland

Volgens de Religionsmonitor van de gerenommeerde Bertelsman stichting denkt 61% van de Duitsers dat de islam niet in de westelijke wereld past. 57% van de bevolking ziet de islam als een bedreiging.

Rusland

Het aantal moslims zal in 2030 gegroeid zijn tot 18.556.000, dat is 14,4% van de bevolking. Meer dan 40% van het Russische leger zal binnen een paar jaar islamitisch zijn.

België

In Brussel is 25% van de bevolking moslim. Daarmee is de islam nu al de grootste godsdienst in de ‘hoofdstad van Europa’. Steeds meer christenen verlaten de stad. In minder dan twintig jaar zal de islam de meerderheid vormen. De verboden moslimgroep sharia4belgium zet zich ervoor in de islamitische wetgeving door te voeren in het land. Volgens hen bestaat er geen democratische islam.

Spanje

De Spaanse voetbalclub Real Madrid heeft ten behoeve van de islamitische wereld het kruis op de kroon van het clubembleem verwijderd. Dat lijkt niet belangrijk maar het is een dubbele kniebuiging: voor Mammon en Allah!

De grootste religie

Volgens het PEW Research Center zal de islam in de komende vijftig jaar twee keer zo snel groeien als iedere andere religie. In 2070 zal het de grootste wereldgodsdienst zijn. Het christendom zal niet meer de grootste religie zijn in veel West Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk en België. Dat betekent een radicale verandering die langzaam binnensluipt. Europa is bezig een ander continent te worden.

De prijs van tolerantie

Tolerantie betekent verdraagzaamheid. Het betekent het dulden, toelaten of goedvinden van bepaalde feiten. Dat is op zich iets goeds en iets moois, maar tolerantie heeft ook grenzen. Teveel tolerantie gaat al heel gauw over in onverschilligheid, gemakzucht of machteloosheid.

Bovendien werkt tolerantie als communicerende vaten: hoe meer ruimte ik laat, hoe meer ruimte de ander automatisch zal innemen. Hoe toleranter ik ben hoe meer vrijheid de ander zich zal willen veroorloven. Zo keert zich mijn tolerantie op den duur tegen mij: ik word zwakker, de ander wordt sterker.

De islam koekoek

De koekoek legt haar ei graag in een vreemd nest. Dat lijkt op zich niet zo dramatisch. Het probleem is echter dat de jongen van de koekoek veel groter zijn dan de andere vogels en uiteindelijk de eigenlijke bewoners uit het nest zullen duwen. Zo zal de islam koekoek West-Europa uit het eigen nest duwen. Dat gaat vanzelf. Het is slechts een kwestie van tijd.

Boze islam en gelovige islam

Veel aandacht krijgt de kwaadaardige, duivelse kanten van de islam die in groepen, zoals de IS, op de meest verschrikkelijke manier dood en verderf verspreiden. De meeste moslims zijn echter serieuze, vredelievende en aardige mensen. Mensen die hun familie liefhebben en zich willen inzetten voor een goede toekomst.

Dat we ons land niet willen overgeven aan de IS en ons zo nodig met hand en tand zullen verdedigen is duidelijk. Maar, zijn wij wèl bereid ons land en onze toekomst over te geven aan de serieuze moslims?

Het antwoord kan alleen NEE zijn!

Waarom?

Omdat we niets willen afgeven!

We willen het land behouden dat wij opgebouwd hebben en dat gebaseerd is op de christelijke boodschap en onze cultuur.

Welk land geven wij onze kinderen?

Ik heb drie kleinkinderen. Prachtige jonge mensen met fantastische mogelijkheden. Maar in welk land gaan zij opgroeien? Blijft hun basis het christelijke gedachtengoed en de christelijke cultuur waarop ons maatschappelijk leven eeuwenlang heeft gedreven of worden zij uiteindelijk verzwolgen door een islamitische leven met een totaal andere geschiedenis, andere gebruiken, een andere cultuur, andere omgangsvormen, een andere (of geen) democratie, een andere pers, een andere wetgeving en een andere rechtspraak? Is dat de toekomst voor mijn kleinkinderen?

Wat kunnen wij doen?

1. Het Nederlandse volk bewust maken van het feit dat wij bezig zijn ons land zonder slag of stoot over te geven aan anderen en aan een voor ons vreemde godsdienst.

2. De groei van de eigen bevolking stimuleren door het krijgen van kinderen financieel draaglijker te maken en nog betere voorzieningen aan te bieden aan paren met kinderen.

3. Ons christelijke geloof bewuster beleven, intensiever bestuderen en consequenter naleven.

4. Minder immigranten toelaten.

5. Bij de selectie van binnenkomende immigranten de voorkeur geven aan mensen met een christelijke achtergrond. Dat is maatschappelijk te verdedigen omdat er vanwege het beperkte aantal plaatsen sowieso een keuze gemaakt moet worden en omdat mensen met een christelijke achtergrond zich beter zullen kunnen integreren in onze samenleving. Het is geestelijk te verdedigen omdat de Bijbel ons oproept in het bijzonder te zorgen voor geloofsgenoten. Laten wij dus, daar waar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten (Galaten 6:1o).

Natuurlijk weet ik dat veel mensen mijn gedachten niet zullen waarderen. Ik heb het voorgaande echter geschreven zonder politieke bedoeling en zonder negatieve gedachten of gevoelens over andere mensen. Wat ik geprobeerd heb is feiten aan te dragen die tonen waar wij mee bezig zijn. Dat is niet politiek incorrect, maar het gezonde verstand gebruiken. Wij MOETEN onze ogen openen voordat het te laat is!

NOOT:

De meeste cijfers in dit artikel komen van het PEW Research Center (www.pewresearch.org), een onafhankelijk, internationaal opinie- en onderzoekbureau met kantoor in Washington.

WORDT NEDERLAND EEN ISLAMITISCH LAND?

Bron: Uitdaging

Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk ee…

Buma en Asscher wónnen islamdebat


Nausicaa Marbe

Nausicaa Marbe
Foto: De Telegraaf

Opinie Nausicaa Marbe

Het was ’misschien wel het belangrijkste thema van deze verkiezingen’, aldus RTL zondag voorafgaand aan het lijsttrekkersdebat: identiteit.

Er volgde een filmpje. Identiteit werd daarin eerst gereduceerd tot regen, klompen, tulpen, fietsen en wiet. Allemaal clichés, sprak een jolige stem, maar nu kwam het echte verhaal: beelden van agressieve relschoppers bij een azc-inspraakavond, een lief klein kleutertje op de vloer van een moskee. Daarna trakteerde RTL op simpele lui die tegen buitenlanders zijn, maar hun versleten bezwaren nauwelijks konden articuleren. Uiteraard volgde daarop een sympathieke allochtoon die in volzinnen kon uitleggen hoe erg discriminatie is. Bar en boos was het, ook op het internet waarvan RTL selectief uitingen van moslimhaat had geplukt. Wat radicale moslims aan haatkanonnades over ongelovigen, afvalligen, christenen of joden verspreiden werd niet getoond. ’Identiteit’ is voor RTL kennelijk een zaak van autochtone heethoofden. Dat is een misvorming van de werkelijkheid. Tot zover de neergang van RTL, de omroep die ooit objectiever dan de NOS te werk ging.

De ’cruciale’ stelling waarover Asscher, Buma, Klaver, Pechtold en Roemer in debat gingen, luidde: ’Bedreigt de islam de Nederlandse identiteit?’ Die boude formulering nodigde uit tot een oeverloze discussie over wat die identiteit is en ontkenningen over de rol van de islam. Het eerste kwam niet, het tweede wel. Alle heren antwoordden nee op de stelling. Tot grote vreugde van Pechtold. Niemand wil spelbederver zijn. Maar omdat de werkelijkheid toch anders in elkaar steekt en de kiezer niet gek is, gingen alle lijsttrekkers alsnog beknibbelen op hun stelligheid. Eerst de handen in onschuld wassen, dan het marchanderen met mitsen en maren. En daar was het weer: de grote, vermaledijde islamdebatparadox, die Nederland nu uit den treure kent en spuugzat is. Alles wat ontkend wordt, wordt ook een beetje toegegeven, het nee is toch ook een beetje een ja en andersom, want beweringen worden niet door iedereen getoetst aan de werkelijkheid, maar aan de wenselijkheid van de opvatting. Dit is geen nuance. Dit is angst.

En daarom meldde Roemer dat ’een religie nooit een probleem is, maar wel de mensen die de religie misbruiken’. O ja? Maar hoe komen die mensen, helemaal buiten die zo onschuldige religie om, dan toch op het idee hun heilige teksten te ’misbruiken’? En waar leren ze het dan? Bij scheikunde of natuurkunde op school? Ligt de bron soms in sport of gedichten? Roemer mag het zeggen.

Voor Pechtold kwam het erop neer dat de islam geen tweederangs religie mocht worden en ’de problemen lossen we op!’ Maar welke problemen rond de islam, dat bleef onvermeld. Ook Klaver deed een Pechtoldje: ’We moeten stoppen met attaqueren van religies, problemen lossen we samen op.’ Zucht. Over aanslagen gesproken: is dat opeens een polderspecialiteit? En gaat ’samen oplossen’ dan volgens het recept van GroenLinks, waar vrouwelijke partijleden hoofddoeken aantrekken uit protest tegen ’islamofobie’?

Gelukkig hadden Asscher en Buma een realistischer toon. Al blunderde Asscher grof toen hij, gevraagd of de islam een verrijking is, antwoordde dat Aboutaleb, Arib en Marcouch wél verrijkingen zijn. Drie partijgenoten opvoeren als vertegenwoordigers van een religie én als bewijs dat die religie deugt: als Asscher zo doorgaat keren Kuzu, Özturk en hun hele Denk-troep kruipend terug in de armen van de PvdA. Maar Asscher herstelde zich gelukkig: het gaat niet om welke religieuze identiteit dit land heeft, zei hij, het gaat om het bewaken van het seculiere karakter ervan en van de veiligheid. En daar is geen enkele ruimte voor naïviteit. Ook gaf hij Klaver een uitbrander, omdat hij bekken trok terwijl Buma door zijn prietpraat over ’problemen oplossen’ prikte: de CDA’er toonde aan dat GroenLinks tegen alle maatregelen om radicalisering en jihad aan te pakken heeft gestemd. Buma kwam stevig uit de hoek. Hij gaf snel toe dat Nederland bedreigd wordt door de radicale islam en dat dat hard aangepakt moet worden. En zo bleef hij de hele tijd resoluut bij de feiten, ook tijdens een discussie over vluchtelingen.

Was er enige publiekserkenning voor de lijsttrekkers van de PvdA en het CDA? Voor hen werd er niet geklapt tijdens het islamdebat: dat krijg je als je op inhoud debatteert en niet op emotie. Ook kwamen ze, Buma voorop, als ’verliezers’ uit de bus in een door RTL gehouden peiling. Waarbij de presentator het presteerde te melden dat de grootste verliezer degene is aan wie de kijkers de grootste hekel hebben. Beschamend.

Voor wat het waard is: het publiek had liever Pechtold. De man die later in de week bij Pauw & Jinek zou toegeven dat hij in het verleden wegkeek bij ongunstig nieuws over allochtonen. Hij kwam ermee weg, het snauwende talkshow-duo zette die avond in op het fileren van Jan Roos die homograppen had gemaakt, maar tegen homohaat was. Dat vonden ze een ethisch delict. Maar de politicus die bij etnische ellende expres wegkeek, die was aanvaardbaar.

Ook daarom was dat RTL-debat zo teleurstellend: omdat de wegkijkers meer succes bleken te hebben dan de realisten. Omdat hun wazige antwoorden meer emoties opriepen dan de belangrijke boodschap tegen islamisme van Asscher en Buma. De verwarring is kennelijk zo groot, dat velen zich graag in slaap laten sussen.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

Migrantenprofessor: Verbond linksgroen met islam is grootste vijand van Europa

Europa heeft objectiviteit en vrijheid van meningsuiting vervangen door politiek correcte, anti-Westerse en anti-democratische linksgroene ideologie


Typerend voorbeeld van het anti-Europese linksgroene cultuurnihilisme, de Zweedse premier Stefan Löfven.

Professor (em.) Bassam Tibi, ooit migrant uit Damascus en voormalig volgeling van de beruchte linkse ’68’er’ beweging in Europa, waarschuwt -mede als liberale moslim- dat het stilzwijgende verbond tussen linksgroen en islam de grootste vijand van Europa is, omdat beide ideologieën volgens hem samenwerken aan de islamisering en daaraan verbonden vernietiging van onze open en vrije samenleving. De ondergang van ons continent komt heel dichtbij nu de sociaaldemocraten en linksgroenen in Duitsland alle (moslim)migranten stemrecht willen geven, ook als ze nog maar net zijn gearriveerd (2).

 

In 2016 publiceerde Tibi zijn boek ‘Europa zonder identiteit? Europeanisatie of Islamisering’, waarin hij uitgebreid onderbouwde dat een vrij Europa niet kan samengaan met de (traditionele) islam, die door 99% van alle moslimmigranten wordt aangehangen.

‘Het zijn de cultuurrelativisten en nihilisten van linksgroen en de diaspora-islamisten, die weliswaar hun toevlucht in Europa zoeken en vinden, maar het continent tegelijkertijd willen islamiseren,’ die de grootste vijanden van het vrije Europa zijn. ‘De linksen zijn cultuurnihilisten, en hun onuitgesproken bondgenoten, de islamisten, zijn religieuze absolutisten.’

‘Toelaten moslimmigranten is voorwendsel, een humanitair masker’

Volgens Tibi is de steeds weer gegeven reden dat het enkel humaan zou zijn om zoveel moslimmigranten in Europa binnen te laten slechts een voorwendsel, een masker. Zowel islamisten als linksgroenen wijzen de huidige Europese seculiere en democratische cultuur strikt af, en beschouwen deze als ongewenst, slecht en zelfs boosaardig.

‘En als je dit idee van Europa afwijst, blijft er niets over…, ,’ vervolgt de professor. ‘De linksgroenen misbruiken de vluchtelingen als minderheden, om via hen politiek als surrogaat proletariaat te voeren. De linksgroene aanslag op de Europese identiteit kan enkel in bredere zin worden begrepen, om te laten zien waarom het idee van Europa nu (door hen) wordt aangevochten.’

Beide systemen uit op ondergang van kapitalistisch Europa

De belangrijkste reden waarom linksgroen samenwerkt met de islam is dat beide systemen uit zijn op de ondergang van het huidige kapitalistische en (de resten van het ooit) christelijke Europa. Heel vaak worden daarbij de kruistochten en het kolonialisme aangehaald, om Europeanen een schuldgevoel aan te praten. Tibi: ‘Maar hebben de moslims niet hetzelfde gedaan? Was de islamitische jihad niet de voorloper van de kruistochten*? En hebben de moslims niet eveneens de wereld veroverd en gekoloniseerd?’

* Sterker nog: historisch gezien waren de kruistochten een directe reactie op de jihad, toen moslimlegers het christendom in het Midden Oosten, Noord Afrika en Zuidoost Europa probeerden te onderwerpen en/of te vernietigen, en Europa een verdere opmars naar onze landen wilde stoppen. Toén nog wel.

De professor internationale betrekkingen vindt dat linksgroen aan één oog blind is; men ziet alleen de lasten van de eigen beschaving, maar niet de voordelen. In de jaren ’60 was dat nog niet zo, betoont hij. Toen zag ook links de traditionele Europese waarden als iets positiefs. ‘Maar de huidige linksgroenen zijn ook wat waarden betreft anti-Europees en anti-Westers ingesteld.’

Europa: Van positieve identiteit naar open zelfvernietiging

De Belgische historicus David Engels schreef in november dat Europa hierdoor een gevaarlijke weg is ingeslagen. In plaats van ‘positieve identiteit’ is ‘open zelfvernietiging’ gekomen, die het Westen van binnenuit uitholt, en tot richtingsloosheid, defaitisme en zelfs open zelfhaat heeft gevoerd (denk aan de Duitse linksgroene slogan ‘we love Volkstod’). ‘Het Westen heeft het geloof in zichzelf en in zijn toekomst verloren,’ aldus Engels. Funest daarbij is het feit dat het linksgroen is gelukt om (in ieder geval in de media en de politiek) de blanke huidskleur –en dus al onze traditionele waarden- synoniem te stellen met racisme.

Door de massale moslimimmigratie hebben we in heel Europa een ‘onverzoenlijke parallelle samenleving’ zien ontstaan, aldus Tibi: ‘Voor de linksen is dat een zegen van het multiculturalisme. Engels schrijft echter dat het multiculturalisme de verkeerd begrepen Oriëntaalse samenlevingsvorm is.’

Linksgroene visie beheerst de publieke opinie

De ondemocratische EU is voor linksgroen dan ook het enige ‘positieve’ aan Europa. Iedereen die zich verzet tegen Brussel krijgt gelijk het stickertje ‘anti-Europees’ en ‘populistisch’ opgeplakt. De uitgever van het bekende Zeit, Giovanni di Lorenzo, wees er vorig jaar op hoezeer de linksgroene visie de publieke opinie (en de media) in Europa bepaalt en zelfs domineert. Wie niet meedoet, wordt gelijk in de rechtspopulistische hoek gezet.

Professor Tibi schrijft dat hij zich als voormalige moslimmigrant deze Europese zelfhaat maar moeilijk kan voorstellen. Daar waar ‘links’ enkele tientallen jaren geleden de waarden van een vrije seculiere Europese samenleving nog hoog hield, is in onze tijd exact het tegendeel het geval. Wie nu voor het totalitaire islamisme waarschuwt, wordt door diens bondgenoot, de linksgroenen, meteen van ‘racisme’ en islamofobie’ beschuldigt.

Aanval op Europese identiteit

Tibi noemt dit letterlijk een ‘aanslag op de beschavingsidentiteit van Europa.’ Linksgroen wil deze vervangen door hun cultuurrelativistische nihilisme, die op alle punten de Europese identiteit bestrijdt. Belangrijk onderdeel van deze aanval op Europa is de samenwerking met islam, en het voorstellen van de moslim minderheden als collectief, wat rechtstreeks tegen het principe ingaat dat mensen als individu hun eigen richting mogen bepalen. Als gevolg mogen moslims en de islam in de reguliere media en politiek bijna niet meer worden bekritiseert, en werd bijvoorbeeld PVV leider Geert Wilders vervolgd voor zijn ‘minder (criminele) Marokkanen’ uitspraak.

Politieke correctheid heeft vrijheid meningsuiting vervangen

De oorlog die linksgroen tegen Europa voert vindt daarnaast vooral plaats via de media, die ze in de loop der jaren vrijwel geheel onder hun controle hebben gebracht. Vrije meningsuiting is door hen vervangen door politieke correctheid. Visies en standpunten die tegen die van linksgroen ingaan worden steeds vaker gecensureerd en weggehouden uit de media en de publieke discussies. ‘Die zijn door de tirannie van de heersende (linkse) visie verboden. Daarmee handelen linksgroenen in strijd met alle waarden en regels van de democratie.’

‘Ideologische waanzin vervangt iedere objectiviteit’

Ten derde valt linksgroen in zijn onuitgesproken verbond met de islam ook de seculiere samenleving aan, en dat zogenaamd vanwege de ‘vrijheid van religie’. In de praktijk betekent dit echter enkel de ‘vrijheid’ om enkel de altijd en overal naar overheersing, racisme en onderdrukking neigende islamitische religie aan te hangen. Tegelijkertijd wordt iedere objectiviteit in de samenleving vervangen door de linkse ideologie van het cultuurrelativisme: feitelijke waarheden bestaan niet meer, enkel de (linkse) interpretatie hiervan.

Tibi noemt dit ‘de ideologische waanzin van de linksgroenen,’ omdat ze met hun steun voor het religieuze absolutisme van de islam feitelijk zichzelf tegenwerken. In de publieke sfeer is het linksgroene absolutisme het pluralisme, wat het hart is van de oorspronkelijke Europese identiteit, aan het vervangen. ‘Kan Europa de linksgroene zelfverloochening als heersende visie overleven? Daar heb ik geen antwoord op,’ besluit Tibi. ‘Maar ik heb wel de hoop dat ik de islamisering van Europa niet meer zal beleven.’

Stem op links(groen)(/liberaal) voor een pan-Arabische islamofascistische toekomst

In Duitsland is de linkse elite angstvallig dichtbij de realisering van hun doelstellingen gekomen, nu de nieuwe leider van de sociaaldemocratische SPD, Martin ‘EU-superstaat’ Schulz, samen met de linksgroenen aan alle migranten en asielzoekers stemrecht wil geven, ook degenen die (nog) niet de Duitse nationaliteit hebben en hier nog maar net zijn gearriveerd. Met deze verkapte staatsgreep verschaft de linkse pro-islam elite zichzelf in de toekomst een permanente meerderheid. (2)

Als u als Nederlander ook vindt dat het huidige vrije en welvarende Europa moet verdwijnen, en moet veranderen in een pan-Arabisch islamofascistisch continent, stem op 15 maart dan op Jesse Klavers GroenLinks, Alexander Pechtolds D66 of Lodewijk Asschers PvdA. Als we hen aan de macht helpen, hoeven we de komende jaren enkel achterover te leunen en toe te kijken hoe de grote islamiseringsdroom van links met volledig open grenzen en alle ruimte voor de islam tot – een wat ons betreft gruwelijke- werkelijkheid wordt gemaakt.

Xander

(1) Basler Zeitung
(2) Zero Hedge

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

‘Steeds openlijkere alliantie tussen links en islam wil Westerse beschaving vernietigen’

Toppunt hypocrisie: Zaken waar ‘links’ jarenlang voor streed, zoals rechten van vrouwen en homo’s, worden nu totaal ondergeschikt gemaakt aan islamitische haatideologie

De grote droom van links en islam voor zowel Amerika als Europa.

Tijdens de massale protesten tegen de inauguratie van president Donald Trump viel vooral op dat ‘links’ aan beide kanten van de oceaan steeds openlijker de kant kiest van islam – een onheilige alliantie, die vast van plan lijkt om de huidige Westerse beschaving te vernietigen en alles wat conservatief, christelijk, rechts en ‘populistisch’ is, desnoods met wortel en tak uit te roeien.

 

Feministen in Duitsland doorbraken alle grenzen van hypocrisie door de meest misogyne (vrouwenhatende) ideologie die de wereld ooit gekend heeft, islam, te omhelzen. Een woordvoerder van de feministen, die borden met zich meedroegen met teksten zoals ‘ontmantel de blanke suprematie’, schreeuwde zelfs luid door een microfoon ‘Allahu Akbar!’

Infowars verslaggever Paul Watson vraagt zich cynisch af ‘welk progressief pro-vrouwen kenmerk van islam ze wilden promoten? Eerwraakmoorden? Verkrachtingsslachtoffers die worden gestenigd? Massale aanrandingen? Gedwongen kindhuwelijken? Een profeet die seksslavinnen had en een 9 jarig meisje verkrachtte? Vrouwelijke geslachtsverminking (besnijdenis)? Tjonge, wat progressief! Wat liberaal!’

‘En wat te denken van ouders die een bijtend zuur over hun eigen dochter goten, enkel omdat ze naar een jongen keek? Is het niet ironisch dat ze borden met zich meedroegen met de klacht dat hun ‘pussy’s werden vastgepakt’, terwijl dit precies is wat moslimmigranten in heel Duitsland doen? Dus ze haten Trump omdat hij 12 jaar geleden de woorden ‘grab her by the pussy’ zei, maar ze omhelzen een cultuur die rechtvaardigt dat dit letterlijk bij vrouwen wordt gedaan.’

Cultuur die ons ‘het verkrachtingsspel’ bracht

‘Een cultuur die ons ‘taharrush’ bracht, het ‘verkrachtingsspel’. Maar eigenlijk hoeven we niet verrast te zijn als we kijken naar de reactie van feministen op de massale aanrandingsgolf door moslimmigranten in Köln: op bezoek gaan in een AZC, en rozen uitdelen aan de migranten. Ook dat hoeft ons niet te verrassen, omdat de regering hen bombardeert met TV-spotjes waarin een gesluierde, blanke en blonde vrouw hen voorhoudt: ‘geniet van verschil, begin met tolerantie’.’

‘Op andere borden protesteerden ze tegen ‘Trumps homofobie’, omdat Trump homo’s zou willen executeren? O wacht, dat is wat islamitische sharialanden doen! Over de sharia gesproken: wie was één van de grootste organisatoren achter de ‘vrouwenmars’ in Washington? Linda Sarsour, een moslim activiste die de sharia in Amerika wil invoeren, een wetsysteem dat vrouwen compleet van hun rechten berooft.’

Sharia en vrouwenrechten sluiten elkaar uit

‘Het is de sharia versus vrouwenrechten – kies één van de twee, allebei kan niet. Tijdens de vrouwenmars in Washington droegen sommigen hijabs, maar vermoedelijk niet om dezelfde reden waarom moslimvrouwen in het Midden Oosten deze dragen, namelijk om niet in elkaar geslagen en verkracht te worden.’

‘Maar laten we even blijven doen alsof de hijab géén internationaal symbool van de onderdrukking van vrouwen is.’ Een moslima droeg een bord met de tekst Mr. President, islam snoert mij niet de mond, het geeft mij kracht.? Watson: ‘Ja, probeer eens in Saudi Arabië voor vrouwenrechten te demonstreren, en kijk dan eens hoeveel ‘kracht’ het je geeft!’ Het filmpje toont vervolgens een foto van een op haar knieën zittende moslima die zweepslagen krijgt.

‘O ja, en de enigen die bij de ambassade van Saudi Arabië gingen demonstreren –een islamitische theocratie waar vrouwen daadwerkelijk worden onderdrukt- waren Trump supporters.’

Gezamenlijke doel: vernietiging van de Westerse beschaving

‘Hier heb ik jarenlang voor gewaarschuwd. Links sluit nu openlijk een alliantie met islamisten en islam. Eigenlijk logisch, want zowel islamisme als extreemlinks delen hetzelfde doel: de complete vernietiging van de Westerse beschaving. U gelooft me niet? Lees dan het manifest van ISIS ‘Zwarte vlaggen in Rome’, waar ze het hebben over het werven van linkse activisten (islams ‘nuttige idioten’), omdat die aan dezelfde kant staan.’

Tijdens de demonstraties in Washington intimideerden linkse activisten Trump supporters door hen op hun smartphones ISIS-vlaggen en onthoofdingsvideo’s te laten zien. ‘En luister naar de retoriek tijdens de vrouwenmars, zoals Madonna die het Witte Huis wil opblazen. Op Twitter reageren tal van linksen enthousiast op filmpjes van fysieke aanvallen op mensen die het niet met hen eens zijn. Geweld tegen mensen die tegen een bepaald politiek doel zijn – met wat voor woord zouden we dat eens kunnen omschrijven?’

‘Terrorisme’.

Alliantie met meest intolerante, achterlijke geloofssysteem ooit

Dat wordt dan gerechtvaardigd met ‘ja maar hij is een Nazi, jij verdedigt een Nazi.’ Watson: ‘Dat heeft er niets mee te maken. Links labelt iedereen die het niet met hen eens is als Nazi’s. Je kunt niet zomaar op straat mensen in elkaar slaan omdat jij vindt dat het Nazi’s zijn, of ze dat nu echt zijn of niet… Waar hebben we het eerder gezien, dat mensen op straat met geweld werden aangevallen, enkel vanwege hun andere overtuiging? Ah, ik weet het al: in Nazi Duitsland. Ja, laten we hen nadoen, goed idee zeg!’

‘Links omhelst het islamisme, het meest intolerante geloofssysteem op Aarde. Ze omhelzen intimidaties, ze omhelzen geweld. Ze omhelzen totaal gestoord, geschift en hysterisch gedrag. Terwijl ze ‘Love Trumps Hate’ schreeuwen, en maar doordrammen hoe vreedzaam en tolerant ze zijn, legitimeert de linkse media al dit geweld en al deze haat door te weigeren het te veroordelen, en het enkel ‘gewone protesten’ te noemen.’

‘We zijn getuige van de onderwerping en capitulatie van het Westen. Dat kan enkel plaatsvinden door de gewillige medeplichtigheid van links, dat op brutale wijze heeft besloten om een alliantie te sluiten met het meest achterlijke geloofssysteem dat ooit werd bedacht.’

Xander

(1) Paul Joseph Watson / YouTube

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Geweld niet uit islam te snijden

g7uddd90

De Amerikaanse journalist Nicholas Kristof schreef op 6 maart 2007 in The New York Times over een persoonlijk gesprek dat hij had met senator en presidentskandidaat Barack Obama. Kristof meldde onder andere: ’Hij [Obama] kwam een keer in de problemen toen hij gezichten trok bij Koranlessen op de lagere school [in Indonesië]. Maar een president zal minder snel moslims als fanatici typeren – en beter op de hoogte zijn van hun nationalisme – als hij met hen de Koran bestudeerd heeft.

 Meneer Obama bracht de openingsregels van de Arabische oproep tot gebed in herinnering, hij reciteerde ze met een eersteklas accent. In een opmerking die heerlijk spontaan was (het zal de stemmers in Alabama een hartaanval bezorgen), beschreef meneer Obama de oproep tot gebed als „een van de mooiste geluiden op aarde bij zonsondergang”.’

De oproep tot gebed bevat de shahada, de islamitische geloofsbelijdenis. Wie die uitspreekt, is volgens de islamitische traditie een moslim. Op dat moment in zijn loopbaan vormde die opmerking geen ballast voor Obama; later werd het onmogelijk op Obama’s islamitische sympathieën te wijzen en werd je door zijn defensie direct veroordeeld als racist. Maar zover was het nog niet in maart 2007.

In 2008 ging het gerucht rond dat Obama niet in Amerika was geboren, maar in Kenia. Als dat zo zou zijn geweest, had Obama niet mogen deelnemen aan de presidentsrace aangezien de Amerikaanse president als Amerikaan moet zijn geboren. De mensen die deze gedachte koesteren, worden ’birthers’ genoemd. Hier is momenteel in Amerika het een en ander over te doen door Donald Trumps opmerking – hij was tot voor kort een overtuigde birther – dat hij nu aanvaardt dat Obama als Amerikaan ter wereld kwam. Dat deed Trump omdat hij wist dat in 2008 Hillary Clintons meest intieme adviseur, Sidney Blumenthal, een redacteur van McClatchy had benaderd (McClatchy is een bedrijf dat dertig Amerikaanse kranten uitgeeft). Blumenthal kwam indertijd naar McClatchy met het bericht dat Obama eigenlijk een Keniaan was en dat McClatchy dat moest uitzoeken. Trump wist dat McClatchy dat zou bevestigen.

Op de site van McClatchy staat te lezen: ’Sid Blumenthal gaf wel degelijk tips voor verhalen over Barack Obama door aan McClatchy’s voormalige redactiebaas James Asher, maar de e-mails maken niet duidelijk of Blumenthal de bron was van de ’birther’-tip. Asher zegt dat hij zich het gesprek helder herinnert, en een voormalige McClatchy-reporter herinnert zich dat hij gevraagd werd het ’birther’-gerucht uit te zoeken. Blumenthal ontkent alles.’

Blumenthal staat bekend als de pitbull van Hillary, en het is dus niet uitgesloten dat hij het gerucht naar McClatchy heeft gebracht. Het doel was om Obama onmogelijk te maken als kandidaat.

De geruchten zijn nooit helemaal weggeweest. Als aanwijzing voor Obama’s islamitische sympathieën gelden zijn hardnekkige weigeringen om IS als islamitische terreurorganisatie te omschrijven. Ook zijn de terroristische daden van moslims in Obama’s ogen steevast daden van verwarde individuen die van de islam en de Koran niets begrijpen – Obama begrijpt de Koran kennelijk wel. Voor Obama brengt de islam „een van de mooiste geluiden op aarde bij zonsondergang” voort – bij de Nederlandse commandotroepen roepen die geluiden iets heel anders op.

Deze krant meldde eergisteren: ’Leden van het Korps Commandotroepen (KCT) hebben grote moeite met de oproepen tot gebed van de moskee die twee jaar terug vlak bij hun kazerne in Roosendaal is geopend.’ Ze schreven een brief: ’Voor een groot deel van deze militairen valt het niet te verkroppen dat zij op de kazerne waar ze kunnen bijkomen van en trainen voor nieuwe missies worden geconfronteerd met geluiden vanuit uw moskee. Die roepen negatieve associaties op aan elementen en gebeurtenissen waarmee zij worden geconfronteerd tijdens operaties.’

De commandotroepen lopen tegen het cordon van politiek correcte media en politici op, die in navolging van president Obama ook alleen lieflijke zonsonderganggeluiden horen als ’Allahu akbar’ klinkt. Wanneer islamitische slachters in Parijs of Afghanistan of het kalifaat hetzelfde brullen bij het mutileren van slachtoffers, doen de weghoorders er het zwijgen toe.

Burgemeester De Blasio van New York verdomt het de recente aanslagen islamitische terreur te noemen. Voor mensen als hij, en voor mensen als Angela Merkel, gaat het meestal om de ’backlash’, ofwel de effecten van aanslagen door moslims op niet-gewelddadige moslims. Dat gevaar lijkt altijd ernstiger dan het gevaar van nog meer terreurdaden door extremistische moslims.

Alle steden in de wereld, vol van bruisend leven en diversiteit en talloze culturele en raciale kleuren, zijn het jachtgebied geworden van jihadistische moslimmannen. Zeker, veruit de meeste moslims onthouden zich van geweld. Maar zij slagen er niet in deze kanker uit het lichaam van de islam te snijden, of ontkennen simpelweg dat de ziekte inwendig is. De mogelijkheid om de schoonheid van de oproep tot het avondgebed te ervaren is onmogelijk gemaakt door de obscene lust tot verminking die moslims tentoonspreiden wanneer ze onder het roepen van ’Allahu akbar’ elkaar en andersgelovigen afmaken. Onze commandotroepen kunnen niet horen wat Obama hoort, en geef ze eens ongelijk.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

On Islamic Violence: Forget the Koran, Look to History

PJ Media

The debate around Muslim violence all too often centers around doctrine—around what the Koran and Hadith (words and deeds of Muhammad) really mean and say. Forgotten in this debate is that Islamic scriptures are unnecessary in determining whether Islam teaches violence and war against non-Muslims.

History suffices.

Consider some facts, attested to by both Muslim and non-Muslim primary historic sources: A mere decade after the birth of Islam in the 7th century, the jihad burst out of Arabia.  In just a few decades, Muslims had permanently conquered what was then two-thirds of the Christian world.  The heart of the Muslim world today—nations like Egypt, Syria, all of North Africa, Turkey and more—were, in the 7th century, the heart of Christendom.

Thereafter it was a continuous war on Christian Europe.  Among other nations and territories that were attacked and/or came under Muslim domination throughout the centuries are (to give them their modern names and in no particular order): Portugal, Spain, France, Italy, Sicily, Switzerland, Austria, Hungary, Greece, Russia, Poland, Bulgaria, Ukraine, Lithuania, Romania, Albania, Serbia, Armenia, Georgia, Crete, Cyprus, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Belarus, Malta, Sardinia, Moldova, Slovakia, and Montenegro.

Less than three decades after the traditional date of Islam’s founding (622), three of the five original Christian centers (“sees”) founded by the apostles—in Alexandria, Antioch, and Jerusalem—were forever swallowed up by Islam; the fourth, Constantinople, valiantly resisted the Islamic onslaught for centuries, but was finally conquered in the name of Islam in 1453.  Though sacked and burned by Muslims as early as 846, only distant Rome—the Vatican, fifth of the ancient Christian sees—remained unconquered.

The few European regions that escaped direct Islamic occupation due to their northwest remoteness include Great Britain, Scandinavia, and Germany.  That, of course, does not mean that they were not attacked by Islam. Indeed, in the furthest northwest of Europe, in Iceland, Christians used to pray that God save them from the “terror of the Turk.” This was not mere paranoia; as late as 1627, Muslim corsairs raided the northern Christian island seizing four hundred captives and selling them in the slave markets of Algiers.

Nor did America escape.  A few years after the formation of the United States, in 1800, American trading ships in the Mediterranean were plundered and their sailors enslaved by Muslim corsairs.  The ambassador of Tripoli explained to Thomas Jefferson that it was a Muslim’s right and duty to make war upon non-Muslims wherever they could be found, and to enslave as many as they could take as prisoners.

There was no mystery about Islam in those days.   As early as the 8th century, Byzantine chronicler Theophanes wrote in his Chronographia:

He [Muhammad] taught those who gave ear to him that the one slaying the enemy — or being slain by the enemy — entered into paradise [e.g., Koran 9:111]. And he said paradise was carnal and sensual — orgies of eating, drinking, and women. Also, there was a river of wine … and the woman were of another sort, and the duration of sex greatly prolonged and its pleasure long-enduring [e.g., 56: 7-40, 78:31, 55:70-77]. And all sorts of other nonsense.

Six hundred years later, in the 14th century, Byzantine emperor Paleologus II told a Muslim scholar: “Show me just what Muhammad brought that was new, and there you will find things only evil and inhuman — such as the command to spread by the sword the faith he preached.”

Such was the honesty of interfaith dialoguing in former times.

It deserves repeating, by the standards of historiography, the aforementioned historical outline is unassailable, and attested to by both Muslim and European sources, from the traditional beginning of Islam till the modern era.

In short, regardless of what the Koran and other Islamic scriptures really “mean,” for roughly one millennium—punctuated by a Crusader-rebuttal that the modern West is obsessed with demonizing—Muslims waged unrelenting war on the West. And they did and continue doing so in the name of Islam.

——

And therein lies the rub: Today, whether as taught in high school or graduate school, whether as portrayed by Hollywood or the news media, the predominant historic narrative is that Muslims are the historic “victims” of “intolerant” Western Christians.  (Watch my response to a Fox News host wondering why Christians have always persecuted Muslims.)

So here we are, paying the price of being an ahistorical society: A few years after the Islamic strikes of 9/11—merely the latest in the centuries-long, continents-wide jihad on the West—Americans elected (twice) a man with a Muslim name and heritage for president; a man who openly empowers the same Islamic ideology that Western warriors fought for centuries.

Surely the United States’ European forebears—who at one time or another either fought off or were conquered by Islam—must be turning in their graves.

But all this is history, you say? Why rehash it?  Why not let it be and move on, begin a new chapter of mutual tolerance and respect, even if history must be “touched up” a bit?

This would be a somewhat plausible position if not for the fact that, all around the globe, Muslims are still exhibiting the same imperial impulse and intolerant supremacism that their conquering forbears did.  The only difference is that the Muslim world is currently incapable of defeating the West through a conventional war.

Yet this may not even be necessary.  Thanks to the West’s ignorance of history, Muslims are allowed to flood Europe, so that hardly a day now passes without headlines of Muslim on non-Muslim violence.   Most recently—or at least as of this writing—Muslims invaded a church in France, forced the priest on his knees, and slit his throat.

All this leads to another, equally important point: If the true history of the West and Islam is being turned upside down, what other historical “truths” being peddled around today are equally false?  The narrative concerning Islam’s alleged peacefulness is only being questioned because the world sees Muslims committing violence on a daily basis.  But surely there are other nefarious and seditious forces that are intelligent enough not to expose themselves?

In the future (whatever one there may be) the histories written about our times will likely stress how our era, ironically called the “information age,” was not an age when people were so well informed, but rather an age when disinformation was so widespread and unquestioned that generations of people lived in bubbles of alternate realities—till they were finally popped.

Bron: http://www.raymondibrahim.com

 

Franse premier Valls pleit voor reset relatie met islam, maar is te soft en te laat

Valls na ‘Nice’: Fransen moeten leren leven met terrorisme – Economische stadsjihad vernietigt Franse winkels, bedrijven en cultuur – Steeds meer Franse steden en inmiddels ook dorpen stap voor stap overgenomen door moslims


Frankrijk, het eerste Europese land waar de islam de fatale 10% bereikte, lijkt verloren. Nederland zit inmiddels heel dicht tegen dat percentage aan.

Na de meest recente terreuraanslag in Frankrijk, deze keer op een kerk, waarbij een priester op ritueel islamitische wijze werd onthoofd –door het extreemlinkse NU.nl totaal niet gemeld, maar op schandalig misleidende wijze consequent slechts een ‘gijzeling’ genoemd waarbij de priester slechts ‘omkwam’ (2)- pleit de Franse premier Manuel Valls voor een ‘reset’ in de relatie tussen zijn land en de islam. De maatregelen die hij voorstelt zijn echter veel te soft en veel te laat. Steeds meer Franse steden worden namelijk overgenomen door de ‘economische stadsjihad’, zoals een in Frankrijk wonende Nederlander getuigt. Tal van Franse winkels en bedrijven worden door moslims afgeperst en bedreigd, en vervolgens vervangen door islamitische ‘collega’s’. Hele dorpen en steden vallen zo ten prooi aan de islam en de Sharia.

Valls staat ‘open voor het idee’ om voortaan te eisen dat imams enkel in Frankrijk mogen worden opgeleid, en dat moskeeën ‘voor een nog te bepalen periode’ niet meer met buitenlands (Turks en Arabisch) geld mogen worden gefinancierd. Inmiddels begint ook in Parijs het inzicht door te sijpelen dat vrijwel alle moskeeën worden gebruikt om moslimjongeren te radicaliseren en op te zetten tegen de autochtone bevolking.

De premier gaf toe dat er een ‘fout’ is gemaakt met de 19 jarige Adel Kermiche, één van de twee terroristen die de kerk aanvielen en de priester onthoofdden. Kermiche was met een enkelband vrijgelaten uit de gevangenis, in afwachting van een rechtszaak wegens hulp aan terreurorganisaties (in Syrië). Eerder werd Valls zwaar bekritiseerd toen hij na de terreuraanslag in Nice zei dat de Fransen ‘moeten leren leven met terrorisme’. (1)

Economische stadsjihad vernietigt Franse winkels en Franse cultuur

Een Nederlander die in Frankrijk woont schrijft op zijn Facebook dat ‘wat we nu radicale islam noemen, hier in Frankrijk onder een andere naam al jaren bezig is: economische stadsjihad. Een goed georganiseerde islamitische maffia die op criminele wijze Franse winkeliers en kleine en grote ondernemingen afperst en onder druk zet, om het zo voor elkaar te krijgen dat ze hun winkel, een bakker, slager of supermarkt, sluiten. Missie eenmaal geslaagd, dan neemt een islamitische slager of bakker de zaak over, en hopla, men gaat naar de volgende ondernemer.’

‘Hoe meer winkels worden overgenomen, hoe meer moslims in die wijk komen wonen, en… als ze het uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen dat 45% van het aantal inwoners moslim is, kunnen ze volgens de Franse wet eisen dat een islamitische burgemeesterskandidaat meedoet met de verkiezingen. De plaatselijke socialistische partij, waar bijna alle moslims lid van zijn, zal daar gehoor aan geven.’

Doel van moslims is volledig islamitische dorpen en steden

‘Niet alleen in grote steden, maar ook in kleine voorsteden begint dit zichtbaar te worden. Op het moment dat ze een straat of woonwijk hebben, wordt illegaal de islamitische wet (Sharia) ingevoerd. Dit is al sinds jaar en dag aan de gang… Dit is niet multicultureel, want dan heb je een bevolking met diverse culturen en religies… Maar dit gaat om straten met bakkers, slagers, snackbars, kledingwinkels etc. met alleen maar islamitische ondernemers, die via een netwerk van afpersing en criminaliteit hun zaak hebben kunnen opbouwen, met als doel een islamitische dorp of stad te maken.’

‘Hier spreek je dus van een strategie, een goede planning, en dus ook van een manier om doelbewust een stad of dorp te zuiveren van de lokale bevolking. Je neemt stad voor stad, dorp voor dorp in, om meer macht en invloed op te eisen, met hulp van de socialistische partij (de Franse variant van de PvdA / SP, gemixt met GroenLinks en D66) die graag zo lang mogelijk aan de macht wil blijven, maar ondertussen stekeblind is voor wat er werkelijk gaande is, en tegelijkertijd de problemen in die wijken onderschat, omdat daar de welvaart niet toe- maar juist afneemt, en een dorp of stad economisch steeds zwakker wordt.’

‘De werkeloosheid neemt in die gedeeltes juist toe, wat weer een voedingsbodem voor groepen als IS en Hamas enz. is. Juist uit die dorpen en steden waar wijken zo zijn overgenomen, zijn de meest radicalen naar Irak en Syrië vertrokken. Juist uit deze wijken komen de daders die (hier) aanslagen plegen.’

Socialistische en liberale tolerantie voor cultuur die de onze om zeep wil helpen

‘De politiek van de socialistische partijen in Europa, die vanaf de jaren ’60 de immigranten alles hebben beloofd en toegezegd om hun stemmen te winnen, heeft hen uiteindelijk de das omgedaan. Het tolerante beleid van de sociale- en liberale democraten heeft gefaald…. Je geeft een vreemde onderdak en hulp waar hij of zij het nodig heeft, maar je geeft hem nooit de sleutels van je huis of de pincode van je bankrekening.’

‘Wat wij met deze tolerantie hebben gedaan is hen de sleutels geven van onze cultuur, manier van leven, normen en waarden… Als een ideologie of religie andere bevolkingsgroepen, jouw en mijn gedachtengoed, om zeep probeert te helpen, dan zijn alle grenzen bereikt.’  (3)

Kortom: Frankrijk, het eerste Europese land waar moslims over de cruciale 10% gingen, lijkt verloren. Nederland zit heel dicht tegen dat percentage aan. En wat doen wij? Laten wij het ook zover komen, of is het zelfs al zover, maar mogen ook onze media daar op last van de politiek in Den Haag niets over schrijven?

Xander

(1) Arutz 7
(2) NU
(3) Facebook / Roger Maatje-Fortin

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Deense expert: Met deze 10 stappen kunnen wij de islam stoppen


Ter waarschuwing nogmaals deze veelzeggende plaatjes.

De Deense psycholoog en islamexpert Nicolai Sennels heeft eerder dit jaar 10 stappen opgesteld waarmee wij Europeanen de oprukkende islam in onze landen kunnen stoppen. Volgens Sennels is het enige wat onze samenleving nog kan redden van een gewisse ondergang het herinvoeren van nationale grenscontroles en het volledig stopzetten van de immigratie van moslims, want ‘de bittere ervaring is dat het onmogelijk is om de islamitische cultuur toereikend te integreren. De gevolgen zijn gigantische economische problemen en parallelsamenlevingen met extreem hoge criminaliteit -wat voedingsbodems zijn voor terroristen-, en de verspreiding van de Sharia ten koste van de seculiere wetten.’

 

In Sennels ogen is het domste wat we kunnen doen ons terugtrekken, hopend dat het allemaal vanzelf wel weer een keertje goedkomt. Dat is het recept voor onze ondergang. Ieder van ons moet naar onze eigen mogelijkheden iets doen, zijn of haar talenten inzetten om ons land en ons continent voor onze (klein)kinderen vrij, veilig en welvarend te houden.

Stap 1: Alle vormen van de Sharia moeten worden bestreden, gestopt en teruggedraaid

De islamitische wetten staan vrijwel allemaal op zeer gespannen voet met onze Westerse democratische wetten en humanistische waarden. De Sharia discrimineert niet alleen vrouwen, maar eist dat alle moslims zich actief tegen de democratie verzetten en tegen alle niet-moslims strijden, ze tot slaven te maken, en/of hen vermoorden.

Als wij ook maar één aspectje van de Sharia in onze samenleving toelaten, dan geven we daarmee ruimte aan een systeem dat het onze totaal wil vernietigen. Fundamentalistische imams en moslimleiders zullen het als een teken opvatten dat zij hier rustig kunnen komen wonen en leven, zonder zich aan onze samenleving en waarden aan te passen. Sterker nog: dat ze alles mogen doen om ons systeem te ondermijnen, omdat het toelaten van het hunne als een teken van grote zwakte wordt opgevat.

Voorbeelden van de oprukkende Sharia zijn ‘halal’ voedsel in (school)kantines, speciale islamitische gebedsruimten, het honoreren van islamitische feestdagen, het toestaan van gezichtsbedekking (Burka, Niqab), het toestaan van een sluier in openbare functies, het laten bouwen van islamitische architectuur in onze steden, zoals minaretten, die in de islam zelf symbolen van militaire verovering zijn.

Stap 2: De bouw van moskeeën moet worden stopgezet

Moskeeën verbreiden allemaal een letterlijke interpretatie van de islamitische geschriften. Zelfs zogenaamd ‘gematigde’ imams weigeren afstand te nemen van de criminele en gewelddadige aspecten van de Koran en hun profeet Mohammed (zie ook dit artikel van gisteren). Die beschouwen ze als de heilige waarheid. Moskeeën zijn daarom broedplaatsen van en voor fundamentalisten. Mede dankzij moskeeën zijn de 2e en 3e generatie moslims in Nederland vaak veel radicaler dan hun ouders.

We moeten daarom eisen dat de moskeeën actief en consequent de criminele en gewelddadige passages, oproepen en bevelen in de Koran publiekelijk veroordelen. In de meeste landen kan dat door gebruik te maken van de Grondwet, waarin het instituten en religies wordt verboden om leringen te verspreiden die de openbare orde en veiligheid willen verstoren.

Het wordt ook de hoogste tijd dat de verantwoordelijke politici zich inlezen in de islamitische literatuur waar imams uit preken, en zeker ook de woordelijke vertaling van de Arabische Koran, en niet de gekuiste, en daarom extreem misleidende Nederlandse en andere Europese vertalingen, die enkel en alleen voor onze ogen zijn geschreven.

Stap 3: Ondersteun en gebruik de vrijheid van meningsuiting!

Het enige waar de islam net zo bang voor is als voor een verantwoordingsbewuste, gewetensvolle en krachtige politie (die mogelijk al snel ondersteund zal moeten worden door het leger), is de waarheid. Daarom zijn moslims zo fel tegen de vrijheid van meningsuiting, want hierdoor kunnen de criminele doelstellingen van de islam worden blootgesteld, en de eisen van moslims om een speciale voorkeursbehandeling als een vorm van cultureel imperialisme worden afgewezen. Gebruik de vrijheid van meningsuiting dus overal en voortdurend om de islam te bekritiseren.

Stap 4: Stop de immigratie van moslims

De islam breidt zich vooral door emigratie uit. In de Koran wordt zelfs een grote beloning belooft aan iedereen die de islam op deze wijze over de wereld verspreidt. Zonder islamitische immigratie, die door terroristen wordt gebruikt om in onze maatschappij te infiltreren, zou Europa geen enorme problemen met de economie, veiligheid en stapsgewijze culturele vernietiging hebben.

Daarom moeten we onmiddellijk weer nationale grenscontroles invoeren, en het immigratiebeleid weer compleet terughalen uit Brussel. De EU en de VN, die vol inzetten op de islamisering van Europa, mogen daar niets meer over te zeggen hebben. ALLE immigratie van moslims moet volledig worden stopgezet, inclusief gezinshereniging.

Sennel: ‘De bittere ervaring leert dat het onmogelijk is de islamitische cultuur toereikend te integreren. De gevolgen zijn gigantische economische problemen en parallelsamenlevingen met extreem hoge criminaliteit, wat voedingsbodems zijn voor terroristen, en de verspreiding van de Sharia ten koste van de seculiere wetten.’

Stap 5: Geef bezorgde burgers een stem en de ruimte

De grote meerderheid van de bevolking in het Westen maakt zich grote zorgen over de islam en de immigratie van miljoenen moslims. Bang gemaakt door de autoriteiten en media durven velen er niet over te praten. Dat moet veranderen. De grotendeels nog zwijgende meerderheid moet gaan beseffen dat ze bepaald niet alleen staan, dat er steeds groter wordende bewegingen en partijen zijn die dezelfde zorgen over onze toekomst delen.

Het moet weer normaal worden je uit te kunnen en mogen spreken tegen een ideologie die alles kapot wil maken waar tijdens de Tweede Wereldoorlog voor gevochten is, en waar zoveel mensen het leven voor hebben gelaten, en wat na de oorlog door hard werken is opgebouwd. Mensen moeten zich middels slogans, symbolen, partijen, nieuwsbrieven, blogs, websites, organisaties, bewegingen aaneen kunnen sluiten om een gezamenlijk front te  vormen tegen de islam. Moedige sprekers en leiders moeten massaal worden ondersteund, omdat ze hun leven op het spel zetten door de islam openlijk te bekritiseren.

Stap 6: Doe een beroep op organisaties, partijen, kerken

Zoveel mogelijk mensen moeten een beroep doen op maatschappelijke organisaties, politieke partijen, kerken en denktanks, en hen duidelijk maken dat het stoppen van de islam ook in hun belang is. Zo stemt 75% tot 90% van de moslims in Europa op links (de natuurlijke partners van de islam), vindt er in het Midden Oosten en Afrika een massale vervolging van christenen door moslims plaats, kosten moslimmigranten miljarden euro’s die onze zorg en sociale zekerheid dreigen te doen bezwijken, worden moslimvrouwen onderdrukt, doen moskeeën de waarde van woningen in de omgeving scherp dalen, enz..

Wijs hen op de feiten, stuur hen boeken, brieven en artikelen, vraag om een gesprek, sluit u aan bij groepen op het internet (Facebook e.d.) en begin hen voorzichtig te helpen met het creëren van hun eigen islamkritische materiaal. Met een beetje geluk bouwt u ook met mensen die bij de media en de gevestigde politieke partijen werken goede contacten op.

Stap 7: Begin met bloggen – ieder dag

In de meeste Europese landen zijn nog veel te weinig blogs en onafhankelijke websites die ‘ander nieuws’ over de islam (maar ook over andere controversiële onderwerpen) brengen, en zo een tegenwicht vormen voor de propagandistische pro-islamitische reguliere media. Begin dus te bloggen, zorg voor links naar bronnen, bouw contacten op die u rechtstreekse informatie kunnen geven (over bijvoorbeeld de werkelijke omvang van de immigratie, de criminaliteit door moslimmigranten, etc.). Zorg er wel voor dat racisten en (neo)nazi’s geen toegang krijgen met haatzaaiende opmerkingen zoals ‘gooi de bom op alle moslimlanden’.

Doe dit als het kan samen met één of meerdere anderen, omdat het simpelweg teveel werk is en teveel tijd en energie kost om alles alleen te doen. Verwijs naar andere blogs en websites die er door de bank genomen hetzelfde over denken, en werk als het nodig of gewenst is met hen samen.

Stap 8: Demonstraties

Als u de mogelijkheid hebt, organiseer dan demonstraties. Dat kan zeer effectief zijn, omdat het de aandacht van de media krijgt, er andere mensen door worden gemobiliseerd, en er een sterk signaal aan de politiek wordt afgegeven. Gebruik Facebook, andere sociale media, blogs en websites voor aankondigingen, zorg voor de juiste vergunningen, maak duidelijke spandoeken met sterke slogans, zorg voor goede en als het kan bekende sprekers, en plan als het succesvol verloopt meerdere demonstraties achter elkaar. Behalve bij parlementsgebouwen zouden die ook bij moskeeën kunnen worden gehouden.

Stap 9: Schrijf commentaren en lezersbrieven, en blijf dit consequent doen

Als de reguliere media niet zo bang waren geweest om over de ware aard van de islam en de massale immigratie van moslims te berichten, dan zou de bedreiging voor onze vrijheid en veiligheid op dit moment lang zo erg niet zijn geweest.

Zichzelf respecterende journalisten, kranten, media en uitgevers kunnen onmogelijk blij zijn dat ze door de politiek gedwongen worden om bepaalde zaken die ‘kwetsend’ worden geacht voor de islam en/of voor moslims, geheim te houden, omdat de bevolking anders wel eens de ‘verkeerde’ (niet politiek-correcte) ideeën zou kunnen krijgen.

Schrijf dus zoveel mogelijk lezersbrieven, plaats commentaren, want die behoren tot de meest gelezen gedeeltes op de grote nieuwssites. Ook als uw brief niet wordt geplaatst, is het toch een signaal dat lezers willen dat bepaalde thema’s weer (of meer) aan bod komen.

Door dit vaak te doen, zult u ook steeds beter in staat zijn om vijandelijke stemmen die u doorgaans meteen van ‘racisme’ zullen beschuldigen, met feiten, statistieken en te verifiëren gebeurtenissen te weerleggen.

Ingezonden brieven kunnen wat langer zijn dan enkele regels, maar commentaren moeten beperkt blijven tot enkele korte, bondige zinnen, want anders worden ze niet of nauwelijks gelezen. Zorg voor voldoende onderbouwing, bijvoorbeeld met één of meerdere links. En vooral: geef niet op, blijf dit doen, want ‘de aanhouder wint’, zeker als dat er steeds meer worden.

Stap 10: Bescherm uw innerlijke zelf

Veel mensenin Europa, maar ook in andere delen van de wereld, bereiden zich erop voor dat onze samenleving steeds gewelddadiger en onveiliger wordt. In landen zoals Zweden, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland, maar ook in Amerika, is er een explosieve stijging van het aantal verkochte wapens en andere verdedigingsmiddelen zoals pepper spray. In Nederland heeft de overheid het helaas op alle mogelijke manieren, zowel fysiek als wettelijk, vrijwel onmogelijk gemaakt voor de burger om zichzelf te verdedigen (dat moet dus ook veranderen).

Hopelijk sluiten steeds meer mensen die bij de politie, het leger en andere veiligheidsorganisaties werken zich aan bij nieuwe initiatieven, en gaan zij de burgers informeren en het liefst ook trainen. Onze democratische waarden en humanistische normen, die hun wortels hebben in het Jodendom en christendom, dienen overeind te blijven en te worden verdedigd. Wij moeten echter ook onszelf en onze gezinnen en families kunnen verdedigen.

Geen woede en wraak, maar soms is agressie de enige optie

Daarbij moet altijd worden bedacht dat woede nooit de overhand mag krijgen en ontaardt in wrede wraakacties, hoe moeilijk dat soms ook is, zeker als de zoveelste islamitische terreuraanslag met onschuldige slachtoffers heeft plaatsgevonden. We hoeven echter geen medelijden te hebben met criminele, terroristische en haatzaaiende moslims. Een passieve houding is dan juist uit den boze, en zal hen alleen maar aanmoedigen door te gaan met hun gedrag, hun eisen en hun streven ons totaal te willen onderwerpen.

Maar als agressie dan toch onvermijdelijk wordt, dan is het volgens de Deense psycholoog heel belangrijk eraan te denken dat dit nodig is om erger te voorkomen, omdat er anders nog veel meer slachtoffers zullen vallen. Soms is het nodig de tegenstander goed duidelijk te maken dat hij zelf eveneens veel zal verliezen als hij zijn agressie en terreur niet stopt. (1)

Les van Tweede Wereldoorlog

Daarbij wil ik zelf wijzen op de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers ons land al na enkele dagen op de knieën hadden gekregen (overigens niet militair, maar politiek), riepen de autoriteiten al heel snel op om mee te werken met de bezetter, omdat dit het beste zou zijn voor iedereen. Mensen werd ontraden zich te verzetten; de eerste verzetsgroepen werden zelfs verketterd en als gewelddadige verraders neergezet.

We weten echter hoe het is afgelopen. Na de Tweede Wereldoorlog waren de verzetsgroepen helden, en de gewillig met de Duitsers meewerken autoriteiten -en zeker ook de media!- de NSB’ers, de échte verraders. Zorg dus dat u aan de goede kant van de streep staat als de strijd tegen de islam gestreden is. Of is verloren, want dat kan ook nog, als wij massaal passief blijven, en de huidige politieke leiders ongestoord ons land naar de afgrond laten voeren.

Xander

(1) Michael Mannheimer

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Afgelopen dagen tientallen islamitische aanvallen, aanrandingen en misdaden door media verzwegen

Dagelijkse praktijk in EU: Nergens meer veilig voor aanhangers van de islam – Britse ministerie BuZa waarschuwt reizigers voor ‘hoge terreurdreiging’ in Duitsland


79 jaar zijn, en op een begraafplaats, waar je je overleden zus bezoekt, worden verkracht door een islamitische asielzoeker. Welkom in het Europa van 2016.

De afgelopen dagen zijn er nog veel meer misdaden, aanvallen, aanrandingen en moordaanslagen door volgelingen van de islam in Europa geweest. Die worden door de politiek en media verzwegen of gebagatelliseerd, enkel om de massale immigratie van miljoenen moslims, en de daaraan verbonden totale islamisering van ons continent, niet in gevaar te brengen. Van verkrachtingen tot mishandelingen en bijna-onthoofdingen: de islam is definitief gearriveerd, en daarmee is het gebeurd met onze veiligheid en vrijheid, en straks ook met onze democratie en welvaart. Een greep uit de inmiddels dagelijkse ellende:

Afgelopen maandag, Troisdorf, bij Bonn. Een chirurg in een ziekenhuis wordt bedreigd door een moslim, wiens twee zonen hem stevig vastpakken. ‘Hij schreeuwde Allahu Akbar. Toen wilde hij mij onthoofden!’ Er breekt paniek uit. Een 82 jarige vrouwelijke patiënt vlucht zelfs het raam uit. (1)(2)

Berlijn, zelfde dag, eveneens in een ziekenhuis. Een moslimman schiet een arts dood, en pleegt daarna zelfmoord. ‘Geen aanwijzingen voor een islamistische aanslag,’ aldus de politie. Die zijn zoals u weet door Berlijn verplicht om te zwijgen als de daders moslims, migranten en asielzoekers zijn. Het gebouw werd korte tijd ontruimd; volgens getuigen was de politie, brandweer en reddingsdiensten met 20 auto’s aanwezig. Ook werd de SEK anti-terreureenheid ingeschakeld, wat bewijst dat het ook in dit geval om een moslim ging. (7)

Dinsdag, Ibbenbüren, niet ver over de grens bij Oldenzaal. Een vrouw van 79 wordt uit het ziekenhuis ontslagen na op een begraafplaats te zijn verkracht door een Eritrese asielzoeker. De bejaarde vrouw bezocht daar het graf van haar zus. (2)

Geldern, nog dichter bij de grens, bij Venlo. Zwemmers in het nudistenzwembad, inclusief enkele kinderen, worden bedreigd door een groep jonge moslims -waarvan sommigen van de 2e of 3e generatie die in Europa zijn opgegroeid- die schreeuwen dat ‘alle Duitse vrouwen sletten zijn’ die ‘het verdienen te sterven’. ‘Allahu Akbar! Wij zullen jullie allemaal uitroeien!’

Oldenburg. Een 49 jarige vrouw die het Zomerfeest heeft bezocht, wordt op de weg naar huis verkracht door een ‘onbekende man’ (9). Zoals gebruikelijk weigert de politie ook maar iets over de afkomst van de man te zeggen, maar op social media is te lezen dat het hoogstwaarschijnlijk om een migrant / asielzoeker gaat.

Frankfurt, het vliegveld. Op dit filmpje is te zien hoe een moslimman, volgens sommigen boos omdat zijn vlucht was vertraagd, twee politieagenten te lijf gaat en hen begint te slaan en te schoppen. Andere reizigers laten met boegeroep hun afkeuring blijken, maar grijpen niet in. Ook nu vraagt de politie het filmpje niet op internet te zetten – het zou de burgers alleen maar ongerust maken.

Mannheim. Een 26 jarige vrouw wordt ’s morgens door een onbekende man gevolgd en aangerand. Als ze zich verweert, slaat en schopt hij haar helemaal in elkaar, waardoor ze ernstig gewond raakt. De circa 20 jarige dader had volgens haar bruine ogen en een bruine huid, en was vermoedelijk afkomstig uit Noord Afrika. (14)

Jena. Een 27 jarige vrouw wordt door meerdere ‘buitenlandse mannen’ aangerand en bijna verkracht. Ze weet zich echter los te rukken en te vluchten. (14)

Wolfhagen, vlak voor Kassel. Een 27 jarige ‘vluchteling’ randt een 37 jarige vrouw aan en mishandelt haar. Ook valt hij een 24 jarige Duitse man aan. In dezelfde nacht moet een 18 jarige migrant door de politie worden ingerekend, omdat hij agressief is tegen willekeurige voorbijgangers. Een 19 jarige ‘collega vluchteling’ was zojuist opgepakt omdat hij diverse jonge vrouwen had aangerand. Elders –nog steeds in het rustieke Wolfhagen- slaat een 26 jarige ‘vluchteling’ een 32 jarige Duitser in elkaar. ’s Avonds waren twee ‘vluchtelingen’ van 21 en 22 al gearresteerd nadat ze een 27 jarige vrouw, een beveiligingsmedewerker, hadden aangerand en mishandeld. Net na middernacht was een 34 jarige vrouw uit Wolfhagen al aangerand door een 25 jarige Algerijn, die met vuistslagen haar verzet probeerde te breken. (14)

Trier. Een groep Noord-Afrikaanse mannen randen twee 18 jarige meisjes aan. Een 20 jarige man die reageert op het hulpgeroep van de meisjes, wordt in zijn gezicht geslagen. Elders in de stad wordt een 20 jarige vrouw aangerand door een donkere, Arabisch uitziende man. (14)

Rüsselsheim. Een 45 jarige vrouw wordt op het fietspad naast de A60 door een ‘donkerhuidige’, gebroken Duits pratende man van circa 20 jaar oud aangerand en bijna verkracht. Vanwege haar felle verzet mislukt dat.

Paderborn. Een 37 jarige joggende vrouw komt op een voetpad een jonge man met donkere huid en kort zwart haar tegen, die haar zijn snikkeltje laat zien.

Rottenburg. Een 36 jarige Syriër grijpt op de markt diverse vrouwen bij hun billen. Aangezien hij dit ook op andere dagen schijnt te doen, heeft de politie andere slachtoffers opgeroepen zich te melden.

Bad Homburg. Twee 18 jarige meisjes worden door een circa 30 jarige man ‘met donkere huid’ aangerand en agressief vastgegrepen.

Würzburg… 28 jarige vrouw aangerand (door donkere man)… 15 en 17 jarige meisjes komen ‘donkere’ snikkeltoner tegen… Eichstätt, 36 jarige Afghaan randt vrouw aan, krijgt hulp van twee landgenoten van 19 en 33… Kehlheim, 16 jarige Afghaanse asielzoeker randt kort achter elkaar 2 jonge vrouwen aan….

Ondertussen kregen vier jonge Syrische ‘vluchtelingen’ (leeftijd 14 tot 20 jaar), die in Weil am Rhein twee meisjes van 14 en 15 hadden verkracht, van de rechter slechts een proeftijd opgelegd. ‘Omdat het nog maar kinderen zijn’, was de argumentatie. ‘Kinderen’, die echter wel met een volwassen misdaad twee andere kinderen voor het leven beschadigden. (8)

Nog een bizar ‘incident’: een Nederlandse agent die met zijn vrouw op vakantie ging werd bij een raststätte bij Frankfurt plotseling door een ‘verwarde man’ neergestoken, en overleefde het maar net. De dader, afkomstig uit moslim maffiastaat Kosovo, kon worden opgepakt. (10)

Niet voor niets waarschuwt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken voor reizigers die naar Duitsland gaan. ‘Er is een hoge dreiging door terrorisme. Aanslagen kunnen willekeurig plaatsvinden, inclusief op publieke plaatsen die door buitenlanders worden bezocht.’ (12)

Oostenrijk, een ziekenhuis in de stad Linz. ‘Wij zijn geen aangeschoten wild!’ aldus de secretaris van het ziekenhuis, nadat de zoon van een moslima, patiënt, zeer agressief wordt als de verplegers, ‘hoerenzonen’, haar nog één keer aanraken. Meerdere patiënten zijn zo bang, dat ze op de vlucht slaan. Ook verplegend personeel is dermate angstig, dat de politie wordt ingeschakeld (12).

Wenen. Een 25 jarige Syrische migrant staat bij een speelplaats naar kinderen te kijken en zichzelf te bevredigen. Voordat hij iets kan doen, schakelen ouders de politie in. (13)

Vimmerby, Zweden. Een moslimmigrant randt vijf jonge vrouwen aan in een uitgaansgelegenheid. De man spuugt op de vrouwen, laat hen zijn geslachtsdeel zien, en schreeuwt dat hij Zweden haat, en alleen maar is gekomen ‘to fuck Swedish girls’. (4) Een 20 jarige vrouw was al eerder dit jaar in dezelfde nachtclub door een andere migrant aangerand, en zegt nu niet meer alleen over straat te durven.

Malmö, Zweden. Schietpartij in het winkelcentrum, één man raakt gewond. Niets bijzonders in het beruchte moslimbolwerk dat de stad dankzij massa immigratie is geworden; schietpartijen vinden er aan de lopende band plaats. Daders zijn vrijwel uitsluitend leden van een van de vele islamitische criminelenbendes. (6)

We houden er maar mee op, het beeld zal intussen wel duidelijk zijn. De vraag is hoelang de Europeanen dit nog over hun kant laten gaan, hoelang ze onze landen en samenlevingen, onze vrouwen, mannen, dochters, zonen, zussen, broers, familieleden, vrienden door ‘onze’ leiders doelbewust in steeds groter gevaar laten brengen door de grenzen open te laten, en door de islamitische ideologie nog steeds alle ruimte te bieden.

Xander

(1) Focus / Hartgeld
(2) Express via Infowars
(3) Breitbart via Infowars
(4) Infowars
(5) Infowars
(6) Express / Telegraaf
(7) Landeszeitung / Focus
(8) Asylterror
(9) Asylterror / Bild
(10) Telegraaf
(11) Gov.UK
(12) Krone
(13) Krone
(14) PI-News

Bron: http://www.xandernieuws.nl