Merkel koestert taboe islamkritiek

Foto: De Telegraaf

Opinie Leon de Winter

In haar rede van 18 februari 2017 in München gebruikte Angela Merkel veertien keer het woord islam. In de meeste gevallen sprak zij van ’islamistisch’, een term die sinds enkele jaren wordt gebruikt om het gedrag van radicalen af te zonderen van dat van de meerderheid van moslims.

De volgende alinea was onmiskenbaar Merkeliaans: „Voor mij is het […] belangrijk dat we islamitische staten bij deze coalitie [tegen islamistisch geweld] betrokken hebben. Ik geloof namelijk dat uitgerekend van deze staten de bijdrage moet komen om duidelijk te maken dat niet ’de islam’ de oorzaak van het terrorisme is, maar een verkeerd begrepen islam. Daarom verwacht ik – ik heb dat vaker gezegd – ook van religieuze autoriteiten van de islam duidelijkheid over afbakening tussen de vreedzame islam en het terrorisme in naam van de islam.”

Merkel maakt dus onderscheid tussen een ’verkeerd begrepen’ en een ’vreedzame islam’. De verkeerd begrepen islam wordt aangehangen door IS, en in de rest van de islamitische landen heerst de ’vreedzame islam’.

Wie de lijst van leden van de Organisatie van Islamitische Coöperatie overziet, beseft dat dit niet echt landen zijn voor transseksuele mannen die op een naaktstrand bij een lekker cocktailtje en varkensspiesje een roman van Salman Rushdie of een essay van Ayaan Hirsi Ali willen lezen. Toch zijn dit in Merkels ogen landen van de ’vreedzame islam’.

Wie de teksten van de islam leest, leest over een ambitieuze man die met behulp van een bovenaardse stem – die hij beweert te horen – bewondering en vrees wil afdwingen bij zijn toehoorders. Aanvankelijk richt hij zich tot joden en christenen, maar als zij hem niet volgen, slaagt hij erin met een groeiende schare getrouwen wereldlijke macht te grijpen. Dat doet hij met misleiding, geweld, manipulatie. Hij laat massamoorden uitvoeren, neemt oorlogsbuit, verdeelt gevangengenomen vrouwen onder zijn strijders. Geweld wordt verheerlijkt en wie sterft voor de islam, zo belooft hij, heeft een streepje voor in het hiernamaals. Kortom: de islam is gebaseerd op het succes van een veroveraar die vrede biedt na de gewelddadige onderwerping aan zijn leer en zijn persoon. Zijn succes is het bewijs van de superioriteit van zijn leer.

IS-mannen leiden nauwgezet het leven van de veroveringsperiode van de islam. Volgens de socioloog en islamonderzoeker Ruud Koopmans zijn er in de wereld minstens vijftig miljoen moslims die net zo fanatiek zijn als de eerste generaties gelovigen. Het probleem is dus niet, zoals Merkel beweert, een verkeerd begrepen islam: moslims weten verdomd goed dat de islam geweld als een aanvaardbaar middel ziet. Dat zij ervan afzien, getuigt van het gebrek aan geweldsmiddelen of van voortschrijdend inzicht. Als dat laatste het geval is, laten zij zien dat zij vooruitstrevender zijn dan hun heilige teksten.

Nederland is het meest geseculariseerde land in de wereld. Sinds de secularisering heeft doorgezet, is de Nederlandse samenleving welvarender en vreedzamer. De godsdienststilte is verstoord door de toestroom van heftige gelovigen. Opeens zijn er weer discussies die samenhangen met uiterst gevoelige religieuze tradities. Wel of geen boerka’s, minaretten, gebedsoproep, halal in supermarkten, gescheiden zwemmen, speciale scholen, religieuze rechtbanken, islamofobie. Het zijn ontwrichtende discussies die Nederlanders, dachten ze, achter zich hadden gelaten. Westerse samenlevingen analyseerden de eigen joods-christelijke teksten tot breekbare mythen en legenden; en nu?

We hebben er moeite mee om met dezelfde meedogenloze blik de islam te analyseren. Welke moslim durft, zoals Sigmund Freud, een boek als Der Mann Moses und die monotheistische Religion te schrijven? De westerse elites lopen op eieren wanneer het om de islam gaat. Merkel slaat onzin uit over vreedzame en verkeerd begrepen islam, omdat zij rekening wil houden met religieuze gevoeligheden die door de meerderheid van Europeanen als achterhaald worden beschouwd. Niemand durft te zeggen dat wij het leven heiligen, maar niet de teksten uit een mythisch en bijgelovig verleden.

Moslims zijn in meerderheid vreedzaam; niet omdat hun religieuze traditie dat voorschrijft, maar omdat zij beseffen dat de wereld ingewikkeld en kleurrijk is en dat je niet kunt leven naar de regels van een zevende-eeuwse veroveraar. Merkels oproep aan religieuze islamautoriteiten om hun geloofsopvattingen van die van IS af te bakenen, bevestigt dat zij niet weet waar zij het over heeft: er is één islam, en IS volgt die puur en naar de letter. Wat de autoriteiten wel kunnen doen (maar daarmee breken zij met het principe dat alles in de Koran eeuwigheidswaarde heeft), is de doodstraf op afvalligheid en blasfemie afschaffen; daarmee zouden zij de ideologisch-theologische kern van het geweld verwijderen en een nieuwe fase in de islam inluiden, een vredelievende reformatie die niet meer in andere religies en in ongeloof dodelijke vijanden ontwaart. Door te beweren dat IS een verkeerd begrepen islam volgt, houdt Merkel het taboe op wetenschappelijke islam-kritiek in stand.

De ideeën en normen in de islam hebben de Arabieren ooit vleugels gegeven. Er ontstond een wereldrijk. Maar diezelfde normen en ideeën zijn nu een rem op vooruitgang en vrijheid, kijk naar de sociaaleconomische en culturele situatie in de meeste landen die op die eerder genoemde lijst staan van de Organisatie van Islamitische Coöperatie. Merkel, aan de top van de Europese elitepiramide, laat de echte pijn onbesproken.

Bam! Demonstrante in Nederland voor rechter wegens islamkritiek

EnBTzYAJ
Raffie Chohan. foto Twitter.

Door Joost Niemöller

Bij Raffie Chohan werd vandaag een dagvaarding van het OM door de bus geduwd. Of ze maar even op 28 september om 13.45 uur voor de rechter in Utrecht wil verschijnen wegens art. 137d lid 1 & art.137c lid 1. Dat wil zeggen wegens aanzetten tot haat en discriminatie.

Dit staat er letterlijk in de dagvaarding:

Zij op of omstreeks 11 oktober 2015 in de gemeente Utrecht, in het openbaar, mondeling, bij geschrift en/of bij afbeelding heeft aangezet tot haat tegen en/of discriminatie van mensen, te weten moslims en/of gewelddadig optreden tegen mensen, te weten moslims, wegens hun ras en/of godsdienst en/of levensovertuiging door op en openbare (Pegida-) bijeenkomst een speech te houden en de schriftelijke uitwerking van deze speech op Facebook te plaatsen en daarin te zeggen en/of schrijven: “Een andere reden om Moslims te verachten en te haten om hun krankzinnige ideologie,want het is nooit een religie van vrede”

 

Raffie Chohan had dus gezegd dat er een reden is om moslims te verachten dan wel te haten vanwege de islam. Ze zei niet dat ze zelf moslims haatte dan wel verachtte. Ze riep ook niet op tot het haten dan wel verachten. Ze zei alleen maar dat de islam daar een reden voor is. En zelfs dat al acht het OM kennelijk strafbaar.

Je mag dus zeggen dat je het nazisme een verachtelijke ideologie vindt, maar je mag niet zeggen dat dit een reden is om nazi’s dus te haten dan wel te verachten. Is daar ooit een zaak over gevoerd? Tuurlijk niet.

Moslims zijn aanhanger van de islam. Wanneer je de islam als ideologie haat of veracht, lijkt het mij volkomen legitiem om te zeggen dat er dus een reden is om die aanhangers ook te haten of verachten. Zo zal een ander een hekel hebben aan PVV-ers, omdat ze de PVV aanhangen en dat is genoeg reden. O wacht, daar is het OM ook nog nooit over gevallen.

Zou het OM zichzelf misschien zien als de speciale verdediger van de islam?

Over de manier waarop de politie met Chohan omging, kunnen trouwens ook vraagtekens gezet worden. De advocaat van Chohan wilde getuigen oproepen voor haar verdediging, maar dit werd haar niet toegestaan.

Chohan in een mail aan mij:

 Er is in het begin veel geïntimideerd door de Politie om op het bureau te komen. Vrijdag, zaterdag, zondag, maar dat heb ik geweigerd.Iedereen weet dat je in het weekend geen advocaat kan spreken.Ik ben wel op het Politie bureau gekomen na een schriftelijk verzoek, op aanraden van mijn advocaat. Maar ik heb mij beroept op mijn zwijgrecht en ik heb niks ondertekend.

Dat Raffie Chohan gedaagd zou worden door het OM stond al vast. Er was in de media veel gedoe over haar uitspraken over ‘inteelt’, maar het OM heeft besloten om dat kennelijk te laten voor wat het was, want daarover is in de dagvaarding niets terug te vinden.

Wanneer het OM deze zaak gaat winnen is de vrijheid tot islamkritiek in Nederland weer een stukje verder aan banden gelegd. Heel gevaarlijk.

Wil je Raffie ondersteunen in haar strijd om het laatste restje Nederlandse vrijheid,kijk dan op deze link hoe dat moet.

Bron: http://www.joostniemoller.nl