Israel of Jezus?

Geplaatst op vrijdag 15 april 2016, 13:55 door Dirk van Genderen

In een poging onze liefde voor Israel een fatale klap toe te brengen, deinzen sommigen nergens voor terug. Afgelopen week gebeurde het nog. Iemand schreef, in reactie op mijn vorige commentaar: ‘De liefde van Van Genderen voor Israel en voor het Joodse volk is groter dan zijn liefde voor Jezus.’

Zo’n opmerking doet pijn, het is alsof iemand op je ziel trapt. Kom niet aan mijn dierbare Heere Jezus! Het klinkt als: ‘Je verloochent Hem.’ Wat beslist niet het geval is. Als ik ergens spreek over Israel, zeg ik bijna altijd: ‘Laat onze liefde voor de Heere Jezus altijd groter zijn dan onze liefde voor Israel en voor het Joodse volk.’ Het gaat om Hem, om de eer en de glorie van Zijn grote Naam.

Ik wil er nog wel iets bij zeggen. Laten we de Heere Jezus en Israel niet op zo’n manier tegen elkaar uitspelen. Wie houdt van de Heere Jezus en door genade mag weten een kind van Hem te zijn, verlost door de losprijs die Hij betaalde aan het kruis, zal toch ook van Israel en van het Joodse volk houden? En ernaar verlangen dat ook zij de Heere Jezus, de Messias, leren kennen. Zonder het Joodse volk was de Heere Jezus er niet geweest. Het was Gods plan. Zo komt ook de tijd dat Hij terugkeert naar Jeruzalem om vandaar uit de wereld te regeren.

De zaligheid is uit de Joden, zegt de Heere Jezus in Johannes 4:22. Het Evangelie hebben we aan dat volk te danken. Dan past het toch niet, zoals sommigen doen, ook christenen, alsof dat volk niet meer Gods volk zou zijn.

En zeker: altijd bestaat het gevaar dat we ergens in door schieten, wat voor ons belangrijker wordt dan de Heere Jezus. Dat kan Israel zijn, maar dat kan ook de eindtijd zijn, of onze hobby, ons werk, geld, de media… Wees alert.

Het klinkt natuurlijk vroom om je te beroepen op je liefde voor Jezus – uit eerbied spreek ik liever over de Heere Jezus. Het is trouwens genade van God als we de Heere Jezus lief mogen hebben. ‘We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad’ (1 Johannes 4:19).

Als je dat mag belijden, mag je weten dat je leven in Zijn hand is. Dan ben je van Hem. Gekocht en betaald met Zijn kostbaar bloed. Dan wil je er zijn voor Hem. ‘Heere, hier is mijn leven, het is van en voor U, de rest van mijn leven.’
De zullen de woorden uit 2 Petrus 3:18 jouw diepe verlangen uitdrukken om ‘te groeien in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. ‘Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.’

Dirk van Genderen