‘Trump zal ieder land dat anti-Israël resolutie uitvoert straffen’

Zelfs de Democratische ‘nummer 2’ woedend vanwege Obama’s verraad van Israël – Minister van BuZa John Kerry: Israël kan niet Joods èn democratisch zijn – Donald Trump: ‘VN op dit moment zonde van de tijd en het geld’

Donald Trump noemde de behandeling van Israël door de VN opnieuw ‘zeer, zeer oneerlijk’, en suggereerde dat Amerika mogelijk zijn afdrachten aan de organisatie gaat stopzetten.

Volgens Richard Grenell, die van 2001 tot 2008 de langst zittende Amerikaanse topdiplomaat ooit bij de VN was, bestaat er geen enkele twijfel dat de regering Obama achter de recente anti-Israël resolutie in de VN Veiligheidsraad zat. Het Witte Huis heeft volgens hem opzettelijk de Israëlische premier Netanyahu een flinke trap na willen geven. Eerder probeerde Obama al vergeefs om Netanyahu ten val te brengen. Grenell zegt dat onder Donald Trump alles anders zal worden, en hij ‘absoluut zeker ieder land dat deze resolutie zal proberen uit te voeren, diplomatiek zal straffen.’

 

Grenell hoorde persoonlijk van de Franse ambassadeur dat de regering Obama al wekenlang in het geheim aan de VN resolutie werkte, en minister van BuZa John Kerry in dat kader tal van gesprekken voerde met zijn Nieuw Zeelandse collega, met de bedoeling om dit land zover te krijgen de resolutie (mede) in te dienen, waarbij werd beloofd dat de VS deze vervolgens niet met een veto zou treffen.

Het plan voor de resolutie zou van Obama zelf afkomstig zijn. ‘Ze hebben geprobeerd om hier Nieuw Zeeland of Egypte de schuld van te geven, terwijl ze zelf over de tekst hebben onderhandeld. Zij zijn degenen geweest die op hun weg naar de uitgang heimelijk een manier hebben bedacht om Bibi Netanyahu een slag toe te brengen.’

‘Vergeet niet dat Barack Obama probeerde Netanyahu te verslaan,’ vervolgde Grenell. ‘Dit probleem speelde al geruime tijd, van de Caïro toespraak aan het begin, tot nu deze poging om Israël te raken.’

‘Trump wordt beste bondgenoot Israël’

Omdat de resolutie is aangenomen, kan deze volgens het internationale recht niet unilateraal worden teruggedraaid. ‘Maar het Witte Huis zal na 20 januari een totaal andere houding naar de VN hebben, en ook naar het belang van Israël, mogelijk onze belangrijkste bondgenoot in het Midden Oosten,’ vulde dr. Sebastian Gorka, Breitbart redacteur en auteur van het boek ‘Defeating Jihad: The Winnable War’, aan.

Grenell bevestigde dit. ‘Laat duidelijk zijn dat president Trump Israëls beste bondgenoot wordt. Dat zal prioriteit worden. Deze resolutie is gevaarlijk, omdat het landen aanmoedigt Israël te straffen als het geen land weggeeft aan de Palestijnen. Dat is schandalig.’

Fox presentator Jeanine Pirro wees er vervolgens op dat Palestijnse terroristen krijgen betaald voor iedere Israëliër die ze vermoorden. Grenells reactie: ‘De regio kent een lange geschiedenis in het belonen van islamitisch terrorisme. Ik denk dat Trump duidelijk zal maken dat dit onacceptabel is. Wij zullen achter Israël gaan staan, en ervoor zorgen dat ieder land dat probeert deze resolutie uit te voeren, diplomatiek wordt gestraft.’

Trump: VN op dit moment ‘zonde van tijd en geld’

Donald Trump hakte opnieuw op de VN in vanwege de ‘zeer, zeer oneerlijke’ behandeling van Israël. ‘Terwijl verschrikkelijke landen, waar mensen afschuwelijk worden behandeld, nooit een reprimande krijgen.’ Zoals de VN nu functioneert vindt Trump ‘het een verspilling van tijd en geld,’ waarmee hij verwees naar de snel sterker wordende roep in het Congres om de Amerikaanse afdrachten aan de VN maar helemaal stop te zetten. (4)

Democratische nr.2 woedend vanwege Obama’s verraad

Zelfs de ‘nummer 2’ van de Democraten, ‘whip’ Steny Hoyer, was woedend vanwege Obama’s verraad van Israël. ‘Israël de schuld geven van het voortdurende conflict is niet alleen verkeerd en onrechtvaardig, maar zal tevens niets doen om de partijen nader tot elkaar te brengen voor een vreedzame en permanente oplossing.’

‘Deze resolutie negeert de schuld van de Palestijnse leiders en groepen voor het aanzetten tot en plegen van geweld tegen burgers, en het ontkennen van de oude en historische band van de Joden met het land… Deze resolutie heeft de vijanden van Israël versterkt.’ Hoyer wees er tevens op dat alleen directe onderhandelingen tot vrede kunnen leiden, iets waar Israël zich al jaren bereid toe verklaart, maar wat door de Palestijnen voortdurend wordt afgewezen. (2)

Kerry vs. Netanyahu, Palestijnen vs. Joden (en christenen)

De Israëlische premier Netanyahu had geen goed woord over voor de toespraak van minister Kerry, waarin hij het besluit van de VS om de resolutie te laten passeren verdedigde. ‘Bijna een uur lang had Kerry het op obsessieve wijze over de nederzettingen, en raakte hij vrijwel nooit de kern van het conflict aan: het Palestijnse verzet tegen een Joodse staat, binnen wat voor grenzen dan ook.’

Vooral Kerry’s opmerking dat Israël ‘niet tegelijkertijd Joods èn democratisch kan zijn’, viel in zowel Israël als Amerika volledig in verkeerde aarde. Het is Israël dat plek biedt aan anderhalf miljoen Arabieren, die daar dezelfde rechten als alle anderen hebben. En het zijn de Palestijnen die hun toekomstige staat volledig Judenrein willen hebben, en daar ook nog eens de steun van het grootste deel van de internationale gemeenschap voor krijgen. (3)

Bovendien hebben de Palestijnen ook nog eens het grootste deel van de christenen in hun midden weggezuiverd, wat hen een ‘trotse’ 24e plek in de (Open Doors) lijst van landen met de ergste christenvervolgingen heeft opgeleverd.
Xander

(1) Breitbart
(2) Breitbart
(3) Breitbart
(4) Ynet News

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

De kromme meetlat van D66

Opinie artikel van Likoed Nederland op Jonet.nl, 19 april 2016.

strand Netanja

Op het partijcongres van D66 is een motie aangenomen dat Nederland het associatieverdrag met Israël zou moeten opzeggen vanwege ‘mensenrechtenschendingen’.

Is dit hetzelfde D66 dat nog maar twee weken geleden een grote voorstander was van een associatieverdrag met de Oekraïne, een door en door corrupt land in burgeroorlog?

Terwijl Israël een baken is van mensenrechten in haar regio. Vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, stemrecht, rechtszekerheid, gelijke rechten voor vrouwen, homo’s en minderheden, bescherming van vrouwen tegen onderdrukking, eerwraak en vrouwenbesnijdenis. Het is allemaal ongekend in die regio.

Dat is voor iedere oprechte democraat te zien.

Voor wie ziende blind is – blijkbaar de meerderheid van de stemmers op het D66 congres – is er ten overvloede het onafhankelijke onderzoek van de internationale mensenrechtenorganisatie Freedom House.
Deze gaat elk jaar na hoe het staat met de vrijheid in een land. Van de circa dertig landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika scoort Israël ook in de meting van 2016 weer verreweg het beste. Het is het enige land – naast Tunesië – dat volledige vrijheid voor haar burgers kent, met 80 van de 100 mogelijke punten. Een rapportcijfer 8 dus. Een uniek cijfer voor een land dat zich bevindt in een regio vol (islamitisch gefundeerd) geweld.

Oekraïne waar D66 zo graag een associatieverdrag mee wil, krijgt maar 61 punten en wordt daarmee als ‘gedeeltelijk vrij’ gekwalificeerd. Turkije, waar de EU al een associatieverdrag mee heeft en dat Noord-Cyprus bezet en etnisch zuivert, krijgt een zware onvoldoende met 43 punten.
Nog slechter doet Marokko het met 41 punten. Marokko bezet bovendien de Westelijke Sahara. Denk maar niet dat 98% van de Sahara-bevolking zelfbestuur heeft, zoals de Palestijnen.
Andere landen met een associatieverdrag met de EU scoren een nog zwaardere onvoldoende op het gebied van vrijheid en mensenrechten, zoals Algerije (35 punten) en Egypte (27 punten).

Toch wil het D66 congres alleen het associatieverdrag met Israël opzeggen.

Israël wordt door D66 overduidelijk een andere maat genomen dan vele andere landen.

D66 is een groot voorstander van de Europese Unie en die heeft zich duidelijk uitgesproken over wat er aan de hand is als Israël aan andere standaarden wordt gehouden dan andere landen.
In de door de Europese Unie opgestelde definitie betreffende antisemitisme staat dat antisemitisme zich onder andere manifesteert door:

“Het meten met twee maten, door een handelswijze te eisen die niet wordt verwacht of geëist van enige andere democratische natie.”
(“Applying double standards by requiring of it a behavior not expected or demanded of any other democratic nation.”)

Duidelijke zaak.

 

Freedom house 2016

 


 

Uiteraard leest u meer over het Arabische antisemitisme in het recent verschenen boek ‘150 Palestijnse fabels’, in fabel 3: Arabisch antisemitisme.150 Palestijnse fabels

Het boek ‘150 Palestijnse fabels’ kreeg al lovende recensies en is het bestverkopende boek over Israël op Bol.com.

Het is in Nederland met een kleine korting te bestellen bij Likoed Nederland, inclusief bezorgen:

Maak 19,50 over op NL10INGB0004356789 t.n.v. Likoed Nederland en stuur een mail naarinfo@likud.nl om het verzendadres door te geven.

Bron: wwww.likud.nl

 

De verzwegen verdragen van D66

2leon+de+winter+columnisten2.JPG

Leon de Winter

“Feiten doen er niets toe als je Israël haat!”

Op het D66-congres van afgelopen zaterdag werd een resolutie aangenomen over het associatieverdrag tussen de EU en Israël. Als Israël zich niet gedraagt volgens de normen van D66, dan moet dat associatieverdrag worden opgezegd, zo vindt D66.

De EU heeft twintig volledige associatieverdragen met landen als Algerije, Egypte, Marokko, Jordanië, Turkije en Tunesië. Landen met dictatoriale bestuursvormen, met grove onderdrukking van wat wij mensenrechten noemen. O ja, ook met Syrië onderhoudt de EU een associatieverdrag. Over al die verdragen zweeg het congres van D66.

Ook heeft de EU een collectief associatieverdrag met de zogenaamde ACP-landen, ofwel de ‘African, Caribbean and Pacific Group of States’. Daarin zitten landen als Zimbabwe, Soedan, Liberia. Ook over deze verdragen zweeg het congres van D66.

Dan zijn er nog vrijhandelsverdragen, zoals dat met de Palestijnse Autoriteit, een landje dat geen vrije pers kent en dat geleid wordt door een corrupte dictator die na te zijn gekozen voor één zittingsperiode van vier jaar na elf jaar ongekozen en met harde hand op zijn stoel blijft kleven; geen woord over dat verdrag van D66.

Dan zijn er nog heel veel andere verdragen, zoals met Rusland en Oezbekistan, waarover D66 ook zweeg. Maar D66 zweeg niet over Israël. Wat zou Israël aan gruwelijkheden doen wat in al die andere landen niet gebeurt?

Kortgeleden hadden we in Nederland koning Mohammed VI van Marokko op bezoek. Deze koning houdt de Westelijke Sahara, veroverd door zijn legers, als zijn persoonlijke bezit. Tegen de wens van de oorspronkelijke bevolking in, zijn Marokkanen naar de Westelijke Sahara gebracht om het te koloniseren. De Westelijke Sahara is 266.000 vierkante kilometer groot, daar kan de West Bank – ik heb het uitgerekend – 47 keer in; maar het congres zweeg.

Wat is er toch verkeerd met Israël dat D66 zich geroepen voelde op zijn congres een anti-Israëlische motie aan te nemen en alle andere landen waar iets mis mee kan zijn ongenoemd te laten? Waarom wil D66 alleen het verdrag met de Joodse staat onder druk zetten en niet de associatieverdragen met Egypte, Marokko, Libanon, of Turkije, dat een gruwelijke oorlog voert tegen de Koerden? De Koerden eisen het recht op zelfbeschikking op, maar worden daarvoor door Turkije op een wijze bestraft die het Israëlische optreden in de Palestijnse gebieden in de schaduw stelt. Er zijn meer mensen gestorven in het Turks-Koerdisch conflict dan in de Israëlisch-Arabische oorlogen. Miljoenen mensen zijn verdreven, 17.000 mensen zijn ‘verdwenen’. En toch geen anti-Turkse resolutie op het D66-congres.

De EU onderhandelt momenteel een vrijhandelsverdrag uit met de zes landen van de Gulf Cooperation Council. Dat zijn Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de UAE. Gezellige club van tribale tirannieën. Zou er op het D66-congres gesproken zijn over een resolutie tegen dat handelsverdrag? Wil je echt iets doen aan de onderdrukking van vrouwen en minderheden in deze bizarre slavenstaten, dan hadden de verlichte denkers van D66 toch een daad kunnen stellen.

Volgens Freedom House, een onafhankelijke organisatie die landen beoordeelt op mensenrechten en vrijheden, is veertig procent van de landen in de wereld vrij. Israël wordt tot die vrije landen gerekend. Zestig procent is dus niet vrij, van licht tot zwaar onvrij. Maar over die vele onvrije landen kon het congres van D66 geen resolutie voortbrengen.

Waarom doet D66 dit? Ik vond een antwoord in het elf jaar geleden in De Gids gepubliceerde artikel van socioloog Abram de Swaan. Het heet ‘Anti-Israëlische enthousiasmes en de tragedie van het blind proces’. Het is nog steeds een actueel stuk – in de laconieke stijl die bij een redelijk denkende professor van de Grachtengordel past – waarin hij het ‘anti-Israëlische enthousiasme’ probeert te ontleden. De Swaan, wiens stem momenteel node wordt gemist, schrijft daarin onder meer: ‘Zijn de nieuwe activisten antisemieten? Zij vinden van niet. Antisemitisme is iets van vroeger, een preoccupatie voor de generatie van hun ouders. Zij zijn ontheven van de schuld en de schaamte van de recente geschiedenis allereerst omdat ze jong zijn, en anti-imperialistisch, antikapitalistisch bovendien, en bij dat alles ook nog antifascistisch. Eerlijk gezegd houden ze zich helemaal niet bezig met Joden, niet anti en ook niet pro, ze hebben uitsluitend een afkeer van kapitalistische, imperialistische en fascistische Joden.’

Hoe kijken die zelfbewuste, hoogopgeleide D66’ers terug op hun door ‘anti-Israëlisch enthousiasme’ gedreven resolutie? Ik lees het bij De Swaan: ‘Uiteindelijk rest er in deze gecompliceerde, ondoorgrondelijke wereld maar één ding dat zich nog leent voor onverbloemde, terechte verontwaardiging. En dat is Israël met al zijn handlangers. Er is, opnieuw, gelegenheid tot enthousiasme, tot anti-Israëlisch enthousiasme. En, zoals gezegd, dat geeft grote opluchting, het werkt van zichzelf al bevrijdend.’

Feiten, geschiedenis, context, de morele, religieuze jungle van het Midden-Oosten, niets doet er toe als je een pathologische Israëlhater bent. Maar het D66-congres? Dat congres wilde enthousiast één landje waarschuwen. D66 zweeg over alle andere bestaande associatieverdragen – wat horen we in de stilte?

Bron: http://www.telegraaf.nl