Jacob Damkani weer in Nederland!

Web-Header.1

Het verheugt ons zeer u te kunnen mededelen dat Jacob Damkani, na 5 jaar afwezigheid, in 2016 weer naar Nederland komt, voor een serie lezingen.

Van 8 tot en met 17 april zal hij op diverse plaatsen in heel het land spreken, met als leidraad de tekst uit Romeinen 10:14:

“Hoe zullen zij Hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? 
Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?”

flyer-page-001