Handelsverdrag is je reinste bedrog

Ik stem tegen het handelsverdrag!

wo 03 feb 2016, 05:30

Leon de Winter

Leon de WinterLeon de WinterFoto: Johannes Dalhuijsen

In 2000 trad het associatieverdrag tussen de EU en Marokko in werking. Dat verdrag wil een ’geschikt raamwerk’ leveren voor de dialoog tussen de betreffende partijen en spreekt van liberalisatie van de handel in goederen, diensten en kapitaal, en van het bevorderen van de welvaart in Marokko. Het verdrag is een echt handelsverdrag.

Het woord ’militair’ komt in ondergeschikte zin één keer voor als er gesproken wordt over belemmeringen ten aanzien van wapenproductie. Het is onzinnig om er meer in te lezen dan wat het wil zijn: het slechten van belemmeringen ten aanzien van handel en industrie.

In het handelsverdrag van september 2014 tussen de EU en Canada komt het begrip ’militair’ enkele keren voor, maar net als in het verdrag met Marokko wordt het alleen gebruikt als het gaat om het uitsluiten of insluiten van goederen die mogelijkerwijs militaire doeleinden hebben. Ook dit verdrag is een puur handelsverdrag.

Het handelsverdrag met Oekraïne ademt een andere sfeer. Artikel 1, getiteld ’De doelstellingen’, beweert dat dit verdrag ’een passend kader’ wil zijn ’voor een versterkte politieke dialoog (…) over alle zaken van wederzijds belang’. Dat zet de toon.

In Artikel 1C schrijven de opstellers van dit verdrag dat ze ’vrede en stabiliteit’ willen bevorderen. Dat is lief en daar kun je niets op tegen hebben.

En dan komt Artikel 1D. Dit artikel moet u echt even in zijn geheel lezen.

Artikel 1D zegt dat dit handelsverdrag ten doel heeft ’ de voorwaarden te scheppen voor versterkte economische en handelsrelaties in het licht van de geleidelijke integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU, onder meer door het opzetten van een diepe en brede vrijhandelsruimte als bepaald in titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze Overeenkomst, en de inspanningen van Oekraïne te ondersteunen om de overgang naar een goed functionerende markteconomie te voltooien, onder meer door de wetgeving geleidelijk af te stemmen op de EU-wetgeving’.

In de preambule van het verdrag, ofwel het voorwoord waarin de uitgangspunten worden omschreven, komt dat woord ’integratie’ ook al voor: ’ Erkennend dat de politieke associatie en de economische integratie van Oekraïne in de Europese Unie zullen afhangen van de vooruitgang bij de uitvoering van deze overeenkomst en de mate waarin Oekraïne kan zorgen dat de gemeenschappelijke waarden worden gerespecteerd, en van de vooruitgang bij de afstemming op de EU op politiek, economisch en juridisch vlak.

Ons is door leden van allerlei elites – van de politiek, academia, media – verteld dat dit een alledaags handelsverdragje is. Maar ik verdraai niets, ik overdrijf niets, ik heb de tekst netjes geblokt en hier gedropt. Toch beweren de elites dat er niet staat wat er staat. Er staat meer in dat ’handelsverdrag’.

Artikel 5 van het verdrag heet ’Fora voor de politieke dialoog’. Artikel 5.3 luidt: ’ De politieke dialoog wordt ook gevoerd in de volgende vormen: a. regelmatige bijeenkomsten op het niveau van de directeuren politieke zaken, het politiek en veiligheidscomité en de deskundigen, ook over specifieke gebieden en kwesties, tussen vertegenwoordigers van de Europese Unie en van Oekraïne; b. optimaal en tijdig gebruik van alle diplomatieke en militaire kanalen tussen de partijen, met inbegrip van passende contacten in derde landen en binnen de Verenigde Naties, de OVSE en andere internationale fora; c. regelmatige bijeenkomsten zowel op het niveau van hoge ambtenaren als op dat van deskundigen van de militaire instellingen van de partijen.

Gaan die bijeenkomsten van deskundigen van de militaire instellingen de handel bevorderen?

Ook in Artikel 10, dat ’Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking’ heet, komt het ’militaire’ voor. Dit zijn de 3 paragrafen van dat artikel:

1: De partijen intensiveren de praktische samenwerking op het vlak van conflictpreventie en crisisbeheer, in het bijzonder met het oog op versterkte deelname van Oekraïne aan civiele en militaire operaties inzake crisisbeheer onder leiding van de EU en aan oefeningen en opleidingen, ook die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). 2: Samenwerking op dit gebied wordt gebaseerd op regelingen en afspraken tussen de EU en Oekraïne over raadpleging en samenwerking op het vlak van crisisbeheer. 3: De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekraïne en het Europees Defensieagentschap (EDA) onderhouden nauwe contacten over de verbetering van de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak.

U heeft stront in uw ogen, beweren de elites. Desondanks is dit ’handelsverdrag’ de eerste stap naar de economische, politieke en militaire integratie van Oekraïne in de EU.

Verder heeft ons kabinet toegestemd dat dit ’handelsakkoord’ al door de EU en Oekraïne is ingevoerd, daarmee de referendumwet overtredend – ons parlement kijkt giechelend toe.

Ik krijg geen geld of steun van het Kremlin of enige andere politieke of lobbygroep, ofschoon ik de schenking van een vakantiehuisje aan het warme water van De Krim zou toejuichen. Bij het referendum ga ik nee stemmen. Want onze elites belazeren ons.

Bron: http://www.telegraaf.nl

The eDisciple

A weekly teaching email with insight into the stories and teachings of the Master.
Did the New Testament change the Old Testament’s laws about taking oaths and vows?
Don't Swear at All!Yeshua, on the other hand, instructed His disciples not to swear at all. Is this an example of the New Testament overturning the Torah? (Image: © Bigstock/ra2studio)


Don’t Swear at All!

The Torah allows for people to take oaths and vows, and it strictly warns against falsely swearing in God’s name. Yeshua, on the other hand, instructed His disciples not to swear at all. Is this an example of the New Testament overturning the Torah?

You have heard that the ancients were told, “You shall not make false vows, but shall fulfill your vows to the LORD.” But I say to you, make no oath at all. (Matthew 5:33-34)

At first glance, this teaching looks like a statement of antithesis—as if Yeshua forbids something that the Torah requires. On closer examination, there is no conflict between Yeshua’s words and the Torahs instructions regarding oaths and vows. The Torah warns against making false vows or breaking vows and oaths, but it does not require a man to make a vow or an oath in the first place.

Like Yeshua, many Jewish sages looked askance on taking vows and making oaths. Regarding the practice of vowing to abstain from something otherwise permissible, the sages said, “Are not the prohibitions laid down in the Torah sufficient for you, that you should seek to impose upon yourselves still other prohibitions?” They regarded taking any vow or oath as a risky enterprise best avoided. Several passages from the Talmud seek to dissuade people from the practice of taking vows:

It was taught, “Never make a practice of vowing, for ultimately you will trespass in the matter of oaths.” (b.Nedarim 20a)

Rabbi Nathan said, “Whoever vows is as though he built a high place.” (b.Nedarim 60b)

The sages also warned against taking an oath in God’s name for purposes of verification. Though the Torah sanctioned the practice, and law courts sometimes required it, the rabbis discouraged it. A man might be so certain of the truth that he swears in God’s name, yet at the same time, he might be mistaken or misled. Better not to swear at all.

In the late first century, the Jewish historian Josephus recorded that the Essene community swore off swearing altogether.

They insisted on such a high level of integrity that their simple word could be regarded as binding as an oath or vow. Josephus said, “Any word of theirs has more force than an oath; swearing they avoid, regarding it as worse than perjury, for they say that one who is not believed without an appeal to God stands condemned already.”

These examples illustrate that Yeshua was not overturning the Torah or introducing new standards in contradiction to Judaism. Instead, His words on the subject of taking oaths and vows are right at home in early Judaism and the teachings of the rabbis. They need to be understood within that context—not as a new prohibition on vows and oaths, but a serious check against the impulse to make frivolous ones.

Prophet Pearls Yitro #17 – Isaiah 6:1-7:6; 9:5-6

Posted on January 26, 2016


Prophet-Pearls-17-Yitro.jpg“And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is Yehovah of hosts: the whole earth is full of His glory.” Isaiah 6:3

This week Nehemia Gordon and Keith Johnson discuss the Prophets portion for Yitro covering Isaiah 6:1-7:6; 9:5-6. Gordon compares Isaiah’s succinct vision of heaven to accounts in Kings, Ezekiel and Daniel. We see a “real” Adonai is this Portion and learn about the importance of the Masoretic notes. Gordon and Johnson tackle the problematic issue of Isaiah actually seeing God and explain where Isaiah got the idea that fire cleanses.

We learn more about the “Seraphim” and why the Septuagint didn’t translate this word. Gordon provides word studies on “kadosh,” “kodesh,” “kadish,” and “Kiddush” and diagrams key words in the final verses to clarify which words are subjects and which is the direct object. Gordon closes by praying in Hebrew and English, using these attributes and titles of Yehovah to ask that we would soon come together under the eternal reign of the Prince of Peace.

Download Prophet Pearls Yitro

Click here to listen to this week’s corresponding episode of The Original Torah Pearls on the Torah portion of Yitro covering Exodus 18:1-20:23.

The image of “Isaiah’s Call” at the top of this page is Courtesy of the Digital Image Archive, Pitts Theology Library, Candler School of Theology, Emory University. 12-year-old Abigail Espinosa from Broomfield, Colorado created the following original artwork for this week’s episode of Prophet Pearls.

abigail-art-isaiah6, Prophet Pearls Yitro, Isaiah, haftarah, kadosh kodesh kadish kiddush, Keith Johnson, masoretic notes, nehemia gordon, parashah, Parsha, parshas, parshat, prophets, yitro, portion

The prophet said to the House of David that a boy was born to us, a son was given to us; and he accepted upon himself to keep the Torah, and his name is called in the presence of the Wonderful Counselor, Almighty God Who Lives Forever, “The Messiah in Whose Days Peace Will Increase Upon Us”.

Targum Jonathan, Isaiah 9:6[5] (Nehemia’s translation)

The prophet said to the house of David, For to us a child is born, to us a son is given; and he will accept the law upon himself to keep it, and his name will be called before the Wonderful Counselor, the Mighty God, existing forever, “The messiah in whose days peace will increase upon us.”

The Isaiah Targum, Translated by Bruce Chilton, page 21

Isaiah 6:3
וְקָרָא זֶה אֶל זֶה וְאָמַר קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ יְהוָה צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ:
And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is the LORD of hosts: the whole earth is full of his glory.

Jeremiah 22:29
אֶרֶץ אֶרֶץ אָרֶץ שִׁמְעִי דְּבַר יְהוָה:
O earth, earth, earth, hear the word of the LORD.

Ezekiel 21:27[32] עַוָּה עַוָּה עַוָּה אֲשִׂימֶנָּה גַּם זֹאת לֹא הָיָה עַד בֹּא אֲשֶׁר לוֹ הַמִּשְׁפָּט וּנְתַתִּיו:
I will overturn, overturn, overturn, it: and it shall be no more, until he come whose right it is; and I will give it him.

Torah Pearls Yitro #17 – Exodus 18:1-20:23

Posted on January 25, 2016

Torah-Pearls-17-Exodus-05-YitroThis week Nehemia Gordon, Keith Johnson, and Jono Vandor discuss the Torah portion of Yitro covering Exodus 18:1-20:23. This week’s program is dedicated to Nehemia’s faithful canine companion, Georgia the Rhodesian Ridgeback, who sadly passed away the day of this recording. In her honor, the trio has a fascinating discussion on the character of Caleb and the nature of canine loyalty. They also discuss Moses’ father-in-law, Jethro, and challenge the common understanding of the process of Mosaic revelation. This leads to a powerful discussion of the events at Mt. Sinai and culminates in a powerful reading of the Ten Matters that will bring you to your feet. The closing music of this program was specially written in honor of Georgia. It features Yoel ben Shlomo on didgeridoo and Jono Vandor on guitar, and is entitled “Memories of Georgia”. May we all display the faithfulness of Yehovah’s servant, Caleb.

Download Torah Pearls Yitro

Click here to listen to this week’s corresponding episode of Prophet Pearls on theProphets portion of Yitro covering Isaiah 6:1-7:6; 9:5-6.

Fout
Deze video bestaat niet

 

Als zilver in het vuur…

Mijn aandacht werd getrokken door een bijzondere tekst uit Maleachi 3:3: ‘Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt…’ Dit is typisch zo’n tekst die je, als je op zoek gaat naar de betekenis ervan, enorm kan bemoedigen.

zilversmelten
Zilver smelten.

Het gaat in Maleachi 3 – dat is wel duidelijk – over de Heere God, de Zilversmid, en over de mens, het zilver. Hier gaat het heel specifiek over de Levieten, om hen te reinigen en te zuiveren. Ik geloof dat er in deze woorden ook een boodschap voor ons zit.
Een zilversmid houdt een stuk zilver in het vuur en laat het warm worden. Om het zilver te reinigen, is het nodig dat het zilver in het midden van het vuur wordt gehouden, waar de vlammen het heetst zijn. Zo wordt alle vuilheid en onreinheid weggebrand.

Om ons geestelijk mooi te maken
Ziet u het voor u… God, Die ons in het vuur houdt… Niet om ons te pijnigen – hoewel het veel pijn kan doen – maar om ons te reinigen, om ons mooi, geestelijk mooi te maken.
Opmerkelijk is verder dat de zilversmid onophoudelijk voor het vuur blijft zitten en naar het zilver blijft kijken, totdat het totaal gereinigd is. Omdat, als hij maar even wegloopt of niet kijkt, het zilver net te lang in het vuur kan zijn, waardoor het niet bruikbaar meer is.

Hoe weet de zilversmid nu het juiste moment om het zilver uit het vuur te halen? Dat is heel simpel. Zodra hij zijn eigen beeld in het gesmolten zilver ziet weerspielen, is het zilver lang genoeg in het vuur geweest.
De Heere God kent ook u, weet dat u in het vuur bent en heeft u, als de grote Zilversmid, in Zijn handen. En Hij verlangt ernaar dat er steeds meer van Zijn beeld, van de Heere Jezus, zichtbaar wordt in ons leven.

Het kan pijn doen
Zo’n Bijbeltekst mag ons bemoedigen. God kan moeilijkheden en tegenslagen in ons leven gebruiken als het vuur om ons te reinigen en te heiligen, net zoals een zilversmid het zilver reinigt.
Dit proces kan pijn doen, jazeker. Ik ken het uit mijn eigen leven en wellicht kent u het ook uit ervaring. U zult misschien reageren: ‘God is toch liefde, ik kan niet geloven dat Hij zoiets toelaat’.

En toch, als je de Bijbel nagaat, dan zie je dat God in de levens van veel Zijn kinderen moeilijkheden toelaat, om hen meer bruikbaar te laten zijn voor Hem. Ik noem er een paar.
Denk eens aan Jozef: verkocht door zijn broers, onschuldig in de gevangenis in Egypte en later onderkoning van Egypte om Gods volk, het volk Israel, in het leven te kunnen behouden.
Denk eens aan Mozes: Hij moest vluchten voor de farao van Egypte en verbleef 40 jaar in de woestijn. In die lange tijd maakte God hem klaar om Zijn volk uit Egypte naar Kanaän te leiden.

Denk eens aan Job: Als er iemand jarenlang heeft moeten lijden, is Job het wel. Het loopt God echter niet uit handen. Aan het einde van het boek Job lezen dat hij bidt voor zijn vrienden en dat God hem nog meer zegent dan voorheen.
Denk eens aan Paulus. Hoe geweldig is hij door God gebruikt! Maar jarenlang bracht hij – onschuldig – door in de gevangenis. Juist in de gevangenis ontving hij openbaring van God. Ook was hij zwak, had hij een doorn in zijn vlees. De Heere zegt tegen hem: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2 Korinthe 12:9a).

Moeilijkheden in Gods hand geven
In welke situatie u zich ook bevindt, hoop op de Heere, stel uw vertrouwen op Hem en verwacht het van Hem. Geloof dat uw situatie, hoe moeilijk ook, Hem niet uit handen loopt. Het kan het vuur zijn dat Hij gebruikt om u meer op de Heere Jezus te laten lijken.
Psalm 10:14 wijst ons de weg: ‘U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.’ Dat geeft rust, dat geeft vrede.

Als u als zilver in het vuur bent, kan dat voelen als een woestijnperiode. Juist zo’n periode kan passen in Gods plan om ons te veranderen naar het beeld van de Heere Jezus. Hebreeën 12:10 geeft het doel aan: opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.

Als we de situatie niet meer aan kunnen, wil Hij ons dragen, voor ons zorgen. Jesaja 43:2 zegt: ‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbanden, geen vlam zal u aansteken.’
Wat een bemoediging, wat een troost. ‘U bent kostbaar in Mijn ogen,’ zegt de Heere, in vers 4.

Dirk van Genderen

Israel geeft nieuwe Eichmann-documenten vrij

IN ANTISEMITISME / BY / ON 29/01/2016 AT 10:37

De Israelische president Reuven Rivlin heeft woensdag, op Holocaust Memorial Day, niet eerder gepubliceerde stukken vrijgegeven uit het archief over het Eichmannproces in 1960/61. Een van die documenten was een gratieverzoek van de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann (hier in vertaling afgedrukt).

SS-Obersturmbannführer Eichmann was een van de hoofdverantwoordelijken voor de Jodenmoord in de Tweede Wereldoorlog, die op 27 januari wordt herdacht tijdens Holocaust Memorial Day. Hij is wel “de gewetenloze boekhouder van de Jodenvervolging” genoemd. Na de oorlog ontkwam Eichmann uit een krijgsgevangenkamp. Hij woonde onder een valse naam in Argentinië, tot hij in mei 1960 door de Mossad werd gepakt in Buenos Aires en naar Israel werd gesmokkeld. Eichmann werd in Jeruzalem berecht en in 1961 opgehangen; het enige doodvonnis dat ooit door Israel is voltrokken.

In het nu gepubliceerde gratieverzoek schrijft Eichmann – wat zijn verdediging ook tijdens het proces aanvoerde – dat hij geen belangrijke drijfveer was geweest in de moord en ‘slechts bevelen uitvoerde’. Dit is niet waar, vertelde in 2012 Gabriel Bach, het enige toen nog levende lid van het team van openbare aanklagers: Eichmann vervolgde Joden obsessief en niet alleen omdat hij moest.

Gabriel Bach las honderden papieren, vertelde hij aan Nederlandse geschiedenisleraren, politici en Vrienden van CIDI in Amsterdam. Hij vond daarin veel bewijzen van Eichmanns gedrevenheid. En nog in 1956 schepte Eichmann in een interview met de Nederlandse SS’er en journalist Willem Sassen op over zijn rol in de organisatie van de deportaties. Hij had nergens spijt van, behalve dat hij niet genoeg Joden had vermoord.

De speech van Gabriel Bach is opgenomen: bekijk hem integraal via de link hieronder. Omstreeks 35:35 spreekt Bach over de bewijzen waaruit blijkt dat Eichmann in zijn moordzuchtige ijver zelfs tegen bevelen van Hitler inging.

Fout
Deze video bestaat niet

Bron: http://www.cidi.nl