Onze wereld telt 30.000 kernwapens

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 juli 2008) (Laatste bewerking: 26 april 2016) 

Onze wereld telt naar schatting 30.000 kernwapens waarvan waarvan er 4400 op raketten gemonteerd zijn en gereed voor onmiddellijk gebruik.Daarvan worden er 2.000 in hoge staat van paraatheid gehouden. Volgens officiële tellingen bezitten de Verenigde Staten en Rusland ieder ruim 10.000 kernbommen, genoeg om de hele aarde te verwoesten. In Nederland, Duitsland, Engeland, Italië, België en Turkije liggen nog steeds 480 Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Vanaf 1945 hebben atoomgrootmachten rond de 2000 kernproeven gehouden met een vernietigend effect op het milieu en op de bevolking in de testgebieden. Sommige gebieden zijn door de testen voor duizenden jaren onbewoonbaar geworden. Tot de meest bekende eerste atoombommen behoren “Little Boy “en “Fat Man” die de Verenigde Staten op 6 augustus 1945 tot ontploffing hebben bracht boven de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. De stad Hiroshima werd door de  klap van de door een B29 bommenwerper afgeworpen uraniumbom “Little Boy” veranderd in een massa verkoolde resten waarbij 130.000 mensen de dood in werden gejaagd.

image004Hiroshima

Op 9 augustus 1945 werd de plutoniumbom “Fat Man” boven Nagasaki gedropt. Hierbij vielen 27.000 doden en 41.000 gewonden. In de jaren die volgden zouden nog tienduizenden sterven aan de gevolgen van de beide ontploffingen. Overlevenden van de atoombommen op Japan ondervinden nu ruim 60 jaar na dato, nog steeds gezondheidsproblemen. Volgens de officiële lezing van de Amerikanen zouden deze bommen een einde hebben gemaakt aan de Tweede Wereldoorlog, maar er bestaan een aantal toegankelijk geworden documenten die het verhaal vertellen dat Japan al enkele maanden daarvoor, tenminste tweemaal een aanbod had gedaan de oorlog te beëindigen. Met deze beide bommen bleken de Amerikanen over een nieuw wapen te beschikken van ongekende vernietigingskracht.Maar op hetzelfde moment bleken de Russen eveneens te werken aan de ontwikkeling van atoombom.De Russen zouden de vitale informatie via spionage hebben verkregen.De eerste atoombommen waren het resultaat van het Manhattan Project, opgezet in 1942 uit angst dat Duitsland bezig was met de ontwikkeling van een atoombom.

image001De boven Nagasaki gedropte Fat man

Landen als Frankrijk, Engeland, Rusland en de Verenigde Staten hebben miljoenen mensen tientallen jaren bewust blootgesteld aan radioactieve straling, zij waren volledig op de hoogte van de catastrofale gevolgen van de kernproeven. Toen Jacques Chirac president van Frankrijk werd, zei hij nog een serie van acht atoomproeven te willen nemen. Er kwam een golf van protesten uit de hele wereld en van de eilandbewoners waar de proeven genomen zouden worden, maar Chirac zette zijn misdadige plan gewoon door. Met medeweten van de gehele wereld werd het milieu en de gezondheid van de bevolking van de Pacific opgeofferd. De Australische minister Paul Keating reageerde zeer scherp met de woorden: “De kernproef toont de Franse minachting voor de volken en landen van het Stille Oceaangebied”.

image006Franse kernproef Stille Oceaan.

Frankrijk heeft in totaal 210 kernproeven uitgevoerd, de meeste in Algerije en op de Polynesische eilanden Fangataufa en Moruroa. Frans Polynesië bestaat uit 130 eilanden en atollen. Tussen 1966 en 1974 werden boven Moruroa en Fangataufa 41 bovengrondse kernproeven uitgevoerd. De bevolking van deze eilanden heeft zich vanaf het begin zorgen gemaakt over de eventuele consequenties voor hun gezondheid. De Franse autoriteiten hebben echter steeds de fabel verteld dat het om ‘schone en veilige kernproeven’ ging en weigert toe te geven dat de proeven gevolgen hebben gehad voor de bevolkingsgroepen van Polynesië. Maar diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat het aantal kankergevallen en misvormingen bij pas geboren baby’s op deze eilanden als gevolg van radioactieve straling, enorm  is toegenomen.

De volledige eilandengroep Frans-Polynesië is ,,meerdere malen getroffen geweest door radioactieve wolken.”  Dat meldt een rapport van de onderzoekscommissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van Polynesië. Volgens de commissie is zelfs Tahiti op 17 juli 1974 getroffen, na de kernproef met de naam Centaure. De commissie concludeert dat het “een ware leugen” is om van “schone en veilige” kernproeven te spreken. Meerdere malen zijn na een kernproef, bijvoorbeeld na Aldebaran (2 juli 1966), Betelgeuze (11 september 1966) en Centaure op (17 juli 1974) radioactieve wolken over heel Polynesië verspreidt geraakt en zelfs over de gehele Stille Oceaan. “Er zijn zelfs radioactieve deeltjes teruggevonden in het zuidpoolijs”, aldus het rapport.

De Polynesische volksvertegenwoordigers beklagen zich in het rapport ook over het gebrek aan samenwerking bij het onderzoek door de Franse staat. “De staat verbergt zich achter juridische argumenten”, zo luidt het. Op 5 september 1995 voerde Frankrijk nogmaals een ondergrondse kernproef uit, de zwaarste van allemaal. De explosie was 10 keer zwaarder dan de bom op Hiroshima. De voormalige Franse president Jacques Chirac beweerde dat er geen gevaarlijke straling was vrijgekomen, omdat deze onder de grond was gebleven. Hij beloofde tevens dat Frankrijk geen kernproeven meer zou doen. ,,We hebben onze nieuwe kernbom getest en alle proeven zijn gelukt”, zo sprak Chirac trots. Hij kwam verder met de arrogante opmerking niet onder de indruk te zijn van wat zijn land met de proeven had aangericht, en noemde de protesten allemaal maar overdreven. Volgens hem hebben de proeven geen enkele schade aan de natuur aangericht. Maar Franse gezondheidsautoriteiten hebben na het stopzetten van de Franse kernproeven in de Stille Oceaan, toegegeven dat er een verband bestaat tussen de door de kernproeven ontstane nucleaire straling en schildklierkanker.

Algerijnse slachtoffers van Franse kernproeven hebben een klacht ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag omdat ze ziek zijn geworden door kernproeven van Frankrijk in de jaren zestig in de Sahara. Ze eisen dat Parijs toegeeft dat de atoomtesten een  “misdaad tegen de menselijheid” zijn geweest. Volgens een belangengroep zijn zeker 30.000 Algerijnen ziek geworden door de radioactieve straling. De slachtoffers krijgen steun van Franse veteranen die aan de atoomproeven in Zuid-Algerije hebben meegewerkt. Ook zij werden aan radioactieve straling blootgesteld om de reactie van de troepen in een kernoorlog te onderzoeken. Vele soldaten liepen kanker en verschillende stralingsziektes op. Enkele soldaten werden na de explosie tot 275 van het middelpunt van de ontploffing gebracht. Op die plekken in Algerije waar de Fransen hun testen hebben gedaan, wordt nog steeds straling gemeten. De Franse regering weigert tot dusver deze misdaden toe te geven.

Volgens de officiële telling hebben de Verenigde Staten in totaal 1054 atoomproeven gehouden. De meeste proeven zijn gedaan in de staat Nevada en op de Marshalleilanden, en een paar in Alaska, Colorado, Mississippi en New Mexico. De eerste kernproef werd uitgevoerd op 16 juli 1945 bij de plaats Alamogordo in New Mexico. Op die datum waren 3 bommen ‘gebruiksklaar’: 2 met uranium (Thin Man en Little boy) en 1 met plutonium (Fat Man). De eerste waterstofbom werd getest op het Enewetak atol ,een van de Marshalleilanden in de Stille Oceaan op 1 november 1952. De explosieve kracht van een waterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen. De zwaarste waterstofbom die tot ontploffing is gebracht had een sterkte van 50 megaton. Zo’n bom zou in een klap de hele randstad  van Nederland verwoesten. De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilogram. Deze gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs.

In het boek Openbaring staat het verhaal voor over de “Zeven schalen van Gods gramschap”die door zeven engelen over de aarde worden uitgegoten.

Openbaring 16:21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Een talent is een Oud-Grieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het “Attisch-talent”en het “Aiginetische-talent”.  Het eerste talent bedroeg ca 26 kilogram en de tweede ca 41 kilogram. Volgens de Larousse encyclopedie is een talent in principe gelijk aan het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. Hagelstenen met zo’n gewicht zijn waargenomen bij proeven met waterstofbommen.

Tussen 1946 en 1958 hielden de Verenigde Staten talloze kernproeven boven het atol Bikini, met gevolgen voor de bewoners en die van het nabijgelegen atol Rongelap. Op de Marshalleilanden deden de VS een bovengrondse kernproef, zonder medeweten van de omringende bevolking, onder de naam “Bravo”. Het effect op de bevolking werd uitgebreid bestudeerd. Het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse zaken sloot later ter compensatie een miljoenenovereenkomst voor de bewoners van Rongelap. Namens het Amerikaanse Ministerie van Landbouw vaart jaarlijks een Amerikaans oorlogsschip, uitgerust met een ‘stralingslaboratorium’ en de benodigde apparatuur, langs de eilanden om de gezondheid van de bewoners te onderzoeken en te testen op de gevolgen van radioactieve straling. 

In de staat Nevada zijn van 1963 tot 1990, in totaal 928 kernproeven uitgevoerd. Daarbij zijn onder meer de belangen van de Indianen in dit gebied, totaal genegeerd Volgens een rapport van een commissie van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten zijn daarbij nietsvermoedende burgers bewust aan stralingsexperimenten blootgesteld. Het hoofd van de Amerikaanse kernwapenorganisaties gaf toe dat de overheid immorele proeven had uitgevoerd op Amerikaanse burgers. Oscar Rosen, commandant van de nationale vereniging van atoomveteranen, schat dat ca 500.000 militair personeel en een veelvoud daarvan onder de burgerbevolking zijn blootgesteld aan straling in de nucleaire testgebieden. Ondanks het enorme aantal slachtoffers hebben slechts een paar duizend mensen compensatie gekregen van de overheid. Volgens Steven Aftergood, een vooraanstaand onderzoeker bij de onafhankelijke federatie van Amerikaanse wetenschappers, zullen de burgers nooit het volledige verhaal over de proeven te weten komen, omdat de CIA in 1973 de meeste rapporten heeft vernietigd. Amerika beschikt ook over de zogenaamde plasmabom met een potentieel van 100.000 keer de Hiroshima bom. Een verschrikkelijk wapen dat in een klap de hele wereld kan verwoesten.De laatste ondergrondse kernproef door de Verenigde Staten was in 1992.

Amerika beschikt ook over de zogenaamde plasmabom met een potentieel van 100.000 keer de Hiroshima bom. Een verschrikkelijk wapen dat in een klap de hele wereld kan verwoesten.

De Sovjet Unie bracht op 29 augustus 1949 haar eerste kernbom tot ontploffing. De voormalige Sovjet Unie heeft in totaal 715 proeven gedaan. Het ging om 207 bovengrondse en 508 ondergrondse kernproeven. De belangrijkste testlocatie’s waren Semipalatinsk en Nova Zembla maar ook in Rusland, Turkmenistan en Oekraïne zijn testen gedaan. De grootste kernproef ooit gedaan is de “Tsar Bomba” in Nova Zembla, met een geschatte kracht van 59 megaton. De laatste kernproef door de Sovjet Unie vond plaats in 1990.Nergens werden zoveel nucleaire proeven uitgevoerd op minder dan 100 kilometer van een stad. Het totale effect van de Russische kernproeven staat gelijk aan 2600 Hiroshima-bommen. De kernproeven in Semipalatinsk hebben het effect gehad van een alles verwoestende oorlog. Hier werden 200.000 mensen aan straling blootgesteld en in de verdere omgeving van de testgebieden nog eens 1.7 miljoen bewoners. In elk gezin in Semipalatinsk zijn gevallen van kanker geconstateerd en sterven hele gezinnen aan de gevolgen van de kernproeven. De lokale bevolking is op geen enkele manier beschermd. Het genetisch materiaal van de inwoners is aangetast en er worden dikwijls mutanten geboren met afschuwelijke lichamelijke afwijkingen.

image008Slachtoffer Russische kernproeven in Semipalatinsk.

Hoe misdadig de toenmalige Sovjetleiders waren blijkt uit het feit dat de bewoners van Semipalatinsk zelfs werden aangemoedigd om in de open lucht de ‘prachtige paddestoelvormige wolk te aanschouwen’ na de explosie. Op die manier wilden de Russische kernwetenschappers de impact van radioactieve straling op mensen in kaart brengen. Ze stelden hun proeven zelfs uit tot de wind de neerdwarrelende radioactieve wolken in de richting van de stad dreven. 

Groot-Brittannië bracht haar eerste kernbom op 3 oktober in 1952 tot ontploffing ter hoogte van het eiland Trimoulle, Australië. In totaal deden de Engelsen 45 proeven waarvan 21 in Australië in het woongebied van de Aboriginal’s en een aantal andere in de Verenigde Staten als onderdeel van gezamenlijke testseries. De laatste kernproef van Engeland vond plaats in 1991. Verder heeft India 5-6 proeven gedaan, Pakistan 3-6, en Noord Korea 1, en zou Israël samen met Zuid-Afrika in 1979 een kernproef in de Indische Oceaan hebben gehouden, maar dat berust slechts op vermoedens.

Amerika en Rusland zijn voorstander om Israël te bewegen haar nucleaire arsenaal te ontmantelen om op deze manier een ‘kernwapenvrij’ Midden Oosten te creëren. Ook de Japanner Yukiya Amano van het Atoom Energie Agentschap van de Verenigde Naties (IAEA), steund dit plan. De 151 lidstaten van de IAEA willen Israël dwingen het Non-proliferatie Verdrag te ondertekenen. Barack Hoessein Obama is van mening dat wanneer Israël haar kernwapens opgeeft, ook Iran geen behoefte meer aan dit soort wapens. Maar in Teheran lachen ze al jaren om het onbenul van de Amerikaanse regeringen. ‘Het is belangrijk dat alle staten het Non-proliferatie Verdrag ratificeren, ongeacht of het nu Israël of een andere staat betreft’aldus Obama. De vraag is hoeveel druk Obama op Israël zal uitoefenen teneinde zijn zin door te drijven. Hij weet zich gesteund door diverse wereldleiders die eveneens vinden dat Israël akkoord zou moeten gaan met het ontmantelen van haar nucleaire wapenarsenaal. Maar als Israël haar kernwapen arsenaal totaal moet ontmantelen, waarom dan ook niet Engeland, Frankrijk, China, Pakistan, India, Rusland en Amerika? Wanneer Engeland en Frankrijk atoomwapens nodig hebben, dan heeft Israël ze zeker nodig als preventieve dreiging naar haar agressieve Arabische buren die het streven om Israël uit het Midden Oosten te verwijderen nooit hebben opgegeven.

Israël heeft zich altijd op de vlakte gehouden wat betreft haar nucleaire wapenarsenaal. Het was Mordechai Vanunu die de stilte doorbrak door in de tachtiger jaren iets te verklappen over Israëls kernwapen bezit. Ook de huidige president Simon Perez liet zich een paar jaar geleden in een interview met de journalist Patrick Sil van de in Londen verschijnende Arabische krant Al Hayet, ontvallen dat Israël over een atomair gevechtspotentieel beschikt. Perez vertelde dat het plan voor de bouw van een atoomcentrale in Dimona is genomen in de tijd dat hij nog directeur van het Ministerie van Defensie was.

De internationale gemeenschap zal er alles aan doen de druk op Israël op te voeren om af te zien van haar nucleaire programma. Dit plan is niets anders dan een nieuwe provocerende actie tegen Israël waarbij men de veiligheid van de Joodse staat op het spel zet. Als de afschrikking van Israëls kernwapenarsenaal is weggevallen, is er niets meer dat de Arabische wereld ervan weerhoudt om Israël opnieuw aan te vallen. De dreiging van 300 miljoen Arabieren onder 22 dictaturen aan het adres van Israël in onverminderd van kracht en daardoor zorgwekkend ondanks alle plechtige beloftes. De Bijbelse profetieën maken duidelijk dat het Midden-Oosten verwikkeld zal raken in een rampzalige, apocalyptische oorlog

China bracht haar eerste kernbom tot ontploffing in 1964 en kwam in totaal tot 45 proeven in de Gobi- woestijn. China is doorgegaan met kernproeven tot 1996.De Chinese kernproeven hebben een groot aantal slachtoffers geëist. Mensen die de bij kernproeven aanwezig waren moesten na de kernexplosies radioactief puin met hun blote handen oppakken. Ook  moesten ze vliegtuigen wassen nadat die door de radioactieve wolken waren gevlogen. Soldaten zijn aan vreemde ziektes overleden en kinderen werden geboren met zeldzame ziektes.  Onderzoek van een Japanse hoogleraar Jun Takada wijst erop dat 1.5 miljoen mensen zijn blootgesteld aan straling en dat mogelijk 190.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van de kernproeven. Radio-actieve stofwolken werden vanuit Lop Nur in de provincie Xinjiang naar omliggende steden en dorpen geblazen. Onder de slachtoffers zijn veel Oeigoeren en Tibetanen, die in dit afgelegen gebied wonen. 

Het is een aantal gevallen bijna tot het inzetten van kernwapens gekomen. In 1962 dreigden de Verenigde Staten met een kernaanval, nadat Rusland kernraketten op Cuba had geplaatst. Onder deze dreiging verwijderde Rusland deze raketten vervolgens. De voormalige Amerikaanse president Richard Nixon heeft meerdere malen overwogen tot de inzet van kernwapens. Nadat Franse VN-militairen in de knel waren gekomen in Bosnië, bracht Frankrijk het vliegdekschip Clemenceau in paraatheid voor een mogelijke kernaanval op voormalig Joegoslavië. Momenteel zijn de vijf grootste kernwapenstaten bezig hun arsenaal te moderniseren. Zo ontwikkelt De Verenigde Staten kleinere ‘bruikbare’ kernwapens (zgn.mininukes), waardoor de drempel voor het gebruik ervan verlaagt.

In de woestijn van Nieuw Mexico, dichtbij de plaats waar de Amerikanen hun eerste atoomtesten hebben gehouden, is in het voorjaar van 2007, de grootste conventionele bom ooit getest. De bom die de ‘Moeder aller bommen’ wordt genoemd, werd geplaatst in een tunnel om de explosieve kracht te testen op diepe ondergrondse bunkers. De monster bunker-buster was zo krachtig dat het alles op haar weg vernietigde.

Overige bronnen:

http://nuclearweaponarchive.org/Russia/Sovwarhead.html http://www.japan-guide.com/e/e2125.html   http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Tests/Trinity.htmlhttp://inventors.about.com/library/weekly/aa050300a.htmhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Marshalleilanden http://nuclearweaponarchive.org/Russia/Sovwpnprog.html

Franklin ter Horst