De Koran roept op tot deze aanslagen

gr9dmfemLeon de Winter

’Als je geen bom kunt laten exploderen of een kogel kunt afschieten, zorg dan dat je met een Franse of Amerikaanse ongelovige afspreekt en sla zijn schedel in met een stuk steen, slacht hem met een mes, rij over hem met je auto, gooi hem van een klif, wurg hem, of injecteer hem met vergif.’

Dit was de oproep van Abu Mohammed al-Adnani, een woordvoerder van IS, die, als het bericht klopt, op 30 augustus jl. in Aleppo is gesneuveld.

’Car-ramming’ heet in het Engels de inzet van een voertuig als terroristisch middel. In Israël is het vaak door terroristen gebruikt. Hierdoor zijn tientallen mensen om het leven gekomen, wat voor een klein land als Israël onverdraaglijk veel is.

Vliegtuigen, auto’s, trucks – ze vormen de opbrengst van de technologische en wetenschappelijke revoluties die het Westen heeft beleefd. Islamitische terroristen zijn in de regel opgegroeid in landen waarin dergelijke technische prestaties niet voorkomen door het gebrek aan opleiding, gebrek aan wetenschappelijke nieuwsgierigheid, gebrek aan moed om de heersende normen aan te passen aan een nieuwe historische periode van openheid, gelijkheid en gelijkwaardigheid. Die culturen kunnen geen gecompliceerde trucks voortbrengen, wel terroristen.

De truck die in Berlijn werd gekaapt om willekeurige bezoekers van een kerstmarkt te doden, was een schitterende Scania, een Zweedse bouwer van ultramoderne trucks die een wonder van vernuft zijn. Op het moment van schrijven weet ik niet wie de bestuurder was van die Scania; als u dit leest, weet u meer dan ik toen ik dit stuk gisteravond inleverde. In theorie is het mogelijk dat een neonazi verantwoordelijk is, maar dit soort misdaden zijn tot nu toe uitgevoerd door extremistische moslims.

De laatste ’car-ramming’-aanslag in Israël, die mislukte, vond vorige week plaats bij een checkpoint op de Westelijke Jordaanoever; de bestuurder was een jonge vrouw. Iets verder terug, zes maanden, ligt de catastrofale ’car-ramming’ aanslag in Nice. Daar vielen 84 doden en meer dan 200 gewonden. De aanslagplegers volgen het advies van al-Adnani: „Het is niet van belang of de ongelovige een strijder of een burger is… ze zijn allebei vijanden. Hun bloed mag vloeien.”

Hoe rechtvaardigen deze aanslagplegers hun daden? Ze beroepen zich op de scherpe machtsverhouding tussen gelovigen en ongelovigen, wat een van de diepste kenmerken is van de traditionele islamitische leer – dit is een onaangename vaststelling die vele politici en commentatoren weigeren te aanvaarden, ofschoon de Koran en de Hadith (’officiële’ verhalen over daden en uitspraken van de profeet) daarin glashelder zijn: de ongelovige moet zich op straffe des doods onderwerpen aan de leer van de islam. De Noorse terrorist Breivik beriep zich op een zelfbedachte leer, de islamitische terrorist op die van een wereldreligie.

De joodse theologie richt zich tot joden, de christelijke wil de vergiffenisleer van Jezus uitdragen – in de moderne tijd onthouden de hoofdstromen in deze twee monotheïstische tradities zich van het bedreigen en doden van anders- en niet-gelovigen. In de islam is dat anders. De sharia stelt dat de doodstraf moet worden uitgevoerd bij ongeloof, afvalligheid en bekering tot een ander geloof. Zolang moslims zich niet en masse hebben afgekeerd van de sharia, zal de traditionele islam een rem zijn op de vooruitgang van de Arabische en islamitische volken.

Er zijn sterke indicaties dat de meerderheid van islamitische migranten antisemitisch denkt; deze migranten blijven vasthouden aan achterlijke culturele patronen van het land van herkomst. Zij vluchtten voor armoede die vaak het gevolg is van bepaalde culturele patronen – en toch houden zij in het land van aankomst krampachtig vast aan die oude patronen. Het gevolg is vervreemding, frustratie, het gevoel gediscrimineerd te worden, zich uitgesloten voelen.

Angela Merkel merkte gisteren op: „Ik weet dat het voor ons allen bijzonder zwaar te verwerken is wanneer bevestigd wordt dat iemand die in Duitsland om bescherming en asiel gevraagd heeft, deze daad heeft begaan.”

Maakt het wat uit of het een nieuwe asielzoeker of een in Duitsland geboren kind van migranten is? Nee.

Met de migratie van mensen uit problematische landen heeft Europa de interne sociale en culturele problematiek van die landen geïmporteerd. Tribale en religieuze waarden die wij in 2016 als achterhaald en inhumaan afwijzen, zoals het verhullen van de vrouw, eerwraak, de doodstraf voor ongewenste opinies en godslastering, tasten momenteel de open samenleving aan en dreigen op dramatische wijze tolerantie in te perken.

Zeker, de meeste moslims zijn vreedzaam, ondanks de vele oproepen tot geweld in hun heilige teksten. Maar het zijn in dit moment van de geschiedenis bijna uitsluitend moslims die op basis van de tegenstelling gelovige-ongelovige geweld uitoefenen (onder de slachtoffers bevinden zich massaal moslims van een andere geloofsrichting).

Merkel sprak gisteren van een ’uiteindelijk onbegrijpelijke daad’. Dat is een ontkenning van de werkelijkheid; de waanzin valt wel degelijk te analyseren en te begrijpen. Maar de politieke en media-elites zwijgen daarover aangezien de mogelijke conclusies niet passen in politiek correcte denkschema’s.

Bron: http://www.telegraaf.nl