Volkspedagogen: Zo voeden de reguliere nepnieuws media u politiek-correct op

‘Zwanenzang op een beroepstak waarin echte journalisten zijn verdwenen’ –  Door WikiLeaks aangetoonde banden Hillary Clinton met pedo netwerk worden door politiek-correcte Nederlandse desinformatie- en propagandamedia ‘nepnieuws’ genoemd


De blinde steun voor Hillary Clinton, en het totaal negeren van haar vele schandalen, is een van de vele bewijzen dat de onafhankelijke berichtgeving al heel lang is verdwenen, en is vervangen door politiek-correcte disinformatie waarmee u wordt ‘opgevoed’ in het ‘progressieve’ rood/groen/linkse gedachtengoed.

Zijn boek ‘Gekochte Journalisten – Hoe politici, geheime diensten en het grote geld de Duitse massamedia sturen’ werd meteen een bestseller, en is inmiddels in diverse talen vertaald. De voormalige hoofdredacteur van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte, heeft nu een opvolger geschreven, getiteld: ‘Volkspedagogen – Hoe de massamedia ons politiek correct willen opvoeden’. Waar wij in de kop hierboven de term ‘nepnieuws’ aan hebben toegevoegd, omdat er bijna geen dag meer voorbij gaat waarop deze term wordt gebruikt om het door de elite niet gewenste echte nieuws, zoals over Hillary Clinton, zwart te maken.

 

Nepnieuws

Het linksradicale NU.nl staat er ook vandaag weer vol mee: nepnieuws. Neem nu het hoofdartikel van rond 13.00 uur: ‘Nee-stem Italië is geen stem tegen de EU’. Gisteren hebben we uitgebreid onderbouwd en toegelicht dat bijna alle waarnemers en analisten het erover eens zijn dat een ‘nee’ tegen de staatshervormingsplannen wel degelijk een stem tegen de euro en tegen de EU is, en mogelijk al volgend jaar tot de Italiaanse uittreding kan leiden. Het ‘nee’ was echter niet gewenst in Brussel, dus wordt nu alles uit de kast getrokken om de betekenis van de uitslag van het referendum af te zwakken.

Ander voorbeeld: uit de door WikiLeaks gepubliceerde gehackte Democratische emails kwam duidelijk naar voren dat de Clintons nauw betrokken zijn bij een pedofiel en kinderhandel netwerk. Daar hebben we op deze site, met tal van bronverwijzingen, ruimschoots aandacht aan besteed. Omdat het echter om de gewenste ‘Nieuwe Wereld Orde’ kandidaat gaat, werden tijdens de verkiezingscampagne alle aanwijzingen en bewijzen simpelweg genegeerd, en nu een ‘complottheorie’ en ‘nepnieuws’ genoemd (2).

‘Onze kwaliteits’media wekken graag de indruk dat zei het monopolie bezitten op het echte nieuws. In werkelijkheid wordt het ‘nieuws’ op enkele uitzonderingen na in vrijwel niet één Europees land zó eenzijdig, beperkt en misleidend aan het volk gebracht. Het is namelijk beslist niet zo dat er geen officiële buitenlandse media zijn die het nieuws van een andere kant belichten. Wat het Italiaanse referendum betreft: neem de Deutsche Wirtschafts Nachrichten, dat een veel eerlijkere kop heeft, namelijk: ‘Goed voor Europa: Italië zegt nee tegen corruptie en machtsmisbruik’.

Woeste aanval op onafhankelijke en alternatieve media

Udo Ulfkotte komt ook in zijn nieuwe boek met tal van concrete voorbeelden van manipulatie door de gevestigde journalistiek. Hij toont aan dat de echte reden dat steeds meer mensen zijn gaan twijfelen aan de reguliere media -en daar massaal hun abonnementen bij opzeggen- niet de opkomst van vrijheidspartijen of Pegida is, maar dat deze media door hun jarenlange misleidende berichtgeving zélf schuldig zijn aan het verlies van hun geloofwaardigheid.

Na het Brexit en vooral na de verkiezing van Trump –zaken die volgens de zichzelf verklaarde kwaliteitsjournalisten onmogelijk konden plaatsvinden- keken sommige media en verslaggevers heel eventjes in de spiegel – om zich vervolgens weer om te keren voor een woeste aanval op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. De verkettering van alternatieve en onafhankelijke blogs en websites werd in de hoogste versnelling gezet, waarbij de laatste overgebleven restjes neutraliteit en onafhankelijkheid definitief in de vuilnisbak werden gegooid.

Iedereen die niet met hun politiek-correcte rood-groen gestreepte bril op verslag doet van het nieuws, wordt aan de schandpaal genageld. Terwijl Europese politici elders in de wereld ijveren voor de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting, wordt die hier, in hun eigen landen, razendsnel afgebroken. Kritisch over de EU, de massale moslimimmigratie, de islam, de islamisering van ons continent? Dan loop je het steeds grotere risico ‘op zwart’ te worden gezet – nu nog tijdelijk, straks permanent. Of thuis onverwacht politiebezoek te ontvangen, zoals enkele Nederlanders al overkwam.

Duitse leraar aan schandpaal voor bezoeken anti-immigratie website

En kijk eens wat er gebeurde met een populaire Duitse leraar in Schwarmstedt, die op zijn Facebook een artikel op de site van Junge Freiheit had geliket. De schoolleiding, lokale media en politici beschuldigden hem onmiddellijk van het oproepen tot vreemdelingenhaat en discriminatie, terwijl daar ook in het artikel geen enkele sprake van was. Maar Junge Freiheit staat vanwege kritiek op de massa immigratie nu eenmaal op de Duitse zwarte lijst met zogenaamde ‘nepnieuws’ sites, en ‘dus’ mag je zo’n site zelfs niet eens meer bezoeken.

Na grondig onderzoek werd weliswaar geoordeeld dat de leraar niets had gedaan dat disciplinaire maatregelen of strafrechtelijke vervolging verdiende, maar desondanks werd hij door de school gedwongen overgeplaatst. De leraren, ouderenraad en 1350 scholieren pleitten er vervolgens voor deze overplaatsing ongedaan te maken, en kregen vervolgens met ‘grote druk’ van hogerhand te maken om diens straf gewoon te accepteren.

Zo ver is het in Nederland nog niet, maar dat kan op iedere willekeurige dag veranderen. Misschien is het zelfs al zover, en worden vergelijkbare gevallen zorgvuldig uit de media gehouden.

En hoe zullen deze scholieren, hun ouders en hun leraren nu denken over de reguliere media, die met onterechte en tendentieuze beschuldigingen de carrière van een man probeerden te verwoesten, enkel omdat hij een niet-politiek correcte site van de zwarte lijst had bezocht? Hun vertrouwen in de berichtgeving  van de media zal vermoedelijk voorgoed zijn verdwenen.

Zwanenzang op een beroepstak waarin echte journalisten zijn verdwenen

Ulfkotte onderbouwd zijn harde feiten met bijna 500 bronverwijzingen. Daar zitten zaken tussen die bijna onvoorstelbaar zijn, zoals de nauwe samenwerking tussen het magazine Focus en de Duitse veiligheidsdienst BND, en vermoedelijk ook de CIA. WikiLeaks wijst erop dat Focus aan een lastercampagne deelnam tegen NSA klokkenluider Edward Snowden door hem een ‘Russische agent’ te noemen, terwijl daar nooit een flintertje bewijs voor werd geleverd.

‘Dit boek is een zwanenzang op een complete beroepstak, die zijn eigen politiek correctheid boven het informatierecht van de burgers stelt,’ schrijft journalist Stefan Schubert over Ulfkottes nieuws boek. De tijd dat media en verslaggevers nog échte journalistiek bedreven, zoals tijdens de onthullingen van het Watergate schandaal, ligt heel ver achter ons. ‘Vandaag is het een regelrechte, voor het grootste deel met belastinggeld betaalde, zichzelf lovende media industrie, die journalisten € 15.000,- betaalt voor sentimentele verhaaltjes over vluchtelingen.’
Xander
(1) KOPP
(2) NU
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://www.xandernieuws.nl

Zijn de mainstream media nog te vertrouwen? Geef uw mening in deze peiling

Zijn de mainstream media nog te vertrouwen? Geef uw mening in deze peiling

Deze week werd ’s werelds bekendste man in de alternatieve media geïnterviewd door de BBC. David Icke werd uitgenodigd in de BBC studio en kreeg ogenschijnlijk de ruimte om uitleg te geven aan zijn “complottheorieën”. Dit interview (zie hieronder) zou de indruk kunnen wekken dat de mainstream media best eerlijk te werk gaan, doordat ze Icke gewoon zijn zegje laten doen. Al tijden merken we dat de mainstream media zich bedreigd voelen door de opkomst van de alternatieve media. Zo zagen we al een keer een uitzending van 1Vandaag waarin de opkomst en populariteit van “complotdenken” onder scholieren als gevaar betiteld werd. David Icke legt in onderstaand filmpje goed uit dat complotdenken niet een juiste titel is, omdat het juist gedetailleerde analyses zijn die ertoe leiden dat complotten ontmaskerd worden. Het complot zit dus bij de overheden die de complotten bouwen. Icke betoogt dan ook dat zij de complotten creëren en dat mensen als hij deze complotten analyseren en ontmaskeren.

Als u echter goed kijkt wordt het gehele interview van David Icke op een manier gevoerd die er op geënt is David te stigmatiseren en de kijker te programmeren. Hoewel David Icke hier waarschijnlijk goed op voorbereid was, wordt hij toch in de val gelokt. Je ziet dan ook de spanning op David’s gezicht, omdat hij weet dat hij in het hol van de leeuw zit, waar alle drie ‘tegenspelers’ er op uit zijn om – via de rol van de sympathieke en betrouwbare wijze tafelgasten – Icke te stigmatiseren en de kijker te programmeren. Waaruit concludeer ik dat? Welnu, daarvoor vraag ik u onderstaande toelichting verder te lezen en de filmpjes te bekijken. De eerste valkuil wordt gezet door Icke meteen te koppelen aan het stigma ‘de elite bestaat uit reptielen’. Door de vraag te stellen of Icke dit nog steeds gelooft, wordt hij naar de kijkers onmiddellijk als een gekkie gestigmatiseerd. Hoewel Icke daarmee doelt op een blauwe bloedlijn, is het stigma al gezet. Hij heeft geen tijd om dit in die paar minuten toe te lichten. Maar dat was het plan ook. Het ging om het programmeren van de kijker met het geplande stigma. De ultieme valkuil voor Icke wordt gezet aan het einde, als de interviewer zegt: “In mijn carrière is alles waarvan ik op de hoogte ben goed onderzocht en richten we ons op feiten“. Heeft u dit gehele artikel gelezen, dan komt u er achter dat ook dit zuivere NLP is. De kijker wordt hier geprogrammeerd met het beeld “wij (de mainstream media), kijken naar de feiten en jullie ‘complotdenkers’ hebben een rijke fantasie”. Dit wordt snel opgevolgd door een vraag, zodat Icke geen tijd heeft om stil te staan bij dit statement. De programmering van de kijker is daarmee geslaagd. Mission accomplished.

Wat is NLP? NLP is Neuro Linguïstisch Programmeren. Dit is een vorm van hypnose zonder dat u het door heeft. Met NLP technieken kunt u toehoorders afleiden met allerlei methodes, maar in de kern is het een combinatie van lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, ‘ankers’ en afleidingstechnieken. Daarbij is de ‘programmeur’ (meestal een nieuwslezer of interviewer als Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk e.a.) continu bezig met het proces van programmering. Let u daar maar eens op. De belangrijkste methode is gebaseerd op afleiding van uw bewuste denkprocessen, waarbij in de juiste context een introductiepraatje u al meteen in de ‘acceptatie-modus’ brengt. Daarin zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden. Soms worden bijvoorbeeld statistieken genoemd, of wordt iets gezegd waar u eigenlijk nog veel langer over na zou moeten denken. Op dat moment bent u al afgeleid. En met name de afleidingstactiek stelt de ‘programmeur’ in staat om uw onderbewustzijn te beïnvloeden.

Een heel heftig voorbeeld van een vorm van NLP of hypnose (want NLP is eigenlijk hypnose, waarbij u wel bij bewustzijn blijft), is de hand-shake hypnosetechniek. De ‘programmeur’ geeft u een hand en doet dan iets onverwachts; bijvoorbeeld zijn vinger op uw hand drukken en de hand onnatuurlijk omhoog tillen. Hij neemt dan uw ‘controle proces’ over en programmeert daarmee uw onderbewustzijn met het idee: “hij is nu de baas”. Ja, dat klinkt extreem, maar dergelijke zaken spelen zich op onbewust niveau af en niet iedereen is er even vatbaar voor. Grote delen van de mensheid echter wel en dat is het voordeel van de mainstream media; zij bereiken grote groepen mensen.

Vaak gaat het bij NLP niet om de inhoud van wat er gezegd wordt, maar om het herhalen van bepaalde woorden in combinatie met een handgebaar of een gelaatsuitdrukking. Stelt u zich voor dat een nieuwslezer het overcomplottheorieën heeft en daarbij een afwijzend handgebaar maakt en zijn wenkbrauwen fronst. Op dat moment wordt uw onderbewustzijn geprogrammeerd met een negatief stigma. En dat is dan ook precies de bedoeling. Het gaat er dan niet om dat de argumenten wel of niet kloppen. Feitelijk dienen slechte of magere argumenten in dit kader zelfs als afleidingstechniek. Ze zetten u immers dusdanig aan het denken dat u even afgeleid was, waardoor de programmeur zijn ‘NLP trucjes’ kon toepassen. Een uitstekend voorbeeld van een snelle vorm van hypnose wordt getoond door Derren Brown in dit filmpje:

Een veel subtielere vorm van programmering is de gebaseerd op de eerder genoemde NLP technieken. In onderstaand filmpje ziet u hoe Derren Brown iemand uitgenodigd heeft in de studio. Bekijkt u het gehele filmpje, zodat u de NLP technieken door gaat krijgen. Tijdens de introductie is Derren al bezig om de op zijn hoede zijnde proefpersoon te programmeren, door de aandacht volledig naar zich toe te trekken en de proefpersoon in de programmeermodus te brengen. Deze techniek noemen we ‘conversational hypnoses’ of te wel ‘gesprekshypnose’. Feitelijk is dit veel eenvoudiger dan de NLP technieken die de media via haar journaals en analyseprogramma’s toepassen, omdat je 1 op 1 met een persoon zit en ook door aanraking en direct oogcontact je ‘proefpersoon’ kunt beïnvloeden. Kijkt u naar het voorbeeld en let ook op de toelichting. Wees vooral alert op de beweging van de handen, oogcontact en aanrakingen.

Hebben we het over de media, dan zijn er vaak allerlei zaken rondom een tv-programma die de kijker alvast op de hypnose voorbereiden. De reclameblokken voor en na een journaaluitzending zijn in dat kader van groot belang. Reclame is eigenlijk volledig gebaseerd op hypnosetechnieken en daarom bent u in feite al in de juiste modus gebracht. Maar de introductie-tune en de beelden van bijvoorbeeld draaiende cirkels aan het begin van het NOS journaal zijn subtiele vormen van hypnose en dienen tevens als activatie/trigger van een reeds vertrouwde hypnose modus. U bent dan al in de ontvankelijkheidsmodus. Ja, dat klinkt wellicht wat vergezocht of overdreven, maar als u echt de kracht van hypnose en NLP leert kennen, zult u dit niet langer wegwuiven.

In onderstaand filmpje ziet u hoe een professor op zeer geraffineerde wijze aangepakt wordt middels NLP technieken. Maar terwijl u naar de argumenten denkt te moeten luisteren, heeft u niet door dat het vooral blijkt te gaan om de lichaamstaal van de interviewer. Sterker nog: elke argument of tegenargument dat genoemd wordt, doet eigenlijk niet zo ter zake. Alles draait om de aansturing van het interview, de handgebaren en de lichaamstaal daarbij en de interruptie van de interviewer, gecombineerd met allerlei vormen van directe programmering van de kijker. Het gaat dus niet om het interview zelf, maar om de geplaatste ‘ankers’ (zaken die in uw onderbewustzijn met handgebaren of lichaamstaal ‘verankerd’ worden). Ook het feit dat de interviewer in kostuum zit, plaatst hem in het onderbewustzijn van de kijker in de positie van ‘de man die u kunt geloven’ of te wel ‘de autoriteit’. Kijkt u goed naar onderstaande analyse en let u er in het vervolg eens op wanneer u naar het NOS journaal, RTL Nieuws, DWDDEenVandaag, Nieuwsuur of Pauwkijkt. Is het u wel eens opgevallen dat in vele filmpjes tegenwoordig extreem vaak en hele onnatuurlijke handgebaren worden toegepast? Dan begrijpt u nu waarom.

Vindt u dat de mainstream media überhaupt nog te vertrouwen zijn of dat zij over veel of alles liegen? Laat het weten in onderstaande peiling. Als u ondertussen gelooft dat een alternatief geluid in deze maatschappij moet blijven bestaan, kies er dan voor om abonnee te worden van deze website, zodat het werk voort kan blijven bestaan. Uw steun is zeer noodzakelijk. Klik dan op deze link.

De mainstream media
Zijn betrouwbaarZijn gedeeltelijk onbetrouwbaarZijn volledig gecontroleerd, manipuleren en zijn onbetrouwbaar

LEES VERDER IN HET BRON ARTIKEL…

Bron: http://www.martinvrijland.nl