Zo vlucht Nederland voor de Marokkanen

800px-Zeeuws_vlaanderen_675
Zeeuws Vlaanderen. Bron: Wikipedia

Door Joost niemöller

Ik, Randstedeling, was even een paar dagen in Zeeuws Vlaanderen op vakantie. Er zijn weinig plekken in Nederland waar je zo ver weg kunt zijn en toch nog zo in Nederland. Noord Groningen is die andere optie en deels de Waddeneilanden. Wat me opviel in Zeeuws Vlaanderen, is dat er recent pluksgewijs enorm hoge woontoren zijn gebouwd aan het water. In Breskens. In Terneuzen. Overigens ook aan de ‘overkant’, in Vlissingen. Vanuit zo’n toren kijk je over het water en de polders. Je bent er veilig. Het zijn kastelen. Hier wonen mensen die zich bedreigd voelen. Ze zijn allemaal blank.

In Zeeuws Vlaanderen zijn geen allochtonen. Of nou ja, bijna niet. In Terneuzen, met zijn grote haven, is het tien procent. Om dat soort percentages wordt in de Randstad gelachen.Een blik op de kaart maakt dat gelijk duidelijk.

Er is in Nederland sprake van een witte vlucht, maar die gaat heel stilletjes. Veel Nederlanders zullen zeggen dat ze persoonlijk niets tegen Marokkanen hebben, maar in de praktijk wonen ze liever niet in hun buurt, en als ze de kans hebben dan emigreren ze naar het buitenland, of naar die gedeelten in Nederland waar je de minste kans op Marokkanen hebt. (Of op Antillianen, Turken, Surinamers. Of op andere moslims.) Dit zijn de allochtoon-vrije zones.

Er zijn in de Randstad de gebieden waar de zeer rijken wonen, zoals Aerdenhout en Wassenaar, waar geen sociale woningbouw te bekennen is. De barrière wordt in dit geval gevormd door het huizenaanbod. Er zijn ook zones die door een natuurlijke barrière worden afgesloten, zoals Zeeuws Vlaanderen, waar een breed water ligt, en een eiland als Texel, waar extreem weinig niet-westerse allochtonen zijn. Belangrijk is waarschijnlijk de fysieke afstand ten opzichte van de Randstad: Er zijn gemeenten in Brabant (vooral in het zuidoosten), Groningen en Friesland met zeer lage aantallen allochtonen. Wie afhankelijk is van het werk in de Randstad, heeft daar een probleem, en moet creatiever verhuizen. Wie aan het Marokkaan-rijke Amsterdam wil ontsnappen, en voor wie qua budget Aerdenhout geen optie is, kan kiezen voor gemeenten in het Groene Hart of in de Haarlemmermeer. Waar het woningaanbod overigens beperkt is.

CoZwJDnWcAACC9OOok binnen Amsterdam vluchten de Nederlanders en de rijke westerse autochtonen steeds meer naar de allochtoon-vrije zones. Op bijgaand kaartje is goed te zien hoe de segregatie steeds meer toeneemt: Overal ontstaan haarscherpe lijnen tussen het blauwe autochtonen/westerse allochtone gebied en het rode allochtonen gebied.

Iedereen zoekt zo zijn eigen vluchtroute, en zal desgevraagd verklaren geen ‘racist’ te zijn. Een ontwikkeling die steeds sneller zal gaan, en met steeds meer hypocriete uitvluchten ingekleed zal worden.  Want mensen stemmen met hun voeten.

Niemand wil zijn kinderen op een school met Marokkanen.

Niemand wil op hoge leeftijd beroofd worden bij het boodschappen doen.

Geen  vrouw wil voor hoer uitgescholden worden omdat ze een rokje draagt.

Maar heel veel Nederlanders durven dat liever niet hardop te zeggen. Want dat is niet ‘netjes.’ En ze willen Wilders niet in de kaart spelen. Of zoiets.

Bron: http://www.joostniemoller.nl