Mary Robinson, ordinaire Jodenhater

Franklin ter Horst: (Aangemaakt: 19 oktober 2011) (Laatste bewerking: 11 april 2016)

De voormalige president van Ierland, Mary Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-Israël lobbyist en gebruikte haar positie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om haar ranzige gevoelens ten aanzien van Israël uitvoerig te etaleren. Zij liet in deze functie geen gelegenheid voorbij gaan om Israël te demoniseren en noemde dePLO-zelfmoordaanslagen een legitiem middel ter bevordering van een PLO-staat. In 2002 stuurde zij een ongekend fel rapport aan de Algemene vergadering van de VN waarin zij Israël beschuldigde van extreem geweld tegen de ‘Palestijnen’. Robinson vond dat er internationale waarnemers naar de door Israël ‘bezette gebieden’ dienden te worden gestuurd om de PLO-Arabieren te beschermen. Wijzend op de heikele landkwestie zei ze dat de Joodse ‘nederzettingen’ ontmanteld moesten worden. Ook beweert zij dat de Israëlische wetgeving dozijnen wetten bevat die racistisch zijn tegenover de Arabieren. Maar Israël kent geen apartheidswetten maar kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking. Er zijn talloze voorbeelden dat Israël geen apartheisstaat is. Ook deze video laat zien dat figuren als Robinson die Israël beschuldigen van “apartheid”, niets anders zijn dan leugenaars en ordinaire Jodenhaters.

image003Mary Robinson, vurige Israël haatster.

Robinson was de architect van de 1ste Durban conferentie, gehouden in Zuid-Afrika, van 31 augustus tot 8 september 2001. Er werd haar al tijdens de conferentie gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie, waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren, van het begin tot het eind ontaarde in een regelrecht anti-Semitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun handen droop.

Robinson heeft met haar activiteiten de anti-Israëlische wereld die de Joodse staat het liefst van het wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. De conferentie nam een antiracisme verklaring aan die zich uitsprak tegen Israël, maar waarin de genocide, racisme en discriminatie in Soedan, Saudi Arabië, Syrië en tientallen andere moslimlanden volkomen werd genegeerd. Durban was niet de enige smet op haar reputatie. In haar hoedanigheid als president van Ierland, doneerde zij met veel genoegen miljoenen dollars in de kas van het toenmalige bewind van terreurmiljardair Jasser Arafat, dollars die werden gebruikt voor terroristische aanslagen op voornamelijk Israëlische burgerdoelen.

Israël herinnert zich Mary Robinson nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd stond van een bijzondere onderzoekscommissie van de Verenigde Naties het “niet-bestaande bloedbad van Jenin”te onderzoeken.

Robinson maakt onder meer met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, Kofi Annan en de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die ook aanwezig was in Durban, deel uit van de The Elders opgericht door door Nelson Mandela.

image005The Elders

Deze club die beweert onafhankelijk te zijn is onder meer pro-abortus en pro-depopulatie en zeggen hun kennis en bekwaamheden ter beschikking te willen stellen aan de internationale gemeenschap. Prinses Mabel was sinds juli 2008 ook actief bij deze club als directeur maar besloot haar werkzaamheden te stoppen na het skiongeluk van haar man prins Friso. Gezien hun activiteiten blijken The Elders naast hun doelstelling zich in te zetten voor vrede en mensenrechten, het voorkomen van hongersnoden, gewapwende strijd en rampen, nog een agendapunt te hebben en dat is Israël demoniseren, met Jimmy Carter en Desmond Tutu in de voorste gelederen.

“Human development” is door Mary Robinson verklaard tot mensenrecht nummer 1.Vanwege dit feit besloot Barack Hoessein Obamahaar te eren met de “Medal of Freedom”, aan een persoon die niets nalaat Israël te demoniseren. Robinson vindt dat alle omstandigheden die de individuele keuzemogelijkheden beperken uit de weg moeten worden geruimd. “Het instituut huwelijk moet verdwijnen, feministes willen zelf de ruimte hebben om de ene dag een heteroseksuele, en de volgende dag een lesbische relatie te hebben. Ze eisen de vrijheid te kiezen of ze wel of niet een zwangerschap willen uitdragen en van wie ze een kind willen krijgen, en op welke manier. Homoseksuelen eisen het recht op om te huwen, met daaraan verbonden alle financiële voorzieningen zoals die ook voor heteroseksuele echtparen gelden. Ze eisen ook dat er bij seksuele voorlichting net zoveel aandacht gegeven wordt aan hun vorm van seksuele beleving als aan de heteroseksuele, en dan ook zonder dat er morele oordelen over uitgesproken worden. Het recht op vrijheid van religieuze overtuiging van mensen die de homoseksuele levensstijl afwijzen is ondergeschikt aan het recht van homoseksuelen om hun voorkeur kenbaar te maken” aldus Mary Robinson.

image007Mary Robinson bij aartsterrorist Arafat

De hele benadering lijkt sterk beïnvloed door Alleister Crowley, een satanist die aan Lucifer een hele generatie jongeren wilde schenken. Crowley noemde zichzelf Het Grote Beest 666 en Meester Therion en genoot van de afschuw en verwarring die hij teweegbracht door de associatie met de duivel. Hij zag zichzelf als ‘wereldleraar’ en stelde zichzelf daarbij op één lijn met Jezus en Mohammed. Hij was gekomen om de wereld te redden, op welke manier of in welke gedaante dan ook. Hij maakte de taboes van de samenleving om hem heen belachelijk. Magie was zijn boodschap.

Franklin ter Horst

Bron: http://www.franklinterhorst.nl