Met de bergrede naar de binnenkamer!

i286260064321003452._szw480h1280_

Welkom in het Protestants Leerhuis voor Gemeenteleden!

Een initiatief in 2016 van de werkgroep Vanuit Jeruzalem

De werkgroep wil op zeven woensdagavonden met gemeenteleden teksten van het Nieuwe Testament (het tweede getuigenis) herlezen in hun Joodse context, en de witte bladzijde in onze Bijbel wegwerken.

THEMA   =  Met de bergrede naar de binnenkamer

13 april:  Jezus en Mozes – ds Leendert W. van der Sluijs

28 april (donderdag!):  Het zegenlied (Mat.5: 3-20) – ds Gerrit Jan D.C. Loor

11 mei:  Lessen in gerechtigheid (Mat.5: 21-48) – ds G. Hette Abma

25 mei:  Kritiek en liefde (Mat.6: 1-18) –  ds Evert van Rooijen

8 juni:  Levenswijsheid (Mat.6: 19 – 7:12) –  dr Wouter Klouwen

7 september:  Uitzending van de leerlingen (Mat.7: 13-27) –  ds Edjan Westerman

12 oktober:  Van de berg in Israël naar de binnenkamer van de kerk                                                    (brief aan de Romeinen) –  mw Trudie A. van der Spek – Begemann

Toegang gratis; wel wordt elke avond een collecte gehouden voor de onkosten
data: zie boven
Locatie en tijd: Nieuwe Kerkstraat 81, Nijkerkerveen, van 19.45 uur tot 21.45 uur

De zeven woensdagavonden zijn in het ene aangegeven thema tot een serie verbonden, maar u kunt ook een of enkele daarvan meemaken.
Aanmelden is niet noodzakelijk.
Meer info: gavdspek@kpnmail.nl
of telefonisch: 025 2785584 (ds G.J.D.C. Loor)