Met TURKIJE naar het EINDE ?

timthumbHet is tijd om even stil te staan bij de recente ontwikkelingen in en rond Turkije en de EU. De nep-coup van de 15 juli 2016 heeft een nieuw hoofdstuk over de weg van Erdogan naar een vernieuwd of hersteld Turks-Ottomaans rijk geopend. Of het inderdaad een nep-coup of een echte opstand was, is wat betreft de uitkomst van deze “opstand” een onbelangrijk discussiepunt. De vraag is nu: Gaat Erdogan nu dezelfde weg als Hitler na de Rijksdagbrand in 1933 of als Khomeini van Iran in 1979 na het verjagen van de Shah? Joodse mensen in Turkije en ook in veel EU-landen lopen gevaar. Zou ook hier de uitspraak van Paulus: “Eerst de Jood en ook de Griek” (Romeinen 2:8:12) geldig zijn? Gaat Erdogan de prille “vriendschap” met Israël opzeggen en wordt dan het gezegde “Eerst zaterdag dan zondag” een tragische realiteit?

Tegen de EU heeft Erdogan sterke wapens. Hij eist dat de EU voor oktober van dit jaar de visumplicht voor Turkse staatsburgers opheft.  Als dat doorgaat komen er in  Europa naast de 55 miljoen moslims of Turken binnen de EU grenzen er nog een paar miljoen bij. Zegt de EU NEE, dan zegt Erdogan het vluchtelingenakkoord op. De hekken van de overvolle kampen in Turkije gaan open. Een nieuwe stroom vluchtelingen en andere migranten komt dan over ons.  De rode vlaggen met halve maan zijn daarna niet uit de lucht. Voor de EU is het een no-win-situatie.

Een derde heikelpunt is het beleg van de US/NATO basis in Incirlik in Zuid-Turkije. Die basis wordt nu omsingeld door 7.000 zwaar bewapende Turkse politiemannen. Daar liggen, volgens Freedom Outpost en Walid Shoebat 50-80 atoomwapens van de VS. Die Amerikaanse militairen zitten opgesloten in de luchtmachtbasis. De VS zal een aanval op deze basis met 1500 Amerikaanse militairen als een oorlogsdaad moeten opvatten. Dat met die atoombommen voor het grijpen! Een uiterst gevaarlijke situatie.

Een grote vraag die ik graag wil bespreken is: Hoe en wanneer is het zover gekomen? Is er een weg terug? Speelt de “vrouw uit Openbaring 12” hier een rol? Als er tijd en ruimte genoeg is! Wat aarzelend suggereer ik u even tijd te nemen het hele artikel te lezen. Ik hoor nog van u.

Met Turkije naar het Einde?

Twee lessen en de coup van 15.07.2016

Les 1: We gaan even terug in de geschiedenis. Eerst naar februari 1933. De NSDAP, de Nazi-partij van Hitler, was net aan de macht gekomen. Maar er was nog heel wat tegenstand van communisten en andere kleine partijen. De 22efebruari 1933 werd het Rijksdaggebouw in Berlijn in brand gestoken. De zondebok werd al gauw gevonden: Marinus v/d Putte die veel sympathie had voor het communisme, kreeg de schuld. Marinus werd ter dood veroordeeld. Massaal werden communisten en andere tegenstanders van Hitler gearresteerd om “de orde te herstellen.” Zo kreeg Hitler met zijn Nazipartij de absolute macht met alle vreselijke gevolgen. Vooral voor het Joodse volk: De Holocaust. Het bleek al gauw dat Marinus en de communisten niets met de brand te maken hadden. De brand was aangestoken door Hitlers makkers. De valse beschuldiging was een sterke aanleiding voor Hitler om tegenstanders weg te werken.  Al gauw bleek dat Hitler met zijn racistische en antisemitische opvattingen meer op het oog had dan Duitsland alleen. Een groot Duits “Duizendjarig Rijk” en het uitroeien van Joden in heel Europa waren zijn voornaamste programmapunten. Slappe Europese regeringen van voornamelijk Engeland en Frankrijk  sloten een overeenkomst met Hitler. “Peace in our time” juichte de Engelse minister Chamberlain, zwaaiend met het verdrag. Een paar maanden later brak WOII uit. Een oorlog met voor de Nazi’s als eerste doel het uitroeien van het  Joodse volk.

Les 2: Deze les speelt in 1979, in Perzië/Iran. De shah, Mohammed Reza Pahlavi, voerde een politiek van liberalisatie en modernisering. Met een open oog naar het Westen, vooral naar de VS. Maar onder het volk bleef veel ontevredenheid en de moslim geestelijkheid wilde uiteraard meer sharia-Islam in het land. De 19eaugustus 1979 werd de bioscoop Rex in brand gestoken, waarbij 422 bezoekers levend verbrandden. De shah kreeg de schuld, maar later bleek dat Islamitische militanten het hadden gedaan. Dat konden de ayatollah’s goed gebruiken. De 4eseptember 1979 was er een demonstratie die in een bloedbad eindigde. Ayatollah Khomeini verklaarde dat er 4.000 mensen door zionisten waren gedood.  De onrust liep uit op een grote opstand en in december 1979 moest de shah “op vakantie”, dus vluchten. Zo kwamen vanuit de chaos de ayatollah’s aan de macht. Zij creëerden een Leiderschap van Moslim Juristen. Dit Leiderschap te volgen was volgens hen belangrijker dan vasten en gebed – twee van de vijf pijlers van de Islam. Een diepe haat tegen Israël werd snel gekweekt. Ook streefde Iran naar een dominante positie als Sjiieten in de wereld van de Islam. De komst van de Islamitische Messias, de Mahdi, stond en staat hoog op hun agenda.  Iran ging en kwam een heel eind op weg naar het produceren van hun “bom voor Allah”. Het Westen, de Vijf+1 (vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad + Duitsland) sloten na lang onderhandelen een overeenkomst met Iran. Felle protesten van Israël. Maar Iran kon, in een rustiger tempo, doorgaan. Nu is het zover dat op 23 mei 2016 de legercommandant van Iran enthousiast riep: “Wij kunnen Israël in acht minuten vernietigen.” En het Westen?  Het Westen zwijgt. Israël overweegt serieus of en wanneer er moet worden ingegrepen.

De coup in Turkije. Er was een staatsgreep. Toen, de 15e juli 2016, kon Erdogan zijn kans grijpen. Een ‘staatsgreep’, zo knullig opgezet, dat het wel moest mislukken. Een zondebok was snel gevonden. De orthodoxe moslim geestelijke Güllen, die voor zijn ‘vriend’ Erdogan naar de VS was gevlucht. Massale arrestaties en ontslagen van ambtenaren, militairen, onderwijzend personeel  en nu wetenschappers schoonden het land voor Erdogan. Meer dan 1000 privéscholen, meer dan 1200 NGO’s, 19 vakverenigingen, 15 universiteiten en ziekenhuizen werden gesloten. Nu is hij alleenheerser, sultan Erdogan. De schrik zit er bij de Turkse Turken goed in. Zijn steunen dus “enthousiast” Erdogan, zoals veel Duitsers Hitler steunden en veel mensen in Iran de ayatollah’s steunen en enthousiast en massaal schreeuwen: Dood aan Amerika, dood aan Israël”. Erdogan heeft de macht dus zal hij de teugels wel een beetje vieren. Hij weet zich zo sterk dat hij zijn eis dat Turkse staatburgers visumvrij door Europa kunnen reizen weer met een pittig dreigement op tafel kan leggen. Hij houdt immers meer dan een miljoen vluchtelingen in gijzeling. Dat  hij zijn verdrag met Israël gaat opzeggen (verraden) is geen vraag. De echte vraag is: Wanneer? Hij daagt het Westen uit door de belegering van de NATO basis in Incirlik. Zie in de inleiding op dit artikel. Dit kan een casus belli, een aanleiding tot oorlog worden.

Dhimmitude

We zagen drie opstanden, driemaal een noodtoestand, het ontstaan van drie totalitaire regimes die in wezen grote vijanden zijn van Israël en ook van een Bijbelgetrouw Christendom. Let op Israël en zie hoe de God van Israël doorgaat met het herstel van Zijn land en volk en Israël beschermt tegen de vijanden. Maar hoever zijn wij? Opvallend was hoe snel vanuit Brussel en door ‘onze’ minister Koenders nederig onze gelukwensen en sympathie naar Erdogan stuurden nadat ‘de coup’ mislukt bleek. Hoe zwak de protesten zijn nu de Turken hun burgerlijke vrijheden worden ontnomen.

In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” kunt u lezen hoe de strijd om de wereldmacht al meteen na de dood van Mohammed in 632 werd opgepakt. Hoe de strijd om West Europa twee keer is mislukt. Bij Poitiers (722) in Frankrijk en bij Wenen (1683), nog maar ruim 3 eeuwen  geleden. Nu maken we de derde overval van de Islam mee. Overval op overval. Terreur en dreiging van terreur. Eis op eis van onze Islamitische minderheid. Doorgaande Islamisering van onze samenlevingen. Een aanval op onze vrijheden, onze welvaart en op het Christendom. Als de Islam ergens de macht heeft gegrepen, moeten ‘ongelovigen’, bijvoorbeeld Joden of Christenen, een dhimmiverdrag tekenen. De dhimmi krijgt een minderwaardige positie binnen de Moslimsamenleving. Hij moet meestal een pittige belasting betalen, de djizja, die Moslims niet hoeven te betalen. Als het ware koopt de dhimmi het recht om in leven te blijven in zijn door de Islam gedomineerd land. Verder wordt de dhimmi diep vernederd. Iets van die minderwaardige positie van de dhimmi zien we terug bij Moslim jongeren. Hoe zij zich gedragen tegenover niet-Moslim vrouwen en tegenover onze eigendommen. Zij zijn moslims, het is dus van hen! We zien het ook terug in de wijken van grote steden zoals in Parijs, het Zweedse Malmö enz. U zult misschien een beetje meesmuilend lachen als ik beweer wat we nu al dhimmibelasting betalen. Wat denkt u van de meer dan een miljard euro die Erdogan eist voor het tegenhouden van de vluchtelingen/potentiële migranten in Turkije? En van het geld dat al betaald is? En voor de kosten voor al die voornamelijk mannelijke Moslim ‘vluchtelingen’ die door u betaald worden? Het is al erger dan u denkt.

Hoe is dat gekomen?

Hoe komt het dat Europa zo diep is gezonken?  De narigheid is begonnen in Frankrijk, met de Franse Revolutie. Toen klonk het “Ni dieu, ni Maitre” (geen God, geen Meester). “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” werd de ‘geloofbelijdenis’ van de westerse mens.  Dat was de zogenaamde “Verlichting”. De mens wilde niet meer afhankelijk zijn en nog minder gehoorzamen aan de Levende God van de Bijbel en aan Zijn Torah. “Weg met de Bijbel! Adieu God! Wij zoeken het zelf wel uit”, riep en roept de moderne autonome mens. We hebben God de deur gewezen. Het hoogtepunt en eindpunt van dit proces naar God-loosheid vond plaats in december 2007. Het slot van eindeloze discussies binnen de EU over een “grondwet”. Toen werd God definitief vaarwel gezegd door het leiderschap van Europa. Het “Verdrag van Lissabon” trad 1.12.2009 in werking na de ratificatie door 27 landen van de EU. De naam “Verdrag van Lissabon” werd gekozen omdat veel landen bezwaar maakten tegen de titel grondwet. Polen en Tsjechië waren de laatste landen die tekenden, respectievelijk op 10 oktober en 3 november 2009. Het kernpunt is dat in deze Europese “grondwet” geen enkele verwijzing naar God en ook niet naar de Joods-Christelijke tradities en grondvesten van onze Europese cultuur. “Ni Dieu” dus.  De EU zonder God neemt afscheid van de Joods-christelijke grondslagen van onze cultuur. Dus God heeft ons verlaten. Hiervan zijn heel wat voorbeelden. Tegen de Joodse koning Asa zei de God van Israël, die ook de Schepper van hemel en aarde is, via een profeet: “als jullie Hem verlaten zal Hij ook u verlaten.” Koning Asa heeft het gemerkt. Koning Joas kreeg te horen: “Omdat u de HERE verlaten hebt heeft Hij u verlaten” (Zie 2 Kronieken 12:5, 15:2 en 24:20).

Tegen ons

Ook tegen ons zegt de profeet Jesaja: “Jullie hebt de HERE verlaten…waar willen jullie nog meer geslagen worden dat jullie verder gaan met afwijken?” Daarbij komt nog het feit dat de EU zich voortdurend opstelt als een vijand van Israël. Dat haalt de vloek van Genesis 12:3 over ons. We zien het rondom ons en onder ons gebeuren.  Wat gebeurt er dan en waar gaat het heen? Als we de Schepper de deur wijzen, dan gaat Hij. Hij trekt Zijn beschermende hand over ons terug. Wat komt ervoor in de plaats? Bij Hitler waren het duistere Germaanse machten. In Iran heerst een tirannieke versie van de Islam en de ayatolla’s zullen niet aarzelen Iran in een oorlog te storten als dat in hun eschatologie (eindtijdleer) past. Dat wil zeggen: de komst van de Mahdi, hun Messias bevordert. Over het Westen trekken nu donkere wolken van de Islam. Met gruwelijke (zelfmoord)overvallen als bliksemschichten en donderslagen. Door de Islamisering van de samenleving. Door het “Beest in Brussel” dat ons van onze vrijheden, onze nationale identiteit en ons spaargeld berooft. En de EU wordt geplaagd door onenigheden en een grote chaos.

Hoop

Er is zeker nog hoop. Dit alles overkomt ons juist met het doel dat wij niet ten onder gaan. Als waarschuwingen van de HERE, die, van een afstandje het echt wel ziet. Wat zou er moeten gebeuren? In al mijn boeken vindt u de kreet: “HET IS OPWEKKING OF OORDEEL.” Elke kerkelijke gemeente en elke evangeliegemeente zou tijdens elke eredienst en op elke bidstond God moeten smeken om een opwekking. Met de gevaarlijke bede: “Begin bij mij!” En tegelijk gebed voor Israël niet vergeten. Want het gaat ook nu om Israël. Dat was het geval bij Hitler, dat is het geval bij de ayatollah’s van Iran en ook bij de Islam van Erdogan. Israël staat op de bres voor wat er over is van het “vrije Westen”. Israël strijdt onze strijd. En, allereerst, zegt Paulus: “De Verlosser zal uit Sion komen.” Dan nog politiek. Bidt dat we een regering krijgen die achter Israël staat; die een politieke dijk opwerpt tegen de vijandigheid tegen Israël die van Brussel uitgaat.

Deze twee woorden vormen de sleutel tot redding van ons land: OPWEKKING en ISRAEL.

Jan van Barneveld

Bron: http://www.janvanbarneveld.nl