Nieuwe onrust over de EO

Geplaatst op vrijdag 23 september 2016, 12:28 door Dirk van Genderen

In de achterban van de EO is de afgelopen weken grote onrust ontstaan over de benoeming van Tom Mikkers tot programmamaker, tot voor kort algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Velen zien dit als tekenend voor het geestelijk verval van de EO.

 

eo

Deze week publiceerde een aantal christelijke prominenten een open brief, met kritische opmerkingen over de ruimte die de EO geeft aan de IKON.
In een persbericht eind augustus meldde de EO dat Mikkers’ komst paste bij het voornemen van de EO om het geluid van de wegbezuinigde IKON – en daarmee van verschillende Nederlandse kerken – door te laten klinken in de media. EO-directeur Arjan Lock stelde: ‘Wij zijn erg blij met de komst van Tom. Hij is thuis in het kerkelijke landschap en is vernieuwend en creatief in zijn denken. Ik kijk uit naar de mooie plannen die we samen gaan maken.’

De EO heeft absoluut onderschat dat deze benoeming voor nogal wat trouwe EO-leden de druppel was die hen deed besluiten hun EO-lidmaatschap op te zeggen. Dat is ook niet zo heel vreemd. De koers van de EO is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Kwam je vroeger in veel EO-programma’s iets tegen van het christelijk geloof, over God, over de Heere Jezus, over Israel, tegenwoordig is dat veel minder geworden. Helaas, zeg ik er nadrukkelijk bij. Dat doet mij pijn, want de EO was/is mij dierbaar.

Eind vorig jaar heeft de overheid de kleine, levensbeschouwelijke omroepen afgeschaft, zoals de Joodse Omroep, de Zendtijd voor Kerken en de IKON. ‘De kerken hebben ervoor gekozen hun geluid bij de EO onder te brengen,’ aldus Lock.
Toch is het de vraag of dit een slimme zet is geweest van de EO. De EO is nu een platform geworden van kerken en organisaties die via de EO hun boodschap doorgeven.

De EO laat nu haar logo weg in IKON-programma’s waar het inhoudelijk wringt. Maar dat blijft vaag, dat schept onvoldoende duidelijkheid.
Je kunt ook niet, zoals de EO nu doet, doen alsof de medewerkers die voor die programma’s worden aangenomen, niet jouw medewerkers zijn, maar de medewerkers van die organisaties. EO-directeur Lock gaf immers aan heel blij te zijn met de komst van Mikkers.

Voor de mensen in het land is alles momenteel EO, inclusief de uitzendingen van de levensbeschouwelijke omroepen. Het lijkt mij beter om een duidelijk onderscheid aan te brengen in de programmering, zodat duidelijk is wat de EO-programma’s zijn en wat de programma’s van de levensbeschouwelijke omroepen zijn. Geef die een apart logo mee.

Door de levensbeschouwelijke omroepen binnen te halen, is een duidelijk signaal afgegeven: ook de Remonstrantse Broederschap hoort voluit bij ons, zeker als je de ‘meest vooraanstaande’ remonstrant binnenhaalt als programmamaker, van wie je aangeeft dat je er zeer blij mee bent.

Het remonstrantisme is iets heel vaags. Men gelooft wel dat er iets hogers is, iets als een god, maar weet eigenlijk niet goed wat of wie je je daarbij voor moet stellen. En Jezus wordt gezien als goed mens. En de Bijbel, men zal niet snel zeggen dat de Bijbel het Woord van God is, de absolute waarheid. Dit past veel beter bij de NCRV/KRO. Dat lijkt mij voor de IKON een betere plaats dan de EO.

Wat ik hier schrijf, is beslist niet gericht tegen deze remonstrantse programmamaker, die – wat in de media nogal eens wordt vermeld – samenwoont met een man. Er zijn wel meer EO-medewerkers, die samenwonen met iemand van hetzelfde geslacht of die een levenswijze hebben die botst met Gods Woord.

Het gaat er mij om dat de basis waarop de EO is gebouwd, de Bijbel, het Woord van God, steeds meer wankelt. Op papier ziet het er mooi uit, wat de directeuren erover zeggen – volgende week komen ze uitgebreid aan het woord in EO-Visie – klinkt mooi, maar het gaat om de praktijk. Wat is er in de praktijk hoorbaar en zichtbaar? En zeker, dan wordt er verwezen naar wat de EO op internet doet, naar de radio-uitzendingen, naar Visie, maar het beeld van de EO wordt toch voor een belangrijk deel gevormd door de tv-uitzendingen.

Ik wil de EO dringend oproepen zich niet te schamen voor het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Giet meer Evangelie in de programma’s. Laat de EO echt Evangelische Omroep zijn.
Soms krijg ik de indruk – ik zeg het met voorzichtigheid – dat geprobeerd wordt in veel tv-programma’s zo weinig mogelijk van de christelijke boodschap te laten doorklinken. Het zou toch voor de EO de uitdaging moeten zijn om juist zoveel mogelijk van het Evangelie door te geven. En wees niet al te bang voor wat de bazen van de zenders erover zeggen. Zoek gerust meer de grenzen op! Het gaat toch om de redding van zondaren.

EO, schaam je nooit voor het Evangelie! Breng de boodschap in alle duidelijkheid. Dat kan krachtiger, dat moet krachtiger, veel krachtiger. De mogelijkheden om dat te doen, zijn zo fantastisch. We weten niet hoeveel tijd we nog krijgen om dat te doen. Grijp de kansen die God geeft! En vergeet daarbij het Joodse volk en Israel niet. Juist Israel is het teken van de eindtijd. Zeker de EO zou daar meer de schijnwerper op moeten richten.

Ik geef de hoop nog niet op dat de EO weer echt Evangelische Omroep wordt, hoewel ik ook hen begrijp die afscheid nemen. Ik wil u vragen: Ga op uw knieën voor de EO. Als we dat allemaal zouden doen, aanhoudend, dan zou er wat gebeuren! Daar ben ik van overtuigd. En bid om kracht, om wijsheid, om zegen en waar nodig om bekering, ook persoonlijk bij medewerkers, om terugkeer van heilloze wegen. Opdat de EO weer voluit tot eer van God zal zijn en tot zegen van velen!

Dirk van Genderen

Bron: http://www.dirkvangenderen.nl