The Real Lesson of the Paris Attacks

by Douglas Murray
November 30, 2015

1369

  • What if the terrorists had been targeting “just Americans,” or “just diplomats” — would that be “understandable terrorism” in John Kerry’s thinking?
  • “If we should stop drawing cartoons, should we also stop having synagogues? Should they be converted into something else? Should we ask the Jewish people to leave?” — Organizer of a targeted fee speech event, in response to the question if they had brought the attack on themselves.
  • Much of the world may only have been just bragging or emoting in saying, “Je Suis Charlie” or “Je Suis Juif” in January. But it turns out not to matter: the terrorists of ISIS think we are all cartoonists and Jews anyway.
  • Since we cannot live with ISIS and similar groups, we had better do whatever it takes to speed up an end of our choosing before they speed up an end of their choosing.

View original

 

 

 

De ‘graftombe’ van Jezus

Door: Franklin ter Horst  (Aangemaakt: 9 maart 2007) (Laatste bewerking: 27 november 2015)

image002

De afgelopen 2000 jaar heeft de wereld in Gods onfeilbare Woord kunnen lezen dat Jezus is gestorven, opgestaan en ten hemel is gevaren. De vrouwen (Lucas 24:9) die twee dagen na Zijn begrafenis het graf openden, waren ontzet dat ze het graf leeg aantroffen.

Lucas 24:4-5-6 En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigden, zeiden dezen tot haar: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.

Lees verder …. 

De brief aan de gemeente te Filadélfia

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt:29 juli 2012) (Laatste bewerking: 26 november 2015)

image006

Openbaring 3: 7 t/m 13 En schrijf aan de engel der gemeente te Filadélfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken:zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen: zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Lees verder ….

 

Groot-Brittannië het epicentrum van antisemitisme in Europa.

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 9 september 2011) (Laatste bewerking: 24 november 2015)

image007

De Britse  historicus  Keith Jeffery verteld in zijn boek “The Secret History of M16” schokkende feiten over geheime aanvallen door de Britse geheime dienst (M16) op schepen met Joodse overlevenden van de Holocaust die op weg waren vanuit Europa naar Israël. De Britse Labour regering onder leiding van Clement Attlee,  vroeg eind 1946 de  MI6  voorstellen te doen op welke manier er tegen de ‘illegale Joodse immigratie’ naar ‘Palestina’ (officieel Eretz Israël) zou kunnen worden opgetreden. De M16 stelde onder meer voor “ explosieven op schepen te plaatsen en voedsel en vers water te saboteren”. Dat zou zo moeten gebeuren dat de verdenking zou worden toegeschreven aan Arabische terreurgroepen. Na een vergadering op 14 februari 1947 tussen vertegenwoordigers van MI6 en de Britse overheid, ging een speciaal team van voormalige agenten op pad onder de codenaam Operation Embarrass onder het mom dat ze uit zeilen zouden gaan. In werkelijkheid werden ze naar Frankrijk en Italië gestuurd met mijnen die eruit zagen als ‘zeeslakken’ die met tijdklokken tot ontploffing konden worden gebracht.

Lees verder …

 

Calling their bluffs

The strategy of the Palestinian Arabs is simple. We can see it in operation in “micro” and “macro” forms. Everyone is familiar with the micro form: an Arab protester, even a child, comes up to an Israeli soldier and tries to provoke him. The protester might throw rocks or he might push the soldier. If he responds, the protester has been successful. The more violent a response that can be provoked, the more successful the tactic. The goal is to delegitimize and demonize Israel and to stimulate the ‘world community’ (the US and Europe) to punish her.

Read more ….

 

Ziet niemand dan de Paralel?

30 November 2015

ZIET NIEMAND DAN DE PARALEL?

Vele jaren hebben de inwoners van Israel geleden onder en hebben ze zichzelf moeten verdedigen tegen het geweld van de terreur van de door de ISLAM-geïnspireerde gesel van het terrorisme tegen onschuldige burgers. Dezelfde gesel als degene die zichzelf liet gelden in Parijs en op andere plaatsen.

Zolang deze problematiek alleen het Midden Oosten en het conflict tussen de Israelisch en de Palestijnen betrof, liet Europa (als ook de meeste landen van de wereld) de mensen in Israel zichzelf verdedigen en kregen ze ook nog eens kritiek te verduren en had men zelfs de excusen al klaar staan (of werd er naar gezocht) om deze barbaarse doelloze terreur te verklaren. Zo werden busstations, vliegtuigen, restaurants, winkelcentra en andere plaatsen die frequent door Israelische burgers – mannen, vrouwen en kinderen- bezocht worden, plaatsen waar men bloed vergoot voor het oog van de wereld, terwijl diezelfde wereld wegkeek van de plaats van het onheil. Zelfs van een uitgestoken hand om hulp te bieden, was geen sprake.

Nu deze zelfde op ISLAM-geïnspireerde terreurgroepen naar Europa komen, zal ook Europa de pijnlijke lessen onder ogen moeten gaan zien die de burgers van Israel al geleerd hebben. Een realistische vraag is of ze nu minder geïnteresseerd in zichzelf zullen zijn en minder veroordelend zullen zijn (worden) naar de Israelisch, die zich al decennialang op deze weg van lijden bevinden? De terreur gericht tegen de Joodse staat heeft niets te maken gehad met door “Israël bezet Palestijns Arabische landen” hadden, zoals bewezen door David Dalin en John Rothmann, in het goed onderbouwde boek, “Icoon van het kwaad.” De Moefti van Jeruzalem, de toenmalige leider van de Arabische Arabieren, drong niet alleen bij Hitler, Himmler en andere nazi’s op aan om de de genocide op de Europese Joden te versnellen, maar riep alle islamitische Arabieren op [door middels van oproepen gedaan op] de Berlijnse radio in 1944 om hetzelfde te doen! In een ander Berlijns radio-uitzending, op 1 maart 1944, drong de mufti er bij zijn collega- Arabieren op aan om hun Joodse buren te vermoorden. “Dood de joden waar je ze vindt, dit behaagt God, de geschiedenis en de religie.” De moefti maakte het overduidelijk dat hij volledig achter Hitler’s doel – de uitroeiing van de joden ” stond. Als, God verhoede dat, Engeland zou zegevieren, zouden de Joden de wereld domineren”, zei hij in een radio-uitzending op 11 november 1942. “Maar als, integendeel, Engeland verliest en zijn bondgenoten zijn verslagen, zal de Joodse kwestie, die voor ons het grootste gevaar vormt, eindelijk opgelost zijn ….” Een jaar later, in zijn uitzending aan de Berlijnse radio, prees hij Hitler voor zijn resultaten. “De Duitsers hebben nooit een moslim geschaad, en ze bevechten [met ons] onze gemeenschappelijke vijand,” legde hij uit. “Maar wat ons het meeste dwars zit van alles en wat ze zeker hebben opgelost is het Joodse probleem.”

Op 19 maart 1943, werd de geboortedag gevierd van de profeet Mohammed over de radio, de mufti riep de hulp in van Mohammed als een excuus voor het aanzetten tot islamitische woede en geweld tegen de vijand van de profeet, de Joden. “Arabieren en moslims, bij deze gelegenheid van de geboortedag van de profeet (die Joodse ambities verpletterde in het verleden en ze volledig elimineerden in de islamitische landen; ons daarmee een voorbeeld gevende) op een dag als deze zouden moslims en Arabieren voor God moeten beloven om de Joodse ambities volkomen te verpletteren en te bewijzen dat het geloof in God groter is dan het imperialisme en veel krachtiger is dan de roekeloze moed die het internationale Jodendom omgeeft. “

Zoals de moslims vaak hebben gezongen, terwijl ze de Joden afslachtten, “We zullen eerst de strijd van de zaterdag mensen en dan is het zondag mensen”. Hieruit blijkt dat de strijd in en rond Israël heeft ook niet zozeer te maken heeft met de “bezette islamitische Arabische land” als wel met dezelfde jihad tegen het joods-christelijke Westen – Amerika (en Europa) als de grote Satan, en Israël als de kleine Satan. Dit is de strijd van deze huidige tijd. Er zijn geen ‘aardige suggesties’ te bedenken die de wens van de islam ‘als vreedzame godsdienst’ om de hele wereld aan de Sharia te willen onderwerpen, te temperen. Zoals Islam-deskundige professor Moshe Sharon ooit terecht opmerkte, “De islam had het zwaard voordat het de Koran had.” Mohammed voerde in de korte tijd dat hij leefde, meer dan 50 bloedige oorlogen! Alleen degenen die onbekend zijn met de oorsprong van de islam zal ooit beweren dat de islam een godsdienst is die uitgaat van vrede [en rust]. Hoe ver is de waarheid dan verwijderd van verklaringen gedaan door de Amerikaanse president Barack Obama en de de meeste van de andere wereldleiders, die niet in willen zien dat deze huidige terreur geïnspireerd wordt door de islam.

Degenen die zichzelf aan deze lafhartige daden van terreur committeren, zeggen immers zelf ook dat ze deze doen als ‘Moslims in de naam van Allah’!

Jan Willem van der Hoeven, Director

International Christian Zionist Center

Palestinians: The Real Goal of the Intifada

by Bassam Tawil
November 29, 2015

  • Abbas seems intentionally to ignore that he and his Palestinian Authority are responsible for the violence, as a result of their daily incitement against Israel.
  • A recent poll found that 48% of Palestinians interviewed believe that the real goal of the “intifada” is to “liberate all of Palestine.” In other words, approximately half of Palestinians believe that the “intifada” should lead to the destruction of Israel, which would be replaced with a Palestinian state — one that now would be ruled by Hamas and jihadi organizations such as Islamic State and Al-Qaeda.
  • It is notable that only 11% of respondents said the goal of the “intifada” should be to “liberate” only those territories captured by Israel in 1967.
  • The Palestinians do not, according to the poll, have a problem with “settlements” or “poor living conditions.” They have a problem with Israel’s existence. Palestinians do not see a difference between a West Bank “settlement” and cities inside Israel — or differentiate between Jews living there. They are all depicted as “settlers” and “colonialists.”
  • This contradicts Abbas’s claim that the Palestinians want a “peaceful and popular” uprising. The Palestinians are not, as their leaders claim, seeking a two-state solution.

Read more …

 

Putin doet handschoenen uit, bombardeert alle Turkse doelen in Syrië plat

Rusland roept burgers op Turkije zo snel mogelijk te verlaten – ‘Turkije en Rusland in Syrië actief in oorlog met elkaar’

Tienduizenden door het Westen gesteunde moslimterroristen zijn door de zeer zware Russische bombardementen afgesneden van bevoorrading uit Turkije.

De bittere verbale en militaire botsing tussen Rusland en Turkije begint steeds verder uit de hand te lopen nu de Russen als vergelding voor het neerschieten van een Su-24 alle Turkse doelen in Syrië zijn gaan bombarderen en hun vliegtuigen beschermen met de meest geavanceerde elektronische storingsapparatuur ter wereld, zo kondigde luitenant-generaal Evgeny Buzhinsky aan. Dit gebeurde nadat de Turkse president Erdogan Putin waarschuwde ‘niet met vuur te spelen’. Desondanks hebben de Turken al hun vluchten boven Syrië moeten opschorten, mede omdat ze het grote risico lopen te worden neergeschoten door Russische S-300 en S-400 luchtafweerraketten.

Lees verder ….