De puinhoop van Barack Obama

Misschien zegt u nu: niemand kan dat plannen, dat is een belachelijke samenzweringstheorie. Ik hoop dat u gelijk heeft.

leondewintercolumnistenliggend1

Leon de Winter

Eergisteren brak Bill Clinton hoogstpersoonlijk Obamacare af, de belangrijkste wetgeving van Barack Obama. Clinton zei: „De mensen die in die deal worden vermoord, zijn kleine zelfstandigen en individuen die net te veel verdienen om subsidie te krijgen.” En hij omschreef Obamacare in een paar vernietigende woorden: „Het is het meest maffe ding in de wereld.”

Het heeft nooit geboterd tussen Bill en Barack. De Clinton-machine stond al in 2007 klaar om opnieuw het Witte Huis in bezit te nemen, maar zelfs deze machtige belangengroep was niet bij machte de ingenieuze campagnestrategie van Obama te laten ontsporen. Obama had iets in te brengen wat Hillary niet had: de erfenis van de slavernij.

De stemmende meerderheid van Amerika opende de deuren van de Oval Office voor de jonge en fotogenieke senator uit Illinois, die volgens Joe Biden zo netjes en schoon was en ook niet sprak als iemand uit een zwart getto. Waarom deed het electoraat dat? Uit een groots gebaar van boetedoening, reiniging, schaamte en bevrijding. Dat Obama net zo blank als zwart is, en opgevoed werd door zijn zeer witte moeder en grootouders, mocht de historische daad niet versjteren.

Voor Obama was huidskleur een van de middelen waarmee hij het establishment van de Democratische Partij en de harten van veel kiezers kon manipuleren. Inmiddels weten we dat hij niet de president werd die definitief een einde maakte aan de naweeën van de slavernij, nee, hij vergrootte de mythe dat een van de redenen van de huidige zwakke sociaaleconomische positie van zwarte Amerikanen het racistische gedrag van politiemannen is. Sinds het einde van de rassensegregatie zijn de rassenverhoudingen niet meer zo pijnlijk geweest. Wat hij nalaat – u zult het in de media nauwelijks horen – is chaos, zowel nationaal als internationaal.

Obama heeft er groot belang bij om de Republikeinen uit het Witte Huis te houden. Obama heeft veel per decreet geregeerd, en die decreten kunnen door een Republikeinse president met dezelfde simpele pennenstreek worden doorgestreept. De geheime deals met Iran kunnen naar buiten komen. Wat hij met de IRS, ofwel de belastingdienst, heeft gedaan om Republikeinse tegenstanders uit te schakelen (een methode die aan een fascistische dictatuur doet denken), is stuitend – hiermee vergeleken is Nixons Watergate een geintje geweest.

De puinhoop die Obama ook internationaal heeft aangericht, zal nog jaren naklinken: hij heeft de weg geëffend voor een Iraanse atoombom, voor de complete anarchie waarin Libië zich bevindt, en voor de nieuwe ronde van oorlogen tussen de Arabieren en de Perzen. Het is een kwestie van tijd voordat de Saoediërs hun soennitische bom zullen presenteren, en dan staan er twee cultureel-religieuze beschavingen tegenover elkaar die allebei in de vernietiging van de ander goddelijke legitimatie claimen.

Obama heeft het leger ingekrompen en delen van de leiding ontslagen. Zijn Obamacare staat op instorten, want het systeem is te duur en te complex. Hij heeft meer staatsschuld opgebouwd dan alle vroegere presidenten bij elkaar. Illegale immigratie laat hij ongehinderd voortwoekeren. Maar nog steeds wordt hij in de meeste media bewierookt. Want hij praat en gedraagt zich op een manier die de meeste journalisten en commentatoren vertrouwd is; hij is in culturele en ideologische zin een van hen. Een Republikeinse president met dezelfde prestaties was al lang in de media vernietigd.

Maar nu keert Bill Clinton zich tegen hem. Bill wil ruimte creëren tussen Obama en Hillary, die de kolossale fout heeft gemaakt zich enige tijd uit te geven voor de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Zij zag de opkomst van het Poetineske Rusland, het ontstaan van IS, de Syrische burgeroorlog, de toenemende Chinese legerambities en is daarmee medeverantwoordelijk geworden voor de huidige chaos in de wereld – de status quo en de vrede zijn sinds het einde van de Koude Oorlog niet meer zo fragiel geweest als nu.

Bill moet Hillary uit de buurt van Obama manoeuvreren, en dat doet hij met het afbranden van Obamacare. Maar de verse geruchten over zijn zwarte zoon – Bill zou dertig jaar geleden een kind hebben verwekt bij een zwarte prostituee – helpen zijn geloofwaardigheid momenteel niet. Geen soapserie kan wedijveren met wat de Clintons aan incidenten veroorzaken.

En toch… ik kan me niet voorstellen dat Barack Obama, een van de begaafdste presidenten ’ever’, een serie-ongelukkenmaker is. Ik kan de volgende vraag niet onderdrukken: is de ondermijning van Amerika’s macht echt alleen het resultaat van onvermogen? In Obama’s ideologische kringen is de ultieme prijs de invoering van een progressieve wereldregering. Niet de VS, maar de VN moeten de lakens uitdelen, zo luidt de droom van de ecologische en radicale linkse globalisten.

Na januari is Obama president af. Dan zullen we ervaren wie hij echt is. Ik vermoed dat hij secretaris-generaal van de VN wil worden en vanuit die positie gaat werken aan de vorming van een wereldregering. De argumenten zijn er: oorlogen, klimaatverandering, gigantische vluchtelingenstromen, de kloof tussen arm en rijk. Misschien zegt u nu: niemand kan dat plannen, dat is een belachelijke samenzweringstheorie. Ik hoop dat u gelijk heeft.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

ObamaCare

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 3 oktober 2010) (Laatste bewerking: 28 april 2016)

De Amerikaanse vicepresident Joe Biden kon zijn tong niet in toom houden toen het Huis van Afgevaardigden in de VS instemde met Obama’s zorgplan (Obamacare). Toen Biden Obama omhelsde om hem te feliciteren, vingen de microfoons zijn woorden “This is a big fucking deal” op. Dat valt uit te leggen als: we hebben ze mooi genaaid! “Change has come to America!” schreeuwen de voorstanders. Het wetsvoorstel werd met 219 tegen 212 stemmen aangenomen; 34 Democraten stemden uiteindelijk met alle Republikeinen tegen. Obama noemde de beslissing “een overwinning voor alle Amerikanen“, en riep politici op oude oorlogen niet opnieuw uit te vechten. Hij verzekerde dat zijn ingreep in de ziekteverzekering louter gebeurde uit altruïstische motieven. “Ik deed dit niet omdat dit goede politiek was. Ik deed het omdat dit goed is voor het Amerikaanse volk”.

Bijna alle Amerikanen moeten de een of andere ziektekostenverzekering afsluiten en verzekeraars mogen niemand afwijzen, anders krijgen ze een boete. Wanneer het een goed plan zou zijn geweest, had Obama niet zoveel moeite hoeven doen zijn eigen Democratische achterban over de streep te trekken met allerlei snoepreisjes en vage beloften etc. Obama heeft met dit plan alle morele grenzen overschreden. Obama’s HELLth Bill heeft Washington praktisch onbeperkte macht gegeven het laatste beetje de vrijheid van de Amerikaanse burgers aan banden te leggen.

image005Volgens rechtenprofessor Mathew D.Staver, oprichter en voorzitter- decaan van de Liberty University School of Law, zorgt Obama’s gezondheidszorgplan (HR 3200) ervoor dat de overheid totale macht krijgt over leven en dood van alle Amerikanen, met uitzondering van de Elite en aanhang natuurlijk. De overheid mag nu bepalen of een chronisch zieke nog een medische behandeling mag krijgen. De overheid krijgt directe toegang tot de bankrekeningen van de mensen, en mag ieder gewenst bedrag afschrijven ten bate van medische kosten. Ook mag de overheid bepalen hoe groot gezinnen mogen zijn, wat volgens Straver het invoeren van verplichte abortussen impliceert. Straver publiceerde een uitgebreide analyse van het plan. Zo staat er onder meer in de wet dat de behandeling van kanker moet worden gereguleerd. Het gevolg is dat kankerpatiënten op een maandenlange wachtlijst komen te staan.

Volgens Straver zal hierdoor het sterftepercentage onder Amerikanen als gevolg van kanker explosief gaan stijgen. Daarnaast zal de overheid de zorg aan mensen met ‘speciale behoeftes’ beperken. De overheid zal mensen gaan verplichten tot een Advance (=DEATH) care Planning Consult. M.a.w. oudere mensen moeten actief aan het einde van hun leven gaan denken. Daarbij krijgt de overheid de macht om wilsbeschikkingen (codicils) op te leggen, waar een advocaat een volmacht over krijgt. De overheid gaat burgers voorlichten hoe en wanneer ze het beste een einde aan hun leven kunnen laten maken. En zo somt Straver nog een aantal van dit soort duivelse voorstellen op die in de wet beschreven staan. Obama’s gezondheidsplan voorziet eveneens in het verplicht invoeren van een (geïmplanteerde) microchip voor iedere Amerikaan. Op de Bilderberg vergadering van 2008 zou al afgesproken zijn om eerst de Amerikaanse bevolking te ‘chippen’, en daarna de rest van de wereldbevolking. De historicusAnton Chaitkin, tevens redacteur geschiedenis bij ‘Intelligence Review’, waarschuwt dat Obama’s medische politiek zal zorgen voor een herleving van de wetenschap van eugenica (rassenverbetering) zoals deze werd uitgeoefend door Hitlers Nazi-Duitsland.

Obama’s beleid zal volgens hem tot gevolg hebben, dat aan miljoenen mensen -armen, chronisch zieken en ouderen- medische zorg zal worden onthouden, omdat hun leven toch ‘geen zin’ (meer) zou hebben. Volgens Chaitkin hanteert Obama exact dezelfde politiek als de Nazi-doktoren, die massaal euthanasie pleegden op zieken die de maatschappij ‘toch alleen maar geld kostten’ en het daarom ‘niet waard waren om in leven te worden gehouden’.

De architect achter Obamacare is Dr. Ezekiel Emanuel, de broer van Obama’s voormalige Chef Staf van het Witte Huis Rahm Emanuel. Dat is de man van de uitspraak: ,,binnen Obama’s regeerperiode zullen wij Israël een Palestijnse staat door de strot duwen.” Ezekiel Emanuel en diverse anderen zijn volgens Chaitkin openlijke voorstanders van het invoeren van euthanasie: ,,Zij zetten de publieke opinie en de beroepsgroep naar hun hand, zodat de mensen een doodscultuur gaan accepteren.”

image007Al in november 2008 werd er onder George W. Bush een wet ingevoerd, waarbij het artsen werd toegestaan om patiënten te doden, wier medische zorg in toenemende mate wordt onthouden in wat Chaitkin een ‘universele medische ramp’ noemt. ‘Dr. Emanuels beweging voor bio-ethiek en euthanasie heeft als direct doel de eugenische politiek voort te zetten, waaruit Hitler’s moord op medische patiënten voortkwam, en vervolgens ook op andere ‘te veel geld kostende’ en ‘onwaardige’ mensen. Op 12 november 2008 schreef dr. Emanuel dat een crisis, oorlog en een financiële ineenstorting het publiek zo ver zou gaan krijgen, dit programma te accepteren. Hitler zei in 1935 tegen zijn lijfarts dr. Karl Brandt dat diens euthanasieprogramma moest wachten totdat de oorlog zou beginnen, zodat het volk het zou accepteren. In 2009 verklaarde dr. Emanuel dat de eed van Hippocrates (waarin alle artsen beloven bepaalde beroepsregels na te volgen) afgeschaft moet worden. Hieruit volgt dat doktoren niet langer het belang van hun patiënten op de eerste plaats hoeven stellen. Dit was exact hetzelfde principe als van het rassenverbeteringsbeleid van Nazi-Duitsland.

Microsoft-oprichter en multimiljardair Bill Gates heeft voor de nodige controverse gezorgd door impliciet te stellen dat men zieke oude mensen die dure medische zorg ontvangen beter dood kan laten gaan en het geld dat daarmee uitgespaard wordt in te zetten voor het behoud van banen voor bijvoorbeeld leraren. Volgens Gates is er een ‘gebrek aan bereidheid’ om te overwegen of er een keuze moet worden gemaakt tussen het ‘uitgeven van een miljoen dollar aan de laatste drie maanden van een patiënt’ en het ontslaan van tien leraren. ‘Maar dat wordt een doodsjury genoemd en die discussie zou je niet mogen voeren.’ Gates maakte zijn opmerkingen tijdens het Aspen Ideas Festival in Colorado. Zijn woorden kregen aandacht nadat er een filmpje van verscheen op verschillende websites zoals Breitbart.Tv en The Blaze.

Bill Gates deed eerder de nodige wenkbrauwen fronzen door te pleiten voor het massaal vaccineren van de bevolking in de Derde Wereld landen met als doel de ‘bevolkingsgroei’ terug te dringen. Dit leek een impliciete bevestiging van de al jarenlang bestaande vermoedens dat vaccins die in de Derde Wereld worden gebruikt voorzien zijn van stoffen die mensen onvruchtbaar kunnen maken. De oprichter van Microsoft staat beslist niet alleen met zijn ideeën. Een andere is John P. Holdren, een Amerikaanse fysicus, sinds maart 2009 directeur van de Office of Science and Technology, adviseur van Obama op het gebied van wetenschap en technologie. Deze Holdren heeft al in 1977 in zijn boek ‘Ecoscience’ voor draconische maatregelen gepleit -waaronder gedwongen vaccinaties om mensen te steriliseren- zou moeten invoeren om de bevolking van de Aarde massaal terug te dringen. Deze Holdren was ook al wetenschappelijk adviseur van president Bill Clinton.

Franklin ter Horst