Voormalige officials regering Obama suggereren dat Trump inderdaad werd afgeluisterd

Vorig jaar wel degelijk 2 verzoeken tot afluisteren Trump bij rechtbank ingediend – Donald Trump: ‘Zieke vent’ Obama zinkt ‘tot nieuw dieptepunt’ – Valerie Jarrett, voormalig topadviseur Obama, woont nu in Obama’s miljoenenoptrekje in Washington, waar ze samen acties tegen Trump voorbereiden

Een aantal voormalige officials van de regering ontkennen niet dat Donald Trump tijdens de verkiezingscampagne werd afgeluisterd. Ze ontkennen alleen dat Obama zelf de opdracht daartoe heeft gegeven, en het (eventuele) afluisteren in opdracht van het ministerie van Justitie is gebeurd. Donald Trump was witheet toen hij ontdekte dat zijn ‘Trump Tower’ werd ‘afgetapt’, en twitterde dat ‘die zieke vent’ (Obama) tot ‘een nieuw dieptepunt’ is gedaald. De president vergeleek het afluisteren met het beruchte Watergate schandaal, wat president Nixon tot aftreden dwong (2).

 

Kevin Lewis, oud woordvoerder van Obama, reageerde dat het Witte Huis zich nooit rechtstreeks bemoeit met een ‘onafhankelijk onderzoek’ van Justitie, en noch Obama, noch een van zijn officials, ooit opdracht gaf om wie dan ook af te luisteren.

Obama’s speech schrijver Jon Favreau twitterde echter dat journalisten ‘voorzichtig moeten zijn met te schrijven dat Obama heeft gezegd dat er niet werd afgeluisterd.’ Volgens voormalig Heat Street verslaggever Louise Mensch en The Guardian hebben Obama’s ministerie van Justitie en de FBI in de zomer van 2016 wel degelijk een verzoek bij de rechtbank ingediend om de Trump Tower af te luisteren. Dat werd geweigerd, maar in oktober werd een opnieuw een poging gedaan, wat volgens de berichten wèl werd gehonoreerd.

Philip Rucker, hoofd verslaggeving Witte Huis bij de Washington Post, bevestigt dat in de verklaring van Lewis niet wordt ontkend dat Trump werd afgeluisterd, enkel dat Obama daar niet rechtstreeks de opdracht toe heeft gegeven.

Schaduwregering

De schaduwregering achter de Democraten, Hillary Clinton en Barack Obama zal vermoedelijk via de media gaan beweren dat Trump werd afgeluisterd omdat er toen al aanwijzingen waren dat hij ‘samenzwoer’ met de Russen. De volgende stap kan dan zijn dat er vervalst bewijs tevoorschijn wordt getoverd, en dit gebruikt zal worden om een afzettingsprocedure tegen Trump te beginnen.

Obama en Jarrett bereiden opstand tegen Trump voor

Obama’s topadviseur Valerie Jarrett woont volgens de Daily Mail op dit moment permanent in Obama’s miljoenenoptrekje in Washington DC, niet ver van het Witte Huis. Het zou tevens het hoofdkwartier zijn van waaruit Obama, Jarrett en andere getrouwen plannen beramen en acties op touw zetten om een opstand te ontketenen tegen Trump, en / of hem zo snel mogelijk af te zetten.

Xander

(1) Breitbart
(2) Infowars

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Uit het nieuws 26-01-2017

Door: Franklin ter Horst

De erfenis van Barack Hussein Obama (deel 2) 

Dat Obama het tot president van de Verenigde Staten heeft geschopt is een even opmerkelijk als een bizar feit. Er bestaan sterke aanwijzingen dat al ruim vóór de presidentscampagne in 2008 bij het Congres bekend was dat Obama geen Amerikaan was en daarom geen president had mogen worden. Veel Amerikanen verdachten hem van een onrechtmatig presidentschap, toch veranderde er niets. Al vanaf zijn aanstelling eisten honderdduizenden Amerikanen dat hij zijn echte geboortedocumenten openbaar zou maken. Men wilde de waarheid horen maar die moest kennelijk verborgen blijven. Niemand wenste hier helderheid over te verschaffen. Het Amerikaanse Congres niet, het Hooggerechtshof niet en de Federale Verkiezingscommissie niet. Obama zelf wilde eveneens niet op de zaak reageren. De bekende advocaat en auteur Michael Shrimpton schrijft in zijn boek Spyhunter dat de CIA tijdens een fundraising party in 2008, DNA van Obama heeft weten te bemachtigen. Hieruit zou gebleken zijn dat de vrouw die doorgaat voor zijn moeder, Ann Durham, helemaal zijn moeder niet is. In de jaren van zijn presidentschap zijn er talloze mensen en organisaties geweest die naar de rechter zijn gestapt en geëist hebben dat Obama diende te bewijzen een geboren Amerikaan te zijn, maar al deze verzoeken zijn door de rechters naar de prullenbak verwezen.  Alle overheidsinstellingen kregen de opdracht om geen documenten vrij te geven zonder toestemming van Obama.

Miljoenen Amerikanen ergerden zich mateloos aan het feit dat Obama bleef weigeren zijn geboorteakte te laten zien zoals de grondwet dat voorschrijft. Men sprak van een politieke misdaad. Alle documenten waaruit zou kunnen blijken waar hij werkelijk geboren is- werden geseponeerd met de uitleg dat ‘geen enkele burger het wettelijke recht heeft’ de president te vragen wie hij werkelijk is…Maar wanneer Obama niets te verbergen had, wat was dan zijn probleem? Wat probeerde hij te verdoezelen? Alle bekende nieuwsagentschappen waaronder de New York Times en de Washington Post, deden er het zwijgen toe. Ze volgden trouw de opdracht te zwijgen over wat er allemaal achter de schermen gebeurde.

Na lang aandringen kwam Hawaï plotseling met een geboortecertificaat. Maar na onderzoek bleek al snel dat het om een vervalsing ging. Bovendien geeft Hawaï dit soort certificaten ook af aan personen die niet in Hawaï geboren zijn. Een speciaal team onder leiding van Sheriff Arpaio uit de staat Arizona, is na uitvoerig onderzoek tot de conclusie gekomen dat Obama’s geboortecertificaat zoals in april 2011 door Obama vrijgegeven, 100% zeker een vervalsing is. Het Arpaio team werd bij onderzoek op Hawaï op alle mogelijke manieren door de betrokken autoriteiten tegengewerkt. Het gaat om een frauduleuze digitale kopie want het papieren certificaat is nooit boven water gekomen. Klik ook hier. 

Volgens de Amerikaanse grondwet moet je, om president te kunnen worden, een in Amerika geboren burger zijn. Dat bewijs is nooit geleverd. Volgens de Amerikaanse grondwet, Artikel 2, Sectie 1, kan iemand alleen president worden als hij minstens 35 jaar oud is, 14 jaar in de VS woont en van nature een geboren Amerikaan is. Hoe kon een altijd al openlijk radicaal linkse, pro-Marxistische anti-Amerikaan gekozen worden tot president, zonder dat hij ook maar één moment hoefde te bewijzen wie hij werkelijk was?

Dominee Kweli Shuhubia uit Kenia en Bisschop Ron McRae beweren dat algemeen bekend is, zowel in christelijke als in moslimgemeenschappen, dat Barack Hoessein Obama, Jr., op 4 augustus 1961 in het Coast General Hospital in Mombassa is geboren als Barry Soetoero. Obama’s oma verklaarde in april 2009 dat hij inderdaad in Mombassa geboren is en dat zij bij zijn geboorte aanwezig is geweest. Zowel een Keniaanse minister als de ambassadeur van het Afrikaanse land hebben dit bevestigd. Omdat hij geboren is in Kenia, zou zijn geboortecertificaat in Engeland liggen. Op de vraag van een kind aan Michelle Obama hoeveel jaar zij met Barry (Barack) is getrouwd, komt zij tot vreemde antwoorden. Klik hiervoor voor op deze video vanaf 5 minuten.

Obama een stiekeme moslim

Hij is de zoon van een hele generatie soennitische moslims in Kenia. Dezelfde stam heeft ooit Keniaanse christenen in de pan gehakt. Tijdens zijn verkiezingscampagne werd alles gedaan, om zijn islamitische achtergrond te bagatelliseren, en juist zijn ‘christen’ zijn te benadrukken. Terwijl hij in Indonesië nog een gelovig moslim was, presenteerde hij zich later plotseling als een ‘vroom’ christen. Maar gedurende zijn presidentschap begon het steeds meer op te vallen dat Barack Hussein Obama zich vereenzelvigde met de moslimwereld. Hussein is trouwens een naam die exclusief wordt gegeven aan moslims. Zo riep hij met regelmaat de moslims wereldwijd op zich te verenigen en hun onderlinge geschillen op zij te zetten. De islam zegt dat als de vader moslim is, de zoon het ook is. Volgens experts op het gebied van de islam draagt Obama al 30 jaar een gouden ring met daarop de tekst ‘La Ilaha Illallah, oftewel ‘Er is geen god dan Allah’. De inscriptie ‘Er is geen god dan Allah’ is één van de vijf pilaren van de islam, en wordt gevolgd door ‘en Mohammed is zijn profeet.

‘Er is geen god dan Allah’ 

Zijn kontakten met diverse islamitische groepen zoals de “Nation of Islam”, de “Council on American Islamic Relations, de “North American Trust”en de “Muslim Alliance”, lijken de vermoedens te bevestigen dat de Amerikanen een ‘stiekeme’ moslim in het Witte Huis hebben gekozen, wat trouwens door hemzelf in deze video en in deze video bevestigd wordt.

Tijdens zijn toespraak in Turkije riep hij vervolgens: ‘We zijn niet langer een christelijke natie”, Ook noemde hij de VS ,,één van grootste moslimlanden ter wereld”– een flagrante leugen, aangezien moslims in de VS slechts 2,5% van de bevolking uitmaken. 

Dankzij de openlijke steun van Obama is de Council On Islamic Relations (CAIR), uitgegroeid tot veruit de machtigste lobbygroep in de Verenigde Staten. Dawud Walid, uitvoerend directeur van CAIR Michigan, had regelmatig ontmoetingen met topbestuurders van de regering Obama en via hen veel invloed op het beleid van het Witte Huis. In januari 2011 nam hij met 20 imams deel aan een FBI bijeenkomst over de controle- en trainingstactieken van de federale agenten. Deze figuur noemde in een Arabisch uitgesproken preek in een moskee in de stad Warren op 25 mei 2012 het afslachten van Joden door moslims gerechtvaardigd. ‘Wie zijn degenen die blootstaan aan de wraak van Allah? Het zijn de Joden, het zijn de Joden.’ En deze figuur werd regelmatig in het Witte Huis gesignaleerd.

Het vrije Westen had met Obama een leider die de islam omhelsde, en het christendom tot zijn vijand verklaarde en dat terwijl hij zelf beweerde een christen te zijn. Velen geloofden hem omdat hij 20 jaar lang een kerk had bezocht. In deze kerk  werd haat gepredikt tegen alles wat Amerikaans, Westers, joods en Israëlisch was. Ook uitte hij openlijke bewondering voor de extreem links-radicale satanist Saul Alinsky, die onder andere achter het plegen van aanslagen in de VS stond, en de Amerikaanse samenleving wilde omvormen naar een antichristelijk Sovjetmodel. Het werkelijke gezicht van Obama’s beloofde CHANGE kwam met al dit soort praktijken steeds duidelijker naar voren.

Er stak een storm van afkeuring op toen de Amerikaanse bevolking via hun tv-zenders de beelden te zien kregen van hun president die op 1 april tijdens de opening van de G20 bijeenkomst in Londen in 2009, als een knipmes boog voor de Saoedische dictator Abdullah. Hij boog voor de koning van het land dat bekend staat als de grootste financier van het islamterrorisme.

Obama buigt als een knipmes voor de Saoedische dictator Abdullah

Obama heeft er nooit enige twijfel over laten bestaan wat betreft zijn opvattingen over de islam. Hoe gecharmeerd Obama was van de islam en van de fascistische Moslimbroederschap blijkt onder meer uit het feit dat deze extremisten door hem met een rode lopen op het Witte Huis werden ontvangen. Hij liet zich zelfs adviseren door deze figuren. Daarnaast werden ook andere extremisten in het Witte Huis gesignaleerd waaronder terroristen van Hamas, Hezbollah en andere islamitische militante organisaties. Zo was op 13 juni 2013 Sheikh Abdullah bin Bayyah, een afgevaardigde van de islamitische extremist Yusuf al-Qaradawi, de spirituele leider van de Moslim Broederschap, te gast in het Witte Huis.

Tijdens een vergadering met het Pentagon, die ging over de bombardementen op ISIS, barstte Obama zeer luidruchtig en in woede uit tegen Amerikaanse hoge officieren, en verliet duidelijk geïrriteerd de vergadering, nadat er opmerkingen werden gemaakt waarbij de koppeling werd gelegd tussen de Islamitische Staat (ISIS) en de islam. Hij kwam vervolgens even later terug met naast zich een belangrijke adviseur, en gaf te kennen hoe “ongepast” het was om “te proberen alles wat de islam betreft over één kam te scheren.”

Heel stiekem en onopgemerkt door het publiek verstrekte Obama 832.014 Greencards aan mensen uit islamitische landen. Dit blijkt uit een analyse van het Department of Homeland Security. Greencards zorgen ervoor dat de immigranten in het bezit komen van het staatsburgerschap, ondersteuning door de staat en een werkvergunning. Evenals een sociale verzekering, levensmiddelencoupons en vooral gratis ziekenzorg.

Christenvervolging onder Obama

Terwijl hij riep een vrome christen te zijn liet hij er geen misverstand over bestaan wat zijn bedoelingen waren met het christendom in eigen land en daarbuiten. Hij sprak de hoop uit dat het evangelie geen rol meer zou spelen in de Verenigde Staten. Het hardop bidden en noemen van de naam van Jezus Christus kon een aanklacht wegens belediging en discriminatie tot gevolg hebben, en het openlijk verwijzen naar Bijbelteksten over homoseksualiteit kon een boete en zelfs gevangenisstraf opleveren. Dat Obama de homobeweging een warm hart toedroeg was ook al lang geen geheim meer. De promotie en normalisatie van homoseksualiteit was een van de hoekstenen van zijn binnen –en buitenlands beleid. Zijn bezoek aan een aantal Afrikaanse landen eind juni 2013, leek eerder op een pro-homo toer dan een politiek bezoek.De vice-president van Kenia, William Ruto, reageerde tegen Obama: ‘Wij gaan hier anders mee om. Onze natie is soeverein en Godvrezend. Dit gaat in tegen onze tradities.’ Eerder botste Obama over dit thema al met president Macky Sall van Senegal. Homoseksualiteit is verboden in veel Afrikaanse landen. De radicale homoseksueel Kevin Jennings, werd door Obama aangewezen als ‘Safe School Tsar’ om in die hoedanigheid leerlingen van basis- en middelbare scholen te adviseren boeken te lezen waarin op een positieve manier over kinderporno en gayseks wordt geschreven. Christelijke gewetensbezwaarden ten aanzien van het homohuwelijk werden door Obama in de categorie ‘racisten’ geplaatst.

De doelstelling van Obama was het geloof in de Bijbelse God uit het openbare leven uit te bannen. Franklin Graham werd geweerd uit het Pentagon tijdens de nationale gebedsdag in 2010 vanwege kritische opmerkingen over de islam. ,,Zelfs in onze regering vandaag, kun je niet meer tot Jezus bidden in tal van openbare vergaderingen. Je mag Boeddha noemen en Mohammed, maar je mag de naam Jezus niet noemen. Ze spotten met de naam van Jezus Christus. De geest van de antichrist is overal. Alles wat te maken heeft met het christelijk geloof wordt langzaam weggenomen uit de samenleving”, aldus Graham, die opmerkte dat verslaggevers van de tv- netwerken de Christengerelateerde onderwerpen van de voorpagina hebben gehaald.

Franklin Graham

Graham behoort tot de weinigen in Amerika die nog “pit in zijn lijf” hebben om te zeggen waar het op staat. Op zijn Facebook-site roept Graham ertoe op om de komst vn moslims naar de VS net zolang te stoppen tot het terreurgevaar verdwenen is. “Amerika ligt voortdurend onder vuur van moslims, in binnen- en buitenland”, aldus Graham. Hij verwees daarbij naar de moordaanslag door de moslim ‘martelaar’ (moordenaar) Mohammad Yousseff Abdulazeez (24) bij een marinekantoor in het Amerikaanse Chattanooga waarbij vijf doden vielen. Verder zei Graham: “Iedere moslim die dit land binnenkomt, heeft het potentieel om geradicaliseerd te worden – en moeten hier hun moorden uitoefenen om hun religie en Mohammed te eren.”

Obama noemde christenen dwepers en kwezels en uit alle maatregelen die hij heeft genomen bleek hij het christendom tot staatsvijand te hebben verklaard. Amerikaanse militairen die gelegerd zijn op de basis Fort Hood kregen in een briefing op 17 oktober 2013 te horen dat het Witte Huis evangelische christenen, Tea Party supporters en anti-abortusactivisten als de nieuwe vijanden van de VS beschouwt dienden te worden. Soldaten reageerden verontwaardigd en geschokt. ‘Ik was enorm geschokt en kon niet geloven wat ik hoorde,’ aldus een soldaat. Ik kreeg het gevoel dat mijn religieuze vrijheden, waar ik mijn leven voor riskeer, mijn tijd met mijn familie voor opoffer en waar ik voor vecht, van mij werden afgenomen. Het is ziek om de enorme meerderheid in het leger die zegt christen te zijn als vijanden van de staat te bestempelen.’

Mikey Weinstein, oprichter van de Military Religious Freedom Foundation (MRFF) en beleidsadviseur van het Pentagon op het terrein van religieuze tolerantie, noemde christenen ‘fundamentalistische monsters’ wier ‘extremistische, militante’ Bijbelse geloofsovertuiging leidt tot ‘gemeen gedrag’. Volgens hem vormen christenen die het evangelie verkondigen ‘een bedreiging voor de nationale veiligheid’ en maken zich schuldig aan ‘spirituele verkrachting’ en zijn in Weinsteins ogen ‘gedrochten’ en ‘meelijwekkende ongrondwettelijke avonturiers’. Weinstein deed zijn gewraakte uitspraken in de Huffington Post en werd ook geciteerd door de Washington Post. Nauwelijks te geloven dat deze man die overduidelijk een intense haat koestert tegen christenen en het verkondigen van het evangelie ‘spirituele verkrachting’ noemt, door het Pentagon werd ingeschakeld om te adviseren over religieuze ‘tolerantie’ en ‘vrijheid’ in het Amerikaanse leger. Kortom, Obama’s niet aflatende strijd tegen het traditionele christendom begon naarmate zijn ambtstermijn vorderde, onrustbarende vormen aan te nemen.

Om zijn afkeer van de christenen nog eens goed te laten zien, liet hij 27 christenen uit Irak zonder enige uitleg opsluiten in een ICE detentiecentrum Otay Mesa in Californië omdat ze via de grens met Mexico waren binnengekomen. Het ging om Chaldese christenen die door de barbaren van IS(IS) uit hun huizen in Irak waren verdreven. De grens is open voor hele horden moslims en anderen maar niet voor Iraakse christenen. In 2008 zette Amerika deze christenhater in het Witte Huis. Hij heeft gedurende zijn presidentschap op weerzinwekkende manier gecollaboreerd met het grootste kwaad dat de wereld ooit heeft gezien. De daden van de barbaren van ISIS werden door hem gerelativeerd door te herinneren aan misdaden begaan in naam van het christendom verwijzend naar de daden van de Inquisitie en de Kruistochten.

Miljoenen hebben hem als een messias aanbeden. Velen wilden niets negatiefs over hen horen. Zij verdroegen geen enkele kritiek op deze man. Dit is niets anders dan een vorm van religieuze aanbidding. Al zijn flagrante leugens werden volkomen genegeerd. Hoe is het mogelijk dat weldenkende mensen zonder ook maar enig onderzoek, gecharmeerd van hem raakten en als was in zijn handen werden. Zo zijn niet alleen massa’s gewone burgers voor hem gevallen maar ook ervaren en intelligente Democratische senatoren en niet te vergeten de naïeve leiders in Europa. Zozeer, dat ze allerlei duistere feiten over hem verborgen hebben gehouden, en zijn leugens hebben onderbelicht of gebagatelliseerd.

 

Franklin ter Horst  (wordt vervolgd)

Bron: http://www.franklinterhorst.nl

Obama geeft afscheidscadeau: $ 221 miljoen voor Palestijnse terroristen

Voorbereidingen verplaatsen ambassade VS naar Jeruzalem gaan door – Ook Groot Brittannië stopte met financieren Palestijnse terroristen, Nederland niet

Het verschil kan niet duidelijker zijn: Barack Obama belde pal na zijn aantreden in 2009 de Palestijnse leider Mahmoud Abbas op; Donald Trump belde juist met de Israëlische premier Benyamin Netanyahu, en nodigde hem meteen uit naar Washington te komen. (foto: Trump en Netanyahu tijdens een ontmoeting in 2016).

Slechts enkele uren voor de inauguratie van Donald Trump heeft Barack Obama $ 227 miljoen aan buitenlandse zaken uitgegeven, waarvan $ 221 miljoen aan de Palestijnen, die het grootste deel van dit geld gebruiken om in Israëlische gevangenissen zittende terroristen en hun families royale beloningen te geven voor het feit dat ze Joden en Israëliërs hebben vermoord. De $ 221 miljoen voor de Palestijnen werden maandenlang door het Congres geblokkeerd, omdat dat eerst wil zien dat de PA van Mahmoud Abbas de haatcampagne tegen Israël stopt.

 

De overige $ 6 miljoen gingen naar klimaatverandering programma’s (de ‘Global Warming’ hoax) en de Verenigde Naties.

In 2012 had Obama al eens eenzelfde soort blokkade van het Congres doorbroken, door bijna $ 200 miljoen aan de Palestijnen over te maken. Dat geld was niet vrijgegeven omdat de Palestijnen tegen alle afspraken in met unilaterale acties bij de VN probeerden om Israël op de knieën te krijgen.

Honderden miljoenen aan beloningen voor vermoorden van Joden

Afgelopen jaar gaven de Palestijnen $ 175 miljoen uit aan ‘zorg voor de families van martelaren’, en nog eens $ 140 miljoen voor Palestijnse terroristen die in Israëlische gevangenissen zitten of zaten, als beloning voor het feit dat ze Joden en Israëliërs hebben vermoord. Het overgrote deel van de Palestijnse begroting wordt gefinancierd met ‘hulp’geld uit de EU, Amerika en de Arabische wereld.

Britten stoppen met financieren terroristen, Nederland niet

In december was Groot Brittannië het eerste Europese land dat stopte met het geven van miljoenen aan de Palestijnse Autoriteit, toen bleek dat die 100.000 pond had gegeven aan een bommenterrorist van Hamas, en een Palestijnse terrorist die een Britse toeriste 13 x met een mes had gestoken en 20 van haar botten had gebroken, daar met jaarlijks 9000 pond voor beloont. (4).

PvdA minister Koenders wilde in juni echter niets weten van een mogelijke motie van enkele partijen in de Tweede Kamer om het Britse en Amerikaanse voorbeeld te volgen, en geen Nederlands belastinggeld meer aan Palestijnse moordenaars en terroristen over te maken.

Obama belde Abbas, Trump belde Netanyahu

Met het aantreden van de regering Trump staan de zaken er voor de Palestijnen een stuk minder rooskleurig voor. Daar waar de Palestijnse leider Mahmoud Abbas één van de eerste leiders was die Obama kort na zijn aantreden in 2009 opbelde, pleegde president Trump juist een telefoontje naar de Israëlische premier Netanyahu (5), en nodigde hem uit om binnenkort naar Washington te komen.

Obama beloofde de Palestijnen hun eigen staat, wat hij uiteindelijk net niet kon waarmaken. In een TV-interview legde Obama nog eens uit waarom hij eind vorig jaar een resolutie voor de VN Veiligheidsraad liet passeren waarmee Israël eenzijdig werd veroordeeld voor de Joodse ‘nederzettingen’ op de Westelijke Jordaanoever. In dat interview gaf hij de Joodse staat er de schuld van dat er nog geen vrede is, en roerde hij het terrorisme en de Palestijnse antisemitische haatcampagnes zelfs niet aan (8).

Verplaatsing ambassade VS nog steeds in de planning

Trump belooft Israël alle steun in de strijd tegen het Palestijnse terrorisme, en ook de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. Daar zouden inmiddels de administratieve voorbereidingen voor zijn begonnen (3). Premier Netanyahu besloot vervolgens gisteren om alle bouwbeperkingen voor Oost Jeruzalem op te heffen (7).

De Palestijnen hebben deze week opnieuw gedreigd met een opstand van de hele moslimwereld als Trump de verhuizing van de ambassade naar de Israëlische hoofdstad doorzet (6).

Xander

(1) Breitbart
(2) DEBKA
(3) Breitbart
(4) The Sun (via Likud.nl)
(5) Arutz 7
(6) World Israël News
(7) Breitbart
(8) Israël Video Network

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Tegen Rusland: Massa’s Amerikaanse tanks komen in Duitsland aan; Stealth raketten voor Polen

Nieuwste stealth raketten voor Polen kunnen gebruikt worden voor ‘first strike’ op Rusland – Grootste troepenverplaatsingen in Duitsland sinds einde Koude Oorlog – Donald Trump: Alleen idioten willen oorlog met Rusland

Ruim 1350 Amerikaanse tanks en pantservoertuigen kwamen gisteren in de haven van Bremerhaven aan .

Hoewel de aankomende president Donald Trump herhaaldelijk heeft gezegd de banden met Rusland te willen herstellen, gaan de scheidende regering Obama en de NAVO in snel tempo door met het voorbereiden van een oorlog tegen Rusland in Europa. In de Duitse stad Bremerhaven zijn inmiddels massa’s Amerikaanse tanks en pantservoertuigen aangekomen. De deze maand in gang gezette operatie ‘Atlantic Resolve’ omvat de grootste troepenbeweging in Duitsland sinds het einde van de Koude Oorlog, als een complete Amerikaanse brigade naar Polen wordt verplaatst. Dat land gaat als eerste land buiten de VS 70 van de nieuwste stealth raketten krijgen, waarmee een ‘first strike’ op Rusland mogelijk wordt.

 

Europa moet volgens de globalisten in Washington en Brussel klaarblijkelijk voor de derde keer in een eeuw tijd het strijdtoneel worden van een wereldoorlog. De NAVO werkt daar met een agressieve militaire opbouw in Oost Europa al vele jaren naartoe. De CIA zette in Oekraïne een staatsgreep op touw om het land uit de Russische invloedssfeer los te weken en een burgeroorlog tegen de Russische sprekende bevolking te ontketenen, zodat land gebruikt kan worden als ‘opofferbaar’ voorfront in de geplande toekomstige (wereld)oorlog.

‘Vrede en veiligheid’

In Bremerhaven kwamen gisteren 446 rupsvoertuigen en 907 stuks ander rollend materieel uit Amerika aan. Daar zaten 87 gevechtstanks van het type M1 Abrams, 144 Bradley bewapende infanterie pantservoertuigen en 18 Paladin houwitsers tussen. Naast 4000 soldaten komt het totaal aantal Amerikaanse militaire voertuigen aan de Russische grens hiermee op 2000.

Volgens Tedd Bertulis, vicecommandant van de Amerikaanse logistieke tak van het leger in Europa, is de enorme militaire opbouw allemaal bedoeld om ‘de vrede en veiligheid’ te garanderen. Zoals de Amerikanen dat ook zo goed gelukt is in Libië, Syrië, Irak, Oekraïne en al die andere landen waar de regering Obama ‘vrede en veiligheid’ ging brengen.

Polen krijgt stealth raketten, leger fors vergroot

Polen, dat net als Oekraïne door het Pentagon als slagveld is aangewezen, krijgt als eerste land buiten de VS 70 AGM-158B JASSM-ER stealth raketten, die vanaf F-16’s kunnen worden afgevuurd. De raketten, die een bereik hebben van meer dan 1000 kilometer en daarmee Moskou kunnen bereiken, kunnen daarom worden ingezet in een ‘first strike’ (eerste aanval) tegen Rusland.

In 2014 schaften Polen en ook Finland al de eerste variant van de raket aan, de AGM-158A, die een bereik heeft van ‘slechts’ 370 kilometer. Polen neemt deze raket dit jaar in gebruik. Daarnaast komen in 2017 de eerste 20.000 van in totaal 50.000 man van een nieuwe paramilitaire territoriale Poolse defensiemacht, dat als een soort reserve leger gaat functioneren, in dienst. Het leger zelf zal de komende jaren vergroot worden van 95.000 naar 150.000 soldaten, en fors worden gemoderniseerd en uitgebreid met onder andere 1200 drones, waarvan er minimaal 1000 met raketten kunnen worden uitgerust.

 

Nieuwe wapens destabiliseren veiligheid Europa

Naast de AGM-158B wordt in 2018 het omstreden Aegis Ashore ballistische raketafweersysteem in Polen opgesteld. Beide wapensystemen zijn een overduidelijke rechtstreekse bedreiging tegen Rusland, en zullen de veiligheidssituatie op ons continent verder destabiliseren. ‘De JASSM-ER is een buitengewoon provocerende stap tegen Rusland, ondermijnt de veiligheid van Europa, en plaatst Polen aan het front van een (nieuwe) wapenwedloop,’ is de conclusie op Zero Hedge.

Trump: Alleen idioten willen oorlog met Rusland

Mogelijk dat Donald Trump de door de gevestigde orde geplande militaire confrontatie met Rusland weer kan afwenden, en nog dit jaar een begin maakt met een nieuwe periode van ontspanning en samenwerking. Afgelopen zaterdag twitterde hij dat ‘een goede relatie met Rusland iets goeds is, niet iets slechts. Alleen ‘domme’ mensen, of idioten, zouden dit slecht vinden. We hebben al genoeg problemen op de wereld om er nog een bij te krijgen. Als ik president ben, zal Rusland ons veel meer respecteren dan nu, en zullen beide landen wellicht samenwerken om enkele van de grote en dringende problemen van de wereld op te lossen!’

Xander

(1) Epoch Times
(2) YouTube
(3) Zero Hedge
(4) Zero Hedge

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Obama eerste president ooit die iedere dag van zijn termijn oorlog voerde

Nobelprijs voor de Vrede winnaar gooide in 2016 ruim 26.000 bommen op voornamelijk Syrië en Irak

7 landen bombarderen en 1 miljoen doden veroorzaken – een hele prestatie van deze ‘war=peace’ president. Alleen oorlog met Rusland is hem (nog?) niet gelukt.

Als er één iemand is die bewezen heeft dat George Orwells ‘1984’ de harde realiteit is geworden, is het Barack Hussein Obama, de scheidende president van de Verenigde Staten. Nog nooit in de geschiedenis kende het land een president die werkelijk iedere dag van zijn termijn wel ergens oorlog voerde. Misschien dat hij daarom op voorhand de Nobelprijs voor de ‘Vrede’ kreeg uitgereikt? Hoe dan ook, Orwell voorspelde een totalitair geregeerde samenleving waarin alle normale waarden op zijn kop zullen zijn gezet. ‘War = Peace’ (Oorlog = Vrede), en ‘Ignorance = Strength’ (Onwetendheid = Kracht). Om dat te onderstrepen richtte Obama in zijn laatste dagen ook nog eens het equivalent van het ‘ministerie van Waarheid’ op, zodat het politiek correcte nepnieuws van de meeste massamedia officieel de enige gelegaliseerde staatspropaganda wordt.

 

Zo typerend voor Obama: het één zeggen, en het tegenovergestelde doen. Zo beloofde hij dat alle Amerikaanse troepen aan het einde van zijn presidentschap uit Afghanistan zouden zijn teruggetrokken. Vorig jaar liet hij echter meer dan 1300 bommen op het land gooien, een toename van 40% ten opzichte van 2015.

Libië ‘bevrijd’

Verreweg de meeste bommen vielen echter op Syrië (12.192) en Irak (12.095). Daarnaast kreeg ook Libië er bijna 500 voor zijn kiezen. U weet nog wel, het stabiele, welvarende Libië van Muammar Gadaffi, wat het Westen onder aanvoering van Obama en Hillary Clinton zo nodig moest ‘bevrijden’. Het resultaat: vele tienduizenden doden, en een land dat compleet in puin ligt en wordt verscheurd door diverse islamitische terreurgroepen, waaronder ISIS. Veel Libiërs stapten daarom maar op bootjes richting Europa, mede vanwege de hartelijke uitnodiging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

7 landen gebombardeerd, 1 miljoen slachtoffers

Een jaar geleden stond de Obama ‘lijkenteller’ al op bijna 1 miljoen slachtoffers, dus dat getal zal inmiddels wel ruimschoots overschreden zijn. Voor deze prestatie kreeg hij zo’n twee weken geleden de ’Distinguished Public Service Medal’ van het Pentagon uitgereikt – een juiste beloning voor een president die gedurende zijn 8 jarige bewind 7 landen liet bombarderen, en daarmee de eerste Amerikaanse president ooit werd die werkelijk iedere dag wel ergens oorlog voerde.

‘Bedenk maar, Amerika, dat nu Obama de ‘ministerie van Waarheid’ wet ondertekend heeft, ‘oorlog vrede is, vrijheid slavernij, en onwetendheid kracht’,’ aldus de sarcastische ‘1984’ conclusie op Zero Hedge (1).

Xander

(1) Zero Hedge

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Obama ontneemt staten hun macht en zet grote stap naar annuleren verkiezing Trump

Verenigde Staten de facto op randje van totalitaire linkse dictatuur – Infowars: Aanslag vliegveld Fort Lauderdale was halve ‘false flag’, wordt gebruikt door Obama voor finale machtsgreep – ‘Westerse regeringen gerund door verraders die kant hebben gekozen van islam, tegen hun eigen volken’

Gaat het deze ‘manchurian’ president in zijn allerlaatste dagen alsnog lukken om de VS –en misschien zelfs de hele wereld- in totale chaos te storten?

Met nog minder dan twee weken te gaan heeft president Obama een zelfs voor hem ongekende machtsgreep gedaan, en de staten feitelijk hun macht ontnomen bij het organiseren van de verkiezingen en tellen van de stemmen. Volgens Infowars voorman is dit een vuurrood waarschuwingssignaal dat Obama vast van plan lijkt om de verkiezing van Donald Trump ongeldig te verklaren, en voorlopig zelf in het Witte Huis te blijven zitten. Mocht hij dit doen, dan is de VS definitief geen democratie meer, maar een totalitaire linkse dictatuur geworden, en zullen de grote volksopstanden die ongetwijfeld zullen volgen –volgens Infowars een zelfs een ‘epic civil war’- keihard worden neergeslagen.

 

We waarschuwen er al sinds vóór zijn aantreden voor, en nu lijkt hij het in zijn allerlaatste dagen definitief waar te gaan maken: Obama is een echte ‘manchurian’ president, die van meet af aan gewerkt heeft aan de stapsgewijze vernietiging van de Verenigde Staten, niet van buitenaf, maar van binnenuit. Alhoewel van buitenaf er nog bij zou kunnen komen als het hem ook nog lukt om in de komende kleine 2 weken oorlog met Rusland te ontketenen.

Het ministerie van Homeland Security heeft van Obama de bevoegdheid gekregen om in te grijpen in toekomstige verkiezingen, mochten er ‘onregelmatigheden’ worden geconstateerd zoals de nog altijd volledig onbewezen bewering dat de Russen met hun hacks van de Democratische partij de verkiezingen ten gunste van Trump hebben beïnvloed.

Politieke heksenjacht

Brian Kemp, minister van de staat Georgia en tevens lid van de Election Infrastructure Cybersecurity Working Group, verklaarde tegen de maatregelen te zijn, omdat ‘meer federale controle de systemen juist kwetsbaarder maakt’. Ook noemde hij de stap een duidelijke breuk met de Grondwet, die de staten bij het houden van verkiezingen soevereiniteit garandeert. ‘Dit riekt naar partijdige politiek,’ voegde hij er veelbetekenend aan toe.

De Amerikaanse media roepen nu in koor de inlichtingendiensten (en daarmee Obama) na dat de Russen de verkiezingen ten gunste van Trump hebben beïnvloed, maar erkennen dat daar geen bewijs voor is. ‘In 2014 en 2015 hackte China meer dan 20 miljoen namen van Amerikaanse overheidsmedewerkers (FBI, CIA, etc.). Waarom praat niemand hier zelfs maar over? Dit is een politieke heksenjacht,’ reageerde Trump.

De Republikein vervolgde dat het wederzijds proberen te hacken van elkaars systemen al zo oud is als het internet bestaat, en wees er nog eens fijntjes op dat Hillary Clinton het hackers uit China, Rusland en andere landen wel heel erg makkelijk maakte door illegaal staatsgeheimen op haar onbeveiligde privéserver in haar kelder te bewaren.

Vrije mensen vierden val van oorlogshitser Hillary, ook in Rusland

Het enige ‘bewijs’ dat men presenteert is dat Rusland de verkiezing van Trump zou hebben gevierd. Jones: ‘Natuurlijk deden ze dat, net als dat de hele vrije wereld, of tenminste iedereen die vrij wil blijven, het vierde dat het monster Hillary, die oorlogshitser, met alle misdaden die ze beging, ten val kwam. Dat was prachtig.’ Mensen met gezond verstand waren inderdaad blij, omdat Hillary’s gedoodverfde (kern)oorlog met Rusland was afgewend.

Liar in Chief maakt bijnaam opnieuw waar

In augustus had Obama nog verontwaardigd gereageerd op suggesties dat de federale overheid de verkiezingen zou willen gaan overnemen, omdat die misschien gemanipuleerd zouden kunnen worden: ‘Natuurlijk worden de verkiezingen niet vervalst. Wat betekent dat eigenlijk? De federale overheid stuurt het verkiezingsproces niet. Dat doen de staten en steden in het land.’

En zoals zo vaak in zijn 8 jaar durende heerschappij deed Obama exact het tegendeel van wat hij voor de camera’s beweerde, en liet de federale overheid zelfs inbreken in de verkiezingscomputers van 5 staten, die –uiteindelijk tevergeefs- ten gunste van Hillary werden gekeerd. In het onafhankelijke nieuwscircuit leverde dit soort bedrieglijke acties hem de bijnaam ‘Liar in Chief’ op.

Opnieuw niets in de Nederlandse media

Dat de Nederlandse massamedia hier in het geheel niet over bericht(t)en onderstreept nogmaals dat ook zij in de tas van de globalistische elite zitten. De Europese Unie is immers ook bezig om in razendsnel tempo in een totalitaire linkse dictatuur te veranderen, zodat vrijheidspartijen en – bewegingen van burgers die hun eigen land en soevereiniteit weer terug willen, in de kiem worden gesmoord, en vermoedelijk met zeer harde hand zullen worden aangepakt.

Aanslag vliegveld was halve ‘false flag’

Alex Jones zegt dat aanslag op de luchthaven van Fort Lauderdale, waar 5 mensen door de 26 jarige ex militair Esteban Santiago-Ruiz werden doodgeschoten, een duidelijke ‘false flag’ was, echter niet in de zin dat de dader werkte voor de overheid, maar dat zijn plannen bekend waren, en de autoriteiten er bewust voor kozen om hem zijn gang te laten gaan (zoals deels ook op 9/11 gebeurde). Esteban meldde zich in november nog bij de FBI met de mededeling dat hij in Irak gedwongen werd om voor ISIS te vechten * (in het artikel van afgelopen nacht was nog niet duidelijk of hij dit op eigen houtje deed, of dat het leger hem hiertoe dwong, of dat hij dreigde nog voor ISIS te zullen gaan vechten).

‘Epische burgeroorlog’

Volgens Jones wil Obama de zoveelste aanslag gebruiken om nog meer angst te zaaien, zodat hij de laatste rechten van de Amerikanen kan afpakken en een finale machtsgreep kan doen. Hij waarschuwt dat het alsnog stelen van de verkiezingen van Trump een ‘epische burgeroorlog’ in Amerika zal ontketenen.

De globalisten –ook in de Republikeinse Partij- en de door de Democraten gecontroleerde media doen een frontale aanval op de vrijheid van het Amerikaanse volk. ‘Ze hebben geen ziel meer en niets meer te verliezen, want ze worden –met uitzondering van een paar miljoen Hillary aanhangers- door iedereen gehaat. En nu beweren ze dat ze de Amerikaanse inlichtingendiensten vertegenwoordigen, terwijl het slechts om enkele criminele elementen gaat… Hopelijk worden de mensen wakker, en beseffen ze dat we moeten vechten voor de verkiezing van Trump.’

‘Westerse regeringen zijn verraders en hebben kant van islam gekozen’

In Europa gebeurt exact hetzelfde: daar worden tal van aanslagen gepleegd, allemaal door volgelingen van islam, en steeds weer wordt iedere band met deze racistische haatideologie, die de Westerse cultuur en vrijheid totaal wil vernietigen, ontkend. Jones: ‘En dat komt omdat alle regeringen in het Westen worden gerund door verraders, die de kant hebben gekozen van Saudi Arabië en andere islamistische staten.’

‘Saudi Arabië heeft invasies lopen in meer dan 30 landen, waar ze (moslim)bewegingen financieren. De Nieuwe Wereld Orde wil ons onwetend houden dat Al-Qaeda, ISIS en al die andere groepen dezelfde oorsprong hebben: Saudi Arabië.’

De Infowars voorman toont zich echter toch positief, omdat het snel groeiende verzet tegen de linkse globalistische pro-islam elite in Europa en Amerika hem laat zien dat de volken het niet meer pikken dat hun vrijheid, landen en welvaart van hun worden afgepakt, en ze vanaf dit jaar andere leiders zullen gaan kiezen, die het herstel van de veiligheid en toekomst van ons en onze (klein)kinderen tot prioriteit nummer één zullen stellen.

Xander

(1) Infowars
(2) Infowars

Bron: http://www.xandernieuws.nl

 

Het einde van Obama’s idealen

Gezond verstand zal winnen uiteindelijk

leon.jpg

Leon de Winter

Een vrij 2017 gewenst.

Ook in 2016 weigerden de meeste media het presidentschap van Barack Obama te beschouwen als wat het feitelijk is: als iets tragisch. Vanaf het moment dat hij op het politieke toneel verscheen, werd hij als een heilige aanbeden. Hij was een onbeduidende senator maar hij zag er goed uit, was charmant, en pareerde elke vorm van kritiek met een beroep op de racistische gezindheid van de criticus.

Toen ik me in het voorjaar van 2008 in zijn biografie verdiept had, twijfelde ik aan zijn oprechtheid. Hij bleek een radicale ideoloog te zijn die zich vermomde als een gematigde ’links van het centrum’-kandidaat – maar de media verzwegen dat.

Obama’s loopbaan is de optimale uitvoering van wat in de jaren zestig neomarxistische studenten de ’Marsch durch die Institutionen’ noemden. Daarin slaagde Obama als geen ander door gebruik te maken van zijn huidskleur. Maar hij laat Amerika en de rest van de wereld in verwarring en met ruïnes achter.

Donald Trumps opkomst is vermakelijk, en we kunnen niet uitsluiten dat hij als pragmaticus – in contrast tot de ideoloog Obama – een geslaagde president kan worden, maar we hoeven geen doekjes te winden om zijn persoon: Donald is geen erudiete man. Is dat nodig voor die job? Kun je met succes de machtigste man van de wereld zijn als je groot geworden bent als zakenman? Obama had Columbia en Harvard bezocht (zijn scripties liggen nog steeds achter slot en grendel – want ze zouden zijn radicaal-linkse studentenwereldbeeld aantonen) en hij is zeker een lezer en denker, maar als president laat hij zijn land verscheurd achter en heeft hij het Midden-Oosten aan notoire bandieten uitgeleverd.

Obama laat zien wat er gebeurt wanneer een zelfgenoegzame intellectueel op basis van ideologische abstracties gaat regeren, daarbij geholpen door verliefde media: de vaste modellen waarmee progressieven de wereld indelen, zijn brandstof bij ontvlambare situaties.

In plaats van bij te dragen aan de verdere afbouw van rassenspanningen heeft Obama olie op het vuur gegooid. Hij hielp bij de instandhouding van de leugen dat in Ferguson een lieve zwarte jongen zomaar door een politieman werd doodgeschoten nadat die lieve zwarte jongen had geroepen ’hands up, don’t shoot’. Die jongen heeft dat nooit geroepen; hij was een bedwelmde criminele straatschoft die een poging deed het wapen van die politieman te grijpen. Het is de bepalende mythe geworden van de ’Black Lives Matter’-beweging. Voorbeeld van de gevolgen daarvan: een explosie in 2016 van het aantal moorden van zwarte mannen door zwarte mannen. Dit is de maatschappelijke onrust waar de getrainde agitator Obama politieke munt uit had willen slaan om zijn beoogde opvolger te helpen. De onrust kwam er, de politieke munt niet.

Zijn bases waren de culturele en academische elites in de kuststroken van Amerika. Zonder de stemmers in de staat Californië zou Trump ook de ’popular vote’ gewonnen hebben – het verschil tussen de ’popular vote’ en de stemmen voor de kiesmannen is het gevolg van die ene progressieve staat, die massaal op Hillary Clinton stemde. Maar de rest van Amerika stemde in meerderheid anders.

In de ogen van Trumps aanhang was Hillary niets anders dan de voortzetting van Obama. Obama hamerde voortdurend op de lage werkloosheidscijfers – die waren onder de vijf procent; ze zijn een illusie. Het werkloosheidscijfer wordt in Amerika op een bizarre manier vastgesteld, zonder rekening te houden met de ’labor participation’; dat laatste is schrikbarend laag, de reële werkloosheid ligt boven tien procent, zoals iedereen weet die om zich heen kijkt en de niet-getelde werklozen in zijn eigen omgeving ziet.

Obama’s internationale politiek? Hij transformeerde Amerika’s relaties met het Midden-Oosten en liet toe dat de sjiitische tirannen van Teheran de soennitische Arabieren overvielen. Obama’s onverantwoordelijke terugtrekking uit Irak, dat hij aan Iran uitleverde en daarmee blootstelde aan IS, en zijn weigering Assad de pas af te snijden, zullen voor altijd de schandvlekken van zijn presidentschap zijn.

Voor mij is dit het belangrijkste feit van 2016: het einde van Obama’s wereldbeeld, getypeerd door Clintons verlies, waarvoor met name Syriërs de prijs betaalden.

Tot op de dag van vandaag kunnen de meeste media in het Westen de opkomst van Trump, en die van de ’populisten’, niet verklaren. De media zijn deel van het probleem, dat je grofweg kunt omschrijven als het failliet van progressieve denkmodellen. De radicale islam, bij voorbeeld, is niet het gevolg kolonialisme of armoede maar van de ingebouwde culturele kenmerken van de bepalende teksten van die religie. We zien hoe de elites dat blijven ontkennen terwijl ze aan alle kanten door de feiten worden ingehaald. In de tijd van internet en sociale media is dat ontkennen zowel ergerlijk als lachwekkend.

Kan het erger worden dan in 2016? Ja. Maar ook beter. Aarzelend stapje na aarzelend stapje winnen uiteindelijk, zoals de menselijke geschiedenis laat zien, het gezonde verstand, humaniteit, liefde voor het leven. Het zou fijn zijn als we daarbij leiders zouden hebben die met moed en wijsheid de vaandel van de vrijheid dragen, maar het mooie van onze tijd is: wij, burgers, kunnen die vaandel ook zelf dragen. Een vrij 2017 gewenst.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

Ultieme poging Obama-Clinton kliek om verkiezingen van Trump te stelen

‘Verenigde Staten worden in chaos gestort als verkiezingen van Trump worden gestolen’

De gevestigde orde in Washington heeft met een wagonlading nepnieuws en andere wilde geruchten de frontale aanval geopend op Donald Trump, met de bedoeling zijn verkiezing tot president alsnog te annuleren. Daarbij trekt de Obama-Clinton kliek zicht niets aan van het feit dat het overkoepelende Office of the Director of National Intelligence (ODNI), de toezichthouder over alle 17 Amerikaanse inlichtingenorganisaties, weigert de CIA claim dat de Russen de verkiezingen zouden hebben gehackt te bevestigen, en dat vanwege ‘gebrek aan bewijs’. Breitbarts algemeen redacteur Joel Pollak, gekozen tot één van de invloedrijkste mediafiguren van 2016, geeft  een groot aantal harde argumenten waarom het ‘Russische hack’ verhaal niets anders dan nepnieuws is.

 

Conclusie onderzoek lijkt al bij voorbaat vast te staan

Het campagneteam van Hillary Clinton, de Democraten en het Witte Huis proberen op alle mogelijke manieren het Kiescollege ervan te overtuigen dat de verkiezingen van 8 november niet eerlijk zijn verlopen, omdat ze door Rusland zouden zijn beïnvloed en/of gehackt. Eén Republikeinse kiesman heeft al aangekondigd op 19 december niet op Trump te zullen stemmen. De Clinton campagne poogt nu het Witte Huis zover te krijgen om alle kiesmannen vóór 19 december ‘bewijs’ te geven van de Russische inmenging, in de hoop dat nog meer kiesmannen tegen de uitslag in toch op Hillary stemmen.

De media doen zoals gebruikelijk volop mee door het Amerikaanse volk te bombarderen met verdachtmakingen over de Russen en Trump. Figuren zoals de voormalige uitvoerende directeur van de CIA worden voor de camera’s gesleept om hen te laten beweren dat de zogenaamde Russische hacks ‘het politieke equivalent van 9/11’ waren. Voormalig CIA medewerker Evan McMullin zei dat Trump ‘geen loyale Amerikaan’ is omdat hij niet anti-Russisch genoeg zou zijn. Oud CIA agent Bob Baer riep bij CNN al op tot nieuwe verkiezingen.

President Obama heeft de inlichtingendiensten opgedragen om al het ‘bewijs’ te verzamelen, en nog vóór 20 januari 2017, als de inauguratie van Trump plaatsvindt, een conclusie te presenteren. Die conclusie lijkt gezien de bovenstaande en in eerdere artikelen gepresenteerde feiten al bij voorbaat vast te staan, namelijk dat de verkiezingen op onrechtmatige wijze door de Russen zijn beïnvloed, en daarom ongeldig moeten worden verklaard.

Buitenlandse invloed verboden, behalve als de Democraten ervan profiteren

Infowars verslaggever Paul Joseph Watson wijst erop dat het ‘grappig is dat de Democraten, die nu schreeuwen over buitenlandse invloed, geen enkel bezwaar hadden tegen de Saudische financiering van Hillary’s campagne. En jullie hadden ook geen probleem met het aannemen van al dat geld van (de ultralinkse miljardair-globalist) George Soros, toch? Noch met het omverwerpen van de Oekraïense regering door Obama’s ministerie van BuZa, en zijn bemoeienissen met het Brexit referendum.’

Als het team Clinton er met steun van een groep Republikeinen die mordicus anti-Trump zijn in slaagt om 37 kiesmannen te overtuigen op iemand anders te stemmen, dan komt de benoeming van de volgende president bij het Huis van Afgevaardigden te liggen. Het  is onvoorspelbaar wat er dan gaat gebeuren. Mocht het op 19 december niet lukken, dan volgt op 6 januari een nieuwe kans als het Congres de stemmen van de kiesmannen officieel gaat tellen. (1)

‘Overweldigend indirect en niet overtuigend’

Breitbarts algemeen redacteur Joel Pollak, gekozen tot één van de invloedrijkste mediafiguren van 2016, geeft  een aantal harde argumenten waarom het ‘Russische hack’ verhaal niets anders dan nepnieuws is. Zo bevestigde de New York Times dat de CIA geen greintje nieuw bewijs heeft voor het onderzoek, en al het bewijs wat ze al hadden ‘overweldigend indirect’ en ‘niet overtuigend’ is.

We schreven gisteren al dat de FBI weigert een aantal beweringen van de CIA over ‘Russische betrokkenheid’ te ondersteunen. Sowieso heeft niemand van de CIA publiekelijk gezegd dat de Russen de verkiezingen hebben gehackt. Diverse huidige en voormalige CIA officials hebben hun bedenkingen geuit, en gezegd dat er veel te snel conclusies worden getrokken.

Hertellingen bewijzen het tegendeel

Ondanks al het linkse nepnieuws van de media is er nul komma nul bewijs van de Russische hacks van de Democratische Partij, wat Jill Stein, de kansloze presidentskandidaat van de Groene Partij, er met George Soros’ geld toe aanzette in diverse staten een hertelling aan te vragen. Ironisch genoeg blijkt bij deze hertellingen ondubbelzinnig dat er geen hacks zijn geweest, en dat Trump juist nog meer stemmen heeft gekregen, zoals nu ook in Wisconsin (3).

Trump reageerde gisteren spottend: ‘Als WIJ na verloren verkiezingen hadden beweerd dat het de schuld van de Russen was, zou dat meteen een complottheorie worden genoemd.’ En waren het niet Hillary en de media die Trump er als ‘ondemocratisch’ voor verketterden toen hij zei dat hij niet bij voorbaat de uitslag van de verkiezingen zou accepteren?

Regering Obama knoeide vaker met bewijs inlichtingendiensten

De regering Obama is vaker betrapt op het manipuleren van ‘bewijs’ van de inlichtingendiensten. Het misschien wel meest onderbelichte schandaal was in 2014 en 2015, toen het Amerikaanse CENTCOM (Centraal Commando) op dermate wijze de rapporten veranderde, zodat het erop leek dat Obama de oorlog tegen ISIS aan het winnen was (inmiddels is overduidelijk gebleken dat dit een glasharde leugen was).

Gisteren haalden we eveneens nog eens aan dat Julian Assange en zijn WikiLeaks in 10 jaar tijd nog nooit succesvol zijn ontkracht. Assange onderstreept keer op keer dat er geen enkel bewijs is dat de Russen de hacks hebben gepleegd. De hackers zouden zelfs net zo goed in Washington zelf gezeten kunnen hebben, wat voormalige VN ambassadeur John Bolton, in beeld als Trumps mogelijke onderminister van BuZa, deed suggereren dat de hacks een ‘false flag’ operatie zijn geweest, met de bedoeling Rusland de schuld in de schoenen te schuiven (4).

Simpelste verklaring: Russische hacks zijn nepnieuws

Maar zelfs al zouden de Russen wel hebben geprobeerd de verkiezingen te beïnvloeden, dan nog is er geen bewijs dat dit gelukt is. Zoals opiniepeiler Frank Luntz twitterde: ‘Hackten de Russen ook Hillary’s campagneschema, om haar tussenstops in het landelijke Wisconsin, Pennsylvania en Michigan te annuleren? Hillary Clinton verloor de verkiezingen uitsluitend om zaken waar ze zelf verantwoordelijk voor was.’

Pollak: ‘De simpelste verklaring voor het ‘Russisch hack’ verhaal is dat het nepnieuws is dat de linkse media goed van pas komt. Het is niet onbekend dat Rusland valse propaganda gebruikt om de publieke opinie in andere landen te beïnvloeden. Het is ook niet onbekend voor de Amerikaanse media om eenzijdig ‘nepnieuws’ en regelrechte leugens te gebruiken om de publieke opinie in dit land te veranderen. De huidige focus op de Russische ‘hacks’ is niet gebaseerd op nieuw bewijs en –nogmaals- op NUL bewijs dat er met de verkiezingen is geknoeid.’

VS in chaos als verkiezingen van Trump worden gestolen

Als de verkiezingen op wat voor bedrieglijke wijze dan ook toch van Trump worden gestolen, zal de VS hoogstwaarschijnlijk in chaos worden gestort, inclusief grote volksopstanden en massaal geweld. Maar zoals we al vaker schreven lijkt de gevestigde orde het hele land liever te laten instorten, met vermoedelijk verstrekkende gevolgen voor de hele wereld, dan te moeten toezien hoe anti-globalist Trump al hun plannen voor een totale machtsgreep ten koste van het gewone volk –en een welhaast zekere oorlog tegen Rusland, die door Hillary Clinton al was aangekondigd- de komende jaren blokkeert.

Xander

(1) Infowars
(2) Breitbart
(3) Breitbart
(4) Breitbart

Obama fan van ’pussy’-hiphop

Grof geil rechts is daarentegen vrouwvijandig fascistisch. Dit zijn de regels van het spel.

leondewinterstaand_2_

De artiestennaam van Shawn C. Carter (46) is Jay Z. Jay Z is de meest succesvolle hiphopartiest in de wereld. Hij heeft een vermogen opgebouwd van een half miljard dollar. Maar het beste is: hij heeft mogen trouwen met Beyoncé, een van de mooiste vrouwen van Amerika. Jay Z is zelf geen schoonheid, maar hij is intelligent en hij is rijk – dat is ook voor vrouwen als Beyoncé een fijn pakket eigenschappen. Ze hebben samen een dochter.

Tijdens de presidentsrace van 2008 werd Barack Obama gevraagd naar welke muziek hij luisterde. Wat bleek? Obama luisterde naar Jay Z! Obama was natuurlijk een grote fan van Jay Z’s onvergetelijke song Pussy uit 2002. Ik heb mijn best gedaan een paar regels van de briljante tekst te vertalen:

’De kracht van de P-O-E-S, dat is waarvoor elke klootzak zich opmaakt, elke geslaagde schoft die zich de beste kar kan veroorloven, voor de macht van de P-O-E-S. (Laten we feest hebben.) Ik ken een meid, ik noem haar Sweet Cooch Brown. Absoluut degene met de beste poes in Miami. Eén duikje in haar meidenbad, dat was genoeg, één geile opmerking en je was gelukkig.’

Mentaal stimulerend moet dat voor Barack zijn geweest. Barack heeft, denk ik, de volgende regels ook gewaardeerd: ’Ze vragen haar: „Van wie is deze poes?” Kijk haar recht in haar ogen aan. Ze zegt: „Deze poes is voor jou, Daddy.” […] Ze had het soort lijf dat je niet wilde zien weggaan.’

Iedereen vond het fantastisch dat Obama naar Jay Z’s hiphop luisterde – een vorm van monotone ’urban jungle’ muziekpatronen met agressieve en seksueel beladen teksten.

Drie jaar geleden stond in de Britse Telegraph een artikel over de bijzondere vriendschap tussen Obama en Jay Z. Het duo is gek op elkaar, en terecht: beiden zijn op hun eigen gebied uitermate succesvol. Obama zei dat Jay Z ’bepaalde houdingen op een echt positieve manier’ kan beïnvloeden. Jay Z noemt Obama ’Brother President’. Jay Z doet nog steeds zijn best Obama op elke mogelijke manier te steunen, ook bij zijn concerten, waarbij hij, als we mazzel hebben, Pussy ten gehore brengt.

Zijn vrouw Beyoncé heeft een waanzinnig mooi lijf, kan zingen, en draagt niks dat haar sensuele dansbewegingen ook maar enigszins kan beperken. Alles wat zij uitstraalt betekent: ik ben een seksueel dier en ik krijg er niet genoeg van (ook al lijkt Jay Z me geen luie man). Mooi. Daar doet ze niemand kwaad mee. Ze kan fantastisch twerken, ofwel ritmisch met haar billen zwaaien, en dat doet ze niet alleen om te sporten maar ook om toeschouwers seksueel op te winden.

Daarbij zingt zij liedjes als Formation: ’Als hij me hard neukt neem ik hem mee naar de Red Lobster, want ik ben er klaar voor. Als hij z’n best doet, neem ik hem mee voor een ritje op mijn motor, want ik ben er klaar voor. Ik zet hem af bij de winkels, laat hem sneakers voor me kopen, laat hem nog meer kopen, want ik ben er klaar voor.’

Er hoort bij deze prachttekst een schitterende video – het is de moeite waard om Beyoncé met een hele rij onweerstaanbare danseressen te zien dansen en twerken, echt!

Beyoncé en Jay Z zijn nu hard aan het werk voor Hillary Clinton. Met Bill zijn ze ook goed. Jay Z en zijn vrouw zijn rolmodellen die met hun werk positief bijdragen aan ’bepaalde houdingen’, en dat kan Hillary goed gebruiken. Een paar weken geleden was Bill nog bij Jay Z op bezoek. Ik denk dat Jay Z toen de tekst van ’Big Pimpin’ heeft voorgedragen, speciaal voor Bill, die er ook niet genoeg van kan krijgen. De tekst vanBig Pimpin is net zo sterk als die van Pussy, vind ik persoonlijk.

’Je weet dat ik ze belazer, ze neuk, van ze hou, en ze verlaat. Want ik heb ze fuckin’ niet nodig. Ik neem ze uit, zorg dat ze er goed uit zien, maar ik heb ze fuckin’ niet nodig. […] Ik ben een pooier in elk opzicht, […] laat ze spelen met de lul in de truck.’

Wie hierbij niet de neiging krijgt lekker te gaan dansen, is van steen. Jammer dat ik niet bij de feestjes op het Witte Huis mag zijn als Jay Z en Beyoncé er op bezoek komen en het hele Witte Huis, inclusief de Secret Service Agents, meebrult: ’Ik ben een pooier in elk opzicht!’ Die Jay Z is inderdaad ’bepaalde houdingen op een echt positieve manier’ aan het beïnvloeden.

Jay Z en Beyoncé zijn niet de enige ’performers’ die met seksueel en gewelddadig entertainment een financieel imperium hebben opgebouwd. Miley Cyrus is ook zo’n artiest met een verhitte focus op haar ’pussy’. Ze zijn rijk en links, want dat voelt goed. Links heeft daar ook nooit problemen mee gehad, want geil is goed zolang het maar geilig links is.

Grof geil rechts is daarentegen vrouwvijandig fascistisch. Dit zijn de regels van het spel.

Bron: http://www.telegraaf.nl

 

De puinhoop van Barack Obama

Misschien zegt u nu: niemand kan dat plannen, dat is een belachelijke samenzweringstheorie. Ik hoop dat u gelijk heeft.

leondewintercolumnistenliggend1

Leon de Winter

Eergisteren brak Bill Clinton hoogstpersoonlijk Obamacare af, de belangrijkste wetgeving van Barack Obama. Clinton zei: „De mensen die in die deal worden vermoord, zijn kleine zelfstandigen en individuen die net te veel verdienen om subsidie te krijgen.” En hij omschreef Obamacare in een paar vernietigende woorden: „Het is het meest maffe ding in de wereld.”

Het heeft nooit geboterd tussen Bill en Barack. De Clinton-machine stond al in 2007 klaar om opnieuw het Witte Huis in bezit te nemen, maar zelfs deze machtige belangengroep was niet bij machte de ingenieuze campagnestrategie van Obama te laten ontsporen. Obama had iets in te brengen wat Hillary niet had: de erfenis van de slavernij.

De stemmende meerderheid van Amerika opende de deuren van de Oval Office voor de jonge en fotogenieke senator uit Illinois, die volgens Joe Biden zo netjes en schoon was en ook niet sprak als iemand uit een zwart getto. Waarom deed het electoraat dat? Uit een groots gebaar van boetedoening, reiniging, schaamte en bevrijding. Dat Obama net zo blank als zwart is, en opgevoed werd door zijn zeer witte moeder en grootouders, mocht de historische daad niet versjteren.

Voor Obama was huidskleur een van de middelen waarmee hij het establishment van de Democratische Partij en de harten van veel kiezers kon manipuleren. Inmiddels weten we dat hij niet de president werd die definitief een einde maakte aan de naweeën van de slavernij, nee, hij vergrootte de mythe dat een van de redenen van de huidige zwakke sociaaleconomische positie van zwarte Amerikanen het racistische gedrag van politiemannen is. Sinds het einde van de rassensegregatie zijn de rassenverhoudingen niet meer zo pijnlijk geweest. Wat hij nalaat – u zult het in de media nauwelijks horen – is chaos, zowel nationaal als internationaal.

Obama heeft er groot belang bij om de Republikeinen uit het Witte Huis te houden. Obama heeft veel per decreet geregeerd, en die decreten kunnen door een Republikeinse president met dezelfde simpele pennenstreek worden doorgestreept. De geheime deals met Iran kunnen naar buiten komen. Wat hij met de IRS, ofwel de belastingdienst, heeft gedaan om Republikeinse tegenstanders uit te schakelen (een methode die aan een fascistische dictatuur doet denken), is stuitend – hiermee vergeleken is Nixons Watergate een geintje geweest.

De puinhoop die Obama ook internationaal heeft aangericht, zal nog jaren naklinken: hij heeft de weg geëffend voor een Iraanse atoombom, voor de complete anarchie waarin Libië zich bevindt, en voor de nieuwe ronde van oorlogen tussen de Arabieren en de Perzen. Het is een kwestie van tijd voordat de Saoediërs hun soennitische bom zullen presenteren, en dan staan er twee cultureel-religieuze beschavingen tegenover elkaar die allebei in de vernietiging van de ander goddelijke legitimatie claimen.

Obama heeft het leger ingekrompen en delen van de leiding ontslagen. Zijn Obamacare staat op instorten, want het systeem is te duur en te complex. Hij heeft meer staatsschuld opgebouwd dan alle vroegere presidenten bij elkaar. Illegale immigratie laat hij ongehinderd voortwoekeren. Maar nog steeds wordt hij in de meeste media bewierookt. Want hij praat en gedraagt zich op een manier die de meeste journalisten en commentatoren vertrouwd is; hij is in culturele en ideologische zin een van hen. Een Republikeinse president met dezelfde prestaties was al lang in de media vernietigd.

Maar nu keert Bill Clinton zich tegen hem. Bill wil ruimte creëren tussen Obama en Hillary, die de kolossale fout heeft gemaakt zich enige tijd uit te geven voor de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Zij zag de opkomst van het Poetineske Rusland, het ontstaan van IS, de Syrische burgeroorlog, de toenemende Chinese legerambities en is daarmee medeverantwoordelijk geworden voor de huidige chaos in de wereld – de status quo en de vrede zijn sinds het einde van de Koude Oorlog niet meer zo fragiel geweest als nu.

Bill moet Hillary uit de buurt van Obama manoeuvreren, en dat doet hij met het afbranden van Obamacare. Maar de verse geruchten over zijn zwarte zoon – Bill zou dertig jaar geleden een kind hebben verwekt bij een zwarte prostituee – helpen zijn geloofwaardigheid momenteel niet. Geen soapserie kan wedijveren met wat de Clintons aan incidenten veroorzaken.

En toch… ik kan me niet voorstellen dat Barack Obama, een van de begaafdste presidenten ’ever’, een serie-ongelukkenmaker is. Ik kan de volgende vraag niet onderdrukken: is de ondermijning van Amerika’s macht echt alleen het resultaat van onvermogen? In Obama’s ideologische kringen is de ultieme prijs de invoering van een progressieve wereldregering. Niet de VS, maar de VN moeten de lakens uitdelen, zo luidt de droom van de ecologische en radicale linkse globalisten.

Na januari is Obama president af. Dan zullen we ervaren wie hij echt is. Ik vermoed dat hij secretaris-generaal van de VN wil worden en vanuit die positie gaat werken aan de vorming van een wereldregering. De argumenten zijn er: oorlogen, klimaatverandering, gigantische vluchtelingenstromen, de kloof tussen arm en rijk. Misschien zegt u nu: niemand kan dat plannen, dat is een belachelijke samenzweringstheorie. Ik hoop dat u gelijk heeft.

Bron: http://www.telegraaf.nl