CBS: omvolking NL in 2016 stad ter grootte van Nijmegen

CBSDoor Joost Niemöller

‘Omvolking’ is het proces van bevolkingsvervanging. Het vindt in de hele EU plaats. Het achterliggende idee is het laten verdwijnen van de oorspronkelijke, autochtone, bevolking van de Europese landen. Een van de eerste ideologen achter deze theorie was RichardCoudenhove Kalergi, de oprichter van de Pan-Europese Unie, een voorloper van de EU. Een bekende uitspraak van Kalergi was:

De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negro ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.

Iemand die langs dezelfde lijnen denkt is Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van financiën die onlangs verklaarde dat het Duitse volk door inteelt zal denegreren, wanneer er geen vermenging met andere rassen zal plaatsvinden. Duitsland zal ‘verrijken’, zo zei hij openlijk, door een groter aantal moslims:

Het zijn de schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.

Deze manier van denken door de bestuurselite in Europa, komt naar buiten in het onverminderd vastgehouden open grenzen beleid van Angela Merkel, dat maakt dat illegale immigranten uit moslimlanden en uit zwart Afrika het Europese continent blijven binnenstromen.

Onlangs sloot de EU een wanhopige deal met de Turkse leider Erdogan om door middel van afkoop de stroom tijdelijk te verminderen. Erdogan heeft nu aangekondigd die deal eenzijdig op te gaan zeggen als de EU niet toestaat om Turken visumvrij in de EU zone te laten instromen.

Inmiddels trekt de stroom illegale immigranten via de Griekse eilanden weer aan, iets waarvan in de westerse media nog geen melding wordt gemaakt.

Ook is er nauwelijks aandacht voor dat de stroom zich voor een belangrijk deel heeft verlegd. De illegalen steken nu vanuit Noord-Afrika over, met als gevolg een sterke toename van verdrinkingen.

Ook het aantal illegale immigranten dat Duitsland binnenstroomt neemt weer extreem toe.

De VVD blijft hier overigens over liegen.

Het CBS heeft vandaag de moeite genomen om de omvolking aarzelend in beeld te brengen.

De bevolkingsvervanging wordt daarbij overigens voorgesteld als ‘bevolkingsgroei’. En daarmee lijkt het dus iets positiefs:

De Nederlandse bevolking is in de eerste helft van 2016 met 43 duizend personen toegenomen, waarvan 35 duizend door migratie. Het is de hoogste groei in een eerste halfjaar sinds het begin van deze eeuw. Dat meldt CBS.

Nederlanders verlaten het land, zo moeten we tussen de regels door lezen (want over etniciteit past het CBS censuur toe), en illegale immigranten komen erin:

In de eerste zes maanden van 2016 schreven 99 duizend immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Dat waren er 17 duizend meer dan in de eerste helft van 2015, en meer dan ooit in een eerste halfjaar door CBS gemeten is. Er emigreerden 64 duizend mensen, ongeveer evenveel als een jaar eerder. Het migratiesaldo kwam daarmee uit op 35 duizend.

Om de jaarlijkse omvolking te berekenen moeten we natuurlijk niet doen wat het CBS doet: Emigratie en immigratie van elkaar aftrekken. We moeten het juist optellen. 

Het gaat daarbij natuurlijk niet om het ‘migratiesaldo’, maar om de totale omvolking: die was in 2016 dus 99.000 plus 64.000= 163.000.

Een stad ter grootte van Nijmegen dus.

Overigens ligt het werkelijke aantal hoger, als we ook het natuurlijke verloop meenemen: Het aantal sterfgevallen en geboorten, dus zonder de migratie.  Door de vergrijzing onder de Nederlandse bevolking sterven er relatief meer Nederlanders, en worden er relatief meer allochtonen geboren. Deze nieuwe generaties allochtonen zullen ook minder betrokkenheid hebben met het land, en de geschiedenis ervan minder goed kennen als de oorspronkelijke Nederlanders.

Zoveel minder mensen met enige betrokkenheid met dit land. Enig geheugen. Enig coherentieverhogend vermogen. Zo valt Nederland uit elkaar en worden de restanten van de Nederlandse bevolking rijp gemaakt voor de sloop. Want Nederlanders, dat is inteelt, en het ideaal is het opheffen van de Europese volkeren.

Bron: http://www.joostniemoller.nl