Plotseling zal het gebeuren

Veel christenen zijn zich nauwelijks bewust van de enorme geestelijke strijd die gaande is. We beseffen niet wat ons boven het hoofd hangt. Alles wijst erop dat de Heere haast heeft: “Ik, de Heere, zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:22). De vijanden van Israël en christenen hebben dus ook haast. Paulus voorzegt “een onverwacht (HSV: plotseling) verderf” (1 Tessalonicenzen 5:3) in de eindtijd.

Het thema van een ‘plotselinge verschrikking’ komt vaak voor in de Bijbel. De Engelse directe vertaling zegt ‘terreur’ in plaats van ‘verschrikking’. De profeet Joël (2:1-11) voorzegt een verwoestende ‘dag des Heeren’. Joël adviseert bidden en vasten.

Gods voornemen

De Heere, de God van Israël, trekt Zich niets aan van alle aanklachten, geweld en VN- resoluties tegen Zijn volk. Hij gaat door met Zijn herstelplan. De antisemitische sfeer in Europa werkt zelfs mee aan Gods voornemens. We verwachten namelijk een grote exodus van Joden uit Europa, die momenteel op gang komt. Ook Israël trekt zich terug uit Europa en wendt zich naar het oosten en zuiden. China en Israël werken aan een vrijhandelsverdrag. Israël zoekt banden en vriendschap met Afrikaanse landen. Zelfs Turkije, Egypte en Saoedi-Arabië wenden zich stilletjes naar Israël. Zo toetst de Heere deze landen op Genesis 12:3 (zegen of vloek). De EU, veel EU-landen en de VN zijn al lang ‘gezakt’ voor deze test. Het “onverwacht verderf” waar Paulus over spreekt zal plotseling over ons komen. Het kwam al over Parijs en Zaventem.

Twee blokken voor de antichrist

De schrik zit er bij velen in West-Europa goed in. Jihadisten zaaien terreur. Het woord verschrikking komt veel voor in profetieën. Waar in onze Bijbel ‘verschrikking’ staat kunnen we ook ‘terreur’ lezen. Radicale moslims zijn wat dat betreft heel Korangetrouw. De Koran zegt: “Wij zullen schrik werpen in de harten van hen die ongelovig zijn. Slaat dan op de nekken en slaat op al hun vingertoppen” (Soera 8:12).

Blok een: Eurabië

Erdogan van Turkije is er trots op dat hij Europese leiders chanteert en hen dwingt protectiegeld te betalen. Intussen houdt hij de migrantenstroom gaande. Het wordt echt gevaarlijk in Europa. Binnenkort zullen tachtig miljoen Turken zonder visum in de EU kunnen rondreizen. We zitten in een houdgreep van Turkije. De EU is al bijna deel van een islamitisch blok, van Eurabië. “Onverwacht verderf”, zegt Paulus. De islamisering gaat versneld door. In Spanje heeft het ministerie van Onderwijs richtlijnen uitgegeven voor lagere en middelbare scholen over het geven van onderwijs in de islam. De richtlijnen, samengesteld door de islamitische commissie van Spanje, hebben als doel “het religieuze vuur en de islamitische identiteit bij jonge moslims in Spanje te bevorderen”. In veel Nederlandse stadswijken zijn moslims in de meerderheid. Vanaf minaretten en vanuit moskeeën wordt de naam van de godheid van de islam over ons land uitgeroepen. Het islamitische blok bestaat uit grote en kleine ‘kalifaten’ die met letterlijk alle macht, ten koste van iedereen en alles en met nietsontziende wreedheid naar de macht grijpen. De twee grootste onder hen zijn Turkije en Iran.

Blok twee: de nieuwe wereldorde

Het tweede blok is de nieuwe wereldorde met de nieuwe wereldreligie uit het nest van de Verenigde Naties (VN). De voornaamste bezigheid van de VN lijkt het produceren en publiceren van anti-Israëlresoluties en dikke, leugenachtige rapporten. Met als toppropagandisten de paus en president Obama. Opvallend is dat beide wereldleiders zeer positief tegenover de islam staan. Er zijn dus grote raakvlakken tussen deze twee wereldblokken. Het meest gevaarlijke raakvlak is dat beide blokken fel anti-Israël zijn en steeds meer neigen tot antisemitisme. Tegen God dus.

Antwoord

Drie korte opmerkingen. 1. We zien hoe bouwstenen voor een antichristelijk, anti-Israël en totalitair wereldrijk bijeenkomen. 2. Deze opbouw verloopt zeer snel en brengt “onverwachte terreur” met zich mee. 3. Intussen gaat de Heere door met het herstel van Israël. Ons antwoord: gebed, steun aan Israël en het verkondigen van Gods belofte dat “ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden”.

Bron: http://www.christenvoorisrael.nl