Politiek-correcte censuur dreigt

18 oktober 2016
leondewinterstaand_2_
Leon de Winter

Vorige week publiceerde The Washington Post een onthullend artikel van Daniel Bonevac. Hij is hoogleraar aan de universiteit van Austin, een heerlijke stad in Texas met een linkse universiteit, althans, met overwegend linkse academici die hun progressieve standpunten ten overstaan van hun studenten niet onder stoelen of banken steken. Dit gebeurt op de meeste universiteiten in Amerika. Voor conservatieve hoogleraren zou iets dergelijks zelfmoord betekenen.

Samen met 144 andere prominente Amerikanen ondertekende Bonevac een verklaring waarin steun voor Trump werd uitgesproken. Wie zijn die ondertekenaars? Sommigen zijn moedig, anderen zijn met pensioen en kunnen hun baan dus niet kwijtraken, en weer anderen hebben een positie die zo sterk is dat zij niet kunnen worden vernietigd door de executiepelotons van de heersende politiek-correcte elites.

Natuurlijk moet u die pelotons niet letterlijk nemen; ze vuren geen kogels af, maar hun verbale aanslagen, gericht op reputatie en karakter, kunnen net zo goed doden.

Soms wordt er echt gevochten. Eergisteren werd bekend dat de Democraten via bevriende organisaties doelbewust bij bijeenkomsten waar Trump verschijnt opstootjes en vechtpartijen uitlokken. U leest er weinig over want de vulgaire retoriek van Trump moet het nieuws blijven beheersen en niet de ’dirty tricks’ van de Democraten en de verbijsterende inhoud van de door Wikileaks verspreide e-mails van Hillary en haar clan. De website van Wikileaks, die de Clintons genadeloos heeft uitgekleed, is lamgelegd, vermoedelijk door de VS; stel je voor dat Wikileaks Trump had aangevallen, de media zouden brullen van verontwaardiging over dat lamleggen. Nu is het akelig stil.

Bonevac schreef dat voor elke ondertekenaar een paar anderen niet durfden, bang voor de gevolgen, ofwel honderden hadden willen tekenen maar durfden niet. Tot voor kort beweerde ik tegenover mijn Amerikaanse vrienden dat het in Nederland niet zo erg was als in Amerika, waar links volstrekt dominant is in de wereld van de media en de kunsten. Maar wat er vorige week met Machteld Zee gebeurd is, een wetenschapster die het aandurfde de rampzalige gevolgen van Britse shariarechtbanken te duiden als een symptoom van oprukkende islamisering, is zorgwekkend; de stoottroepen van links Nederland moesten haar verscheuren, want haar boodschap vertelt over een agressieve religieuze traditie, en daar ligt een links taboe op aangezien de problemen in de islamitische werelden natuurlijk het gevolg zijn van westers imperialisme en kolonialisme en niet van cultureel-religieuze eigenschappen.

Bonevac vertelt dat hij nauwelijks meer met politieke tegenstanders kan praten; hij wordt gedemoniseerd. Alleen met gelijkgezinden spreekt hij. Tegen studenten maakt hij geen opmerkingen over zijn politieke gezindheid. Een van zijn studenten merkte daarover op dat hij vermoedelijk conservatief was omdat hij nooit over politiek sprak. Maar Bonevac liet de Post zijn artikel afdrukken. En hij stelt de vragen die elke Amerikaan zich hoort te stellen: ’Vraag je af: heb je het nu beter dan tien jaar geleden? Gaat het beter met de Verenigde Staten? Is de wereld veiliger? Zijn we met ons land op het juiste pad? Ik hoor bij tweederde van alle Amerikanen die daarop met nee antwoordt.’

Een paar dagen later ontving ik een mail van een kennis van me, ook hoogleraar aan een linkse Amerikaanse universiteit. Hij voelde zich geïsoleerd want hij kon zich niet publiekelijk uiten, bang voor de gevolgen als hij de linkse consensus zou doorbreken in zijn o zo vrijgevochten academische omgeving.

Toen ik in 2005 met mijn vrouw gastdocent was in Berkeley, ontmoette ik conservatieve hoogleraren die elkaar in het geheim spraken en voor geen goud in het openbaar hun opvattingen wilden prijsgeven. Wat in Amerika gebeurt, gebeurt nu ook in Nederland: een verstikkende politiek-correcte censuur dreigt te ontstaan.

Er is iets heel erg misgegaan met de vrijheid van meningsuiting in de westerse wereld wanneer serieuze mensen niet durven deel te nemen aan het publieke debat. De middeleeuwse censuur is opnieuw tot bloei gekomen in de linkse censuur; de brandstapel is opgevolgd door karaktermoord. In ons land is NRC-Handelsblad daarin bedreven.

In de Volkskrant van gisteren kwam een Utrechtse hoogleraar ’gender studies’ aan het woord die beweerde dat witte mensen inherent racistisch zijn maar dat verdringen, dus zijn ze onbewust racistisch, wat net zo erg is als bewust racistisch. Ze denkt als een negentiende-eeuwse racistische determinist, maar ze wordt gevierd in linkse kringen en kan elke discussie smoren met een beroep op dat inherente witte racisme. Haar manier van denken is kenmerkend voor de waanzin die media en academische wereld in haar greep houdt; de scheidslijnen, hoe onzinnig ook, zijn getrokken, en wie daar overheen durft te stappen, wordt neergemaaid als racist, fascist, vrouwenhater.

’Gedurende de afgelopen twintig jaar is Links de universiteiten gaan domineren, en ik kan het niemand, wiens meningen niet al bekend zijn, kwalijk nemen dat hij niet graag een doelwit wil zijn,’ schrijft Bonevac.

Dit is de westerse wereld in de 21e eeuw. In toenemende mate wordt het individuen onmogelijk gemaakt hun mening te uiten wanneer deze afwijkt van de progressieve agenda. Dit is een recept voor tirannie, en het begin van cultureel verval.

Bron: http://www.telegraaf.nl