Pas op voor profeten met een eigen boodschap

Geplaatst op donderdag 16 maart 2017, 13:10 door Dirk van Genderen

‘God gaat Donald Trump in het Witte Huis plaatsen, als een Kores’. ‘God laat Sybrand Buma de verkiezingen winnen om ons land terug te brengen bij Hem.’ En zo kan ik nog wel even doorgaan. Sommige christenen doen alsof ze exact weten wat God gaat doen.

 

En dezelfde christenleider, die nog maar enkele maanden geleden aangaf dat God ‘Zijn’ man in het Witte Huis had gezet, waarschuwt nu publiekelijk voor dezelfde president Trump omdat hij de Palestijnse leider Abbas heeft uitgenodigd om bij hem op bezoek te komen. Snapt u het nog?

Dan waren er de bidders in ons land, die de overtuiging van God hadden ontvangen, zo zeiden ze, dat Sybrand Buma de verkiezingen zou winnen, om door God gebruikt te gaan worden.
De Bijbel zegt heel duidelijk: ‘Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft’ (Deuteronomium 18:22).

Voor de duidelijkheid: hiermee keer ik me niet tegen profetie. Ik weet dat de Heere spreekt, ook vandaag, door Zijn Woord, door Zijn Geest en ook door Zijn kinderen. ‘Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal…’ (Psalm 85:9.
Ik weet het uit ervaring. Een oude broeder zei enkele maanden geleden tegen mij dat de Heere mij zou gaan gebruiken om het Evangelie in Irak te gaan brengen. Een paar weken later kreeg ik het verzoek een serie Bijbelstudies te schrijven voor gebruik in Irak. Inmiddels zijn ze vertaald en worden ze al gebruikt. Wonderlijk! En ik bid om Zijn zegen over die studies!

Maar te gemakkelijk verwarren sommige zogenaamde profeten hun eigen gedachten, ideeën en verlangens met het spreken van God tot hen. Laten we daar zeer voorzichtig mee omgaan.
Ik denk dan aan de link die wordt gelegd tussen natuurrampen en de houding van een land tegenover Israel, aan het (telkens weer opnieuw) wereldkundig maken van een datum waarop de opname van de gemeente zal plaatsvinden, aan rampen (concreet: overstromingen) die Nederland zullen treffen… Met gemak zou ik deze lijst verder uit kunnen breiden.

Ik denk ook aan heel persoonlijke situaties. Laten we ook hier voorzichtig zijn om bijvoorbeeld ‘genezing en voorspoed’ aan te kondigen. Ik heb het meegemaakt. Aan mensen die lagen te sterven werd in naam van God genezing geprofeteerd, zodat de familie en de zieke zelf helemaal niet waren voorbereid om het sterven. Dat is wreed.

Geneest de Heere dan niet meer in onze tijd? Soms wel, op wonderlijke wijze, maar soms ook niet. Waarom wordt de ene wel genezen en de andere niet? Dat weten wij meestal niet. Het is in Gods hand en Hij weet het. Dat zie je toch ook in de Bijbel. De apostel Jakobus werd onthoofd, evenals Johannes de Doper, terwijl de apostel Petrus door een bovennatuurlijk wonder werd bevrijd uit de gevangenis.
Paulus moest Trofimus ziek in Milete achterlaten (2 Timotheüs 4:20), terwijl de kreupele bij de Tempelpoort werd genezen (Handelingen 3:1-11).

God roept ons in Zijn Woord op om alle profetieën te toetsen. In veel profetische bedieningen is dat de bottleneck. Komt een woord niet uit, dan is het niet van God.
Het is mogelijk dat mensen denken in de naam van God te hebben geprofeteerd, terwijl het hun eigen boodschap was. Lees Mattheus 7:22 maar: ‘Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: ‘Heere, Heere, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam demonen uitgedreven en in Uw naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt’.

Dat iemand een profetie uitspreekt, garandeert nog niet dat hij of zij een echte profeet van God is. Dat iemand boze geesten uitdrijft en in de naam van Jezus veel krachten doet, hoeft nog niet te betekenen dat hij of zij dat werkelijk in Jezus’ Naam doet. Zogenaamde profeten kunnen hun eigen show opvoeren. Zij zijn uit op eigen roem, eer en gewin, in plaats van op Gods eer en het heil van anderen. Zij kunnen ook geleid worden door demonen, zoals de Heere Jezus in Mattheus 7:22 zegt.

Toch geloof ik dat God ook in deze tijd profeten geeft. Efeze 4:11 zegt: ‘En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars’. De profeten, die hier worden genoemd, brengen Gods woord voor vandaag en geven de door Hem gegeven boodschap over Zijn woord, de Bijbel, door. Maar dit zijn geen mensen die zich presenteren als: ‘Ik ben een gezalfde van God; luister naar mij’. O nee, een vrucht van de Geest is juist nederigheid, ootmoed. En altijd zal de Heere Jezus centraal moeten staan!

1 Korinthe 13:9 maakt duidelijk dat ons profeteren onvolkomen is. Dat moet ook een profeet, die wellicht niet eens beseft dat God hem als profeet gebruikt, bescheiden maken. Een paar verzen verderop, in 1 Korinthe 14:1, spoort Paulus aan ernaar te streven om te profeteren.
Laten we ons tegelijk afvragen of we wel open staan voor die profeet die een echte boodschap van God voor ons heeft.

Dirk van Genderen

Bron: http://www.dirkvangenderen.nl

 

5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen

5_profetieen_Israel
Gepubliceerd op donderdag 14 juli 2016 om 11:00 – bron: Isreality

Deze 5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen

In Lukas 21 spreekt de Heere Jezus vijf profetieën uit over de toekomst van Israël. En guess what? Ze zijn inmiddels allemaal uitgekomen, schrijft Isreality. Het jongerenmagazine van Christenen voor Israël zet vijf profetieën op een rijtje:
1. Jeruzalem zou worden verwoest
In Lukas 21:20 zegt Jezus: “Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.” Niet veel later was dat al zover. In het jaar 70 werd naast de Tempel, de heiligste plek in het jodendom, ook een groot gedeelte van de rest van Jeruzalem verwoest door de Romeinen.
2. Joden zouden grote vervolgingen mee gaan maken
Niet echt iets wat je wilt horen, maar Jezus sprak deze profetie toch uit tegen Zijn Joodse toehoorders. De verwoesting van Jeruzalem zou grote gevolgen hebben voor zijn inwoners: “Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan.” Zulke vervolgingen kenmerken eigenlijk de hele geschiedenis van het Joodse volk.
3. Joden zouden zich verspreiden onder de heidenen
In Lukas 21:24 staat dat “Zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen.” Uit de context wordt duidelijk dat dit om Joden (uit Judea en Jeruzalem, vers 21) gaat. Ook deze profetie is uitgekomen: in de Joodse Oorlog rond het jaar 70 werden naar schatting een miljoen Joden vermoord door de Romeinen. De Joden die deze slachtpartijen overleefden vluchtten weg uit het Beloofde Land en verspreidden zich over de hele aarde.
4. Jeruzalem zou in de handen van de heidenen vallen
Met het woord ‘heidenen’ worden in de Bijbel alle niet-Joodse volken bedoeld. Als Jezus in Lukas 21:24 zegt dat Jeruzalem zal worden vertrapt door de heidenen, dan bedoelt Hij dus dat deze Joodse stad in handen zal zijn van niet-Joden. Dit is dan ook bijna 2000 jaar lang het geval geweest. Na de Romeinse overheersing was Jeruzalem in handen van onder meer de Kruisvaarders, de Ottomanen en de Britten.
 
5. Jeruzalem zou weer in Joodse handen vallen
Jezus voegt aan Zijn profetie over de overheersing van Jeruzalem iets belangrijks toe, namelijk het woordje ‘totdat’: “En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” Dit betekent dat er een moment zou komen dat Jeruzalem weer onder Joods bestuur zou komen te staan. Deze profetie is in 1967 uitgekomen, toen Israël de controle over de stad overnam van Jordanië.
 
Isreality is een christelijk jongerenmagazine boordevol inspirerende artikelen, interviews en achtergronden en verdiepende Bijbelstudies. Klik hier om Isreality Magazine te ontvangen.