Werkgroep ‘Vanuit Jeruzalem’

Protestants Leerhuis 2017 / Katwijk

Een hartelijk welkom voor iedereen in het Protestants Leerhuis!

‘Onopgeefbaar verbonden met Israël’

De Werkgroep Vanuit Jeruzalem organiseert dit najaar een nieuwe reeks leerhuisavonden voor gemeenteleden rondom het thema ‘Onopgeefbaar verbonden met Israël’:

  • 18 oktoberDoor de Romeinenbrief van Paulus – mw. Trudie van der Spek
  • 25 oktoberDoor de komende Messias – rb. Lody van de Kamp
  • 08 novemberDoor de actualiteit* – de heer Awi Cohen (Likoed Nederland)
  • 22 novemberDoor het verbond met Jeruzalem – opperrb. Benjamin Jacobs
  • 29 novemberDoor de geloofspraktijk – rb. Menno ten Brink
  • 06 decemberDoor de heilsgeschiedenis – ds. Kees Kant

*“Palestijnse fabels: waar komen ze vandaan en wat is er aan te doen?”

Er is na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen.

De avonden beginnen om 20.00 uur in de Vredeskerk (inloop vanaf 19.30 uur), Baljuwplein 1 te Katwijk.

Er zal een collecte gehouden worden vanwege de onkosten.